NachthemelGVia de samenwerking met Nachthemel. Afgelopen maandag viel de beurt aan de regio Eindhoven. Een grote stroomstoring vond plaats in verschillende buurten in en om Eindhoven, waaronder Blixembosch, Generalenbuurt, Vaartbroek en Winkelcentrum Woensel, Eeneind in Nuenen, en in een deel van Geldrop. Deze delen van de regio zaten sinds maandagmiddag 1 tot 4 uur zonder stroom. Volgens netbeheerder Enexis werden 12.670 huishoudens getroffen. Door de uitval van elektriciteit waren de verkeerslichten buiten werking, stonden er mensen vast op parkeerplaatsen door het niet functioneren van slagbomen, en kwamen er mensen vast te zitten in liften. Ook de verlichting van de winkels en etalages ging op zwart, pinnen was niet meer mogelijk.

Eerder dit jaar op 27 maart, viel de eer nog te beurt aan de regio Noord Holland. Ook hier een uren durende grote stroomstoring, die bovendien het treinverkeer ernstig ontregelde. Brancheorganisatie Netbeheer Nederland sprak toen zelfs van één van de grootste stroomstoringen in de afgelopen tien jaar. En vanzelfsprekend betrof ook hier het pinnen in de winkels een onmogelijkheid. Computer en smartphone– bezitters die met een lege accu werden geconfronteerd ontbrak het de mogelijkheid tot opladen van dit stukje digitale gemak. Binnen afzienbare tijd bleek daarom voor velen iedere mogelijkheid tot het plegen van een financiële transactie, of contact over afstand, een onmogelijkheid.

Gelukkig dat een altijd kloeke minister Kamp direct aankondigde de oorzaak onmiddellijk te zullen onderzoeken, want; ‘De stroomstoring heeft aangetoond hoe belangrijk een betrouwbare energievoorziening is voor het functioneren van onze maatschappij en economie’, aldus Kamp. Echter, de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek hebben voor de regio Eindhoven niets kunnen betekenen. Maar heel wel denkbaar is Kamps onderzoek natuurlijk nog lopende, en zullen pas na presentatie, conclusies, aanbevelingen en verbeteringen, (grote)stroomstoringen in ons land tot een definitief verleden behoren.

Power_Plant

Vooruitlopend op die onderzoeksresultaten is het misschien toch geen verkeerde gedachte om vanaf de zijlijn minister Kamp en zijn onderzoekers een enkel idee toe te werpen. Bijvoorbeeld een idee gebouwd op een feitelijke vaststelling:

Kleine risico’s worden gelopen met kleine, en grote risico’s met grote inzetten. Ongeveer zoals in een casino. Zet je 5 euro op 24 en een ander getal valt ben je 5 euro kwijt, heb je 1.000 euro ingezet ben je 1.000 kwijt. Spelers aan de roulettetafel doen dan ook meestal –eigenlijk bijna altijd- aan ‘risicospreiding’. Wellicht dat minister Kamp dat begrip alvast kan noteren? Want wie kijkt er bijvoorbeeld nog van op dat we in een Philips TV onderdeeltjes aantreffen van vrijwel al haar concurrenten en andersom? Niemand toch? Slim toch, van die bedrijven?

Nu telt Nederland steeds meer inwoners. Geheel naar wens van de allerbeste vrinden van minister Kamp. Maar doordat Nederland steeds meer inwoners telt, zal de vraag naar stroom dus ook evenredig toenemen. Daar doe je niets aan. Maar indien je daarbij de burgerij tot steeds meer digitalisering forceert, bijvoorbeeld door het terugdringen van cashgeld- betalingen ten faveure van het ‘digitale betaalgemak’, ja, dan vraag je feitelijk zelf om moeilijkheden. Om steeds grotere moeilijkheden die bovendien ook tot steeds hogere kosten zullen leiden.

