Schuld_EUWie 50 euro schuld heeft, is een klaploper. Heeft iemand 50.000 euro schuld, dan is hij een zakenman. Wie 50 miljoen schuld heeft is een financieel genie. *****Maar het gaat nog verder.
50 miljard schuld hebben, kan alleen maar een staat.

500 miljard schuld hebben, kan allen maar Griekenland.*****

!000+ miljard uit niets toveren, dat kan alleen  maar Mario Draghi ECB.
(deels uit Duitse cartoon)

23 REACTIES

 1. Eerst zorg je dat je macht hebt over geld en daarna begin je geld waar je macht over hebt uit te lenen aan burgers en landen, waarmee je deze kunt onderwerpen aan je grillen en wensen.

  Als je verder kijkt dan dit en wat men ons vertelt, men vertelt ons dat degene die macht hebben over het geld de economie proberen te stimuleren en al dat soort frasen. Maar als je verder kijkt in de toekomst met de uitkomst van reeds eerdere geldcreaties en schulden van landen die nooit afgelost konden worden. Wat zou de bedoeling van schuldcreatie dan kunnen zijn?

  Zouden degene die macht hebben over het geld werkelijk zo dom en simpel zijn dat ze niets anders denken te moeten doen dan burgers en landen in de schulden steken om daarmee landen en de economie draaiende te houden? Zou men een dergelijk simpel systeem hebben? Zou men niet veel slimmer zijn dan dat en een geheel andere bedoeling kunnen hebben door burgers en landen op te zadelen met enorm veel schulden die niet meer zijn af te lossen en waardoor burgers en landen in de toekomst (nu in feite al) totaal shock en klem komen te zitten.

  Wat als burgers en landen klem komen te zitten? Beurzen storten in, werkeloosheid lost zich niet op, komen meer vluchtelingen die door westerse interventieoorlogen en door hen zelf opgezette terrorisme met huurmoordenaars gedwongen worden naar de EU te trekken, economieën beginnen in te storten en komt het geheel in een neerwaartse spiraal terecht.

  Ik denk dat dan de aap uit de mouw komt en landen zullen worden gedwongen actie te ondernemen en alles wat los en vast zit te confisqueren en daarmee mensen zal kunnen dwingen zich over te geven aan de staat en de macht. Landen en mensen zullen dan dat moeten doen wat de schuldeiser verlangt en zullen daarmee de perfecte schuldenslaaf worden. De volgende stap zal dan zijn dat de schuldeisers bij landen op zullen aandringen de macht over te dragen aan één wereldregering, met één wereldleider en met één wereldmunt. Vanuit deze wereldregering zal ieder land en iedere burger moeten doen wat deze éne wereldregering van ze verlangt. In feite gebeurt dit al met de EU, maar de EU is slechts een tussenoplossing en is nodig om ons schuldenslaven voor te bereiden op een wereldregering.

  Even in vogelvlucht, daarom denk ik ook dat NL er verstandig aan doet uit de EU te stappen en heel zuinig met geld dient op te gaan, dat betekent dat vele geldkranen dicht moeten die nu bewust vol open worden gezet wellicht op advies van de schuldeiser en dienen alle corrupte elementen te worden verwijderd en hoge straffen te worden gegeven voor malversatie en diefstal door overheidsfunctionarissen. Verder moeten burgers weer met respect worden behandeld en de kans worden geboden weer op eigen benen te staan en dat kan alleen door het weer aantrekkelijk te maken voor burgers om zo zelfstandig mogelijk te worden door lagere belastingen. En natuurlijk niet met een dikke dooddoener van een zogenaamde participatiemaatschappij waarbij men minder faciliteiten krijgt, meer moet leunen op anderen en hogere belastingen en heffingen moet betalen, dit is natuurlijk gewoon mensen verder uitzuigen en kapot maken.

  Verder moet de overheid aansporen schulden af te bouwen en vermogen op te bouwen als buffer om een aanstaande geënsceneerde economische ineenstorting te kunnen weerstaan.

  De overheid en de macht kennende zal dit niet gebeuren, dus ik denk dat we nog dieper zullen gaan dan diep en we mogen verwachten dat schulden maken de hemel in wordt geprezen en tegoeden dienen te worden geconfisqueerd. Deze wereld is ziek en wordt geregeerd en gedicteerd door hele zieke mensen en daar is geen kruid tegen gewassen.

