vnlGale Boetticher: In de afgelopen weken hebben veel libertariërs aangegeven de partij VNL van voormalig PVV-kamerleden Van Klaveren en Bontes te steunen. De heren profileren zich als klassiek-liberalen die van plan zijn Nederland een stuk vrijer te maken. In werkelijkheid zijn het vooral politieke opportunisten.

VNL werd in 2014 opgericht nadat Joram van Klaveren en Louis Bontes uit de PVV stapten. De partij is nu in het nieuws door geruchten dat Bram Mosckowicz lijsttrekker wordt bij de komende verkiezingen. Of dat echt zo is valt nog te bezien, maar diverse andere ex-sympathisanten van Wilders hebben zich al wel bij VNL aangesloten.

Van Klaveren en Bontes beschrijven VNL als volgt op de website:

VoorNederland (VNL) is een klassiek-liberale partij. Wij streven naar meer vrijheid, meer welvaart en meer veiligheid.

Klinkt goed. De heren noemen zichzelf klassiek-liberalen, dus dan hebben ze zeker een lange historie in het pleiten voor én bewerkstelligen van een flink kleinere overheid?

Nee, helaas niet. Hun belangrijkste wapenfeit is het gedogen van Rutte I, een kabinet zo liberaal dat het zorgde voor een hogere belastingdruk, een hogere staatsschuld en minder economische vrijheid.

Opvallend is ook dat Van Klaveren en Bontes niet erg spraakzaam waren over hun liefde voor het klassiek-liberalisme toen zij nog in de PVV-fractie zaten. Sterker nog, op Google zoeken naar artikelen en interviews die de kamerleden met de klassiek-liberale ideologie in verband brengen levert over die periode én daarvóór helemaal niks op.

Toen de VNL-oprichters nog namens Wilders in de kamer zaten spraken zij zich vooral uit voor zeer anti-liberale punten zoals het boerkaverbod. Ook wilde Van Klaveren ontkenners van de holocaust verplicht naar een psychiater sturen. Geen enkele klassiek-liberaal zou voor zo’n serieuze aantasting van de vrijheid van meningsuiting pleiten.

Een zeer overtuigende klassiek-liberale achtergrond hebben de heren van VNL dus niet. Iedereen kan echter van mening veranderen, dus laten we eens kijken of Bontes en Van Klaveren nu wel zo vrijheidslievend zijn.

‘De belastingen moeten fors omlaag. Wij staan voor een vlaktaks van nog geen 23 procent: één laag belastingtarief voor iedereen.’

Met de bovenstaande zinnen begint de opsomming van VNL’s speerpunten. Dat klinkt goed, al zou een vlaktaks van nul procent uiteraard nog beter zijn. Enkele andere belastingen willen de heren van VNL wel helemaal afschaffen:

‘Ook willen wij een lagere BTW, een lagere vennootschapsbelasting en lage accijnzen. De OZB, overdrachts-, motorrijtuigen-, assurantie-, erf-, schenk- en vermogensbelasting verdwijnen als het aan ons ligt.’

Dat klinkt zelfs uitstekend. Zouden Van Klaveren en Bontes dan toch klassiek-liberaal zijn? Op basis van deze punten zou je denken van wel, maar helaas is het niet zo. Wie verder leest in hun speerpuntenverklaring ziet meteen waarom.

‘We investeren 1 miljard extra in de politie en onze veiligheidsdiensten.’

Nog meer geld naar de politie en veiligheidsdiensten? Nederland omtoveren tot een politiestaat gaat ons niet helpen. De overheid is helemaal niet geïnteresseerd in het verminderen van criminaliteit, maar in het verkrijgen van ons geld en het controleren van onze dagelijkse bezigheden. Zodoende zal meer geld voor de politie alleen maar resulteren in nog meer verkeersboetes en andere onzin.

Als we de criminaliteit echt willen bestrijden dan legaliseren we de drugshandel. Dat is veruit de grootste bron van inkomsten voor de georganiseerde misdaad. Door hen dat geld te ontnemen zullen veel gangsters op zoek moeten gaan naar een normale baan. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich kan verdedigen door het recht op vrij wapenbezit.

Over de bovenstaande punten is echter niets te vinden tussen de speerpunten van VNL. Op het gebied van de binnenlandse veiligheid vergroten zij dus vooral de rol van de overheid, in plaats van door meer vrijheid daadwerkelijk de criminaliteit te bestrijden.

‘Mondiale spanningen zoals het toenemend jihadisme vragen om een stevig defensie-, veiligheids- en inlichtingenbeleid. Wij willen dat Nederland zich houdt aan de NAVO-afspraak om minstens 2 procent van het nationaal inkomen te besteden aan defensie. Daarom investeren wij 5 miljard extra in onze krijgsmacht.’