In een eerder artikel schreven wij Naast ongekend hevige massieve aanvallen op overheidscomputersystemen, zowel digitaal als anderszins, zal met name de stroomopwekking en stroomdistributie het zwaar te verduren krijgen. Zonder stroom geen digitale geldtransacties (pinnen) en geen digitale communicatie waardoor een moderne economie redelijk snel tot stilstand zal komen. Digitale verdeelkasten die her en der aan de muren in de wijken hangen, transformatorhuisjes en versterkers, antennes en zendmasten, niets zal meer veilig zijn: op elke hoek van de straat een geüniformeerde bewaker van de complete dictatuur…”

Zolang Kamp’s onderzoeksresultaten nog niet zijn vrijgegeven moeten we er vanzelfsprekend vanuit gaan dat de recente grote stroomstoringen het gevolg zijn van ‘ongelukjes’. Maar de vraag die onverlet overeind blijft: wat indien er bewuste aanvallen op deze systemen zullen worden gepleegd? Nederland blind, doof, dom, en straatarm? We zien vandaag immers al het ongemak en de economische schade dat ‘een enkel klein ongelukje’ al teweeg kan brengen: grote delen van het land compleet plat. En zelfs een minister Kamp die het al niet meer weg kan wuiven.

Bin world

In relatie tot het ‘Griekse treurspel’ van afgelopen dagen presteerde het een economisch TV-commentator om te stellen: …Het wordt tijd dat die Grieken eens een fatsoenlijke belastingsdienst gaan opzetten, want die Grieken betalen nog steeds met cash, en dat werkt niet voor de fiscus…’ Maar hoe dom kun je zijn? Hoe arrogant kun je zijn? Immers, tot aan tenminste halverwege de zeventiger jaren van de vorige eeuw, bleek het nergens ter wereld een probleem om belastingen te kunnen innen. Ondanks dat er uitsluitend cash werd afgerekend tussen participanten. En bovendien betreft de gedachte dat 100% digitalisering van al het wereldwijde betalingsverkeer de belastinginkomsten zal verhogen een volstrekte illusie. Inderdaad zullen de lagere inkomensgroepen perfect door de fiscus doorgelicht kunnen worden. Tot 3 cijfers achter de komma. Maar dat is bepaald niet waar het geld zit, waar de (Griekse) fiscus op aast. De ‘grotere jongens’ zullen zich immers een bult lachen en zich laten uitbetalen in goud, olie, drugs of grammofoonplaten. Hetgeen de complexiteit en de kosten van opsporing alleen maar zal doen toenemen. De boven en onderwereld zullen elkaar in ieder geval van harte omarmen.

De verwijzing naar grammofoonplaten en olie komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Want zo liet bijvoorbeeld de volkomen legale Zweedse popgroep ABBA zich al eerder op het hoogtepunt van haar roem in 1980 uitbetalen in olie en aandelen voor de levering van haar liedjes, zoals op grammofoonplaten.

Grote stroomstoringen?

You haven’t seen anything yet!’

10 REACTIES

 1. mijn 1e denk-kronel gaat naar de huishoudens in zo’n gebied getroffen door een stroomstoring en met een PV-T-installatie op hun dak (PV=zonnestroom en -T=thermische). Je krijgt betaald als je levert aan het net maar heeft dit wel effect, m.a.w. je krijgt betaald voor de levering maar heeft iemand iets aan jou bijdrage. Hmmm grappig dit laatste hoor ik wel vaker. Hoe zou het met dit soort zaken aflopen voor PVT- op eigen dak & voor PVT-investeerder op niet eigen dak en de overheid als BTW inner.

 2. Ik kan me helemaal vinden in de slotzin van het artikel, dit soort storingen zullen we steeds vaker gaan zien.

  Nu heb ik geen studie gedaan of bewijs naar de oorzaak van deze storingen.
  Maar ingenieurs hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat het aansluiten van steeds meer intermitterende energieleveranciers op het lichtnet de kans op dit soort storingen belangrijk vergroot. Intermitterende leveranciers zijn o.a. windmolens en zonnepanelen. Ze heten zo omdat het onvoorspelbaar is of ze energie leveren en hoeveel dan wel.

  Dat betekent dat leveranciers die wel constant kunnen leveren niets anders doen als de hele dag hun productie bijregelen. Het lichtnet moet namelijk in balans zijn, je kunt er niet te veel instoppen en ook niet te weinig, die marge is vrij krap.

  Zo kan 1 klein relais van € 12,95 in een trafohuisje dat stuk gaat een kettingreactie op gang brengen als precies op het schakelmoment dat hij het zou moeten doen EN ergens anders op precies datzelfde moment ook een schakelaar overschakelt dat het misgaat.

  Een paar decennia geleden werd het hele land van stroom voorzien door niet meer als 20 centrales die heel constant konden leveren.

  Nu zijn er 10duizenden eenheden aangesloten op het lichtnet. Soms leveren ze, soms niet. Als er al geleverd word dan leveren ze soms weinig, soms leveren ze veel.

