120px-Male_Lion_and_Cub_Chitwa_South_Africa_Luca_Galuzzi_2004_edit1De wereld is in rep en roer. Wat is er aan de hand? Duizenden weerloze, Armeense, christenen afgeslacht door ISIS? Vrouwen poedelnaakt te koop aangeboden op een moderne (sex-)slavenmarkt? Leden van de Griekse regering die de financiële steun van de ECB rechtstreeks hebben doorgesluisd naar hun eigen bankrekening in Zwitserland?

Nee, niets van dat alles. Er is een leeuw doodgeschoten. In Afrika. Door een tandarts uit de VS. Een blanke tandarts, ook dat nog.

Nu ging het hier om een beroemde leeuw, dat wel. Commentatoren op radio en tv tuimelden over elkaar heen in de haast om hun afgrijzen uit te spreken. Het doodschieten van een dier met een wapen is het meest laffe wat je kunt doen, meende er een. Hij vergeet dat een leeuw nog altijd een roofdier is. Een roofdier ongewapend tegemoet treden is het meest onvoorzichtige wat je kunt doen. Je kunt dus maar beter gewapend zijn, want als puntje bij paaltje komt is het of de leeuw, of jij.

Jagen zou alleen nog toegelaten moeten worden als onderdeel van verantwoord natuurbeheer of als het onderdeel is van de cultuur van een volk, vond een ander. Welnu, het ging hier om een oude leeuw, en het elimineren van oude exemplaren binnen een bepaalde populatie is bij uitstek onderdeel van verantwoord jagen. En sinds wanneer is jagen geen onderdeel (meer) van de Westerse manier van leven? Of moeten we ‘cultuur’ in dit verband opvatten in de cultureel-marxistische betekenis, dat wil zeggen dat alleen culturele eigenaardigheden van niet-Westerse landen c.q. volkeren respect verdienen? Een blanke, rijke, tandarts uit de VS mag daarom niet jagen op een leeuw in Afrika, maar als de Afrikanen zelf jagen op wilde dieren, dan is dat wat de Westerse ‘progressieven’ betreft okay, want onderdeel van een exotische cultuur.

Dan is er het meer algemene gegeven dat er overal ter wereld dagelijks mensen worden afgemaakt, en maar al te vaak door hun eigen overheid of in naam van een (andere) religie. Je zou denken dat de sociale media doorlopend overkoken van verontwaardiging daarover, maar dat blijkt reuze mee te vallen (of tegen te vallen, het is maar hoe je het bekijkt). Maar het afschieten van een oude leeuw in Afrika brengt een wereldwijde golf van verontwaardiging op gang. Waarin zit het verschil? Komt het omdat dierenleed overzichtelijk is, en menselijk leed niet? Of is er een gevoel van onmacht als het gaat om leed dat in de naam van politiek of religie wordt veroorzaakt, terwijl er bij dierenleed nog wel een gevoel is van we-kunnen-er-iets-aan-doen? Of is verontwaardiging over dierenleed ‘veiliger’ dan verontwaardiging over leed dat voortkomt uit politiek of religie? Dat laatste zou best weleens kunnen, want wie iets van ISIS zegt, zegt iets over een wereldreligie (in casu de islam) en dat blijkt risico’s met zich mee te brengen. Theo van Gogh zou daar over mee kunnen praten, als hij nog zou leven. En dan is er nog het gevaar van sociale uitsluiting in naam van de politieke correctheid.

Wie daarentegen de plezierjacht bekritiseert hoeft niet te vrezen voor leven of sociale uitsluiting. Plezierjagers jagen immers op dieren, niet op mensen, en ze hebben te weinig politieke macht om leven of carrière van critici stuk te maken. Sterker nog, je loopt meer risico door te pleiten vóór de plezierjacht, dan door er tegen te ageren. Jagen op plezierjagers is daarom relatief risicoloos en geeft bovendien een goed gevoel. Wat is er nu fijner dan je menselijkheid te bewijzen zonder dat daar een prijskaartje aanhangt?