  Hooguit een catastrofe van ongekende grote waar de macht geen invloed op heeft zal de redding kunnen zijn, hoe paradoxaal het ook moge klinken.

  BSN [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [3]:

  Ok, maar ik vind het schuldslaafsysteem niet humoristisch. Hhet betekent niets minder dan het allergrootste drama wat de mensheid ooit is overkomen.

 3. @IIS [4]:

  Heel goed gezien.

  En;

  “Beurzen storten in, werkeloosheid lost zich niet op, komen meer vluchtelingen die door westerse interventieoorlogen en door hen zelf opgezette terrorisme met huurmoordenaars gedwongen worden naar de EU te trekken”

  Beurzen bloeien op en storten in at will van de architecten van het vampiersysteem. Zeker sinds 1913.

  Met die vanwege ziekelijke hebzucht en machtshonger, de belangrijkste kenmerken van hun aard en ideologie, gefabriceerde oorlogen en economische uitbuiterij van ‘de anderen’ slaan zij 3 vliegen in één klap.

  1, hun zakken worden nog voller gevuld.

  2, de vluchtelingen – politiek en economisch – aka immigranten overspoelen de blanke landen, en ook ALLEEN maar de blanke landen welke hen permanent opvangen en burgerschap geven na een korte periode waardoor zij, complete vreemden dus met wie wij totaal niks te maken hebben en die een heel andere wereldbeschouwing hebben, onze toekomst dus mede kunnen bepalen. Het worden er vanzelf zoveel dat zij straks de meerderheid vormen.

  3, de agenda van genocide op de blanken, hun sterkste vijand wie zij van oudsher al haten, wordt hiermee een koud kunstje.

  Het wordt de hoogste tijd dat wij hen er keihard uit schoppen. Net zoals zij er al talloze keren eerder uitgeschopt zijn in evenzovele landen.

  IIS [7] reageerde op deze reactie.
  Yourke [9] reageerde op deze reactie.

 4. @BSN [6]:

  Maar het lullige is dat de MO exodus op gang is gebracht door het westerse en corrupte grootkapitaal. En daarom zouden wij ook terug moeten naar NL. Grenzen dicht, baas over eigen land en zaken, geld en bezittingen terug naar de rechtmatige eigenaar/burger. Heeft niks met onderscheid te maken tussen volkeren, maar te maken met gezond, rationeel en zakelijk verstand. Mensen die nu vluchten en hier komen opteren op kosten (schulden) van een ander zijn een onderdeel van het systeem (het systeem is corrupt en maakt het mogelijk) die moet zorgen dat we homogeniseren in de EU. Hoe vreemd ook het mag klinken, maar waar vroeger rassenzuiverheid werd gepromoot is of lijkt het nu juist het laten ontstaan van een gewillig en makkelijk te sturen volk die geen enkele verbinding kent de wortels van een land en het ze dus ook koud laat wat hier gebeurt of hoe erg het systeem corrupt is.

  Het maken van een schuldenslaaf, het laten onstaan van een homogene bevolking die gewillig zich laat leiden daar de binding of de geest of betekenis van het land bij ze ontbreekt. Ga maar na, zodra jezelf ergens buiten NL gaat vestigen zal dat land minder betekenisvol voor je zijn en je er minder mee verbonden voelen en makkelijker afstand kunnen nemen van de politiek corrupte stromingen of ideeën.

  BSN [8] reageerde op deze reactie.

 5. @IIS [7]:

  “Maar het lullige is dat de MO exodus op gang is gebracht door het westerse en corrupte grootkapitaal.”

  O zeker, absoluut. Ten eerste is onze Europese beschaving zelf ook al sinds tijden besmet met dit kwaadaardig en materialistisch geïnspireerde virus. Maar dan nog is dit alleen maar mogelijk met het huidig frauduleuze fractioneel bankiersysteem welke absoluut essentieel is voor dit soort uit de hand gelopen macht. Zonder de onbeperktheid van dit systeem zouden kwaadwilligen simpelweg, eeh, ja, …. bepérkt worden dus.

  “het laten onstaan van een homogene bevolking die gewillig zich laat leiden daar de binding of de geest of betekenis van het land bij ze ontbreekt”

  Je bedoeld waarschijnlijk het kunstmatig laten ontstaan van een HETEROgene bevolking. Een bevolking, inderdaad zonder wortels en identiteit wordt vanzelf een verzameling lege zombie consumenten.

