slaveZonder global warming zou de huidige mensheid niet bestaan. Twintig millennia terug leefde de toenmalige mens net zo als vijftig of honderd millennia terug. De menselijke ontwikkeling stond gedurende 80 duizend jaar of langer min of meer stil. Twintigduizend jaar geleden, de zeespiegel was honderd meter lager, het water opgeslagen in enorme ijslagen. De mens kreeg het door de koude steeds moeilijker. En toen ging het langzaam aan dooien. De ijsbedekking werd dunner en dunner, het klimaat warmer en warmer.

Toen, twintig millennia gelden is het zaadje van de huidige mens tot ontwikkeling gekomen, in vijftien millennia heeft men zich van jager verzamelaar tot landbouwer omgevormd. Men heeft nederzettingen en steden geschapen en dieren gedomesticeerd. Er kwam een arbeidsverdeling, en de menselijke populatie nam sterk toe.

Dit alles is dankzij de global warming mogelijk gemaakt. De mensheid kon zich aan 80 duizend jaar stagnatie ontworstelen. Waarom het in dit interglaciaal gelukt is, is onduidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat de kansen die 20 duizend jaar global warming boden, deze keer met beide handen zijn gegrepen.

Het is derhalve goed te beseffen dat global warming niet iets negatiefs is, zoals de meeste huidige politici en wetenschappers ons doen geloven. We zijn er niet ondanks global warming maar juist dankzij global warming.

Of er man made global warming is, is niet te zeggen. Ieder klimaatmodel van de global warming adepten heeft nog gefaald. Het afgelopen decennium is er eigenlijk geen global warming waarneembaar. Dat wil niet zeggen dat die er niet is. Ik ken de nullijn, de autonome ontwikkeling zonder ingrijpen van de mens, niet. Die kent niemand. En zolang die nog in geheimen is verborgen is iedere voorspelling niet veel meer waard dan die van de ouderwetse kristallen bol.

Er zijn menselijke invloeden die tot een temperatuurstijging zouden kunnen leiden, maar er kan ook een global dimming effect zijn of een global cooling effect van de menselijke handelingen. We weten het niet.

Gesteld dat er man made global warming is, dan zou dit volgens sommige wetenschappers juist positief zijn voor de mensheid. Dat wil ik ook met mijn stukje betogen. Iedere politicus die klimaatbeleid voorstaat is een enorme huichelaar. Vanuit het Staat Is Noodzaak uitgangspunt meet hij zich hier een morele superioriteit toe die niet is gestaafd op wetenschappelijk bewijs. Waar een politicus niet langer dan enkele jaren kijkt met betrekking tot begrotingstekort en AOW zou hij drie generaties vooruit kijken als het gaat om klimaat beleid? Wie houdt wie voor de gek?

De fossiele brandstoffen zijn nog lang niet op en er kan geen enkele betrouwbare uitspraak over het klimaat voor de komende decennia of eeuwen worden gedaan. Anders dan, dat als het warmer wordt, het verleden leert dat de mensheid daarvan meestal wist te profiteren.

14 REACTIES

 1. Global warming, oftwel; opwarming door broeikas gassen, bestaat niet.
  En wel om de doodsimpele reden dat het gas geen energie opwekt. Hierdoor kan het onmogelijk een rol spelen in iedere vorm van opwarming.
  Immers zegt de tweede wet van de thermo dynamica dat er een stijging van entropie moet plaatsvinden bij energie opwekking. Welke stijging zien we? Geen enkele want na de emissie door de oppervlakte blijft de frequentie van het licht (uv) hetzelfde.
  Dus de term broeikasgas en het broeikaseffect bestaan niet.
  Wat bepaald de temperatuur aan de oppervlakte dan?
  Dit is al heel lang bekend, namelijk de massa van de atmosfeer.
  Hoe dikker de atmosfeer hoe warmer de oppervlakte. Algemene gaswet beschrijft dit effect.

 2. Ook ik erger me helemaal suf aan die kreet “door de mens veroorzaakte wereldwijde opwarming”. Volgens mij bestaat dat helemaal niet. Als je in discussie hierover met argumenten komt die niet weerlegd kunnen worden dan word je uitgescholden. Klimaatontkenner (wat een zeer vileine en achterbakse opmerking is) word je dan genoemd, of zelfbenoemde amateur expert. Ik zet de opmerkingen die ik bij dergelijke discussie gebruik even voor u op een rij.

