EUROPA_RAMPEconomische Crisis Deel XX: Wordt 2015 een rampjaar voor de EU?
Het relatief rustige en veilige Europa zoals wij dat de laatste decennia gekend hebben is in hoog tempo aan het verdwijnen.*****
Deze vaststelling lijkt gerechtvaardigd als we een greep doen uit het grote aantal crises waar Europa op dit moment mee worstelt:

–De voortwoekerende crisis rond Griekenland
–De gecreëerde oost-west confrontatie in Oekraïne met daarbij de sancties tegen Rusland.
–De vluchtelingengolf met de bijbehorende drama´s.
–De schuldencrisis die Europese Centrale Bank probeert in de te dammen met onbeperkt gelddrukken en een zeer lage tot negatieve rente.

Een explosieve cocktail van zaken die kunnen uitmonden in een Europese catastrofe.

Het vluchtelingenprobleem rond de Middellandse Zee loopt volkomen uit de hand, ondanks de vele slachtoffers staan in Libië ruim een miljoen mensen klaar om de oversteek naar Europa te wagen.
Mensensmokkelaars verdienen honderden miljoenen aan de vluchtelingenstroom terwijl de EU de bron van de problemen niet aanpakt maar liever schepen stuurt als ophaaldienst en op die manier de toestroom alleen maar groter maakt en de smokkelaars van dienst is.
Europese geheime diensten weten precies wie die smokkelaars zijn, waar hun boten liggen en wanneer ze vertrekken maar de EU blijft liever dweilen met de kraan open in plaats van in te grijpen.
Wetende dat zij zelf mede schuldig zijn aan het drama omdat ze van tevoren gewaarschuwd waren dat de zuidgrens van Europa open zou komen te leggen toen gepland werd de Libische leider Gadaffi en zijn land door de NAVO kapot te laten bombarderen.

Dit jaar verwacht de EU naar schatting 600.000 vluchtelingen en in 2016 meer dan 1.000.000 mensen die in Europa asiel zullen aanvragen.
Uit cijfers van de EU zelf blijkt dat slechts 1 à 2 % van die enorme stroom asielzoekers echte vluchtelingen zijn, de rest zijn economische gelukszoekers die een beter leven willen.
Het grootste deel van de asielzoekers bestaat uit slecht geschoolde jonge mannen, gefrustreerd en opgevoed met waarden die niet overeenkomen met hetgeen hier gebruikelijk is.
Deze door de regeringsleiders en de EU getolereerde en zelfs gefaciliteerde instroom zal niet alleen een financiële, maar ook een sociaal maatschappelijke ramp worden.
Omdat de werkloosheid onder Europese jongeren al dramatische vormen aanneemt en een complete generatie geen toekomstperspectief heeft, zullen de toegestroomde buitenlanders al helemaal geen kans op een normaal bestaan hebben.
Wat wenkt zijn getto´s zoals bij Parijs en levenslange steun uit de sociale kassen van de EU-landen.

Kennelijk zien de politici en Brussel toch voordelen in deze volksverhuizing, anders zou men het niet laten bij zinloze kretologie en domme maatregelen zoals het invoeren van verdeelsleutels voor de verschillende lidstaten. Dit soort maatregelen geeft de mensen van buiten Europa de hoop dat ze ergens geplaatst zullen worden en zal de toestroom nog verder doen stijgen.

Wat zijn de politieke voordelen?
De toestroom van asielzoekers is niet alleen een complete en kostbare industrie geworden, maar leidt ook de aandacht af van het feit dat de EU-landen enorme financiële problemen hebben, stijgende armoede en een ongekende werkloosheid.
De nationale identiteiten verwateren waardoor de bevolking mogelijk minder afkerig staan tegen de door de politiek gewenste Verenigde Staten van Europa
Door de te verwachten sociale onrust en tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen kan een verdeel en heerspolitiek worden gevoerd en is er meteen een excuus om de al verstikkende overheidscontrole nog verder te versterken richting politiestaat.

Professor Tinbergen (Nobelprijs economie) heeft tientallen jaren geleden al vastgesteld dat als wij de mensen in Afrika geen kans op economisch zinvol werk en daarmee een betere levensstandaard zouden bieden, die mensen ooit een keer naar Europa zouden komen om een deel van onze welvaart te halen. Nu is het zover.

