wapenDe associatie overeenkomst met de Oekraïne wordt in een referendum voorgelegd aan het volk. Niemand weet precies wat erin staat. Zelfs Pechtold heeft toegegeven de tekst niet te hebben gelezen. Ik presenteer u bij deze de financiële samenwerkingsparagraaf. Een stuk tekst van ongeveer 380 woorden. Ben ik onheilsprofeet als ik stel deze deze paragraaf de belastingbetalers in de EU meer dan 380 miljard euro gaat kosten? Of ben ik realist? Afijn, de komende 380 woorden zijn direct overgenomen uit het associatie overeenkomst. Leest u deze paragraaf dan heeft u waarschijnlijk meer gelezen van de overeenkomst dan de gemiddelde euro parlementariër…..Voor de goede orde, ik lees nergens een maximum bedrag aan financiële bijstand, dus dit is eigenlijk een blanco cheque voor de heren politici, er is geen grens aan de bijstand vermeld in deze overeenkomst.

Als bonus wijs ik u op een inconsistentie in de wettekst, toch grappig dat niemand die heeft gevonden, een verder bewijs dat dit document niet kritisch aan de orde geweest is in de Tweede en de Eerste Kamer…..Of in het Europees parlement.

TITEL VI FINANCIËLE SAMENWERKING EN FRAUDEBESTRIJDING

Artikel 453
Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en -instrumenten voor financiering. De financiële bijstand moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst en wordt verstrekt overeenkomstig de onderstaande bepalingen.
Artikel 454
De belangrijkste beginselen inzake de financiële bijstand worden vastgelegd in de relevante reglementen voor de financiële instrumenten van de EU.
Artikel 455
De prioritaire gebieden voor de financiële bijstand van de EU worden door de partijen bepaald en vastgelegd in indicatieve programma’s die overeenstemmen met de overeengekomen beleidsprioriteiten. De indicatieve bedragen van deze bijstand worden vastgesteld op basis van de behoeften van Oekraïne, de sectorale capaciteit en de vorderingen met betrekking tot de hervormingen.
Artikel 456
Om de beschikbare middelen optimaal te benutten streven de partijen ernaar de bijstand uit te voeren in nauwe samenwerking en coördinatie met andere donorlanden, donororganisaties en internationale financiële instellingen en overeenkomstig de internationale beginselen inzake doeltreffendheid van hulp.
Artikel 457
De fundamentele juridische, administratieve en technische grondslag van de financiële bijstand wordt vastgelegd in specifieke overeenkomsten tussen de partijen.
Artikel 458
De Associatieraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en de uitvoering van de financiële bijstand en de impact op de verwezenlijking van de doelstellingen van de overeenkomst. Daartoe zorgen de relevante organen van de partijen op passende wijze en op wederzijdse en permanente basis voor toezicht en evaluatie van informatie.
Artikel 459
1. De partijen voeren de financiële steun uit volgens de beginselen van goed financieel beheer en werken samen om de financiële belangen van de Europese Unie en van Oekraïne te beschermen, zoals beschreven in bijlage XLII bij deze overeenkomst. De partijen nemen doeltreffende maatregelen om fraude, corruptie en andere illegale activiteiten te voorkomen en te bestrijden, onder andere door middel van wederzijdse administratieve en juridische bijstand op de terreinen waarop de overeenkomst van toepassing is.
2. Daartoe brengt Oekraïne zijn wetgeving ook geleidelijk in overeenstemming met de bepalingen van bijlage XLIII bij deze overeenkomst.
3. Bijlage XLII bij deze overeenkomst is van toepassing op alle verdere overeenkomsten en financieringsinstrumenten die worden gesloten tussen de partijen en op alle EU-financieringsinstrumenten waarmee Oekraïne zich eventueel associeert, zonder afbreuk te doen aan andere aanvullende bepalingen inzake audits, verificaties ter plaatse, inspecties, controles en fraudebestrijdingsmaatregelen, onder andere die van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Rekenkamer

****************************************************************************************************

Tot zover de letterlijke aanhaling van de tekst van de site overheid.nl. Merk op dat ik betwijfel of iemand zelfs deze financiële paragraaf kritisch heeft gelezen, er zit een foutje in. Kijkt u mee?

art 459

inconsistentie....

Bijlage XLII en XLIII in de tekst van artikel 459 moeten gelezen worden als XLIII en XLIV…… De daadwerkelijke tekst van deze bijlages is te vinden op de eur=lex site. Ook daar deze verwisseling:

het blijft lastig onderwijs, maar is toch best belangrijk

Bijlage XLII gaat toch echt over onderwijs, de financiële bijlages zijn toch echt XLIII en XLIV:

oops

bron pagina 1986 van deze pagina

niet gelezen he.....

Als dit geen aanwijzing is van het totale gebrek aan democratische controle op deze overeenkomst weet ik het niet. De centjes zijn vaak het belangrijkste, dus dat stuk lees je op zijn minst. En als er dan naar bijlages verwezen wordt lees je die ook. Tenminste, dat is wat ik heb gedaan. Maar de kamerleden dus niet. Een van de belangrijkere verdragen wordt slapende aangenomen……. Als ik nog illusies had in het functioneren der democratie zou ik nu heel hard “schande” roepen.

