800px-Somali_refugee_boatLibertariërs zijn doorgaans voorstander van open grenzen. Uit principe, of omdat ze dat graag voor zichzelf willen. Maar blijft de libertariër bij zijn standpunt als hij of zij wordt geconfronteerd met de Groote Trek vanuit Afrika naar het oude Europa?

We kennen allemaal de beelden van Afrikanen in bootjes op de Middellandse Zee, op weg naar Europa. Eenmaal in Europa aangekomen is er voor deze mensen niet altijd werk en/of onderdak. De verzorgingsstaat maakt dat niemand letterlijk op straat belandt. Met een beetje geluk kunnen de nieuwkomers in Europa onderwijs volgen, de taal leren en ook van medische zorg zijn zij verzekerd. Een teken van beschaving, zeggen mensen die zichzelf ‘progressief’ vinden. Wie er anders over denkt, wordt weggezet als zijnde ‘asociaal’, ‘harteloos’ en ‘bot rechts’.

Sommigen maken het onderscheid tussen economische vluchtelingen (‘gelukszoekers’) en politiek of religieus vervolgden (‘eigenlijke vluchtelingen’). Vanuit een libertarisch perspectief is dat een relatief verschil. Een zogenaamde gelukszoeker is immers op zoek naar kansen. Kansen op een beter bestaan. Kansen die in het land van herkomst kennelijk niet bestaan. Vaak heeft dat met het bestuur of de cultuur van het land van herkomst te maken. Iedere libertariër weet dat welvaart begint met bescherming van eigendom en – dus – met een goed werkend rechtssysteem. De Westerse wereld is welvarend geworden omdat we aan die twee voorwaarden – naast andere – voldoen (sommigen zullen zeggen: voldeden).

Degenen die om religieuze of politieke redenen worden vervolgd moeten vaak voor hun leven vrezen. Dan is vluchten een kwestie van instinct. Wie is nu niet van mening dat politiek en religieus vervolgden recht op een veilige haven hebben? Toch past hierbij een kanttekening. De onderliggende veronderstelling bij het asielrecht is dat iedereen die een beroep doet op de regels voor politiek of religieus asiel zelf ook het principe van tolerantie onderschrijft. Zodra aan die premisse niet meer is voldaan, valt de bodem uit het asielrecht. Gemeenschappen die dan nog grootschalig nieuwkomers opnemen zullen vroeger of later merken dat zij hun eigen graf – althans dat van hun cultuur – hebben gedolven.

Concreet betekent dit dat we moeten kijken wie we binnenlaten. Diegenen die nu luidkeels ‘racisme!, racisme!’ roepen, laat ik voor wat ze zijn, namelijk mensen die zich zulke standpunten kunnen permiteren omdat ze zelf toch geen consequenties van hun politieke keuzes ervaren. Die zijn er alleen voor anderen en dan is het makkelijk politieke correct (‘holier than thou’) te zijn.

De bottom line is dat je altijd naar het individu moet kijken. Ayaan Hirsi Ali komt ook uit Afrika, wil ik maar zeggen. Daarom is de grenzen sluiten voor iedereen die uit Afrika komt geen optie. Maar iedereen die eenmaal op de kust van het oude continent is geland een onvervreemdbaar verblijfsrecht toekennen is evenmin een optie.

Zolang old Europe zelf bepaalt wie er binnen mogen en wie niet is er hoop voor de vrijheid. Als het hek van de dam is, nemen de volksmenners de zaak over. Dan is de vrijheid van het individu het eerste wat eraan gaat, ook voor de nieuwkomers. Om die reden ben ik voor gecontroleerde migratie. Omdat we best goed zijn, maar niet gek.

Paul Verhaegh

9 REACTIES

 1. re. Zolang old Europe zelf bepaalt wie er binnen mogen en wie niet is er hoop voor de vrijheid.

  Dat Old Europe waarover u spreekt bestaat sinds de zeventiger jaren niet meer. Die vrijheid al evenmin.

  Mijn advies: grenzen open, paspoorten afschaffen en eveneens de uitkeringen, toeslagen, subsidies en alles waar de overheid bij betrokken is afschaffen. Er zal dan een grote uitstroom plaats vinden want iedereen zal zelf zijn kost bij elkaar moeten schrapen.

 2. Zolang de verzorgingsstaat c.q. welvaartstaat bestaat is onbeperkte toegang een onmogelijke situatie. De wettelijke maatregelen zijn genomen, en dienen gewoon gehandhaafd te worden. Het argument van dat wij niet sociaal zijn of onze verantwoordelijkheid moeten nemen, om de mensen als nog op te nemen is onzin. Nederland heeft al veel mensen opgenomen en een toekomst gegeven.
  Maar, het huidige systeem kraakt ook in zijn voegen. Niet alleen worden vaak de nieuwkomers in de oude wijken, zwakke wijken of volkswijken gestopt, maar de kosten lopen ook uit de hand.
  De schrijver heeft gelijk als het gaat om de effecten van de migratie. Zolang de leiders en supporters niet privé geconfronteerd worden met hun afgedwongen besluiten, blijft dit gewoon doorgaan. Ongeacht de berichtgeving over geweld en intimidatie tussen bevolkingsgroepen. Dit wordt door hun gezien als noodzakelijk kwaad, aanpassingsproblemen etc.
  Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als de druk in de ketel echt hoog wordt, bijvoorbeeld een structurele neergang van de handel. Ik benieuwd hoe zij dan al die rechten willen financieren?