Op het gebied van defensie is VNL nog meer voor een grotere overheid dan wat betreft de politie. Het is absurd om vijf miljard extra te steken in het leger, terwijl er geen enkele serieuze bedreiging is voor ons land. Het lijkt er dan ook vooral op dat dit geld gebruikt zal worden voor meer buitenlandse interventies, zoals blijkt uit de volgende passage:

‘In onze buitenlandpolitiek staat de Trans-Atlantische relatie centraal. Washington en Londen zijn onze belangrijkste geopolitieke partners. Wij zijn pro-Israël. De dreiging vanuit Iran en door Hamas en Hezbollah moeten we bestrijden. Dat geldt ook voor IS in Syrië en Irak.’

Van Klaveren en Bontes willen dus Hamas, Hezbollah en Iran gaan bestrijden. Maar welke bedreiging vormen zij voor ons land? Geen enkele. Geen van hen heeft de capaciteit om Nederland aan te vallen en er blijkt ook nergens uit dat zij dat van plan zijn.

Het bovenstaande weten de heren van VNL natuurlijk ook wel, maar zij willen hun zionistische vriendjes in Israël beschermen. Met Nederlands belastinggeld. Dat is nergens voor nodig, want als enige kernmacht in het Midden-Oosten kan Israël zichzelf prima verdedigen. Bovendien is het totaal niet klassiek-liberaal om hardwerkende Nederlanders van een deel van hun inkomen te beroven om dat vervolgens naar een bevriende natie te sluizen.

Daarnaast zal nog meer westerse interventie alleen maar tot extra onnodig bloedvergieten leiden in de Islamitische wereld. De oorlogen in Afghanistan, Irak en Libië hebben de regio vooral een stuk onveiliger gemaakt. Nederland zou zich dus juist minder moeten bemoeien met het Midden-Oosten.

Door deze gevaarlijke standpunten van VNL komt de ware aard van die partij tevoorschijn. Ze zeggen voor meer vrijheid te zijn, maar ze houden zich vooral bezig met het vergroten van de Nederlandse overheid op het gebied van veiligheid. Ze zeggen voor flink lagere belastingen te zijn, maar in hun speerpuntenverklaring geven zij vooral aan waar méér geld naar toe moet.

De enige concrete punten waarop VNL aangeeft te willen bezuinigen zijn ontwikkelingshulp

(afschaffing) en hoger onderwijs (privatisering). De besparingen daarop zijn echter maar net genoeg om de hogere uitgaven aan veiligheid en infrastructuur te financieren. Hoe zij daadwerkelijk de overheid en de belastingdruk een stuk kleiner willen maken blijft dan ook vaag.

In werkelijkheid is VNL meer een neoconservatieve dan een klassiek-liberale partij. Hun speerpunten lijken angstvallig veel op het beleid van George W. Bush, de vorige president van de Verenigde Staten. Hij verlaagde ook de belastingen, maar gaf tegelijkertijd veel meer geld uit aan defensie en veiligheidsdiensten. Het resultaat daarvan kennen we allemaal.

Geen enkele libertariër of klassiek-liberaal zou dan ook deze partij moeten steunen. Het is een immorele club, met mensen die geen enkel verstand hebben van economie (de centrale banken worden niet eens genoemd in hun plan) en een beleid van buitenlandse interventie steunen.

Steek geen tijd in de politieke opportunisten van VNL, maar gebruik in plaats daarvan je energie voor zaken die Nederland daadwerkelijk een stukje libertarischer maken. Lees, leer en verspreid vervolgens je kennis naar iedereen die maar lezen of luisteren wil. Educatie is de sleutel naar succes, niet het steunen van een stel neoconservatieve ex-PVV’ers.

Gale Boetticher

23 REACTIES

 1. Daarnaast heeft VNL op hun Facebook aangegeven in de Russen een bedreiging te zien. De optelsom Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Shabaab, Iran en de Russen spreekt van een ENORME militaire ambitie van deze partij. Zij willen op vele fronten vechten en hebben daarvoor de dienstplicht nodig.

  De kosten van die militaire ambities gaan dus ten koste van persoonlijke vrijheid (als het aan VNL ligt komt er dienstplicht), maar ook ten koste van financiële vrijheid. De rekening van soldaten (denk ook aan goede equipment), AIVD-ers en politieagenten moet immers wel worden betaald. Ik vermoed dat de vlaktaks een flink stuk hoger gaat uitvallen dan de heren vermelden. Daarnaast zouden je NAVO-partners je onder druk kunnen zetten om de Grieken koste wat het kost aan boord te houden -> http://www.telegraaf.nl/buitenland/23870380/__Tsipras_flirt_met_Russen__.html om de middenlandse zee-kust en de Griekse havens uit vijandelijke handen te houden.