  Van de eigen tradities promoten is nog nooit een natie zwakker geworden. Integendeel, het maakt deze weerbaarder. En dat is dus het hele eieren eten van de ‘gewéldige’ multiculturele samenleving. Hoe diverser, hoe zwakker. Precies zoals zij dat hebben willen. All aboard! 🙂

  IIS [13] reageerde op deze reactie.

 6. @Yourke [9]:

  In a nutshell; Ja.

  Treffend filmpje ook. Kende ik al. Zo’n wijf zou je toch echt het land uit knuppelen. Dat zou een gezond volk tenminste doen, en wel zo hard dat ze nooit meer terug dúrft te komen.

  Ook in eigen land kun je de fanatiekste multicul promoters er zo tussenuit halen.

  Ed van Thijn, Hedy D’Ancona, Frits Barend, Sonja Barend, Hanneke Groenteman, Jacques Wallage, Job Cohen, Rob Oudkerk, Felix Rottenberg, Clairy Polak, Max van de Berg, Eduard Nazarski, rabbijn Soetendorp, Diewertje Blok, Raoul Heertje, Lodewijk Assher, Arnon Grunberg, Yvonne Kroonenberg, etc etc. All Jews!

  Niet dat elke joods individu zich nou automatisch activistisch manifesteert, maar dit zooitje hierboven dus wel, given an opportunity. Of ze propageren de gewéldige multiculturele samenleving of bekritiseren continue onze samenleving vanwege vermeende ‘intolerantie’. Dit zijn de intellectuele stoottroepen zeg maar. Gewapend met hoofden vol van de Frankurt school.

  BSN [11] reageerde op deze reactie.
  IIS [14] reageerde op deze reactie.
  Yourke [21] reageerde op deze reactie.

 7. 50 miljard schuld kan alleen een staat hebben.
  BESTAAT niet!

  De oplossing is eenvoudig.

  Morgen: Doen we al het geld weg,het bestaat niet meer.

  Een ieder gaat gewoon aan zijn bezigheden, als of er geen
  verandering heeft plaatsgevonden en doet zijn werk.
  Een ieder neemt wat hij gewoonlijk ook neemt, om zichzelf
  en gezin te voorzien.

  Hij die geen werk heeft meld zich aan voor werk en kan na
  werk te hebben verricht, meedelen en zich voorzien van
  benodigdheden.

  Wie niet wil werken, heeft geen recht, op ook maar iets
  van dat door anderen ge produceert is.
  Hij of zij kan behouden wat nu in bezit is!

  Zieken en behoeftigen krijgen ondersteuning.

  Schulden bestaan niet het zijn slechts cijfertjes in een
  computer.

  De voordelen zullen zijn!

  Er word alleen ge produceert wat wij nodig hebben.
  Het de hoeveelheid aan werk neemt af, de vrij te
  besteden tijd neemt toe.

  De verspilling van grondstoffen word een halt toegeroepen.
  Onnodige banen en activiteiten verdwijnen.

  De mensen zullen in onderling overleg op de werkplekken
  de best mogelijke resultaten proberen te behalen.

  Een ieder kan in deze samenstelling zijn weg zelf kiezen
  naar eigen inzicht en vaardigheden.

  De maatschappij vervaardigt alles waar aan behoefte is.

  We hoeven het allen maar uit te voeren.

  Mvrg. G&R Eigenwijs.

  IIS [15] reageerde op deze reactie.

 8. @BSN [8]:

  Correct, moest zijn: heterogeen. Het georkestreerd samen laten smelten van verschillende volkeren tot één mooi zoetsappig en stuurbaar soort.

 9. @BSN [10]:

  Denk jij dat het overzicht met namen van je ook maar één jood bevat? Want als je kijkt wat ‘joden’ per definitie zijn dan zijn zij die jij opsomt helemaal geen joden, misschien dat ze zich joden noemen of denken dat ze het zijn, maar ik zie ze eerder als een soort van nep, als een falsificaat die zich voordoet iets te zijn wat ze niet zijn. Ik denk zelfs als je echte joden neemt deze erg beledigd zouden zijn als je ze met dit soort mensen vergelijkt. Het zijn zelfs nog geen zionisten, hoewel een zionist ook weer iedereen kan zijn en helemaal geen ras of volk is. Net zoiets als een islamiet of christen, noem eens de typische kernmerken op waaraan je ze zou kunnen herkennen. Hooguit de Duitse achternamen van mensen vertelt iets over de achtergrond of bepaalde afstamming.

