nationalism_2

nationalisme

11 REACTIES

 1. Toch heel vreemd dat het destructieve karakter en niet te stoppen inzet van het socialisme telkens weer de macht weet te behouden/grijpen. Al wat ze aanraakt breekt af en kost de gemeenschap miljarden en blijft de schuldenberg ongecontroleerd groeien onder haar bewind en blijft ze onverstoord vasthouden richting afgrond en kan of moet ze dit blijven doen met steun van alle kanten.

  Het socialisme zit verpakt in alle vorige en huidige regerende partijen, van CDA tot aan VVD hebben niet anders gedaan en doen ook nu niet anders dan de (EU) socialisten volgen op de voet en er is niet één regerende partij die afwijkt van het socialistische, fascistische EU gedachtegoed/waanidee.

  Hoe rechts vrijdenkend men ook zegt te zijn, hoe liberaal of voor vrijheid men ook is, het is alsof men het krijgt opgedragen van een hogere (fascistische) socialistische macht (Brussel, VS) dat we door moeten op ramkoers en finaal naar de filistijnen MOETEN gaan. We varen in de EU eenzelfde politieke en economische ramkoers als voor de tweede wereldoorlog en maken ons zo weer op, als het zo doorgaat, voor een derde wereldoorlog, weer met een socialistisch-fascistische macht aan het roer.

  Als al wat met zakelijk gezond, vrijdenkend en redelijk verstand en inzet is opgebouwd kapot is, pas dan kan de (socialistische) macht hun grote natte droom van/met een totalitaire macht of dictatuur de totale macht grijpen? En/Of is het socialisme net als religie, zie de oprukkende islam, slechts een machtsvehikel om ons daar te krijgen waar de werkelijke macht het volk, de slaven, wil hebben?

  IIS [2] reageerde op deze reactie.

 2. @IIS [1]:

  ….Het socialisme is (dan) slechts, doch een niet minder groot gevaar, een etiket, een sticker, een label net als een behangen Jan soldaat in bloedpak met een geïndoctrineerd idee vol leugens, net als religie met een boek vol overtuigingen zonder enig bewijs, uitgedragen met een gekruist stuk hout of een stuk vod gepropt in megalomane gebedshuizen waarbij de gecontroleerde simpel denkende en achterlijk(e) (gemaakte) massa het individueel denken en leven is afgeleerd en kan worden gebruikt als machtsmiddel tegen vrijheid en iedereen die anders denkt of wil leven.

 3. Het lijkt wel dat er hier ofwel nationaal-socialisme wordt bedoeld of imperialisme. Nationalisme (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationalisme) als de politieke eenheid congruent aan de sociaal-culturele eenheid, is een te verwachten uitkomst van het gezamnelijk organiseren van recht en orde. Ook in een private law samenleving zullen zij bij elkaar gaan wonen die dezelfde wetten willen volgen en daarmee een sociaal-culturele eenheid vormen daar de wetten volgen uit de moraal van de cultuur. Nationalisme, als set van gedeelde waardes kan daarmee het probleem niet zijn.

  IIS [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Keinstein [3]:

  Alleen nationalisme zal er in deze wel niet mee worden bedoeld, tenminste zo interpreteerde ik het, het zal eerder gaan over nationaalsocialistische gevoelsopwekking onder een verkapte vlag. Wat de trots van een natie vernietigd is het socialisme onderbrengen bij het idee van nationale trots. Het uitdragen van nationalisme en het zo willen beschermen van een natie ten aanzien van andere mogendheden lijkt me juist een primaire taak in het overleven en bij elkaar houden van een land. In dat geval zou de cartoon bovenaan een omgekeerd mars moeten laten zien.

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 5. @IIS [4]:
  De natie bestaat niet, het is een belastingboerderij. Koeien die trots zijn op hun boerderij is een beetje triest. Het zijn over het algemeen mensen die niets anders hebben om trots op te zijn.

  Misschien kun je wel trots zijn op een bedrijf. Een verzameling van menselijke relaties die iets gepresteerd hebben waar je aan bijgedragen hebt. Dat noem je echter niet snel nationalisme. Stel je werkt bij Cool Blue en je gaat opeens uit volle borst het bedrijfslied zingen en met de bedrijfsvlag rondlopen. Je roept ook dat er offers gebracht moeten worden. De trots en de offers zijn nog wel het raarst. In een private law gemeenschap is elke groep een bedrijf, of stichting of vriendenclub of zo. Voor elk van die groepen zou nationalisme zo raar aanvoelen als nu bij een bedrijf.