  Op momenten dat intermitterende energieleveranciers veel leveren, weinig, of juist helemaal niet dan moet dat bijgeregeld worden. En dat konstant, de hele tijd, zonder ophouden bij & af regelen van 10duizenden eenheden dat is een zwak punt.

  Daarom zullen we met onze eigen SDE+ energiewende niet alleen steeds meer van dit soort storingen mee gaan maken. Ook zal het gebied dat getroffen word steeds groter worden en steeds langer duren, ook daar is namelijk een verband.

  Maar het zal voor Nederland wel weer neerkomen op het “boiled frog syndrome”. Nerderlanders zullen eraan gewend raken en het normaal gaan vinden.

  Op het moment dat er een hele provincie getroffen word en het een paar dagen kost om het op te lossen,
  of het moment dat 3 of 4 provincies getroffen worden en het een paar weken kost om het op te lossen,
  of half Nederland word getroffen en het duurt langer als een maand om het op te lossen,

  dan zullen de groene zeloten wel met rapporten en onderzoeken op de proppen komen dat het allemaal onze eigen schuld en de schuld van ‘de fossielen’ is. Dan moet er weer meer geld naar alternatieve energie en de inspanning omhoog.

  Nu al bedraagt de gemiddelde energierekening € 180,- per huishouden per maand. Daarvan krijgt u dan voor € 60,- energie, de rest zijn heffingen, accijnzen, toeslagen, belastingen, BTW, enz.
  De marktprijs voor energie daalt al een tijdje. Toch zorgt het SDE+ akkoord van minister Kamp (VVD) ervoor dat uw energierekening de komende jaren nog eens met € 85,- per maand zal stijgen.
  En wat krijgt u daarvoor ? … Juist.

  Sander [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Marcel [4]: Als dat allemaal waar is wat jij zegt – en ik heb vooralsnog niet de minste aanleiding daar aan te twijfelen – dan is het complete verhaal toch nog veel krankzinniger dan gedacht? Ik bedoel, indien zo’n kleine futiliteit als 1 klein relais van € 12,95 al tot zulke schade kan leiden, waar begin je dan überhaupt aan in relatie tot het betalingsverkeer? Een beetje boze medewerker zou zo maar terloops… Om maar een dwarsstraat te noemen.

  Ja, en dan komen daar zo meteen de elektrische oplaadpunten voor de automobielen nog bij, en als dat gaat lukken, waarom ook niet voor de de vliegtuigen? Oh, en de robots komen er ook nog aan, heb ik me laten vertellen.

  Concluderende ben ik van mening dat het combineren van steeds maar meer elektrische toepassingen het figuurlijke schreeuwen om moeilijkheden betreft. Dat je dan –on top of it all– je complete betalingsverkeer daar ook nog eens aan gaat hangen, + alle geschreven en andere communicatie? Dat is precies zo volkomen idioot, absurd EN onnodig, dat alleen al deze wetenschap de verwijzing naar additieve storingen -maar dan van digitale oorzaak- tot een volkomen trivialiteit maakt. Maar triviaal zijn ook deze ‘storingen’ zeer zeker niet.

  Marcel [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Sander [5]:
  U vraagt zich af : waar begin je dan aan ?

  Nou dat is niet zo moeilijk om te beantwoorden. We zijn al begonnen aan die zo vurig gewenste transitie naar duurzaam hernieuwbare energie. Alleen het woord al want aan de gekozen oplossing is helemaal niets duurzaams, en hernieuwbaar is het alleen door er meer energie in te steken als dat het oplevert.

  Een transitie die ook nog eens gebaseerd is op wensdenken omdat om het hele land op die manier van electriciteit te voorzien dan zouden we zoveel windmolens en zonnepanelen neer moeten zetten, zoveel ruimte is er niet eens in dit land. Wensdenken.

  Een ander probleem is dat de technologie om dat allemaal in te passen er nog helemaal niet is. Oh, geen probleem hoor zeggen de alfameisjes in de regering dan. We smijten er gewoon nog een paar honderd miljard van UW euro’tjes tegenaan, dan innoveren we samen gezellig even wat, en dan gaat het vanzelf goed, je moet het gewoon voldoende willen. Compleet van de zotte.

  Knelpunten zijn nu nog de schakeltechniek en de opslag van te veel geproduceerde electriciteit.

