Lofhas logo 01Van de gehele Nederlandse bevolking geeft ongeveer 9% aan kunst en cultuur. Onder vermogende Nederlanders is dit naar schatting 34%, ruim drie keer zo hoog, zo blijkt uit ons eerdere onderzoek naar geefgedrag door vermogende Nederlanders. Ook de bedragen die vermogende Nederlanders doneren aan kunst en cultuur (gemiddeld €540) zijn een veelvoud van de bedragen die door een representatieve steekproef Nederlanders worden gegeven (gemiddeld €34). ( Onderzoek UvA).

Blijkbaar zijn de rijken toch nog wel een beetje sociaal, door aan kunst en cultuur te geven, zelfs wanneer zij 52% belasting en sterfbelasting betalen en er talloze kunstsubsidies zijn. Je zou denken dat nu de overheid alles zo fantastisch goed regelt met subsidies en zo, er geen giften van de rijken meer nodig zijn?

Nou euh ja dus en het aardige is dat procentueel en in geld, de rijken meer geven dan de kiezers voor meer overheid.

Gaat u daar vooral mee door: de culturele ANBI stichting Lifhas, voor Libertarische projecten, is er klaar voor: IBAN is NL95ABNA0497967944

4 REACTIES

 1. @Johnny Feelgood [1]:
  Er zijn dus nog enkele mogelijkheden om de staat jouw centen te onthouden en te besteden aan zaken die jou persoonlijk interesseren.
  LIFHAS regelt regelt dat 100 % ervan op de juiste plek komt.

 2. @Johnny Feelgood [1]: En??? Wat bewijst dit?

  De meeste mensen betalen “maar” 10% minder belasting (namelijk 42% loonheffingen) en de mensen die echt “niets” verdienen betalen altijd nog 36,5% belasting. Dat is ook maar 15,5% minder dan die “rijken”.

  Dus heb je geld over voor kunst, ongeacht salaris of in welke schijf je valt met jouw loonheffingen, het loont altijd om MINDER belasting te betalen.

  Al zou ik het nóg leuker vinden om de roverheid op zijn neus te zien flikkeren, als NIEMAND nog een vrijwillige bijdrage zou doen. En dat de roverheid dan eens zou zien wat haar wanbeleid aanricht in een zijtak zoals kunst en cultuur.

 3. Gebruik maken van welke regeling dan ook om minder belasting te betalen is een GOEDkeuring geven aan het systeem…je werkt immers mee! Daarom is stemmen gelijk aan instemmen!

Comments are closed.