slaveHet is de week van de Waterloo herdenking. Waterloo wordt gezien als een overwinning voor Europa. De winnaars bepalen de geschiedenis. Hoe zit het nu echt, wat heeft Waterloo nu echt betekend? In dit artikel ga ik in op deze belangrijke vraag. En geef aan dat de gevolgen van Waterloo thans twee eeuwen later nog steeds relevant zijn.

Waterloo was niets anders dan het bevestigen van de hegemonie van Engeland. De hele negentiende eeuw heeft Engeland daarvan geprofiteerd door haar dominante imperium steeds verder uit te bouwen, een imperium gevestigd op bloed van ontelbare slachtoffers waar de zon nooit onderging.

Verdeel en heers. Deze Engelse territoriale expansie kon slechts door Europese mogendheden gestopt worden. Vandaar dat men na Waterloo probeerde om Frankrijk en de Duitse staten niet te dominerend te laten worden. Vandaar dat Nederland, een oude vijand van Engeland, nadat Napoleon was verslagen, mocht blijven bestaan. Vandaar dat de Oranjes in Scheveningen werden gedropt in de hoop dat Nederland samen met de zuidelijke Nederlanden, voldoende tegenwicht konden bieden tegen de Duitsers en de Fransen. Om zo zelfstandig te zijn en mee te werken aan een verdeeld Europa.

Terwijl Engeland de dominante agressor was die gedurende de eeuw volgende op Waterloo een ongehoord imperium uitbouwde, door te vechten tegen met speren bewapende onderontwikkelde volkeren, bouwde de Duitsers hun economie op. En besloten in 1870 door de Pruisische invloeden de Fransen te vernederen. In het kader van verdeel en heers was dit een prima ontwikkeling vanuit Engels oogpunt.

Amerika had zijn burgeroorlog gehad en groeide langzaam maar zeker uit tot een economische grootmacht. In de negentiende eeuw werd de lust naar territoriale expansie van de Amerikanen bevredigd door het veroveren van gebieden op de indianen.

Engeland trad intussen genadeloos op en liet zijn masker van beschaving vallen in de strijd tegen de wel capabele boeren die met geweren uitgerust de Engelsen grote verliezen toebrachten. Het Zuid Afrikaanse goud moest en zou aan Engeland behoren. De Engelsen werden de uitvinder en eerste toepasser van het begrip concentratie kamp. Onderwijl bouwde Duitsland en ook de Verenigde Staten verder vreedzaam hunner economie op.

De eerste wereldoorlog is het punt waar de verdeel en heers politiek die de Engelsen een eeuw lang in het zadel hield, werd over genomen door Amerika.

De Engelse industriele productie was intussen niet genoeg om de militaire dominantie blijvend te ondersteunen. Ze werden in het Europese conflict gezogen en konden niet de doorslag geven. De Amerikanen konden dat wel. Waar de negentiende eeuw de dominante agressor Engeland was, werd dit in de twintigste eeuw Amerika. Duitsland is in deze een mislukte agressor die ervoor gezorgd heeft dat het agressieve Engeland eindelijk ten onder is gegaan. Duitsland is de ontbindende kracht geweest  van het Engelse wereldrijk en in deze juist de bevrijder van ontelbare miljoenen. Het is niet Engeland die agressie beeindigde, maar Duitsland die een ongekend wereldrijk tot ontbinding heeft gebracht.

Wat Waterloo was voor Engeland was het einde van de tweede wereldoorlog voor Amerika. Het zette de deur open naar dominantie.

De ontbinding van het Engelse wereldrijk is overgegaan in Amerikaanse hegemonie.

Noch de Engelsen worden gezien als agressors, noch de Amerikanen. Terwijl dit de voormalige en de huidige imperia zijn. Wij zijn bevrijd van directe overheersing door de Duitsers en zijn nu indirect schatplichtig. We leveren geld door de dollar als wereld valuta te erkennen en leveren kanonnenvlees voor de Amerikaanse militaire ambities.

Door heel slim een van de agressors van de tweede wereld oorlog in het zadel te houden, de massamoordenaar Stalin, moest West Europa wel schuilen onder de rok van Amerika. De rest van de wereld werd verdeeld tussen de Verenigde Staten en Rusland.