Het gevolg van dit soort risicomijdende medemenselijkheid is lijkt wel of dierenliefde is doorgeslagen naar dierengekte. Schiet een mus uit de boom met een luchtbuks en je bent meteen een dierenbeul. (Naar mijn mening is dat alleen het geval als je zo slecht mikt dat het beestje niet meteen dood is. Goede schutters zijn daarom per definitie geen beulen, maar dat even terzijde.) Maar demoniseer mensen uit naam van een religie of een politieke ideologie, en iedereen kijkt de andere kant uit.

Misschien speelt er nog wel iets anders: de afgunst op een rijke, blanke, Amerikaan die zich een dergelijke jachtpartij kan permitteren. Jagen op groot wild is door de eeuwen heen bij uitstek het domein van koningen en aristocraten (een toevallige niet-aristocratische landbezitter buiten beschouwing gelaten). Sinds de Franse revolutie een eind heeft gemaakt aan de standenmaatschappij is er weinig tolerantie meer voor verschillen tussen mensen, ook niet als die niet op geboorte terug te voeren zijn. Een tandarts die zich dergelijke hobbies kan permitteren is een makkelijk en veilig doelwit voor publieke verontwaardiging.

Wat anderen doen moeten ze zelf weten, maar ik doe niet mee aan lynch mobs, ook niet in digitale vorm. Ik wens de lezers van de Vrijspreker nog een aangename dag. Eet vanavond een lekker stukje vlees en denk eens aan uw medemens in plaats van aan de dieren.

Paul Verhaegh

32 REACTIES

 1. Er is er een lange geschiedenis van horden westerlingen die menen te weten wat wel en wat niet goed is voor Afrika. Het zijn dan ook vooral westerlingen die hun verontwaardiging uiten over het afschieten van de beroemde leeuw, in Zimbabwe is er veel minder ophef. Laat de mensen aldaar zelf hun natuurbeleid bepalen, ze weten heus wel wat wel en niet goed is voor natuurbehoud, het zijn echt geen debielen omdat het Afrikanen zijn.

  Wat ook waar is, is dat de discussie rondom de jacht op wilde dieren al veel langer speelt. De tandarts had logischerwijze kunnen weten dat zijn acties tot verontwaardiging had kunnen lijden, bovendien was het ook niet de eerste keer dat de man op wilde dieren geschoten heeft.

  Veel wildlifeparken in Afrika worden (mede) gerund door lokale gemeenschappen die daar veel opbrengsten, onder anderen werkgelegenheid, uit putten. Zij hebben een groot belang van het evenwicht tussen toerisme, natuurbehoud en eventuele opbrengsten uit de jacht. Daar ligt dan ook de oplossing: wildlife heeft een eigenaar nodig die gebaad is bij gecontroleerde jacht die zijn/hun natuurbehoud mede financieren…

 2. Goed artikel. Het geeft duidelijk aan dat er enorm veel aandacht wordt besteed aan “relatief onbelangrijke zaken”.
  Bewust om aandacht weg te houden bij bv. politiek geritsel waardoor de burgers nog meer slaaf worden.
  Denk bv eens aan hoeveel nieuws er is over het vormen van de Europese superstaat:”Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuehrer”!Je kunt er op rekenen dat politici daar eel hard mee bezig zijn.

  IIS [4] reageerde op deze reactie.

 3. Goh, daar hebben we het grootste stuk onbenul op deze site weer, mijnheer Verhaegh, klinkt Belgisch dus zal ook wel aan de stereotype voldoen.

  Legt u mij een uit mijnheer Verhaegh, waarom mensen zo veel belangrijker zijn dan dieren. In dit geval lijkt het mij duidelijk, de leeuw is met uitsterven bedreigd, de mens niet. Dus voor mij is het geheel begrijpelijk dat men hier meer ophef over maakt.

  En mijnheer Verhaegh, laat mij u even uitleggen wat een beul is. Een beul is iemand die iets kapot of dood maakt, alleen maar om het kapot of dood te maken. Dat heeft niets met zuiver schieten of een lekker stukje vlees te maken, domoor.

