NachthemelG`…Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem, en alle muziek die overblijft is de supersonische boem. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar, schuilen kan nog wel heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje met of zonder boterbriefje, mijn liefje mijn liefje wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer, vluchten kan niet meer.(… ) Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naar toe, hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden, Veiligheidsraad, vergaderinglanden, ontbladeringslanden…’


Twee tekstdelen uit het liedje dat in 1971 wereldberoemd werd in Nederland: “Vluchten kan niet meer”, vertolkt door Frans Halsema en Jenny Arean.

Een liedje met een tekst, dat tot op de dag van vandaag nog niets aan actualiteitwaarde heeft ingeleverd. De woorden zouden vandaag echter wel aangevuld kunnen worden met hedendaagse nieuwigheden. Nieuwigheden die dermate verschrikkelijk, maar in 1971 ook nog zo dermate onvoorstelbaar waren, dat ze toen ook niet opgeschreven hadden kunnen worden. Maar evenzogoed een liedje van bezinning: Waar is Nederland mee bezig? Waar is Europa (EU) mee bezig?

In 1971 lagen de verschrikkingen van Wo2 pas een kwart eeuw achter onze rug. Maar voor wie toen nog de ijdele hoop mocht koesteren dat deze tijden nooit meer zouden kunnen herleven, zal anno 2015 meer dan ruw ontwaakt zijn. De fascisten zijn terug en ze noemen zich: antifascisten.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/03/wilders-heeft-gelijk-pvv-kandidaten-moeten-onmiddellijk-beschermd-worden/

In beperking tot de Nederlandse overheid moet door de ervaringen van de dag worden vastgesteld dat daar waar Adolf Hitler en zijn naziregime ‘de Joden’ aanwees als schuldigen, bijvoorbeeld van de torenhoge Duitse werkloosheid, dat daar de overheid vandaag de autochtone Nederlandse bevolking als schuldige aanwijst.
Dit spreekt ze begrijpelijkerwijs niet letterlijk uit omdat ze die autochtone kiezers voorlopig nog nodig heeft om redenen van electoraal gewin, voor het vergaren en bestendigen van haar macht. Maar in haar handelen zegt ze veel meer dan dat alle woorden van de wereld ooit zouden kunnen beschrijven.
Steeds vaker stellen autochtone Nederlanders zichzelf dan ook de vraag: wie regeert Nederland nu eigenlijk? De Nederlandse overheid of zijn het buitenlandse mogendheden? Is de Nederlandse staatsoverheid tot op het bot gecorrumpeerd en zijn haar leden bestoken en geïnfiltreerd door buitenlandse belanghebbenden? Spreken zij het woord van de Nederlander of behartigen zij juist de belangen van het buitenland? Of ontkennen hun iconen juist veeleer en glashard het bestaan van de Nederlanders?
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2237078/2007/09/24/Maxima-De-Nederlander-bestaat-niet.dhtml

Afgelopen zaterdag werd ons land opgeschrikt door een noodkreet dat op de eerste plekken in Nederland de georganiseerde misdaad de baas dreigt te worden. Twee Brabantse burgemeesters waarschuwden voor de toenemende ondermijning van het gezag door criminelen. Het gaat om de burgemeesters Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen en Jan Hamming van Heusden. Boelhouwer:
‘Het openbaar bestuur moet de baas blijven in onze gemeenschappen. Als dat op de tocht komt te staan, en dat dreigt, dat dreigt echt, kunnen we inpakken’.
En criminelen uit de drugsscene en vrouwenhandel delen de lakens uit in buurten en infiltreren het openbaar gezag. De criminelen zetten het gezag onder druk. Ze bedreigen burgemeesters en proberen via stromannen invloed te veroveren in gemeentebesturen’, zo zeggen beide. En burgemeester Hamming: ‘Gezien de schaal van de drugscriminaliteit moet er wel hulp zijn uit de bovenwereld.

Eerst denk je dan nog dat dit bericht over criminelen gaat. Criminelen in het algemeen. Tot je een dag later weer hoort dat het Inspraakorgaan Turken in Nederland, het IOT, juist boos is op burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze-Rijen. Want volgens het IOT stelt de burgemeester dat alle Turkse inwoners in zijn gemeente op de hoogte zijn van illegale praktijken en daarover zwijgen. En deze Turkse lobbyclub wil nu dat de burgemeester zijn uitspraken rechtzet met een publicatie in de landelijke media. Doet hij dat niet, dan stapt het IOT naar de rechter, met een gerede kans dat de zaak dan uiteindelijk voor een (D66?) rechter komt. Waarop we zeker niet mogen opkijken dat na enig verloop de beide burgermeesters voor ‘haatzaaien’ gaan worden vervolgt en de online petities ons land andermaal om de oren zullen gaan vliegen.