Dit spel zou uiteenvallen als West Europa onderling verdeeld zou geraken en niet langer met elkaar door een deur zou gaan. West en Zuid Europese integratie was van levensbelang voor de dominantie van de Verenigde Staten omdat anders Rusland de diverse Europese landen tegen elkaar zou uitspelen en de lachende derde zou zijn. De NATO maar ook de EGKS en later de EG en de EEG en de EU waren middelen om Rusland samen buiten de deur te houden. Voor de strategie van Amerika was dit noodzaak.

Waar goud belangrijk was voor Engeland, zijn controle op olie en fiat valuta de fundamenten voor de Verenigde Staten. De landen die zijn binnengevallen door Amerika sinds de val van de muur hadden olie of konden een belangrijke schakel zijn in het over land transporteren van olie. De schurkenstaten proberen zich vaak aan de dominantie van de dollar te onttrekken.

De economische grootmachten Duitsland en Japan zijn geketend aan de Verenigde Staten, doordat hun economische grootmacht gekoppeld is aan een militaire onmacht. Japan mag grondwettelijk maar een beperkt deel van zijn begroting aan defensie uitgeven. De Duitsers worden vervolgens nog eens uitgekleed door de euro, doordat de Duitse hereniging gekoppeld werd aan de geboorte van de euro. Duitsland is hiermee zowel militair geketend aan de Verenigde Staten en de Nato, en wordt door de euro economisch geketend. Hoezo is Duitsland een soeverein zelfstandige natie? Daarnaast is er nog een keer de monetaire dominantie waarin door geldschepping de dollar een welvaartsgroei weet over te hevelen naar de Verenigde Staten.

De EU heeft zijn eigen dynamiek gekregen en is uiterst expansionistisch ingesteld. Hiermee gaat het in tegen de wensen van de Europeanen die vooral vrede willen. De EU kan alleen maar sterker worden als er een gemeenschappelijke vijand is, en dit geldt ook voor de Verenigde Staten. Zowel voor de politici der EU als voor de Verenigde Staten is een vijandbeeld van Rusland profijtelijker dan een vriendschappelijke relatie.

Wat betekent dit historische kader thans voor de Noord Europese productieve burger? Militair gezien is hij deel van de Nato waar zijn land een zeer geringe stem heeft in het grotere geheel. Hij loopt thans een risico op een conflict met Rusland waar hij alleen maar aan verliezen kan. Hij is monetair afhankelijk van de dollar als reserve valuta, die de Amerikanen een indirecte heffing op de toename van de wereldhandel doet toekomen. Hij is monetair gebonden aan de euro, wat betekent dat hij onderdeel is geworden van een transfer unie, hij moet zijn zwakke Zuid Europese broeders continu ongevraagd steunen. Sinds de komst van de euro is er nauwelijks meer economische groei geweest, deze is afgeroomd door het bestaande parasitaire systeem.

Schuilen bij zijn eigen overheid is overigens ook niet echt een optie. Onze belastingslaaf mag zeer hoge belastingen opbrengen omdat de verzorgingsstaat, die het volk bindt aan de staat, ook nog eens moet worden betaald. Daarnaast is er sprake van culturele dominantie. Zijn eigen heersers proberen hem tot moderne kunst te bekeren. En zorgt de bevolkingspolitiek tot een enorme toename van niet westerse allochtonen. Die hem deels vreemdeling maken in eigen land.

Waterloo heeft dus twee eeuwen Anglo Amerikaanse dominantie opgeleverd, en een EU. Het oude spelletje gaat door. Om Europa wederom te doen schuilen bij de Amerikanen is een vijandig Rusland zeer nuttig. Vandaar alle spierballen taal van de Amerikanen. De Brusselse eurocraten gaan mee omdat zij denken te profiteren van verdere oostwaartse expansie en iedere crisis een mogelijkheid biedt om verdere bestuurlijke integratie af te dwingen.

En de burger? Hem wordt niets gevraagd, zijn vrijheden worden steeds verder beperkt in naam van zijn vrijheid. Hij mag slechts betalen, thans met geld, straks wellicht weer eens met zijn leven…….Om de machtsspelletjes van de heersers mogelijk te maken……..

ceterum censeo bruxellem esse delendam

12 REACTIES

 1. Goed artikel ! De geschiedenis wordt door de overwinnaars geschreven en Napoleon is verworden tot de Stalin/Hitler van zijn tijd. Napoleon verdedigde de Franse revolutie en kreeg keer op keer monarchistische allianties (Rusland, Oostenrijk, Engeland) op zijn dak totdat hij zelf maar tot de aanval over ging. Een uitstekende serie over Napoleon verscheen op de BBC waarin de man eindelijk recht gedaan werd.