  En als hier dan ophef over gemaakt moet worden, maak dan ook even de ophef waar die thuis hoort. Dat deze tandarts kennelijk de leiding heft over een politieke organisatie die zich met de contradictio in terminis natuurbeheer bezig houdt, en van hem dus wel verwacht mag worden (voor uw duidelijkheid mijnheer Verhaegh, dat is sarcastisch bedoeld) geen met uitsterven bedreigde dieren zal doden.

  *** Kunt u uw stugge Friese (Sietse klinkt erg Fries, vandaar, maar is net zo’n grote gok als de auteur van dit stukje een Belg/Vlaming noemen) scheldgewoonten achterwege laten a.u.b.? Zie dit als een waarschuwing, tegenspraak wordt op prijs gesteld, ad hominems niet. Mv.g., de moderator***

  Paul Verhaegh [13] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub [2]:

  De tien euro die het kassameisje uit de kassa steelt van haar baas is wereldnieuws, de berichten rond de duizenden miljarden belastinggeld (= geroofd geld middels afpersing door de staatsmaffia) wordt totaal afgezwakt en verdwijnt stilaan in de vergetelheid. De verhoging van de rentelasten op de staatsschulden in de nabije toekomst alleen al zal er voor zorgen dat confiscatie en het waardeloos worden van de NL staatsobligaties a la Argentinië en er zonder pardon geroofd zal worden bovenop het reeds aanwezige roven.

  Een leeuw zijn kop eraf door een tandarts die schijnbaar niets beters heeft te doen is geen wereldnieuws, het is alleen nieuws voor de belastingslaven die niet begrijpen welke koppen er dagelijks rollen zonder het zelf door te willen hebben…..Was het vroeger zo dat er belasting werd betaald onder het mom van het in stand houden van de zogenaamd goed geoliede verzorgings- en welvaartsstaat, is het nu belasting betalen tot je er bij neervalt waarbij de overheid geen enkele tegenprestatie meer kan bieden, tenminste niet voor zijn eigen burger, omdat NL niet meer is geworden dan een fiscaal te plunderen provincie van de EU die men bewust en gesubsidieerd laat volstromen met vreemde entiteiten die geen enkele binding kennen met het land en zich makkelijker laten voortdrijven voor de creatie van een grotere hegemonie, met daarbij een uitdunning en langzame dood laten sterven van de kaaskoppen bevolking met marionetten politici die er voor moeten zorgen dat de bevolking een laatste rustplaats vinden in de jungle van de opgedroogde verzorgings- en welvaartsstaat. Het is nog maar een enkeling die weet te jongleren tussen de dwingende regels en afpersende wetten zelfstandig geld weet te verdienen en zijn vege lijf weet te redden en te behouden in de huidige Nederlandse compleet doorgedraaide jungle, de rest is er net zo aan toe als één of andere ‘beroemde’ leeuw in Afrika en mag rustig afwachten dat de derde wereldoorlog officieel is.

 5. Voor de jagende tandarts heb ik weinig bewondering; het afslachten van zoveel mensen tijdens gewapende conflicten is uiteraard vele malen erger.

 6. De kop is eraf en wie niet meer kan pleegt volgens de gevestigde orde toch gewoon zelfmoord (zelfdoding in de EU neemt toe!!!). De werkloosheid in de EU ligt stabiel (het is feest!!) op 9,6 procent, (slechts!!!) 23,3 miljoen mensen hebben geen betaald werk. De werkloosheid in landen met de euro ligt fors hoger dan in Europese landen zonder euro!!!

  Nederland zit muurvast en kan geen kant meer op zolang ze domweg blijft zitten in de nazi EU en zal de staatsmaffia nog gedwongen worden zijn bevolking tot waanzin te drijven en verder moeten afpersen tot op het bot totdat het slavenkarkas uit pure wanhoop er een gedwongen einde aan maakt. Tja, zo kom je ook van je beroofde slaven af.

 7. Ik denk dat het is omdat je de tandarts kunt klem zetten en beinvloeden. Je voelt dat je invloed hebt. Dat is er bij de staat niet. Dus al die mensen door leger en politie vermoord, daar heb je geen controle over.
  Vandaar ook dat het geliefd is op de grote corporaties af te geven: Je kunt ze beinvloeden met boycots en protesten en dergelijke. Met je stem in een verkiezing of je gebed tot een god, kun je niets beinvloeden.
  Kennelijk weten mensen wat ze kunnen beinvloeden en wat niet.
  Ze zoeken hun autosleutels bij de lantarenpaal, niet omdat ze ze daar verloren zijn, maar omdat het licht daar goed is.

