En nu vooruit D66 wil dat er een aparte rechtsvorm komt voor jonge, innovatieve bedrijven. Op hun website wordt het idee verder uitgewerkt.

Onderdelen van het plan zijn onder meer:
– Automatisch een S&O-verklaring en daarmee toegang tot de WBSO, RDA en innovatiebox (lagere loon- en investeringskosten en lagere winstbelasting)
– Geen werkgeverspremie over de eerste werknemer
– Geen jaarrekening inleveren en dus geen accountantskosten
– Geen gebruikelijkloonregeling
– Meer flexibiliteit tijdelijke contracten
– Investeren in een Startup-bv wordt fiscaal aantrekkelijk

Het klinkt sympathiek, maar onwillekeurig komt toch de vraag op waarom deze regels alleen voor startende bedrijven moeten gelden.

De gebruikelijkloonregeling, bijvoorbeeld, maakt ondernemen in Nederland minder aantrekkelijk voor alle bedrijven, niet alleen voor starters. Deze regeling tast immer de vrijheid van de ondernemer aan om zijn eigen salaris te bepalen. En vrijheid is voor veel mensen nog altijd een belangrijke reden om eigen baas te worden. Niet voor niets gaat het gezegde “liever een kleine baas dan een grote knecht”. De gebruikelijkloonregeling geeft de eigenaar van een bv het gevoel dat hij knecht van de bestuurlijke sector is.

Meer flexibiliteit voor tijdelijke contracten is er ook zoeen. Door dit voor alle bedrijven in te voeren zal de werkgelegenheid fors toenemen.

Ik weet nog wel een ander idee dat Nederland hoognodig zou moeten invoeren: de fiscaal transparante bv. In de VS kennen ze die al jaren. Het heet daar een “S-corporation”, omdat het geregeld is in chapter S van de Internal Revenue Code. De eigenaar van een S-corporation wordt fiscaal behandeld alsof hij een eenmanszaak heeft, terwijl hij naar buiten toe (in de markt) een corporation heeft.

Als Nederland een dergelijke fiscale figuur in zou voeren in combinatie met de afschaffing van het gebruikelijkloon en een flexibelere arbeidsmarkt dan zul je verbaasd staan over het effect dat dit heeft op de economische groei en de werkgelegenheid.

Het ideetje van D66 is te beperkt. Het richt zich alleen op die categorie ondernemers die toch al de darlings van de politici zijn en laat de rest in de kou staan. Nederland is beter af met een allround goed klimaat voor ondernemers. Als politici die les nu eens leren. Dan gaan we echt vooruit.

Paul Verhaegh

2 REACTIES

  1. “Ik weet nog wel een ander idee dat Nederland hoognodig zou moeten invoeren: de fiscaal transparante bv. […]. De eigenaar […] wordt fiscaal behandeld alsof hij een eenmanszaak heeft, terwijl hij naar buiten toe (in de markt) een corporation heeft.”

    Waarom pleit u voor belasting?
    Vroeger konden we zonder inkomstenbelasting.
    Zou het niet beter zijn om in de uitgaven zo fors te snoeien dat de btw (overigens een flattaks maar dan aan de uitgavenkant i.p.v. de inkomstenkant) volstaat voor het hele staatsbudget?
    Groot voordeel is ook het verdwijnen van enorme administratieve last en kost voor werkgevers, zelfstandigen, werknemers (geen jaarlijkse aangifte meer) en … ambtenaren die allemaal ontslagen kunnen worden.

Comments are closed.