 2. Duitsland zat klem vanwege Versailles. Tot overmaat van ramp verwachtte Hitler een aanval van Stalin op Duitsland. Maar Stalin was er nog niet klaar voor, het Russische leger was verouderd en moest eerst gemoderniseerd worden. Pas in 1942 zou Rusland klaar zijn voor de oorlog, de invasie van Duitsland. Stalin wilde de hele wereld communiseren.

  Hitler liet het niet zover komen en trok met een veel te klein leger naar Rusland. Er was geen tijd. Hitler hoopt op een wonder, hulp van God tegen het goddeloze communisme. Die hulp kwam niet.

  Mij is nooit iets geleerd op school over de plannen van Stalin. Mij is geleerd dat Hitler de agressor was, en dat hij oostwaarts trok vanwege ‘Lebensraum’. De angst om zelf aangevallen te worden door Stalin lijkt me meer plausibel.

  Waterloo, Versailles, we leven nog steeds met de gevolgen. Stel je toch eens voor dat er een Duits-Russische alliantie komt. Dan is het over met het Amerikaanse imperium.

  Keinstein [4] reageerde op deze reactie.
  Raymond [12] reageerde op deze reactie.

 3. “I’m not scared of the Maos and the Stalins and the Hitlers.
  I’m scared of the thousands of millions of people that hallucinate them to be “authority”, and so do their bidding, and pay for their empires, and carry out their orders.
  I don’t care if there’s one looney with a stupid moustache. He’s not a threat if the people do not believe in “authority”.”
  ― Larken Rose

 4. @Nico de Geit [2]: En Hitler had olie nodig voor zijn militaire campagnes. Het is niet vreemd dat een flink deel van zijn invasiemacht naar Stalingrad aan de Kaspische zee marcheerde.

  De Franse Revolutie was natuurlijk ook een enorme bedreiging voor de monarchistische elites. Het huis Bourbon, inclusief de Oostenrijkse Marie-Antoinette, was onder de guillotine gelegd en er bestond gegronde angst voor een verspreiding van het revolutionaire elan. Overigens ben ik de mening toegedaan dat de ondergang van Frankrijk is begonnen met de Franse Revolutie.

  De recente mediacampagne tegen Vlad Poetin lijkt eerder te berusten op de onwilligheid van diezelfde Poetin om zijn geliefde Rusland te laten opgaan in nietszeggende supranationale structuren wat de modus operandi van de G7 lijkt te zijn.

 5. Rusland is interessant vanwege de grondstoffen. Duitsland levert machines om die grondstoffen te delven en betaalt met consumptiegoederen. De sancties verzieken de handel.

  Fruit uit de EU mag al niet meer naar Rusland en binnenkort gaat de bloemenhandel er misschien aan. Russisch gas uit een pijplijn is goedkoop. De VS heeft liever dat we peperduur vloeibaar gas bij hen kopen.

 6. Ik vraag me af of er een parallel te trekken is tussen de overgang van Londen -> Washington en overgang van Rome -> Byzanthium

  Het romeinse rijk was al ten onder gegaan in Rome, maar leefde nog duizend jaar voort in Byzanthium. Londen kwakkelt nu weg in socialisme, schotten en ieren azen op afscheiding zoals Basken en Catalanen dat in Spanje doen. Washington heeft nu ook een ‘Byzanthijnse’ belastingcode en ook in Byzanthium ging de politieke strijd op een gegeven moment alleen nog tussen partijen met bepaalde kleuren maar zonder bepaalde principes.

  Misschien een standaard onderdeel van de empire cyclus: de parasiet verlaat het zinkend schip en besmet een nieuwe satelliet met dezelfde culturele basis.