 8. Beste mijnheer Sietse , ik ben toevallig ook belg , eigenlijk Vlaming , maar dat zal voor uw hoogstaande buitengewone intellectualiteit nauwelijks verschil uitmaken !
  U behoort tot dat soort achterlijke individuen die er telkens weer in slaagt nederlanders als een pedante betweterige soort mensen voor te stellen , vooral hier in België , wat ik als aanhanger en verdediger van de Groot-Nederlandse gedachte hartsgrondig betreur
  Hou derhalve voortaan best je domme mond !

  qwert [12] reageerde op deze reactie.

 9. Wat betreft de buiten proportionele aandacht ben ik het met de auteur was het artikel eens, er zijn zeker belangrijkere zaken als “een” dode leeuw.

  Ik ben daarnaast wel van mening dat iedereen die dieren doodmaakt voor zien “plezier” een sadist is die op safe speelt, net zoals de mensen die wel kritiek hebben op plezierjacht maar zich niet wagen aan belangrijkere zaken is de (plezier) jager een sadist die niet het lef heeft om zijn lusten te botvieren op de echte “roofdieren” maar (relatief) weerloze dieren afschiet.

  Ik vindt het trouwens ook niet erg libertarische, het moet altijd radicaal 0% overheid 100% NAP maar dan zou het ineens ok zijn tegen dieren zonder aanleiding, nota bene voor de lol geweld te gebruiken?! Dat noem ik dan hypocriet.

 10. Leden van de Griekse regering die de financiële steun van de ECB rechtstreeks hebben doorgesluisd naar hun eigen bankrekening in Zwitserland?
  is er al een copietje ergens te vinden. volgens mij mag NL dit in mindering brengen op de uitkering.

 11. Heeft alles te maken met de menselijke opvatting over de aaibaarheidsfactor van dieren.
  Een dolfijn is bijv. het publieke troeteldier maar de haai is een klootzak. Een lieveheersbeestje is ‘lief’ maar een kakkerlak vergelijkt met soms (terecht) met een politicus.
  Ganzen zijn tof volgens de linkse vogelstrelers maar mogen dood als hun vlucht naar wollensokkenland daardoor dreigt te vertragen.

 12. @Alex Mulder [8]: Dacht dat we hier niet mogen schelden.
  Belg of Nederlander ;de mens in het algemeen ,voelt zich zo superieur en boven alles verheven dat hij denkt de natuur in z’n geheel naar zijn hand te kunnen zetten . Dat is de essentie van het verhaal

 13. @Sietse [3]:
  Sietse,

  Jouw reactie blinkt uit door op de persoon te spelen. Dat maakt je argumentatie niet sterk, maar juist zwak. Maar als dat de manier is waarop jij jezelf aan de wereld wil tonen, dan mag dat van mij. Ik heb wel meer doorstaan dan hetgeen jij te berde brengt.

  Aangaande het (enige) inhoudelijke punt dat je maakt: het woord ‘beul’ betekent behalve scherprechter (dat is iemand die een doodvonnis uitvoert) ook nog ‘wreedaard’. Kijk het maar na in de Van Dale, als je het niet gelooft. Mensen die ‘dierenbeul’ roepen, gebruiken het woord beul vaak in deze betekenis.

  Een fijne dag nog, met of zonder vlees.

  Paul Verhaegh

 14. De publieke verontwaardiging na de verjaardagsBBQ van Mugabe was een stuk minder groot, wat zeg ik: nagenoeg afwezig! Is een olifant dan minder waardevol dan een leeuw of een blanke altijd meer schuldig dan een neger voor hetzelfde vergrijp? Voor beantwoording van deze vraag moet je waarschijnlijk een cultuur-Marxistische progressieveling zijn.