  Zet een Eskimo een keppel op en je hebt een jood, plak hem een ringbaard onder en je hebt een moslim, hang ‘m een kruis om zijn nek en je hebt een christen.

  Als ik mensen die zichzelf omschrijven als jood zo betracht lijken het meer mensen die -heterogeen- zijn en samen zijn gesmolten uit verschillende volkeren. Italiaanse, Turks, Russisch en Pools, met nog een hele vette Duitse staart.

  BSN [16] reageerde op deze reactie.
  BSN [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Philosoof G&R Eigenwijs [12]:

  Ik zou het woord “werken” dan niet meer gebruiken, maar zou er het woord “dienstbaar” voor nemen.

  Ik kwam per toeval een paar jaren geleden deze tegen;

  De samenleving in 2015

  Het nieuwe leven –
  een jong plantje

  Nadat de bewustzijnsverruiming is gelukt, zullen op alle
  terreinen van het leven compleet nieuwe regels gelden. Alle
  regels komen overeen met natuurwetten en alles voert terug op
  de eenheid van iedereen met al wat is. Deze overgangsfase zal
  niet helemaal soepel verlopen. Dat komt doordat de macht –
  hebbers en de rijken nog een laatste poging doen om vast te
  houden aan de verworvenheden en privileges van de oude tijd.
  Maar al snel zullen ook deze mensen begrijpen dat de tijd daar
  is om los te laten en zaken de vrije loop te laten. Ze zullen
  opgeven en zich aan de anderen overdragen – de gemeenschap.
  Wat bedoel je met ‘niet soepel verlopen’? Waar moeten de
  mensen rekening mee houden?
  Eerst zal het financiële systeem instorten en de rijken maken
  zich zorgen om hun rijkdommen en zijn bang dat hun hele
  vermogen in rook opgaat. Het zou kunnen dat ze vlak voor de
  krach allerlei nuttige en nutteloze spullen gaan kopen en

  daardoor het systeem weer een boost geven. Maar juist
  hierdoor zal het systeem in elkaar storten.
  Dan, wanneer iedereen weet dat de devaluatie van het geld
  alsmaar door blijft gaan, zullen ze inzien dat het te laat is om het
  systeem nog te redden en zal het leven voorlopig tot stilstand
  komen. Stilstand in die zin dat niemand nog naar zijn werk gaat,
  want het geld dat je hiervoor krijgt, is toch niets meer waard.
  Op korte termijn kan deze onrust ertoe leiden dat de
  mensen bang zijn voor hun bestaan en gaan hamsteren. Het is
  niet uitgesloten dat er geplunderd wordt, dit hangt af van het
  ontwikkelingsniveau van de samenleving.
  Deze fase zal maar van korte duur zijn, want al snel zullen
  nieuwe, gematigde krachten opstaan die het welzijn van de
  gemeenschap als hoogste doel hebben en de bevolking vertellen
  dat het hoog tijd is een nieuwe samenlevingsvorm zonder geld
  op te richten waarin iedereen dezelfde rechten heeft. Deze
  samenlevingsvorm zal zich langzaam verder ontwikkelen en de
  mensen gaan weer aan het werk. Dit zal echter werk zijn waar
  de hele gemeenschap profijt van heeft. Belastingdiensten,
  banken, boekhouders enzovoorts zullen andere bezigheden
  zoeken en eveneens een bijdrage leveren aan het algemeen
  welzijn. Al snel ontstaat een nieuwe manier van voedsel –
  voorziening en de productie functioneert weer, maar nu
  helemaal zonder geld en andere soorten van schadeloosstelling
  – alles gebeurt op vrijwillige basis. Iedereen doet waar hij het
  best in is en het meeste plezier aan beleeft en waarvan hij vindt
  dat dit het algemeen belang het best dient.
  Wat betekent ‘de rijken zullen de macht aan de
  gemeenschap overdragen’? Wat gebeurt er met hun
  vermogen en bezittingen, zoals hun onroerend goed?