  Ik zie VNL daarom ook niet als klassiek liberale partij, maar als een lobby voor leger en veiligheidsdiensten.

  Bij holocaust ontkenning vrees ik dat er meer politieagenten op Facebook en Twitter op zoek gaan naar zielige gefrustreerde figuren die zo nu en al dan niet in een dronken bui iets roepen, krabbelen of Twitteren. Ik zou graag een budgettair kader willen van wat de handhaving mag kosten en hoeveel extra zorgkosten wordt begroot voor dit verbaal geweld. Ook hiervoor geldt dat het niet bijdraagt aan een kleinere goedkopere overheid. Terwijl zielige figuren ondanks de kwetsende dingen die ze roepen niet altijd gevaarlijk zijn.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. Uitsteende analyse Gale. En ook goed aangevuld door Jurjen. @Jurjen [1]:
  Het is ook een grote waarschuwing dat je je niet moet laten lijmen door een paar goede kreten, maar het totaalplaatje moet bekijken.
  Dan kom je tot de conclusie dat er (met uitzondering LP!) geen
  enkele partij is die libertarisch (vrijheid) voldoet.

  WijRos [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [3]:

  re. Dan kom je tot de conclusie dat er (met uitzondering LP!) geen
  enkele partij is die libertarisch (vrijheid) voldoet.

  Dit is de enig juiste conclusie. Hopelijk verandert de LP niet van koers onder druk van de massa.

 4. @Michiel [5]: Kijk eens een paar jaar terug. Het enige structurele libertarische evenement was de maandelijkse lezing bij de LP. Met soms maar 4 bezoekers. Daarnaast waren er enkele websites en een incidenteel evenement.

  Kijk nu, iedere week is er wel wat te doen, we houden de agenda niet altijd even goed bij, maar zowel de LP als LIJP als MSFL als Mises NL organiseren tal van evenementen.

  In twee, drie jaar tijd is heel veel vooruitgang geboekt.

  Michiel [7] reageerde op deze reactie.

 5. @ratio [6]: Dat is goed om te horen!

  Maar soms denk ik wel eens: was er maar een lekker wijf beschikbaar als lijsttrekker. Zou er dan eindelijk eens een tweedekamerzeteltje in kunnen zitten?

 6. @Michiel [5]: Zo lang onderstaande doctrine de boventoon voert, wordt het nooit iets met het libertarisme: en de kranten staan er vol mee
  .
  De Bijbel over de overheid
  “Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht, dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.” [Romeinen 13: 1]
  “… Zo is dan de liefde de vervulling der wet.” – [Romeinen 13: 10b]
  Het goddelijke gezag van de overheid
  God stelt de overheden aan en geeft ze macht en gezag. Elk soort overheid is van God. Hij zet de koningen af en Hij bevestigt de koningen(Dan. 2:21, 37). Door Mij regeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Door Mij heersen de heersers en de prinsen, al de rechters van de aarde (Spr. 8:15-16). Zoals een stem uit de hemel zei tot koning Nebukadnezar, die zich hoogmoedig verhief op zijn macht, dat hij de beesten gelijk zou worden, totdat gij bekent, dat de Allerhoogste over de koninkrijken van de mensen heerschappij heeft en dat Hij ze geeft aan wie Hij wil (Dan. 5:18-37). God is de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren (1 Tim. 6:15). Des konings hart is in de hand van de Heere als waterbeken. Hij neigt het tot al wat Hij wil (Spr. 21:1). De Koning nu van de eeuwen, de onverderfelijke, de onzienelijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid (1 Tim. 1:17).
  Het goddelijke gezag van de overheid berust op het vijfde gebod. Alle ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. God regeert door de overheid: zij is Gods dienares. De overheid regeert bij de gratie van God, en niet bij die van het volk. Wij behoren de overheden, als dienaren van God, te hoogachten en te gehoorzamen, vanwege hun goddelijke ambt (Rom. 13: 1-6). Vermaan hen, schrijft Paulus aan Titus, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn (Tit. 3:1). Ook als de overheid de christenen vervolgt, zoals blijkt uit de eerste brief van Petrus. Kenmerkend voor dwaalleraren is dat zij de (wereldse)heerschappij verachten, (…) en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. Daar de engelen, in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen (de overheden)voor de Heere voortbrengen (2 Petr. 2:10-11) .
  De vorsten heten in de Heilige Schrift de gezalfden des HEEREN, goden, kinderen van de Allerhoogste en beschermers van de kerk.