 15. Ik ben het vaal met je eens Paul maar nu eens helemaal niet. De mens is een verwerpelijke diersoort. Niet vanwege het feit dat ze zoiets hebben als religie wat ze dan ook direct dwingend aan alle andere mensen willen opleggen en niet vanwege zoiets verfoeilijks als een parlementaire democratie. Nee de mens is verwerpelijk omdat ze alle andere aardbewoners behandeld als vuil. Voor geld worden dieren tot de laatste toe afgeslacht soms voor een stuk ivoor en soms om hun kop boven de open haard te hangen. Door dat te doen ontnemen ze heel veel mensen het plezier om die dieren in het wild te mogen zien en ervan te genieten verder getuigt het van een in mijn ogen verwerpelijke moraal.
  Het mooie van de jacht die nu op deze lage tandarts is geopend is dat dit mooie rechtspraak is. een koekje van eigen deeg met als gevolg het ruïneren van zijn bedrijf en zijn leven. Betere gerechtigheid voor misselijkmakend egoïstisch gedrag is niet denkbaar. Ik hoop dat er een afschrikwekkende waarschuwing vanuit gaat naar alle andere moordenaars van mede aardbewoners.

  yourke [17] reageerde op deze reactie.

 16. Het artikel pretendeert dat het ‘nieuws’ van de dode leeuw helemaal niets voorstelt omdat er zoveel ‘ergere’ dingen gebeuren.

  Maar ten eerste staan de kranten vol van al die andere ‘ergere’ dingen, en ten tweede zijn er meer dan ZAT mensen die die andere dingen ook daadwerkelijk erger vinden. Het punt van het artikel lijkt dus te zijn dat men helemaal niet moet berichten over dit soort nieuws, of dat men zich er niet zo druk om moet maken.

  Maar ik word persoonlijk steeds onpasselijker van het relativisme dat ik zie bij mensen als het gaat om dieren. Ja, ze hebben uiteraard niet dezelfde rechten en staan niet zo hoog op de totempaal van relevantie. Betekent dit, dat als 1 of andere misselijkmakende patser graag de stoere vent wil uithangen in Afrika en een leeuw kapot wil schieten, dat dit aan te moedigen is? Of dat we moeten juichen? Of dat we het “normaal” moeten vinden?

  Ik vind sportjacht niets meer dan een uitdrukking van psychopatie; de klaarblijkelijke drang om iets dat leeft dood te maken; gewoon, zo maar, voor de lol. Gewoon even tegen de grond schieten, het licht in de ogen zien doven. Niet omdat het vlees lekker is, of om zichzelf te verdedigen of wat dan ook, maar omdat het “stoer” is zo’n beest van afstand af te knallen.

  Over slechte argumenten gesproken:

  Het doodschieten van een dier met een wapen is het meest laffe wat je kunt doen, meende er een. Hij vergeet dat een leeuw nog altijd een roofdier is. Een roofdier ongewapend tegemoet treden is het meest onvoorzichtige wat je kunt doen. Je kunt dus maar beter gewapend zijn, want als puntje bij paaltje komt is het of de leeuw, of jij.

  Het *is* het meest laffe dat je kunt doen, want het was niet nodig. Het was geen zelfverdediging. Dus als je, zoals een jager, zo stoer wil zijn, wees dan zo stoer het met je handen te doen. Op afstand zonder goede reden een dier kapot knallen is inderdaad gewoon laf. Net doen alsof hij het zo “moest” doen omdat hij anders gevaar liep is een oneerlijk argument. Hij had ook gewoon NIET kunnen jagen, maar koos ervoor dat wel te doen.

  Welnu, het ging hier om een oude leeuw, en het elimineren van oude exemplaren binnen een bepaalde populatie is bij uitstek onderdeel van verantwoord jagen.

  Tenzij het gaat om verdediging van lijf of goederen is er GEEN “verantwoord” jagen. Dan is alles gewoon iets kapot knallen voor persoonlijk plezier. Heb dan i.i.g. het lef om de aard van je voorstelt gewoon te noemen zoals het is.

