In haar ijver naar een ‘sociale en eerlijke’ samenleving is de overheid al Belast de rijkendecennialang bezig met het herverdelen van de welvaart. Via belastingen en wetgeving moeten ‘de rijken voor de armen betalen’. Zoals met alles waar de staat zich mee bemoeit, is ook dit een complete mislukking. Zie de stormachtige groei van de 1% der superrijken. 

Wereldwijd zijn belastingdiensten bezig om geld te confisceren van ‘de rijken’ om het – via de overheid – aan de armen te geven. Maar ergens gaat er blijkbaar iets mis want de kloof tussen de superrijken en de rest van de bevolking is nog nooit zo groot geweest.

Politici en overheden zetten een breed arsenaal aan economische regulering in om de armen te behoeden voor uitbuiting van bedrijven. Daarmee bereiken ze – bewust of onbewust – precies het tegenovergestelde. De belastingen en wetgeving vormen een bescherming voor gevestigde bedrijven die zodoende minder last van concurrentie hebben. De consument, werknemer, ondernemer en minder bedeelden zijn de dupe.

Neem inkomstenbelasting. Hoe meer je verdient, des te meer de Belastingdienst afpikt. Maar de multinationals en grootverdieners kennen de wegen om hun kapitaal veilig te stellen en kunnen hun lobbymensen inzetten. De groeiende en hardwerkende ondernemer ziet zijn geld naar de fiscus verdwijnen en kan het de gevestigde orde zo niet moeilijk maken. De politici blijven blaten over ‘het belasten van de rijken’ maar pakken gewoon iedereen die niet bij de 1% hoort, keihard aan.

Hetzelfde met het minimumloon en door de overheid vastgelegde ‘arbeidsregels’. Omdat het ingewikkeld en duur is om iemand in dienst te nemen – en nog lastiger om te ontslaan -, zien veel ondernemers hier vanaf. Netto resultaat is dus de continue groeiende werkloosheid en steeds meer – met elkaar samenwerkende – zzp’ers.

Zowel met de belasting als met ‘beschermende’ wetten helpt de overheid de rijken, de gevestigde macht en zichzelf. Daarmee is zij een rem op ontwikkeling, groei en verandering. De overheid werkt verstarring, vriendjespolitiek en verarming plus achteruitgang in de hand.

De beste manier om achtergestelden vooruit te helpen is om de overheid te verbieden hen te ‘helpen’. Het afschaffen van belastingen, het minimumloon en economische reguleringen en wetten op dit gebied is een goede start om de zaak in beweging te krijgen. Uit vrije wil zal de overheid hiertoe nooit overgaan dus zal de wal het schip uiteindelijk moeten keren.

 

6 REACTIES

 1. Klopt perfect. Vandaar dat de “groei van de economie” maar niet op gang komt. Ondanks en net door die overheid.
  De groei van de economie is nooit zo groot geweest als toen, gedurende de industriële revolutie de overheid zich bijna niet met de economie bemoeide en de ondernemers hun gang konden gaan.

 2. De oorspronkelijke kerntaak van de overheid was oorlogvoeren. De rechtspraak was een 2e taak die hoofdzakelijk gebruikt werd om enige orde in het geheel te brengen, dit betekent natuurlijk niet dat er toen wel recht gedaan werd.
  De overheid bemoeit zich nu vrijwel overal mee en velen schijnen zich daar mee te kunnen verenigen. De individuele vrijheid is daarbij natuurlijk wel tot vrijwel nul teruggebracht. Dit wordt echter gebagatelliseerd middels de verplichte staatsscholing en de media.

  De zogenaamde groei die er is, wordt middels steeds meer lenen verkregen en is absoluut niet houdbaar (duurzaam). Het merkwaardige is dat de huidige overheden de mond vol hebben over duurzaamheid terwijl de maatschappij, van welke kant je het ook bekijkt, nog nooit zo onduurzaam geweest is.

 3. Landen met veel economische vrijheid scoren beter qua Gini coefficient (parameter voor inkomensgelijkheid) dan landen met een enorm bemoeizuchtige overheid.

  Zelfs de Sovjet Unie die er toch op gericht was om iedereen gelijk te maken scoorde bar slecht. De tsaren waren ingeruild voor de nieuwe heersers: de Nomenklatura, met bijbehorende privileges.

 4. Allemaal wat er in het artikel staat is waar. Geen twistpunt.

  Maar dat betekent nog niet per definitie dat het alléén maar zo kan. Wie meent dat dit een natuurwet van het universum is, is intellectueel gemankeerd. Alleen zolang onze staat, net als vele andere, expliciet in dienst staat van vreemden, bij wie het moedwillig diep in de schulden staat, in plaats van de Nederlanders zal het zeker zo blijven ja, dat wel.

  Dus misschien, en dit is maar een vrijblijvende suggestie hoor, is het nuttiger om deze bladzijde eens om te slaan en dáár eens wat meer nadruk op te leggen in plaats van te doen alsof de neuzen bloeden?

 5. Het probleem is niet per se de herverdeling an sich. Maar wel het gevolg ervan. De ontvanger gaat minder produceren en de betaler waarschijnlijk eveneens. Een ieder is in gelijke mate onderhevig aan wetten en de wegen om belasting te ontwijken, staan voor een ieder open. Is toename van ZZPérs erg? U heeft liever veeleisende wetgeving? Beschermende wetgeving staat tussen haakjes. Waarom is dat? Omdat u daar onzin declameert? Ik begrijp dit artikel niet goed. Dat partijen bepaalde rollen vervullen, geloof ik zonder meer. Maar dat het zo in elkaar zit zoals u dat schetst, zie ik niet. Of een andere orde beter zou werken, weet ik ook niet. Maar een ding weet ik wel. Zonder goede diagnose is het niet mogelijk een goede kuur te geven. Maar uw diagnose rammelt.

Comments are closed.