  Raymond [11] reageerde op deze reactie.

 7. En wat betreft het Nederlandse parlement : zij zullen zijn als van een geest .

  En zullen spreken ….de taal van het beest , met horens als een lam , maar de mond van een DRAAK.

  En zijn zullen hun ziel geven aan het BEEST.

 8. Op DDS is VNL ooit (voordat DDS zich door massale ban-acties in de voet schoot) een tweetal kritiekloze interviews gegund, waarin de heren van VNL het bestonden te beweren dat ze ‘breder dan de libertariërs’ waren.

  Dan ben ik dus wel klaar. Veel verder kun je je niet diskwalificeren.

 9. Alex Sassen van Elsoo, die ik voorheen er wel eens van verdacht te begrijpen hoe het werkt, zit terecht bij VNL, want hij begrijpt er dus helemaal niets van:

  Ons belastingstelsel bestraft goed gedrag, is niet effectief en uiterst inefficiënt. De oplossing voor dit alles heet de vlaktaks. Alle belastingen moeten worden afgeschaft, behalve de inkomstenbelasting (voor bedrijven de vennootschapsbelasting). Stel een hoge belastingvrije schijf in (stel €18.000), zodat iedereen die gaat werken beloond wordt en zodat de lagere inkomens toch een behoorlijk netto inkomen bijeen kunnen sprokkelen.

  Boven dit bedrag zou er één tarief van (stel) 30% moeten gelden. Werken in plaats van een uitkering/niets doen wordt dan beloond. Extra werken wordt dan ook beloond. Excelleren wordt dan niet meer bestraft. Rechtvaardigheid bereikt.

  Geïnstitutionaliseerde roof ‘rechtvaardig’ noemen is natuurlijk al een gotspe, maar als het basale besef ontbreekt dat het fenomeen IB/LB een veelvoud van haar ‘opbrengst’ aan kapitaal vernietigt door alle ‘anti-witwas’-wetgeving die moet garanderen dat niemand zich aan die roof onttrekt dan ben je echt wel ver van het padje.

  Veel mensen verdienen weliswaar hun brood in de private markt met het geven van belastingadvies en het aanbieden van ontwijkings constructies (en sommigen worden voor deze volstrekt legale activiteiten ontvoerd en opgesloten) maar uiteindelijk zijn het welvaartsconsumerende beroepen. Iedere cent die een belastingslachtoffer aan zo’n adviseur moet afdragen kan immers niet ergens anders aan besteed worden, en zonder belastingen was die afdracht niet nodig.

  De enige belasting die eventueel nog verdedigbaar zou kunnen zijn is de benzine-accijns, op voorwaarde dat deze slechts hoog genoeg is om de werkelijke kosten van aanleg en onderhoud van het wegennet te dekken, onder het motto ‘de gebruiker betaalt’. Maar uiteindelijk zijn ook wegen geen overheidstaak, en is de inning via private marktpartijen (even doen alsof oliemaatschappijen niet met de staat in bed liggen) ook niet verdedigbaar.

  Gezien het enorme woud dat gekapt dient te worden zou benzineaccijns dus onder aan mijn lijstje af te schaffen belastingen staan, en de IB/LB helemaal bovenaan, meteen gevolgd door de andere belastingen die ‘smokkel’ in de hand werken. Dan kunnen al die buit-bewakers afgeschaft worden, zodat die iets productiefs en dus nuttigs kunnen gaan doen.

  Individualist [21] reageerde op deze reactie.

 10. zie die lui maar als de judassen die zich aansloten bij de pvv
  dit gebeurde ook bij Pim fortuyn zoals mart herben
  een van de grootste judassen aller tijden .

 11. @Michiel [5]:

  Wat je eigenlijk bedoelt te zeggen is: Het schiet met de vrijheid totaal niet op.

  Dus welke suggesties wil je dan horen? Dat we onze steun maar achter onvrijheid en oorlog moeten gooien?

  Je moet bij jezelf te rade gaan waar je zelf nou eigenlijk in gelooft, waar je achter staat, en waarom. Libertarisme is geen hobby en geen trend. Het is een *levensvisie*, een filosofie over hoe de wereld er uit hoort te zien. Daar zitten geen condities of tijdslimieten aan.

 12. @G.Deckzeijl [13]:

  Omdat het totaal niet BELANGRIJK is wie hij is.