Slechts voor die genen die werkelijk beseffen wat er in ons land speelt, slechts die zullen wellicht kunnen verklaren waarom mensen als die Gemüsegartenstandartenführer Jette Kleinsma,PvdA, het liefst een Gemüsegartenpflicht voor alle autochtone, blanke 45 plus werkelozen had ingevoerd. Waarom de autochtone Nederlanders op de werkplek plaats moeten maken voor de vele buitenlandse fortuinjagers, afkomstig van ver achter de Europese grenzen. Of zulke ‘democratisch gekozenen’ eigenlijk wel werken voor Nederlandse of juist voor buitenlandse belangen?
Waarom ze de pensioengerechtigde leeftijd nog onlangs versneld verhoogde naar 67 jaar, in weerwil van de feitenkennis dat de pensioenleeftijd in Nederland reeds lang op 45 jaar ligt: meest autochtone (vastcontracters) 45 plussers wordt met voorrang ontslag aangezegd, waarop een verplichte pensioencombinatie met dwangarbeid volgt. Dit feit betreft geen discussie. Een feitelijkheid tot de dood er op volgt.

‘De fascisten zijn terug en ze noemen zich antifascisten’, zo schreef Dagelijkse Standaard zoals hierboven vermeld. Laten we daar dan maar eens over na gaan denken met zijn allen. En vooral: over spreken, want ‘De bruinhemden zijn terug, ze noemen zich groen’!

Door Nachthemel

5 REACTIES

  1. Admin: Waarom verschijnt dit artikel wel op mijn smartphone maar niet op mijn laptop en PC????! 🙂

  2. Schep een probleem door je voordeur open te gooien voor de zogenaamde armzalige, snoer de eigen bewoners de mond, trap ze in de hoek of op straat en besteel ze van alle kanten en je hebt gegarandeerd werk en een vet salaris voor decennia en heel veel vreemde tevreden gezichten die het helemaal met je eens zijn.

    En als je in complotten wilt denken: wie kan garanderen dat NL niet wordt gechanteerd met videobeelden met daarop beelden van hooggeplaatste relaties die hun piemeltje in parken in vreemde jongetjes hebben gestopt of zijn er zelfs heel grote kopstukken die obscure kelders hebben bezocht waar allerhande ontoelaatbare occulte moordfuifjes werden gegeven? Te ver gezocht? Maar waarom is NL dan zo slap tegenover al die vreemde gezichten en zo onverbiddelijk hard bij het uitmelken van de eigen soort? Of is het nog steeds de “oil for immigration” overeenkomst die maakt dat we verplicht zijn ‘zwakkeren’, uitzuigers, gezinsherenigers, raddraaiers, vrouwonderdrukkers, middeleeuwse religieuzen, hoofddoek en boerkaslaven, of criminelen en oorlogsmisdadigers toe te laten in NL? Kennismigratie kun je dit niet noemen, eerder het opdringen van problemen die door een ander opgelost moeten worden….. http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1391

    Sander [4] reageerde op deze reactie.

  3. Als het om criminaliteit gaat, dan helpt maar 1 ding, een vette politiestaat. Als je hier super streng bent, dan drijf je als het ware die etter uit de puist, naar buiten toe. Misschien dat een ander land zo gek is om tolerant te zijn naar criminelen en ze humaan te behandelen en in de watten te leggen, dan kan zo’n land als toevluchtsoord fungeren als dat tuig het nog heeft overleefd om de weg van de minste weerstand te nemen om het hazepad te kiezen. Of ze doen eens een keer wat constructiefs, ook goed! Maar als ze hier de boel denken te terroriseren, of het nou Nederlanders zijn of hoog- of laaggeplaatsten, opflikkeren met die zooi. Als het aan mij lag had ik ze er in 1 klap uit geveegd of over de kling gejaagd. Vroeger was men nog bang om drugs te nemen, maar het resultaat was wel dat benzinestations niet constant werden beroofd, het uitgaansleven nog gezelllig was en niet zoveel slachtoffers constant aan de antidepressiva en slachtofferhulp zitten. Want dat laatste is dweilen met de kraan echt super wijd open. Als ik ooit aan de macht zou zijn, zou het wat dat betreft net het “fascistische” Singapore zijn hier, mensen die hard werken, schone straten, economie boomen, maar wel keihard als overheid naar iedereen die dat probeert te dwarsbomen. Want we lopen hier wel zo te dwepen met Singapore, maar dit is wel een van die dingen waardoor het er zo goed gaat. Wie daar niets te zoeken heeft omdat het te moeilijk is voor allerlei tuig, die gaat maar fijn naar een land dat zo idioot is om daar tolerant naar te zijn.

Comments are closed.