Over vrijheid wordt veel gesproken maar bijna niemand heeft er een definitie van.

IMG_2381.

.
Zelfs bij de bekende “FOUR FREEDOMS” van Franklin Delano Roosevelt zijn er twee strijdig met Vrijheid omdat ze geweld (dwang) op andere mensen promoten of toelaten.

Libertarische definitie:
Vrijheid is het ontbreken van dwang van andere mensen.

In de Four Freedoms voldoen 3 en 4 NIET aan deze definitie.
WIKIPEDIA:
“In de toekomstige dagen, die wij trachten veiliger te maken, kijken we uit naar een wereld die gebaseerd is op vier essentiële menselijke vrijheden.

1. De eerste is de vrijheid van spreken en meningsuiting – overal in de wereld;
2. De tweede is de vrijheid van elk persoon om god te aanbidden op zijn eigen manier – overal in de wereld;
3. De derde is de vrijwaring van gebrek – die, vertaald binnen het kader van de wereld, economische verstandhoudingen in de zin heeft die elk land een gezond leven in vredestijd voor zijn inwoners verzekert – overal in de wereld;
4. De vierde is de vrijwaring van vrees – die, vertaald binnen het kader van de wereld, een wereldwijde reductie betekent van bewapening naar zo’n punt en op zo’n grondige wijze, dat geen land in de gelegenheid zal zijn een daad van fysieke agressie te plegen tegen welke buur dan ook – overal in de wereld.
– Dat is geen visie voor een ver millennium. Het is een duidelijk omschreven basis voor een soort wereld die bereikbaar is in onze eigen tijd en generatie. Die soort wereld is zeer in tegenstelling met de zogenaamde nieuwe orde van tirannie die de dictators trachten te creëren met de inslag van een bom.”
— Roosevelt, 6 januari 1941

8 REACTIES

 1. Jammer jongens, vrijheid kan niet gedefinieerd (ont-eindigen, beperken, vastleggen) worden. Want als het begrip is vastgelegd kan er niet meer aan gesleuteld worden en dan is er dus geen vrijheid meer.

  Vrijheid is het ontbreken van dwang van andere mensen.
  Kan dus niet, want als andere mensen jou (of nog een ander) niet meer kunnen dwingen zijn die mensen niet vrij en is er dus geen vrijheid.

  Beste libertariertjes, ik denk al Jaren elke dag na over vrijheid en hoe ik die het beste kan invullen, en ben al heel lang geleden tot de conclusie gekomen dat je vrijheid helemaal niet moet willen definieren. Maar als jullie dat wel willen, met alle beperkingen die jullie anderen en jezelf opleggen vind ik dat jullie daar vrijj in moeten zijn.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Individualist [8] reageerde op deze reactie.

 2. @R.Hartman [1]:
  Goed gedacht! Ik ga weer proberen (!!!) na te denken.Ik vraag me af of toevoeging van (onvrijwillige) het sluitend maakt.

  @Sietse [2]:
  — ” Want als het begrip is vastgelegd kan er niet meer aan gesleuteld worden en dan is er dus geen vrijheid meer. ”

  Het moet toch mogelijk zijn om aan elkaar te vertellen waarover we het hebben?

  — ” . . . . iet vrij en is er dus geen vrijheid. ”
  Daarmee geef je aan dat “Vrijheid is NIET het doen waar je ZIN in hebt of wat er toevallig in je kop op komt.
  Wel het doen waar je RECHT op hebt, en daarvoor is het uitgangspunt dat ” Ieder mens heeft het recht op zijn eigen leven ( en eigendom)”.

  Beste sietsetje, vind je ook niet dat het een beetje verwaand hautain klinkt om anderen met libertariertjes aan te spreken?

 3. Belangrijk om te beseffen is dat libertarisme niet gaat over vrijheid in algemene zin maar over vrijheid in politiek-filosofische zin.