  Misschien speelt er nog wel iets anders: de afgunst op een rijke, blanke, Amerikaan die zich een dergelijke jachtpartij kan permitteren. Jagen op groot wild is door de eeuwen heen bij uitstek het domein van koningen en aristocraten.

  Dat jagen bij uitstek het domein was van koningen en aristocraten is des te meer reden er vraagtekens bij te plaatsen.
  Verder heeft de afgunst jegens rijke blanke Amerikanen er niet veel mee te maken. Ik heb die afgunst totaal niet. Ik heb gewoon iets tegen het doden van levende wezens voor de lol. Dat is een logisch gevolg van mijn voorkeur voor non-agressie.

  Eet vanavond een lekker stukje vlees en denk eens aan uw medemens in plaats van aan de dieren.

  Sorry, dat is slap geouwehoer. Een valse dichotomie. Het is prima mogelijk zowel aan de medemens als aan de dieren te denken. Wat jij in werkelijkheid wil, is dat we gewoon NIET aan de dieren denken. Als libertarier denkt ik continu aan mijn medemens, maar laat ik me niet vertellen niet aan dieren te denken.
  Wees een vent en schrijf wat je werkelijk bedoelt, in plaats van te pretenderen dat mensen die zich druk maken om dieren zich tegelijkertijd NIET druk maken om mensen, alsof daar een keuze gemaakt moet worden.

  Erik Vermeulen [23] reageerde op deze reactie.

  • Twee Planeten zijn met elkaar in gesprek geraakt, vraagt de ene aan planeet Aarde,”hoe is het met jou”? Zegt Aarde, “ach ik heb een beetje last van homo sapiens”! De andere planeet,” ach joh, gaat vanzelf voorbij”!

 17. [quote]de leeuw is met uitsterven bedreigd[/quote]

  Kletspraat. De officieele status van de leeuw is “kwetsbaar” wat de categorie is tussen “bedreigd” en niet-bedreigd.

  Vergeet ook niet dat de tandarts $50,000 heeft betaald aan een bedrijf om een leeuw te mogen schieten. Hij dacht dat alles legaal was. Dat de gidsen van het bedrijf een leeuw lokken uit een reservaat (dus: de leeuw was eigendom van iemand anders) heeft of kon hij niet weten.
  Is het nog steeds zijn schuld of heeft het bedrijf of haar werknemers fraude gepleegd en zijn deze schuldig ?

 18. Kort samengevat vind je het een probleem dat er mensen zijn die voor hun plezier jagen. En kennelijk is het dan nog weer erger als je op een leeuw jaagt dan op een hert of haas.

  Libertarisme gaat om vrijheid en eigendomsrechten, als je een stuk land bezit en daar koeien op houdt om die te doden is dat niet anders dan als je een stuk land bezit en daar leeuwen op houdt om die te doden.
  Dat de koe vermalen wordt tot hamburgers en de leeuw alleen trofee is doet niet ter zake.
  In essentie is dit een vernieuwde discussie waarom je koeien wel zou mogen fokken voor het leer en nertsen niet.
  Ware het niet dat de tandarts waarschijnlijk niets te verwijten valt, het bedrijf wat alles voor hem geregeld heeft is schuldig aan stroperij en/of diefstal.

  Individualist [29] reageerde op deze reactie.

 19. @Jan met de korte achternaam [27]:

  Kort samengevat vind je het een probleem dat er mensen zijn die voor hun plezier jagen. En kennelijk is het dan nog weer erger als je op een leeuw jaagt dan op een hert of haas.

  Geen juridisch probleem. Maar wel een moreel probleem, ja.
  En waaruit concludeer je dat ik het erger vindt als er voor de lol op een leeuw gejaagd wordt, dan als er op een hert of haas gejaagd wordt voor de lol? Ik kan me niet herinneren dat ik dat heb gesteld. Ik vind het opjagen, kwellen en doden van dieren voor de sport of lol moreel verwerpelijk ongeacht de diersoort.

  Libertarisme gaat om vrijheid en eigendomsrechten, als je een stuk land bezit en daar koeien op houdt om die te doden is dat niet anders dan als je een stuk land bezit en daar leeuwen op houdt om die te doden.