NB: dit is niet de enige bijlage die numeriek niet met de tekst overeenkomt, ten minste vanaf bijlage XXXIII zijn de bijlages verschoven, zoek dit zelf maar uit. Toets de tekst “bijlage XXXIII” in het zoekscherm en U zit bij artikel 386 in het vennootschapsrecht. En in de lijst met bijlages staat dat deze bijlage “vervoer” betreft. Zo te zien heeft niemand de moeite genomen om de bijlages op te zoeken en te lezen, dan was dit wel duidelijk geworden,

8 REACTIES

 1. @G.Deckzeijl [2]:
  hier word ik, met ogen open, geen wijs uit!
  bedoel je het hoofdartikel of de veel reacties.

  maak van uw thuisblijver geen spoorzoeker

 2. .HET WERKT AL:
  Zie Geen Nieuws: http://www.geennieuws.com/2014/10/eu-belastingbetalers-gaan-gasrekening-oekraine-betalen/.
  .EU belastingbetalers gaan gasrekening Oekraïne betalen!:

  Poetin:“De EU moet Oekraïne helpen met de (uitstaande) betalingen van de gasrekeningen. Het is aan de EU Oekraïne te helpen met het oplossen van de daar heersende economische crisis.”

  Er zal voor de EU dus weinig anders opzitten, dan de gasrekening ter waarde van de 2.4 miljard euro voor Oekraïne te gaan betalen,

  Een misrekening dus voor met name de Duitse Bondskanselier Angela Merkel, die daarmee niet alleen haar land maar ook andere EU landen waaronder Nederland in de problemen brengt die weer afgewenteld zullen gaan worden op de belastingbetalers.

  11 Miljard euro is er inmiddels al door de EU aan lening aan Oekraïne toegezegd en misschien dat een van onze lezers zo slim is ons te vertellen, waarom een land dat géén lid is van de EU ( maar zelfs dan nog ) bol staat van de corruptie, toch in aanmerking komt voor dit soort leningen, waarvan wij het grootste deel niet meer terug zullen zien.

  U weet nog hoe het ging met Griekenland ? Oekraïne staat plaats 144 van de 177 landen op de wereld corruptielijst van Transparency International, Griekenland plaats 80.

  Overigens is het weer opvallend dat zowel de Duitse, Britse en Franse media hier vol over staan, net als onze collega’s van Not4uNews en het in ons land weer muisstil is. Een kort nietszeggend en zeker de achtergronden niet verklarend berichtje in de krant van slapend Nederland en een dito paar regels in Trouw. Maar in ruil daarvoor hebben wij de gouden Televizier ring en de affaire Henk Krol. het is maar waar je de prioriteiten legt. Feitelijk zien wij niemand van de MSM in Nederland over dit onderwerp de echte waarheid schrijven, een zoveelste bewijs dat deze MSM voor het grootste deel inmiddels gemuilkorfd zijn of slechts datgene laten zien wat de gemiddelde Nederlander belangrijk vindt, beide opties natuurlijk even slecht.

  En hiermee is er weer een overduidelijk voorbeeld gegeven, dat het hele EU systeem slechts een speeltje is van wat machtshongerige politieke potentaten, die als de zaak klapt al lang over alle bergen vertrokken zijn en u met de scherven laten zitten.

  Maar u wilde en accepteerde het zo en de meesten juichen het idee zelfs nog steeds toe.
  ——————————–
  Is het”volk” in NL nog te redden?
  Als referendum komt, is dat misschien de laatste kans?

 3. Ik heb het artikel met belangstelling en stijgende verbazing zitten lezen. Het gaat vrijwel alleen maar over “financiële bijstand”. Ik zie nergens iets staan over verwachte rendementen, opbrengsten of iets dat financiële bijstand zou rechtvaardigen.
  En weer heeft de EU een bodemloze put gevonden waar uw en mijn geld in gestort kan gaan worden.

  Fijn dat er een referendum komt… Benieuwd ook hoe de zuurbekjes dit gaan spinnen…

  Peter [8] reageerde op deze reactie.

 4. Nogmaals nederland staat bekend als de gekke Henkie
  de burgers worden stelselmatig uitgeknepen ouderen die de kar getrokken hebben en de aankomende aow .ers worden van twee jaar aow beroofd alleen om dit soort gekke fratsen te bekostigen

 5. @Pendragon [6]:Zou toch netjes zijn als je in zo’n verdrag tussen vrienden ook opneemt dat in voorkomende gevallen het ook voor kan komen dat Ukraine dan financiële steun aan de EU geeft. Wat een sukkels daar in Brussel. Dit is een ongelimiteerde geldpomp richting Ukraine. Moet je daar een verdrag voor opstellen??? Elk land vind gratis geld prima.
  Maar goed, ik heb het hele ding ook niet gelezen en ga dat ook niet doen. Misschien staan in bijlage VIXIIXQ nog wat voorwaarden.

Comments are closed.