  – Er zou een rechtstreeks verband zijn tussen het CO2 gehalte in de atmosfeer en de temperatuur. Antw. Die is er niet. Het CO2 gehalte stijgt vrolijk door, terwijl het al 17 jaar niet meer warmer word.
  – De stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer zou in zijn geheel te wijten zijn aan menselijke uitstoot. Antw. IJsboringen zoals die van bijvoorbeeld het Vostok en het GRIP project geven toch een ander beeld. Ijskernen zijn opgebouwd uit laagjes, net als boomringen. Door ze te tellen weten we de ouderdom. Bovendien kun je uit dat ijs de samenstelling van de atmosfeer terughalen ten tijde dat het laagje werd gevormd. Het blijkt nu dat er 140.000 jaar geleden 10 keer meer CO2 in de lucht zat dan nu. Kunt u verklaren waar die CO2 dan vandaan kwam ? En waar is het gebleven ?
  – Er ligt te weinig poolijs. Antw. Wie bepaald er eigenlijk wat “te weinig” is ? 14.000 jaar geleden lag er nog veel meer poolijs. Wanneer ligt er te weinig, wanneer ligt er te veel, en wanneer ligt er precies genoeg ?
  – Opwarming is slecht voor de mensheid in het algemeen en de biodiversiteit in het bijzonder. Antw. De mensheid is prima in staat om zich aan te passen, ze leven nu al boven de poolcirkel tot in de tropen. Bovendien valt eenvoudig vast te stellen dat de biodiversiteit het grootst is in die streken die tot de warmste op aarde gerekend kunnen worden.
  – Door de global warming zullen alle gletsjers smelten, en dat enorme drinkwater tekorten geven. Antw. Onzin. Kwantitatieve hydrologische studie wijst uit dat er maar 1 rivier op de hele wereld is die voor meer dan 20% uit gletsjersmelt bestaat en dat is de Ganges in India. En daar drinken de mensen niet uit omdat je door de dode mensen die erin drijven een fikse cholera op kunt lopen. Rivieren zoals de Rijn (en de meeste andere ook) ontspringen dan wel bij een gletsjer, het meeste water erin komt uit zijrivieren zoals de Main en de Moezel. Die worden vooral gevoed door neerslag. Vroeger noemden we dat regen, nu heet het extreem weer.
  – Global warming zal voor enorme voedseltekorten zorgen. Antw. Ook dat is niet waar. Alle planten die we eten of aan ons vee voeren stellen meer warmte op prijs. Net als meer CO2 overigens. Kijk bijvoorbeeld eens naar Zimbabwe. Dat was eens de graanschuur van Afrika. Sinds de overheid de blanken begon te onteigenen 20 jaar geleden kende het land 2 hongersnoden. De belangrijkste reden voor zowel drinkwater- als voedseltekorten is volgens mij overbevolking.
  – Klimatologen menen het klimaat van 2050 of zelfs van 2100 aan ons te kunnen voorspellen op basis van computermodellen. Antw. Onzin. Het klimaat is zeer complex en er is nog niet eens bekend welke variabelen er zijn en welke rol zij spelen. Zelfs van zoiets wat makkelijker te berekenen is als het weer kunnen we voor hooguit voor 5 dagen een voorspelling doen. Ik heb hier een computermodel, daarin lopen mensen zonder hoofd met bommen op je af en lopen er wandelende geraamtes rond. Geeft dat de werkelijkheid een beetje accuraat weer ? Beroemd is ook het computermodel van de club van Rome. Volgens hen zouden we nu alweer 15 jaar door onze voorraad fossiele brandstoffen heen zijn. Het computermodel van Al Gore voorspelde in 2008 no dat de gehele noorpool nu al weer 2 jaar geheel ijsvrij zouden zijn. Heeft u er iets van gemerkt ? Computermodellen geven vooral weer wat de maker ervan in zijn hoofd heeft zitten.

  Samenvattend :
  De hele AGW beweging is 1 grote hax. Het toont ons vooral hoe ook de wetenschap totaal gecorrumpeerd is. We herinneren ons climategate nog, waarin werd aangetoond dat wetenschappers die de hypothese willen weerleggen actief worden tegengewerkt. Inmiddels gaat er wereldwijd 1 miljard euro PER DAG om in het tegengaan en bestuderen van AGW. Dat is corruptie. Voor een salaris van anderhalve ton euro per jaar wil ik ook wel de hele dag computermodelletjes maken. En de industrie die sponsort de sceptici ook niet. Zij sponsoren wel de protagonisten want ook voor hen is dit een verdienmodel.