Het is tijd om echte maatregelen te nemen: vluchtelingen oppikken uit zee is een menselijke plicht, maar breng ze terug naar het land waar ze aan boord gegaan zijn en pak de mensensmokkelaars keihard aan. Dat zou een beter beleid zijn en de toestroom verminderen in plaats van bevorderen.
Het vele geld dat nu in de vluchtelingenproblematiek wordt gestoken kan beter benut worden voor verbetering van de levensomstandigheden in de landen van herkomst.

Griekenland is een drama dat de EU-landen al 240 miljard euro heeft gekost met als resultaat dat de burgers van dat land grotendeels aan de bedelstaf zijn geraakt en de Griekse schuldenberg alleen maar groter is geworden (180 % BBP).
Nu er in Griekenland een regering is gekozen die een eigen agenda heeft en weigert het land verder te laten uitpersen heeft in de EU de paniek toegeslagen.
Want ondanks alle grootpraat dat de Grieken rustig uit de EU mogen stappen zal deze Grexit een financiële ramp voor de EU-landen worden.
De bewering van de regeringsleiders dat het vertrek van de Grieken uit de eurozone geen grote problemen zal opleveren is net zo´n keiharde leugen als de bewering dat wij de leningen aan Griekenland met rente terug zouden krijgen.
Het Griekse onafhankelijkheidsvirus zal ongetwijfeld overslaan naar andere Zuid-Europese landen en de val van de EU inleiden, terwijl ook de euro een Grexit op termijn niet zal kunnen overleven.

De Griekse regering heeft inderdaad een eigen agenda en de verzamelde EU-regeringsleiders hebben kennelijk niet in de gaten dat een faillissement de Grieken honderden miljarden euro´s oplevert, zoveel geld kunnen zij nooit meer zo snel en zo gemakkelijk verdienen.
Plus dat Griekenland zonder de euro pas echt een kans heeft op economisch herstel.

Heeft er ooit een Tweede Kamerlid in Nederland gevraagd waar die 240 miljard euro aan reddingsgeld voor de Grieken heen zijn gegaan(?), want de Griekse burgers hebben er bijna niets van gezien. Bijna alles is naar de Europese banken en het IMF gegaan met als resultaat dat de Griekse schuldenberg groter is dan voor de crisis begon, terwijl Griekenland al jaren failliet is.
De hele Europese bevolking wordt al jarenlang door de politiek bedrogen, er is geen oplossing als de Grieken in de eurozone blijven en ondanks al onze miljarden is het land er financieel nog beroerder aan toe dan voor de Europese hulpacties.
Nederland gaat als Griekenland onderuit gaat minimaal voor 21 miljard euro het schip in, met dank aan de politiek die alle Griekse schulden bij de banken heeft weggehaald en bij de belastingbetaler heeft neergelegd.

De ongekozen Mario Draghi van de ECB regeert in feite de EU via zijn geld- en rentepolitiek en de radeloze politici hopen dat het hem lukt want zij houden top na top maar komen niet verder dan mooie woorden, het slopen van onze welvaart en verhogen de belastingen terwijl zij ondertussen meer kunnen uitgeven omdat staatsleningen bijna gratis zijn.
Maar op het moment dat de rente gaat stijgen gaat meer dan de helft van de EU-landen failliet.
Vergeet niet: 1 % renteverhoging kost de Nederlandse schatkist bijna 5 miljard euro per jaar extra.

Op korte termijn zal de EU uiteindelijk via een tussenoplossing proberen het onvermijdelijke Griekse faillissement uit te stellen want het gaat hier niet alleen maar om die 240 miljard aan reddingspakketten, maar bovendien ook nog om 200 miljard euro aan ELA leningen en Target 2 schulden. Het totaal van 440 miljard euro zou een catastrofale kettingreactie onder de Europese banken en daarmee een implosie in de financiële wereld veroorzaken.

De Oekraïne heeft inmiddels ook al 11 miljard euro van de EU ontvangen en ontwikkelt zich in recordtempo niet alleen tot een Griekenland 2.0 maar ook tot het grootste naoorlogse veiligheidsrisico voor Europa.
Het is volstrekt onbegrijpelijk waarom Brussel zich als loopjongen en vazal van de US opwerpt voor de Oekraïne, een door en door corrupt land waar neo-nazis het voor het zeggen hebben terwijl dat land niet eens lid is van de EU of de NAVO.
De gehuichelde politieke doelstelling van de EU om vrede te stichten en het land bij elkaar te houden is een illusie. De oorlogsmisdaden en wreedheden in Oost-Oekraïne door o.a. de vrijwilligers bataljons van de neo-nazis die voor Kiev vechten, hebben zoveel haat gezaaid dat de oostelijke provincies nooit meer bij de Oekraïne zullen willen horen. De opstandige provincies zullen (al dan niet met Russische hulp) hun gebied verder uitbreiden, te beginnen met de havenstad Mariupol als militair uitgangspunt voor een landverbinding met de Krim en de stad Odessa.