  En wie zegt dat ik levende wezens zoals koeien beschouw als hetzelfde soort eigendom als bijvoorbeeld land, of geld, of een horloge? In zekere zin zijn ook kinderen een vorm van eigendom. Betekent dit dat kinderen opgejaagd en gedood mogen worden? Waar het hier om gaat is gradaties. Waar is een levend wezen het ene soort bezit (een gebruiksvoorwerp) en waar is het een ander soort bezit (een levend wezen onder je zorg en verantwoordelijkheid).
  Het frappante is, dat als een dier niets meer is dan een levenloos gebruiksvoorwerp, er helemaal niets aan zou zijn om op het te jagen. Het is het feit dat het leeft dat de jacht “leuk” maakt, en waarmee meteen is aangetoond dat een dier niet zomaar gelijk een ander stuk eigendom is.
  Voor wat betreft je stelling, je haalt het duidelijk uit de context dat koeien niet dienen als slachtoffer voor doden om de plezier, maar om consumptie of kleding. Leeuwen niet. Die worden in dit geval slechts gedood omdat de jager dit leuk vindt.

  Dat de koe vermalen wordt tot hamburgers en de leeuw alleen trofee is doet niet ter zake.

  Sorry, maar dat bepaal jij niet. Wie heeft ooit bepaald dat leeuwen überhaupt “eigendom” zijn? Zijn ze gedomesticeerd zoals vee dat wel is (het homesteading principe)? Nee.
  Hoe is dit “bedrijf” bij wie de tandarts zijn jacht aankocht aan zijn grond gekomen nog los van het “bedrog” dat ze volgens jou zouden hebben gepleegd? Hebben ze de grond gehomestead? Nee. Want ze hebben de grond die ze hebben duidelijk niet getransformeerd met arbeid anders zouden er sowieso niet zomaar leeuwen rondlopen.
  Als ze het hebben gekocht, hebben ze het gekocht van iemand anders die het niet gehomestead heeft, en dus is de koop van het land nog steeds niet legitiem. Volgens het libertarische homesteading principe. De vergelijking tussen koeien en leeuwen gaat dus sowieso mank.

  In essentie is dit een vernieuwde discussie waarom je koeien wel zou mogen fokken voor het leer en nertsen niet.

  Toon dan eerst maar eens aan waar ik ooit heb gesteld dat het fokken en doden van koeien voor leer iets is waar ik achter sta. Anders heb ik met die hele discussie helemaal niets te maken.

  Ware het niet dat de tandarts waarschijnlijk niets te verwijten valt

  De tandarts valt te verwijten dat hij een psychopaat is, die er lol in schept een levend wezen op te jagen en te doden, gewoon voor de sport en voor de lol. Met wat de wet zegt heb ik niets te maken. Ik heb het over agressieve neigingen jegens levende wezens die gewoon met rust gelaten wilden worden. Niet uit zelfverdediging, of uit zin in leeuwenvlees, of andere materiele redenen. Maar gewoon om de lol ervan om het licht in de ogen van een leeuw te zien doden.

  Plezierjagers zijn psychopaten en die verdienen geen steun. In ieder geval geen morele steun.

  het bedrijf wat alles voor hem geregeld heeft is schuldig aan stroperij en/of diefstal.

  Heb je daar bewijs van (dat de tandarts er niets van wist)? En bovendien is het al boven aangetoond dat het bedrijf ook in libertarische zin geen legitieme eigenaar kan zijn van die grond, omdat het grond waarop zij *claimden* dat de leeuw liep, niet gehomestead was. Op zijn hoogst was het een stuk puur natuurgrond met een hek eromheen. De grond met het hek erop was gehomestead. De grond daarbinnen niet.
  Ook vanuit libertarisch opzicht is de tandarts niet te verdedigen.

  Jan met de korte achternaam [31] reageerde op deze reactie.

 20. @Individualist [29]:
  “En waaruit concludeer je dat ik het erger vindt als er voor de lol op een leeuw gejaagd wordt, dan als er op een hert of haas gejaagd wordt voor de lol? Ik kan me niet herinneren dat ik dat heb gesteld. ”

  Je hebt het ook niet gesteld, het is een samenvatting hoe de meerderheid er over denkt.