 3. Ik vergat nog te vermelden :
  “De wetenschap is het erover eens”.
  Ook dat is niet zo. 97% van de bij het IPCC aangesloten wetenschappers is het erover eens. Er zijn echter veel meer wetenschappers die niet bij het IPCC aangesloten zijn, en bij hen is het percentage dat de hypothese wel aannemelijk vind veel lager. Bovendien verwart men “consensus” met bewijs.

  Waar is het bewijs ?
  Antw. Dat is er niet.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [4]:

  Zonder opwarming zouden ze er inderdaad niet zijn. Zonder een club als de VN ook niet. Dan waren ze nu waarschijnlijk nog steeds het ‘probleem’ van de zure regen of het gat in de ozonlaag aan het uitmelken. Pure corruptie, dat is wat het is.

  Nog maar een aavulling op mijn post #2. Over dat dreigende drinkwatertekort. De meeste rivieren worden niet zozeer gevoed door neerslag, niet door gletsjersmelt. Een warmer betekent meer neerslag. Als dus de gletsjer waaraan de Rijn ontspringt helemaal verdwijnt door een warmer klimaat ligt het dan niet in de rede te veronderstellen dat er meer neerslag zal vallen en er dus meer water door de Rijn zal stromen ?

  Een rivier als de Donau (zo blauw blauw blauw ♫) bevat zelfs nul komma niks aan smeltwater van een gletsjer.

 5. Oeps, typo.
  De meeste rivieren worden wel gevoed door neerslag. Niet door gletsjesmelt.

  De opwarming van de aarde is een proces dat 12.000 jaar geleden begon en doorgaat tot op de dag van vandaag. Is het dan wraak van moeder natuur omdat mensen toen de laatst overgebleven mammoet aan het roosteren waren boven een houtvuurtje ?

 6. en komt het wel zover dan zijn wij de bedreigde diersoort.
  is er al bilateraal overleg gaande voor de toekomstige landverhuizingen.
  hebben wij genoeg zeewaardige bootjes?

 7. Iemand klimaat wetenschapper noemen is al een drogreden.
  Argumenten en theorieën moeten gedragen worden door keiharde feiten, niet door autoriteit.

 8. @Hijseenberg [9]: Anthony Watts is net zo goed een gelovige in het broeikas verhaal. Enige waar hij het niet mee eens is, is het aantal graden kelvin per ton uitgestoten CO2.

 9. Er is al jaren geen opwarming van de aarde. Wel zien we grote klimaatveranderingen, mogelijk het gevog van geo engineering (HAARP)
  Al die klimaatonzin heeft maar een doel: lastenverhoging en betutteling door de roverheid.

  Marcel [12] reageerde op deze reactie.

 10. Die wetenschappelijke discussie vind ik niet zo boeiend. Iedere ketter heeft z’n letter. Mij raakte een van Ratio’s laatste zinnen: “Waar een politicus niet langer dan enkele jaren kijkt met betrekking tot begrotingstekort en AOW zou hij drie generaties vooruit kijken als het gaat om klimaat beleid?” Daar zit een dubbele agenda achter. Wat die is maakt me eigenlijk niet zoveel uit.

  Wat wel zinvol is om je alvast wat voor te bereiden op deze (al dan niet man made) klimaatveranderingen. Droogte, vluchtelingenstromen, conflicten. Dat kan onze welvaart ook in gevaar brengen. Tijd om die oude kellerpolitik weer van stal te halen.

 11. Hm, ons voorbereiden op enorme vluchtelingenstromen huh ? Misschien zie ik de realiteit wel verkeerd hoor, maar volgens mij zijn die er al.

  Het klimaat waar zij voor op de vlucht zijn is niet dat dingetje dat het weer bepaalt. Zij vluchten voor het geestelijke klimaat ter plaatse. Vaak een klimaat van pure haat en intellectuele armoede. Met het importeren van die vluchtelingenstroom importeren we ook het mentale klimaat dat deze verrijking met zich meebrengt.

  Die stroom staat wagenwijd open en loopt alweer 40 jaar ongehinderd Nederland in. Ik maak me meer zorgen over de verandering die dat in het mentale klimaat teweegbrengt. Iesj islamofobe tic.

Comments are closed.