  Het ‘probleem’ dat Sietse schetst geeft het verschil weer tussen libertinisme (absolute individuele vrijheid) en libertarisme (maximale individuele vrijheid). De eerste is een levensfilosofie, de tweede is politieke filosofie. Bij het libertinisme wordt de vrijheid van het individu benadert vanuit het individu, namelijk de libertijn die zijn vrijheid neemt.
  Politiek gaat over ‘samenleving’ en dus over de interactie tussen mensen. Bij het libertarisme gaat het daarom niet over een individu die zijn absolute vrijheid mag nemen, maar over een samenleving met maximale vrijheid voor ELK individu. Daarbij hoort aldus bescherming van het ene individu tegen het andere.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. @R.Hartman [1]:
  Ik denk dat ik reactie 3 nog kan aanvullen met enkele gedachten.
  Iemand dwingen jouw gestolen eigendom terug te geven is hetzelfde als zelfverdediging. En libertariers gebruiken ook geweld in zoverre dat nodig is om je zelf te verdedigen.

 5. Vrijheid heb je als je je leven kunt leiden zoals jij dat zelf wilt, slechts beperkt door *diezelfde vrijheid* van anderen en door de beperkingen die de realiteit je oplegt.

 6. @Sietse [2]:

  Jammer jongens, vrijheid kan niet gedefinieerd (ont-eindigen, beperken, vastleggen) worden. Want als het begrip is vastgelegd kan er niet meer aan gesleuteld worden en dan is er dus geen vrijheid meer.

  We kunnen doen wat we willen, inclusief een woord definiëren. Dit betekent dus niet dat er niet meer aan gesleuteld kan worden (dit is vaak genoeg gedaan). Een woord definiëren is een actie die mensen uitvoeren om de communicatie te vergemakkelijken. Taal is ontstaan in een anarchistische omgeving, lang voordat zoiets bestond als de staat. Taal kan dus ontstaan en groeien buiten de context van dwang.
  Er kan wel “gesleuteld” worden aan definities, maar vrijheid zit hem er ook in om andere definities af te wijzen en een ieder die het probeert te veranderen te negeren.

  Vrijheid is het ontbreken van dwang van andere mensen.
  Kan dus niet, want als andere mensen jou (of nog een ander) niet meer kunnen dwingen zijn die mensen niet vrij en is er dus geen vrijheid.

  Als jij geen bepalende definitie aan woorden wenst te geven is alles wat jij zegt, en wat het betekent, irrelevant.
  Als je er wel bepalende definities aan geeft, kun je jezelf niet logisch tegenspreken door de betekenis van vrijheid en dwang (twee woorden met elkaar tegensprekende definities) op hetzelfde te laten neerkomen.
  Er bestaat geen “vrijheid” om te dwingen evenmin als je een auto voorwaarts kunt bewegen door deze stil te laten staan. Je gebruikt taal ofwel op de manier zoals deze geaccepteerd wordt, met de daarbij behorende definities, of niets dat je zegt hoeft serieus te worden genomen omdat je geen zin hebt in communicatie.
  De woorden “voorwaarts” en “stil” hebben een vrij duidelijk weergegeven definitie, en datzelfde geldt voor “vrij” en “dwang”.

  Beste libertariertjes, ik denk al Jaren elke dag na over vrijheid en hoe ik die het beste kan invullen, en ben al heel lang geleden tot de conclusie gekomen dat je vrijheid helemaal niet moet willen definiëren.

  Toch wel grappig dat je ons duidelijk wilt maken wat wij wel of niet “moeten willen”. Weet je wel dat “moeten” en “willen” twee totaal verschillende woorden zijn?
  Mij dunkt dat jij nooit hebt begrepen wat “vrijheid” precies is, als jij voor anderen wilt bepalen wat zij zouden “moeten willen”.

  En met dat nadenken over vrijheid valt het volgens mij reuze mee, “beste zelfverkozen leermeester.”
  Iemand die namelijk een woord geen definitie wil geven, kan nogal moeilijk over dat concept nadenken, en anderen daarover de les lezen.

  Maar als jullie dat wel willen, met alle beperkingen die jullie anderen en jezelf opleggen vind ik dat jullie daar vrijj in moeten zijn.

  En wij zijn reuze blij dat zo’n grote denker ons die vrijheid bereid is te gunnen.

Comments are closed.