  “En wie zegt dat ik levende wezens zoals koeien beschouw als hetzelfde soort eigendom als bijvoorbeeld land, of geld, of een horloge? In zekere zin zijn ook kinderen een vorm van eigendom. Betekent dit dat kinderen opgejaagd en gedood mogen worden? ”

  Kinderen zijn mensen en individuen en hebben dus dezelfde rechten als willekeurige andere groep.
  Dieren echter zijn eigendom, ze kunnen geen rechten hebben omdat ze de rechten van anderen niet kunnen erkennen.
  Zie ook de diverse artikels op deze site hierover.

  “Waar is een levend wezen het ene soort bezit (een gebruiksvoorwerp) en waar is het een ander soort bezit (een levend wezen onder je zorg en verantwoordelijkheid).”

  Je hebt de morele plicht om dieren in gevangenschap goed te verzorgen. Ieder gebruikt zijn eigendom naar eigen goeddenken, voor de een is een hond/konijn/kat/koe/etc een geliefd huisdier en voor de ander iets wat is voorbestemd zo spoedig mogeiijk in de pot te komen.

  “Het frappante is, dat als een dier niets meer is dan een levenloos gebruiksvoorwerp, er helemaal niets aan zou zijn om op het te jagen. Het is het feit dat het leeft dat de jacht “leuk” maakt, en waarmee meteen is aangetoond dat een dier niet zomaar gelijk een ander stuk eigendom is.”

  Dat is onzin, mensen vinden verschillende dingen leuk voor uiteenlopende redenen, of het nu jacht, klaverjassen of voetballen is. Zou dat dan leuker zijn als de bal door een dier vervangen zou worden?

  “Voor wat betreft je stelling, je haalt het duidelijk uit de context dat koeien niet dienen als slachtoffer voor doden om de plezier, maar om consumptie of kleding. Leeuwen niet. Die worden in dit geval slechts gedood omdat de jager dit leuk vindt.”

  Uiteindelijk heb je die koe ook niet nodig voor consumptie of kleding. En wat als degene in het abbatoir zijn werk voor zijn plezier doet? Mag jagen wel als de jager het met tegenzin doet?
  Libertarisme gaat om vrijwillige transacties en juist niet hoe nuttig anderen die vinden.

  “Hoe is dit “bedrijf” bij wie de tandarts zijn jacht aankocht aan zijn grond gekomen nog los van het “bedrog” dat ze volgens jou zouden hebben gepleegd? ”

  Dat vertelt het nieuws niet. Alleen dat werknemers van dat bedrijf een leeuw uit een reservaat gelokt hebben om hem te kunnen laten schieten. Dat is fraude en diefstal.

  “Ik heb het over agressieve neigingen jegens levende wezens die gewoon met rust gelaten wilden worden. ”

  Dus hoe werkt dat als de tandarts gewoon een ontspannend wandelingetje door dat reservaat maakt en een leeuw met agressieve neigingen komt naar hem toe?

  “Heb je daar bewijs van (dat de tandarts er niets van wist)?”

  Dat is zijn verklaring en als je een bedrijf $50,000 betaald voor zoiets dan lijkt het mij aannemelijk.
  Als hij wist dat hij een leeuw ging stropen is hij daar wel schuldig aan uiteraard. Maar als je wilt stropen hoef je geen bedrijf te zoeken en die $50,000 te betalen.

  “En bovendien is het al boven aangetoond dat het bedrijf ook in libertarische zin geen legitieme eigenaar kan zijn van die grond, omdat het grond waarop zij *claimden* dat de leeuw liep, niet gehomestead was. Op zijn hoogst was het een stuk puur natuurgrond met een hek eromheen. De grond met het hek erop was gehomestead. De grond daarbinnen niet.
  Ook vanuit libertarisch opzicht is de tandarts niet te verdedigen.”

  Het nieuws verteld niet wie precies eigenaar was van de grond waar de leeuw werd geschoten maar het doet niet ter zake. De leeuw was rechtmatig eigendom van het reservaat ongeacht waar hij geschoten werd.

  Erik Vermeulen [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.