120px-PaaseierenDit weekend is het weer Pasen, mensen. We herdenken dan het lijden, de dood aan het kruis en de herrijzenis van Jezus van Nazareth. Sommigen doen er meer aan dan anderen, maar dat is prima. Vrijheid, blijheid, zeg je dan als libertariër. Leven en laten leven.

Het passieverhaal is meer dan alleen maar een religieus verhaal. Wie het verhaal aandachtig volgt ziet dat het een combinatie is van politiek, geloof en – vooral – menselijke psychologie.

Neem bijvoorbeeld Petrus die, bang voor zijn eigen hachje, er voor kiest om maar geen kleur te bekennen. Het doet je denken het gemak waarmee velen onder ons zwichten voor de druk van de politieke correctheid, als het om gevoelige onderwerpen gaat. Liever veilig schuilen in de meute dan jezelf onderscheiden als een vrije geest.

Of de rol van Judas, die doet wat van hem verwacht wordt, maar vervolgens voor altijd gedoemd is. Ik moet dan altijd denken aan een verhaal dat een belastinginspecteur me ooit vertelde. Wij weten, zei de inspecteur, dat ondernemers in bepaalde branches alleen kunnen overleven door zwart loon te betalen. Als we bij zulke bedrijven de boeken gaan controleren is het altijd raak. Dat weten we van tevoren, aldus de inspecteur. De gecontroleerde ondernemers krijgen in zon’n geval naheffingen en boetes opgelegd. Het feit dat ze niet anders kunnen, doet er dus niet toe. Damned if you do (boete of zelfs strafvervolging wegens fraude), damned if you don’t (want geen business), heet zo’n dilemma.

Wat te denken van de rol van Pontius Pilatus die zijn handen in onschuld wast, zich verschuilend achter het volkse sentiment. Wie herkent hier niet de populistische politicus die beweert dat wie niet stemt ook niet moet zeuren. Alsof de keuzemogelijkheden in onze hedendaagse massademocratie wezenlijk verschillen van de keuze die Pilatus het volk voorhield: wie moet ik van jullie offeren? Geen van beide was geen optie bij Pilatus. Net zomin als je in onze (nou ja, onze….) hedendaagse massademocratie ook niet kunt vragen of politici eens ergens vanaf kunnen blijven. Nee, de vraag is altijd: moet de overheid zich hier mee gaan bemoeien moet zij zich daar mee bemoeien.

De geschiedenis van de apostelen doet je denken aan de talloze keren gedurende de afgelopen vijftig jaar dat er nieuwe politieke partijen zijn opgericht. De Boerenpartij, D66, DS70, PPR, de LPF en noem ze maar allemaal op. Een voor een lopen ze stuk op de macht, of ze versmelten er na verloop van tijd mee onder het opgeven van hun oorspronkelijke idealen. Van dat laatste zijn zowel D66 als de rooms-katholieke kerk een voorbeeld.

Vergeet ook niet de rol van de hogepriesters die, hoewel ongelukkig met de Romeinse bezetting, toch tegen de rebel uit Nazareth kiezen en het gezag uitdagen om deze onschadelijk te maken. Hier is een parallel te trekken met de opkomst van Fortuyn en Wilders: de gevestigde orde zet de onderlinge geschillen graag even opzij om gezamenlijk de nieuwe uitdager kalt te stellen. Want buitenstaanders, die bederven het spelletje alleen maar.

Ik wens de lezers van de Vrijspreker maximaal inzicht in de menselijke psyche met dit epische drama. Opdat de spirit leve.

Paul Verhaegh

2 REACTIES

  1. Wiste je trouwens dat er zo’n 75 evangeliën zijn geschreven en dat de 4 meest manipulatieve (toevallig) in de bijbel terecht gekomen zijn?
    Europa moest veroverd worden en mensen door manipulatie naar je hand zetten is veel goedkoper en effectiever! (want na zo’n 2000 jaar is het nog steeds werkzaam!) dan bij iedere burger een soldaat te zetten.
    Onderdrukking is van alle tijden.
    Tijd voor wat nieuws.

    Scrutinizer [2] reageerde op deze reactie.

  2. @Johnny [1]: Ja en wij maar denken dat langdradige marketing met infomercials vol testimonials een recente Amerikaanse uitvinding zijn uit het TV-tijdperk…

Comments are closed.