  Maar die twee vormen (wind en zon) hebben nog steeds gemeen dat ze niet altijd beschikbaar zijn, er zijn zelfs dagen dat ze geen van tweeën beschikbaar zijn. Er zullen dus altijd conventionele centrales nodig blijven. En dat de hele tijd op & af regelen van conventionele centrales is slecht voor het rendement op het geld dat je erin steekt, en het is ook slecht voor het rendement op de brandstof die je erin gooit. De gillende waanzin ten top.

  Kleine vergelijking die iedereen kan volgen hoop ik.
  Het gaat over de slijtage en het brandstofverbruik van uw auto.
  Wanneer vallen die twee het gunstigst uit ?
  A – Als u 250 kilometer over de snelweg rijd met constant 90 Km/u.
  B – Als u 250 kilometer door de stad rijd en de hele tijd optrekken-afremmen-stoppen.

  En dan te bedenken dat die hele santekraam aan het publiek verkocht word “omdat de uitstoot van CO2 omlaag moet”.
  Nou is dat llaatste al heel discutabel. Maar vast staat dat conventionele centrales nog een hele lange tijd nodig blijven als back-up. Die centrales die zijn dus gebouwd om constant een bepaald vermogen te leveren. Als je nou niet constant gaat leveren met zon ding. Ik heb u al vertelt dat er twee soorten rendement zijn en dat die er niet op vooruit gaan. Maar wat gebeurt er met de CO2 uitstoot ???
  Die gaat :
  A – minder uitstoten
  B – de uitstoot blijft gelijk
  C – meer uitstoten
  *doorhalen wat niet van toepassing is.

  Ik word echt depressief van die hele groene taliban die met hun quatsch religie van de heilige moeder Aarde de hele maatschappij in een wurggreep houd. Een wurggreep die onze economische ondergang nog in zal luiden
  want
  goedkope en makkelijk bereikbare energie. Dàt is de basis onder onze welvaart.

  Dat mag wat kosten en het is duidelijk dat de groene taliban niet op een paar levens meer of minder kijkt.

  Nog twee geinige weetjes voor u, of drie eigenlijk. Over onze oosterburen.

  Sinds frau Merkel daar n.a.v. de gebeurtenis in Fukushima rücksichtlos 8 kerncentrales uit liet schakelen is
  1 – De prijs van electriciteit maar ook de CO2 uitstoot m.b.t. de opwekking ervan geëxplodeerd.
  2 – Bouwen ze nog meer en nog sneller windmolens bij als wij hier doen. Maar omdat conventionele centrales nodig blijven is dat alles OVERcapaciteit zoals de technicus dat noemt. Inmiddels hebben ze zoveel overcapaciteit daar dat op dagen dat het flink waait ze hun overschotten gratis bij ons over de grens kieperen. Waardoor het financiële rendement van onze back-up nog verder keldert.
  3 – Doordat de electriciteitsprijzen in Duitsland nu de hoogste ter wereld zijn en ook aardgas duurder zijn als bij ons zijn er in Duitsland op dit moment 800.000 mensen daar die in zogenaamde energiearmoede leven. Ze kunnen de rekening niet meer betalen en zijn afgesloten. God wat zijn ze welvarend daar.

  Die hele energietransitie getuigd van een vergaande stupiditeit. Neem me niet kwalijk maar als ik er te lang over denk dan raak ik al snel het stadium van diplomatiek taalgebruik voorbij. Totaal imbeciel. Het KAN niet. Dan kun je het wel graag willen en hopen, dat is het stomweg ontkennen van de realiteit van de technische mogelijkheden.

  Voorlopig zie ik aan die hele energietransitie alleen maar heel veel nadelen. En nul voordelen.

  Sander [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Marcel [6]: Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie Marcel. Er is mij veel duidelijk geworden.

  Nu moet ik je eerlijkheidshalve bekennen dat ik niet helemaal onbekend was met het ‘stroom en- storingen’ fenomeen. Mijn wijlen vader was elektricien en werkzaam bij het toenmalige ‘Gemeentelijke energiebedrijf’ van een grote gemeente in de functie van opzichter. Dientengevolge heb ik wel het e.e.a. meegekregen.

  Ik zal je echter over een kantelpunt in mijn leven verklappen, in de vorm van een anekdote, 100% waargebeurd(!), waarbij ik pas echt overtuigd werd van het structureel falen van het digitale betalingsverkeer, direct gekoppeld aan de stroomvoorziening:

  Zo’n 7 jaar geleden startte ik een eigen bedrijf en zocht een bank uit voor een zogenaamd ‘starterspakket’. Een bankrekening gekoppeld aan een privé rekening, samen met nog wat verzekeringen. Het betrof de (lokale) ABNAMRO bank.