  IIS [8] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [6]:

  De natie bestaat niet of bestaat niet meer of heeft zelfs nooit bestaan? Wellicht is zelfs de trots er nooit geweest en de natie evenmin, maar het gevoel van een trots in de huidige natie is een vertrapte trots in een verscheurde en versplinterde natie. En inderdaad, de belastingboederij is daar een goed voorbeeld van waarom we niet trots kunnen zijn, mits we dwang niet als dwang ervaren of niet erg vinden.

  De nationale trots die er zou kunnen zijn is onmogelijk uit te dragen of te voelen en voor de machthebbers zelfs ongewenst, want dit zou beteken dat men het volk iets zou moeten (terug)geven, namelijk de macht.

  Het is een schijntrots zodra we onderdrukt en aan de kant geschoven worden en uitgemolken als koeien in de belastingboederij. De trots die een volk normaal gesproken zou kunnen ervaren is in de huidige natie of land een miskent gevoel en heeft zich ook nooit mogen of kunnen ontwikkelen en is een trotsloos gevoel -geworden- en nodig als reden om een land of zelfs de hele EU te kunnen verkwanselen en voor te bereiden om meer macht naar fascisme en een totalitaire staat of dictatuur.

  In decennia is daar ook hard naar toe gewerkt dat men geen enkele trots of het recht ervaart op gesloten/afgebakende grenzen en moet opschikken en plaatsmaken. Verplicht grenzeloos en zonder tegenspraak openstaand voor een afgedwongen invasie van andere wereldbewoners die onder valse voorwendselen en georkestreerde oorlogen komen aanschuiven aan de ‘rijk’ gevulde tafel die via een corrupt en afgedwongen sociaal stelsel moet worden gedekt en in stand dient te worden gehouden onder dwang door ons.

  Wil men de trots van een natie, dan wil men dat graag doen onder de uitbreiding van een trots in een nationaalsocialistisch/fascistisch systeem. Hetzelfde kakje wat de Duitsers mochten ervaren en met beide handen aangrepen voor het begin van de tweede wereldoorlog, één volk, één rijk, één macht.

  In een wel en gezond denkende, vrij(e) natie/land waar het volk en ieder individu wordt gerespecteerd en macht heeft over zijn of haar bezittingen en de eigen vruchten uit arbeid ten volle kan benutten en vrij kan delen, als men daarvoor de behoefte voor voelt, met wie hij of zij wil, mag men wat mij betreft met gepaste trots opkomen voor een nationalistische gedachten. Als dat een utopische gedachte is, is dan ook een libertarische gedachte niet een utopie?

  IIS [9] reageerde op deze reactie.

 7. @IIS [8]:

  Hetzelfde kakje wat de Duitsers mochten ervaren en met beide handen aangrepen….

  Er was ook geen andere keus (meer), wat anders restte er voor de Duitse bevolking om met gemaakte trots in een nationaalsocialistisch model voorwaarts te gaan. Wat anders zullen wij uiteindelijk hebben om aan te grijpen dan één nationaalsocialistische EU/VS macht die met dwang en onderdrukking en die het zwijgen oplegt hetzelfde weer te doen en in het ergste geval weer te kiezen voor een volgende wereldoorlog?

  Gezond en weldenkende nationalistische trots in een vrij land zou er zelfs voor hebben kunnen zorgen dat we geen EU, geen open grenzen, geen afgedwongen economische, militaire, politieke en culturele globalisering hadden gehad en ook geen problemen met gedwongen migratie.

 8. Vaak zijn nationalistische, socialistiche, DOELEN niet eens zo slecht.
  Ik wil ook graag dat alle mensen het goed en royaal hebben.
  hebben.
  Het gaat fout als ze bij de MIDDELEN om dat doel te bereiken het NAP principe vergeten en geweld gaan gebruiken tegen andere mensen om dat doel te bereiken!

 9. We moeten nationalisme niet verwarren met soevereiniteit. Elk land is soeverein zolang de bewoners het hier mee eens zijn. Als sommige bewoners het niet eens zijn, dan hebben zij het recht op afscheiding. Zoals Farage zegt, net als met alcohol een beetje nationalisme is goed, maar te veel kan tot ellende leiden, vooral als het gepaard gaat met socialisme, zie bijvoorbeeld de SNP in Schotland, die van dat land een nationaal-socialistische staat willen maken en volledig laten integreren in de EU. Nationalisme zonder soevereiniteit dus.

Comments are closed.