 7. Duitsland is in de 19e eeuw met geweld verenigd, door militaristische motieven, viel Oostenrijk en Frankrijk aan onder allerlei voorwendselen, en dat was binnen no time allemaal in een overwinning uitgelopen, in nog geen 5 of 6 jaar tijd. Duitsland had relatief het meest overheids-gestuurde “maakbare” systeem, dus zo’n vreedzaam handelsland was het niet. De economie maakte dat mogelijk want laat die Duitsers maar schuiven, die zijn niet achterlijk. Frankrijk had onder Napoleon III allerlei ideeën als een soort “narcist” dat het het op een of andere manier wel militair zou redden omdat er een Bonaparte aan het hoofd stond, maar er kan maar 1 van al die agressoren winnen als ze onderling slaags raken. Elk van de landen die in dit anonieme artikel vreedzaam wordt genoemd, was het totaal niet. Ook de VS was bezig met expansie, ten koste van Spanje bijvoorbeeld, rond 1900. Ook Frankrijk en Duitsland schoten er op los op hun beurt tegen hun met speren gewapende vijanden etc, daar waar ze van zulke gebieden koloniseerden. Ook in Afrika. Dat Engeland nou toevallig daaruit de grootste werd voor WO I is omdat het een zeemacht was. Overigens waren de Boeren de eerste die tot oorlog over gingen, als pre-emptive strike, niet de Engelsen. Stalin is geen lachende derde, maar ook een agressor. Eigen bevolking is het eerste slachtoffer, met miljoenen tegelijk, daarna half Polen, en de Baltische Staten, en na WO II is heel Oost-Europa in de USSR invloedssfeer. Er zijn geen lachende derden of louter economisch denkende staten. Dat is een zééér relatief begrip, lijkt m.e

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 8. beste Pteranodon [8]: De indoctrinatie zit diep. Veel, met name oudere nederlanders, hebben moeite met het begrijpen dat de grootste agressor van de afgelopen eeuwen Engeland is geweest. En dat het stokje is overgenomen door de Verenigde Staten. Kijk naar wie het meest expansionistisch is geweest. Wie hebben de meeste landen onderworpen? Of onder hun invloedssfeer gebracht?

  Dan is het niet te ontkennen dat er de afgelopen 2 eeuwen de wereld eerst door 1 grootmacht, Engeland, werd beheerst die via verdeel en heers Europa tegen elkaar opzette. En daarna Amerika, die omdat het de macht lange tijd deelde met Rusland, en dus de noodzaak had tot het juist verenigen en consilideren / samensmelten van de landen die tot haar invloedssfeer behoorden.

  Het is Amerika de afgelopen decennia toen het de enige grootmacht was niet gelukt om China, India, Rusland en de EU tegen elkaar op te zetten en uit te spelen. Verdeel en heers lukte prima in het Midden Oosten, maar daarbuiten faalde het jammerlijk. China en India lijken niet kwetsbaar, Rusland is het wel. De voormalige Sovjet staten kunnen stuk voor stuk worden binnen gehengeld waarmee Rusland steeds verder met de rug tegen de muur staat.

  De grote niet uitgesproken deal lijkt die te zijn dat de EU de Sovjet territoria mag inlijven, en dat Europa weer gaat schuilen bij de VS vanwege Rusland dat militair gezien wel moet tegenstribbelen. Het centralisme wint dan.

  Met vreedzaam bedoel ik uiteraard relatief vreedzaam. De staat is gericht op agressie. Je ziet dat niet ieder land even agressief is. Engeland besloot de oceanen te domineren en heeft daarmee haar imperium bereikt. Amerika heeft bewust dat stokje overgenomen en domineert met een dozijn carrier battle groups de wereldzee. En lijkt daarnaast ook de lucht te domineren. Deze dominantie is een bewuste keuze, China, India en Rusland hebben thans geen antwoord op de Amerikaanse marine.

 9. Hier is een opiniestuk dat dit artikel ondersteunt.

  http://www.salon.com/2015/06/25/we_restarted_the_cold_war_the_real_story_about_the_nato_buildup_that_the_new_york_times_wont_tell_you/

  Het Washingtonregime, de Eurocratie en de obsolete Nato zijn hier de veroorzakers hiervan en niet Rusland. Nato is obsoleet en probeert een reden te vinden voor haar nutteloosheid. Het had reeds in 1991 moeten worden afgeschaft met de teloorgang van het communisme. In plaats daarvan bombarderen ze allerlei soevereine landen en riskeert zij een 3e Wereldoorlog.

Comments are closed.