  Toen de bankemployee mij wat voordelen van hun starterspakket wilde laten zien, t.o.v anderen, wilde hij het internet op en draaide het PC- scherm naar mij (en mijn vrouw) toe. Het internet liep onmiddellijk vast, de PC liep vast. Een andere PC geprobeerd: niets, alles dood. (De goede man begon zich al wat zweterig te generen).

  Dan maar alvast de nieuwe rekening gemaakt/geopend en gekoppeld aan de privé rekening via het interne(!) ABN programma. Wat denk je? NIETS! Op geen enkele computer binnen het filiaal. Alles zo dood als een pier. Daarna de interne ABN helpdesk gebeld, door mijn ABN adviseur. Maar die wisten ook (nog) van niets en beloofden de zaak uit te zoeken en terug te bellen, wat nooit gebeurde. Mijn adviseur begon nu toch echt peentjes te zweten…

  Na zijn uitgebreide excuses alles maar op papier gezet, waarna hij beloofde de zaken digitaal in orde te maken, mij daarvan te verwittigen, en pas na mijn akkoord de rekeningen plus verzekeringen te effectueren. Nog een keer duizendmaal excuses. Ik gaf de man een hand en we namen glimlachend afscheid.

  Maar wat denk je? Bij het verlaten van het bankfiliaal bleek de automatische deur ook nog eens geblocked! Ik kon er niet meer uit!! Die deur, daar was geen beweging in te krijgen. Werkelijk waar! En terwijl mijn adviseur zocht naar een mogelijkheid om zich te verstoppen uit schaamte, vervielen ik en mijn vrouw in een niet te stoppen slappe lach salvo. Het was dat ik voordat ik de bank bezocht al naar het toilet was geweest, maar anders… (ha ha ha)

  Maar plotseling, zomaar ineens, ging die deur dan toch open. En wij maakten dat we weg kwamen, dat begrijp je wel!

  En toen dacht ik: Het bestaat toch niet dat ik de enigste zal zijn, van al die bankklanten, waarbij letterlijk alles fout gaat van A tot Z? Alles wat met digitaal en stroomvoorziening (storingen) te maken heeft? En toen vroeg ik me af: hoe veilig zal mijn geld hier eigenlijk zijn? En wat een ‘binnenkomer’ van die bank bij een nieuwe zakelijk klant, wat een reclame.

  Nou, ik kan je zeggen dat mijn belevenissen van die dag menig verjaardagsfeestje hebben opgeleukt. En als ik dan vandaag al die stroomstoringen zo om me heen zie, dan begrijp je vast wel wat mijn gedachten daarover zullen zijn!

 6. Ben het met de meeste eens, maar leer A.U.B. eens als en DAN te gebruiken!!

 7. @tsarion [9]:
  Formeel heb je natuurlijk gelijk. Edoch…

  Een lenig persoon is hij die over soepele spieren beschikt. De lenigste persoon is hij die over de soepelste spieren beschikt. Hij is uniek, want zo is er maar eentje. Hij is daarom enig, de enige die over zulke soepele spieren beschikt. Maar kan een enig persoon (of ding) nog eniger zijn dan enig? Bestaat er een overtreffende trap, genomen uit een selectie van ‘enigen’? Zoals de bezitter van de soepelste spieren over de meest soepele spieren van allemaal beschikt?

  Nee, grammaticaal heb je alweer gelijk, want een overtreffende trap van een overtreffende trap is waanzin. Deze constatering laat mij echter wel twee wenkbrauwen fronsen:

  1. De laatste is de laatste. Hoe kan dan de allerlaatste weer wel correct Nederlands zijn?
  2. Indien grote groepen deelnemers een bepaald woord ter duiding hanteren, dan behoort het taalinstituut (en samen met haar alle officiële en niet- officiële taalfanatici) tot officiële erkenning van dat woord met duiding over te gaan. Want noem ik morgen mijn sokken plokken, en grote groepen nemen dit over, dat zijn plokken een goed Nederlands woord voor sokken.

  Het Nederlands is een levende taal en dat maakt dat plokken sokken kunnen worden, anders is dat bij een dode taal.

  Gewoon ff om wat over door te filosoferen op een druilerige zondagmiddag, en niet meer dan dat hoor…

Comments are closed.