  Dit betekent dat deze mensen inzien dat ook voor hen de tijd
  is aangebroken en moeten toegeven dat er andere waarden
  nodig zijn om het collectief te helpen zich nieuw te vormen en
  te verzorgen. Lokale werkzaamheden krijgen de hoogste
  prioriteit tegenover nationale en internationale aangelegen –
  heden. Nu gaat het er eerst om de voorzieningen weer te
  herstellen. Dit zal gauw voor elkaar zijn en daarna kan men de
  focus weer verleggen.
  Alles van waarde, zoals vastgoed, komt de gemeenschap toe
  – allereerst de lokale gemeenschap in een dorp of stad – en
  wordt in de toekomst centraal beheerd. Vooraleerst zal
  niemand zich de nieuw verworven waarden zoals onroerend
  goed, gereedschappen, machines enzovoort toe-eigenen tot er
  een nieuwe centrale distributieorganisatie is opgericht. Dan
  wordt bepaald waar de verschillende zaken voor gebruikt gaan
  worden. Ze worden in elk geval voor de gemeenschap gebruikt
  en gaan niet naar particulieren.
  En dat accepteren de mensen? Zullen er geen mensen zijn
  die denken dat ze nu de grote coup kunnen plegen? Stel dat
  dit gebeurt, hoe gaat de gemeenschap dan met deze
  mensen om?
  Aanvankelijk denken mensen nog dat er zulke lui zijn omdat ze
  die vanuit het verleden kennen. Ieders bewustzijn zal echter een
  zodanig niveau hebben bereikt dat het zulke machtsovernames
  niet meer toelaat. Zelfs als een enkeling nog niet helemaal
  doorheeft dat er een nieuw tijdperk is aangebroken, zal de
  meerderheid haar invloed onmiddellijk op deze verwarde zielen
  uitoefenen en duidelijk maken dat niemand hierbij gebaat is –
  zijzelf al helemaal niet.

  Philosoof G&R Eigenwijs [20] reageerde op deze reactie.

 11. @IIS [14]:

  Dit zijn allen Joden met ook een zeer sterk Joods identiteitsgevoel. Dit zal niet bij allen even sterk zijn. Maar het zijn wel degelijk Joden. En de meesten van hen zien er ook echt Joods uit. Arnon Grunberg, Job Cohen, Felix Rottenberg, Frits Barend, Ed van Thijn zo hallo zeg. Joden zijn geen Nederlanders, Engelsen, Fransen of Duitsers. Joden zijn Joden en zij hebben tegengestelde belangen aan de onze en streven die ook actief na. Daarom zijn zij zo vaak ergens uitgeschopt.

  Ronald Eissens van je weet je nog wel, het internet discriminatie meldpunt wat multiculbekritiseerders aanklaagde voor het vertellen van de waarheid; JEW!!

  IIS [19] reageerde op deze reactie.

 12. @BSN [16]:

  Ik zie ze toch meer als een heel doortrapte georganiseerde bende met misdadigers, het zogenaamde joods zijn is nodig als een vuige dekmantel, daarmee houden ze kritiek en aanvallen op afstand.

  Natuurlijk begrijp ik wat je bedoelt, maar bij mij gaat het er niet in om ze te zien als joden, eerder zou ik ze het predicaat zionist meegeven, hoewel ik ook deze niet goed bij ze kan plaatsen. Zouden ze al zionisten zijn dan is het een heel slappe en doortrapte ondersoort en kunnen ze wat macht en geld niet op tegen de zionisten in de VS. Wat achterbaksheids en laagheid betreft zou ik zeggen dat ze van een lager kaliber zijn dan de zionisten in de VS, die zich niet te goed doen aan kruimelwerk en niet doen aan een doorsnee burgertjes kapot maken wat hier in NL wel gebeurt. De zionisten in de VS hebben in dat opzicht meer gangster courage in Italiaanse stijl, die pakken het gelijk groot aan, met meer lijken en met bedragen waar de lulhannesen hier nog niet eens van kunnen dromen.

 13. @IIS [15]:

  Het zou zomaar kunnen gebeuren.
  Er zijn dus meer zoekers naar beter onderweg.

  MVG.G&R.

 14. @Michiel [18]:

  O dus dát bedoelde je met RPF?

  Ja, die nick heb ik al een hele tijd niet meer gezien. Zal het ook wel opgegeven hebben dan. Ik weet niet meer precies wat hij allemaal voorstond, maar het staat me wel bij dat discussies waar hij bij betrokken was altijd de pan uit vlamde.

Comments are closed.