De burgeroorlog daar staat op het punt weer los te barsten omdat Kiev oorlog nodig heeft om zich te blijven verzekeren van militaire en financiële steun uit het westen, want zonder die steun gaat het land op korte termijn failliet.
Uiteindelijk kan dit conflict uitmonden in een grote oorlog die op Europees grondgebied zal worden uitgevochten.
Europa en haar burgers zullen daar een zeer zware prijs voor gaan betalen, vergelijkbaar met 1945.
Of worden de burgers op tijd wakker en maken zij een einde aan deze race naar de afgrond?
Waarom sturen we de politieke leiders en manipulators niet zelf met een geweer in de hand naar het front om hun eigen oorlogen uit te vechten.
Dat spaart in de toekomst veel jonge mensen het leven en oorlogen zijn met een uurtje voorbij, want zonder veilig bureau, media-aandacht en een goed salaris is de wereld voor politici veel te gevaarlijk.

S.R.L. Lancee (schrijver/ analist).
1 juni 2015.

5 REACTIES

 1. U moet wel bedenken dat NL er financieel nog slechter aan toe is dan het hierboven genoemde Griekenland. Eens zal het vertrouwen dat er nu nog is dat de Nederlandse burger de schulden kan afbetalen die het nu nog heeft voorbij gaan. De overheid met al zijn schulden staat gerant hetgeen alleen maar een utopie is. We praten dan nog niet over de enorme schulden van het bedrijfsleven hetgeen ook nog op het bordje komt van de productieve burger. Kortom dit verhaal leidt de aandacht alleen maar af van ons echte probleem: onze eigen schulden.

 2. “Waarom sturen WE de politieke leiders en manipulators niet zelf met een geweer in de hand naar het front om hun eigen oorlogen uit te vechten.”

  Omdat de politieke leiders en manipulators WE zijn.

 3. Of worden de burgers op tijd wakker en maken zij een einde aan deze race naar de afgrond? Laat maar lekker afzinken!

 4. het grappige is dat als je de beschikbare banen gaat herverdelen d.m.v arbeidstijd verkorting het gat tussen arm en rijk ook kleiner wordt.

 5. http://redefininggod.com/2015/06/globalist-agenda-watch-2015-update-28-understanding-the-ela-crisis-trigger-for-greece/

  [Update 31 – 6 June 2015]

  Bank runs and pipeline politics

  It has been reported that the Greeks withdrew 700 million euros from their banks on Friday, which represents a major surge in their ongoing bank run. At this rate, the withdrawals will quickly overwhelm the existing ELA, and this raises an obvious question: “How will the ECB publicly justify providing the ‘uncooperative Greeks’ nearly a billion euros per day to keep the drama going?”

  The globalists have already set up the public pretexts to deny Greece any further ELA. The Greek government rejected the Troika’s “final offer” on Friday, and Greece has publicly committed to Russia’s Turkish Stream pipeline. Since siding with the Russians on the pipeline issue goes directly against the EU’s energy security policy of developing alternatives to Russian gas, the ECB has all the justification it needs to put the brakes on ELA. Once that happens, we need only watch as the bank run floodwaters overtop the existing ELA sandbags.

  One step that could be taken to slow the bank run is a formal announcement of a Russian advance on the pipeline, thus reassuring that the public that the IMF payment at the end of the month will be made. Again, though, this would be a public slap in the face to the EU and their energy policy, which is ample justification to halt ELA increases. So will the ECB allow the collapse to begin this week, or will they string this thing out till the 18th or July 1st? I can’t say for sure, but I’ll be stocking up on popcorn this Monday.

  As we watch all this unfold, it is important to remember that the whole Greek situation is a dramedy put on for public consumption. Everyone in the play – the EU, the Greeks, and Russia – knows exactly what the globalist script calls for and is putting on a good show. The whole thing is a cover for the NWO agenda operating behind the scenes, so don’t get sucked in.

Comments are closed.