  Is de waarheid of onwaarheid van zijn argumenten afhankelijk van wie hij is? Of hij heeft gelijk via bewijzen en/of logische argumenten, of niet. Al gelooft hij in het dagelijks leven dat hij Napoleon is, dan nog staan zijn woorden in bovenstaand artikel op zich.

  Stel dat het Hub is, die een andere nik gebruikt. WAT DAN NOG? Heb je daarmee de onjuistheid van zijn argumenten bewezen?

  Je afvragen wie hij is doet sterk denken dat je de drogredenering “appeal to authority” wil toepassen, oftewel dat je de waarde van de argumenten wil laten afhangen van hoe bekend de spreker of schrijver is, alsof dit relevant is.

 13. @Ron [17]:

  De overheid is al God sinds het ontstaan van de overheid. De overheid krijgt gehoorzaamheid van een volk sinds haar ontstaan door de macht van de overheid gelijk te maken aan de wil van god. Daarvoor was een samenwerking tussen de nobele klasse en de religieuze leiders nodig, die samen de elite vormden. Anders hadden anti-overheids revoltes al vanaf het begin schering en inslag geweest.

  Ron [23] reageerde op deze reactie.

 14. @R. Hartman [15]:

  Inderdaad.

  ALLE belasting is bestraffend, omdat het niet vrijwillig is. Zij die bepaalde overheidstaken belangrijk genoeg vinden, zullen deze vrijwillig willen subsidiëren.
  Belasting herleidt middelen van productieve doeleinden naar improductieve doeleinden, of dit nu 40% is of 1%.

  Het feit dat men bij VNL aggressieve buitenlandse avonturen steunt, en anti-drugs beleid wil voeren, geeft al aan dat elke belasting die men daar steunt, helemaal niet “rechtvaardig” is, alleen al vanwege de uiteindelijke doeleinden van dat geïnde belastinggeld.

 15. @G.Deckzeijl [8]:

  Trouwens, via Italië en Griekenland krijgen we wel degelijk
  met dat IS-UITSCHOT te maken.

  1: IS-uitschot is er voornamelijk dankzij het aggressieve buitenlandse beleid van Westerse landen.
  2: Dat ze via Italie en Griekenland binnenkomen is dankzij EU-beleid over grenzen en vluchtelingen. Libertariers zijn tegen de Europese Unie.
  3: Terrorisme is altijd het excuus voor meer geld en overheidsingrijpen die uiteindelijk ten koste gaan van onschuldigen. En toch blijft de dreiging van het terrorisme groeien, met name vanwege punt #1 en #2.
  4: De staat veroorzaakt VELE MALEN meer slachtoffers dan een dreiging vanuit het midden oosten.

 16. @Individualist [20]: uit: Het Fundamenteel Rechtsbeginsel, van Frank van Dun -een aanrader-
  …Dat is voor ons tenslotte het belangrijkste punt. Locke behoudt de supre- matie van de wet t.o.v. het recht. Voor hem zijn alle mensen, hoewel onder- ling gelijk en vrij, toch allen onderworpen aan de wil van één soeverein meester, God, die het soevereine rechtssubject en dus ook het autonome morele subject is. Locke had geen oplossing voor het probleem hoe men uit de bewering, dat alle mensen eigendom van God zijn, zou kunnen afleiden dat ze Hem gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Soms geeft hij de indruk de Selden–Hobbes thesis te aanvaarden dat die gehoorzaamheid geen morele inhoud heeft, doch enkel gemotiveerd wordt door de vrees voor Gods almacht, voor Gods “punishments, of infinite weight and du- ration, in another life.” Maar Locke beweert juist dat het geloof in een hiernamaals geen redelijke basis heeft, dat alleen revelatie ons iets kan leren met betrekking tot de sancties van de natuurlijke wet – en, zoals hij elders in een theologisch geschrift opmerkt, we hebben geen absolute zekerheid betreffende de authenticiteit van om het even welke revelatie. Met andere woorden Lockes theorie biedt geen antwoord op de vraagstuk- ken van de gehoorzaamheidsplicht en de vertegenwoordiging, zodat zijn opvatting over de natuurlijke wet geheel in de lucht blijft hangen, zonder solide fundamenten, en zonder een duidelijke morele significantie. Het cultuurhistorisch belang van de bijdrage van Locke mag ons niet uit het oog doen verliezen dat hij in feite alleen maar het recht van de ene meester van de mensen verving door het recht van een andere meester, en evenmin dat zijn reputatie als “individualist” op een zeer tendentieuze en onvol- ledige lectuur van zijn geschriften berust.http://www.rothbard.be/bestanden/boeken/FRB.pdf

Comments are closed.