 3. “De bottom line is dat je altijd naar het individu moet kijken.”

  “Zolang old Europe zelf bepaalt wie er binnen mogen en wie niet is er hoop voor de vrijheid.”

  Wie precies is old Europe? En hoe kun hij/zij zelf dingen bepalen?

 4. Er moet natuurlijk wel voor justitie en het hele overheidsapparaat voldoende munitie blijven waarmee ze hun wapens kunnen laden die ze op de maatschappij kunnen leegschieten. Als er geen werk meer is aan de winkel kunnen ze de toko’s bij de verschillende afdelingen wel sluiten. Ongeveer eenzelfde situatie geldt voor het legaliseren van drugs, waarom zou men het willen legaliseren en zichzelf daarmee in de voet schieten.

  Al die zogenaamde vluchtelingen, met al die vreselijke plaatjes, die op kosten van de staat, dus van ons, moeten worden ondergebracht en verzorgd, van geestelijke toch aan fysieke zorg, het houdt een heel grote tak gesubsidieerde club met mensen en aanverwante zaken op de been. Geen criminaliteit, geen vluchtelingen, geen problemen, geen ziekte, het zou een ramp zijn voor de gevestigde macht en industrie.

  Ik heb nog geen vluchteling gezien, wel goed doorvoede hoofddoeken en strak en hip geklede Afrikaners met vette iphones die hier komen om hard aan de slag te gaan en hun parate, hoogontwikkelde kennis met ons te delen. Dit zijn gewoon kennismigranten die hun papieren even niet kunnen vinden.

  Dit is een win-win situatie.

 5. Het idee is dat als een gemeenschap steeds meer geweld te verduren krijgt, er armoede ontstaat en mensen weer gemakkelijk tot een ernstiger vorm van slavernij kunnen worden gedwongen dan nu al het geval is.

 6. Vraag me af als je ergens van een hoger niveau naar beneden kijkt en alles kan overzien de onderliggend die gigantische stroom vluchtelingen niet gewoon een symptoom is van overbevolking van de aarde.

 7. “Concreet betekent dit dat we moeten kijken wie we binnenlaten”.

  Concreet gesproken is “we” nogal lastig te definieren. Het gaat uiteindelijk over eigendom. De eigenaar bepaalt, net zoals jijzelf thuis, wie er wel en niet over de vloer komen, eventueel kunnen mee eten of overblijven. De eigenaar is tegenwoordig de overheid en die bepaalt terwijl u betaalt. Het mag duidelijk zijn dat de Nederlandse overheid de voorkeuren van de EU uitvoert – de eigenaren van bijna heel Europa – en je bent dus simpelweg aan de nukken van die mensen overgeleverd. Wetende dat zij massa-immigratie als een middel zien om de oude natie-staat verbanden uiteen te scheuren, is het niet zo moeilijk om in te zien waar het heen zal gaan. ‘We’ hebben daar niet zoveel meer over te vertellen.

  WijRos [8] reageerde op deze reactie.

 8. @peter [5]:

  De Westerse wereld is welvarend geworden door de mate waarin de markt vrij was en dus plaats had voor immigranten die wilden werken en bijdroegen aan die welvaart. Het libertarisme heeft gewoon nog plaats voor immigranten die willen werken. Sterker nog, in het libertarisme bepalen werkgevers wie zij aannemen, en als immigranten goedkoper zijn zullen zij dus waarschijnlijk nog meer in trek zijn dan ze ooit waren.

  De Westerse wereld is NIET welvarend geworden door het fenomeen de verzorgingsstaat omdat deze geld uit de productieve sector haalt en stopt in de niet-productieve sector (m.a.w. een sector waar iemand geld ontvangt terwijl hij juist NIET, of veel te weinig, bijdraagt aan de welvaart). Ook wordt er geld uit de productieve sector gestopt in de subsidies voor kunst (wat betekent dat de vraag naar deze kunst niet voldoet aan het aanbod, maar deze kunst toch geld ontvangt dat de burger liever had willen steken in zaken waar wel vraag naar was, en wat dus wel aan de welvaart zou toevoegen), en aan zaken als buitenlandse militaire missies (die geld KOSTEN), de publieke omroep (zie kunstsubsidie) en andere zaken die niets of weinig van waarde produceren omdat de vraag veel kleiner is dan het aanbod, en er om die reden geen welvaart door gecreëerd wordt, o.a. dankzij het economische fenomeen van de “gebroken ruit”.

  Maar omdat er sprake is van de verzorgingsstaat, en de meeste HUIDIGE immigranten vooral daarop lijken af te komen, voegt de huidige immigratie weinig toe aan de welvaart. De reden dat ze vroeger “gastarbeiders” werden genoemd is omdat ze toe werden gelaten om te werken. Tegenwoordig lijkt iedereen welkom. En in die hoedanigheid is beperking van immigratie beter.
  Bovendien zorgen bepaalde groepen immigranten onevenredig veel voor overlast, dat zorgt voor gevoelens van onveiligheid, van mindere vraag naar bepaalde woonruimtes, naar “meer geld voor blauw op straat” (wat dus volstrekt improductief is voor de welvaart want met beperking van de immigratie had dat geld voor productieve doeleinden kunnen worden gebruikt).

  En ga zo maar door.

Comments are closed.