gale boetticherVeruit de meeste Nederlanders zijn trots op de verzorgingsstaat. Er wordt weliswaar veel gedebatteerd over de stijgende kosten, maar aan het bestaansrecht twijfelt bijna niemand. Dat is onterecht. De verzorgingsstaat maakt ons lui, arm, asociaal, onverantwoordelijk en ongezond.

In een verzorgingsstaat garandeert de overheid iedereen een bestaansminimum. Zo krijgen mensen een uitkering als zij werkloos zijn, en (bijna) gratis zorg in geval van ziekte. Dat klinkt heel nobel, maar dat is het niet.

Sociaal en onverantwoordelijk
Zonder verzorgingsstaat kunnen mensen zichzelf op twee manieren helpen in het geval van sociaaleconomische noodsituaties, zoals langdurige werkloosheid of een inkomen dat beneden het bestaansminimum valt. Dat kan door (A) gebruik te maken van spaargeld, of door (B) vrienden en familie om hulp te vragen.

Om die hulp mogelijk te maken, moet de persoon in nood het volgende gedaan hebben: (A) hard gewerkt hebben en regelmatig geld opzij hebben gelegd, of (B) zich sociaal hebben opgesteld en een hechte band met vrienden en/of familie hebben onderhouden.

Er is zodoende een extra stimulans voor mensen om hard te werken en sociaal te zijn. Want als ze dat niet doen, dan is de kans aanzienlijk dat zij er in geval van nood alleen voor staan. Zij zullen dan op de giften van vreemden moeten vertrouwen, en dat doet niemand graag.

Deze natuurlijke motivatie voor sociaal en verantwoordelijk gedrag verdwijnt door de verzorgingsstaat. Als mensen op hulp van de overheid kunnen rekenen, ongeacht wat ze wel of niet doen, dan is er minder noodzaak om verantwoord met geld om te gaan of om een rijk sociaal leven te onderhouden.

De effecten daarvan zijn duidelijk zichtbaar in onze samenleving. Sinds de introductie van de verzorgingsstaat in de jaren vijftig en zestig is het aantal echtscheidingen flink gestegen, zijn er meer alleenstaande moeders, is er een consumptiecultuur ontstaan waarin veel mensen hun geld zo snel mogelijk spenderen, en lijken een hoop zieken en ouderen zonder sociaal contact weg te kwijnen in verzorgingstehuizen.

Lui en ongezond
In een verzorgingsstaat heeft iedereen recht op gezondheidszorg, ongeacht hoe duur dat is en hoe de patiënt heeft geleefd. Daardoor moet iedere Nederlander meebetalen aan het ongezonde leefpatroon van slechts een deel van de bevolking.

Zonder verzorgingsstaat zouden mensen die roken, veel aan de drugs zitten of iedere dag ongezonde rommel eten zelf opdraaien voor de extra gezondheidsrisico’s die dat met zich meebrengt. Aangezien zij zelf voor hun zorg moeten betalen, betekent dit dat zij meer kwijt zijn aan ziektekosten en hogere verzekeringspremies. Een betere stimulans om te stoppen bestaat niet.

In de huidige maatschappij bestaat die stimulans echter niet. Ook al rookt iemand twee pakjes sigaretten per dag, extra geld aan zorg is hij of zij niet kwijt. Aan de andere kant krijgen Nederlanders die wel gezond leven niet de financiële motivatie om daar mee door te gaan. De verzorgingsstaat maakt ons lui en ongezond.

Arm
Voor de ‘gulheid’ van de staat betalen we een flinke prijs. Niets is gratis, en dus is ook de verzorgingsstaat dat niet. Volgend jaar geeft de Nederlandse staat meer dan 150 miljard euro uit aan zorg en sociale zekerheid. Dat is zo’n 60% van het totale budget, en er wordt verwacht dat dit aandeel in de toekomst alleen maar groter wordt. Steeds minder werkenden betalen voor steeds meer zieken, ouderen, arbeidsongeschikten en werklozen.

Een groot deel van die 150 miljard euro gaat naar bureaucratie. Er zijn ontzettend veel managementlagen in de zorg, terwijl niemand weet waar die allemaal voor dienen. Gebrek aan concurrentie en de vaste stroom aan belastinggeld geven de zorginstellingen geen enkel initiatief om efficiënter te werken.

Daarnaast komt een aanzienlijk deel van de uitkeringen terecht bij mensen die prima kunnen werken. Iemand met kapotte knieën kan nog prima aan de slag in een kantoorfunctie, en ADHD of ADD is geen enkel excuus om niet een baan te zoeken waar weinig concentratie voor nodig is. De verzorgingsstaat maakt het echter vaak aantrekkelijker om niet te gaan werken, en zo wordt een hoop productiviteit vernietigd.

Het zou veel beter zijn om het gigantische bedrag dat we aan de verzorgingsstaat kwijtzijn terug te geven aan de mensen. Verlaag de belastingen, zodat Nederlanders zelf hun zorg kunnen inkopen en voldoende kunnen sparen voor moeilijkere tijden. Mensen kunnen veel beter zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven, in plaats van dat bureaucraten dat voor hen doen.

De kosten van de verzorgingsstaat zijn niet alleen in geld uit te drukken. Zoals we gezien hebben zorgt zij ook voor een slechtere volksgezondheid, voor minder financiële verantwoordelijkheid, voor minder hechte familiebanden en voor minder menselijkheid. Stop er dus maar mee. De tijd van de verzorgingsstaat is voorbij.

Gale Boetticher

19 REACTIES

 1. Geachte heer Boetticher,
  Helemaal met uw artikel en zienswijze eens! Hoe krijgen we dit onder de aandacht bij het grote publiek? Weet zeker dat een grote groep Nederlanders met gezondverstand deze visie delen.
  Ga hier over nadenken.

  Met vriendelijke groet, Johannes

  Hub [4] reageerde op deze reactie.

 2. Economisch gezien lijkt het mij wel verstandig om verliesposten op de een of andere manier gescheiden te houden van de rest.

  Terwijl vrijwel alle sectoren baat hebben bij een hoge productie is dat bij verliesposten slecht een indicatie van een verlies elders, als de medische sector zeer productief is dan is dat een indicatie dat er veel mensen ziek zijn, heeft de politie het erg druk dan is dat het gevolg van een hoge criminaliteit, het volledig privatiseren van dergelijke verliesposten zorgt ervoor dat negatieve trends in de maatschappij positieve gevolgen heben voor het inkomen van de wat ik omschrijf als verliespost sectoren.

  Ik zie ook het probleem niet van bijvoorbeeld een vorm van collectieve zorg, immers zonder gratis geld is er niemand die “lekker een paar weken” in het ziekenhuis wil logeren.

  Ook lees ik zaken als:
  “Zonder verzorgingsstaat zouden mensen die roken, veel aan de drugs zitten of iedere dag ongezonde rommel eten zelf opdraaien voor de extra gezondheidsrisico’s die dat met zich meebrengt. Aangezien zij zelf voor hun zorg moeten betalen, betekent dit dat zij meer kwijt zijn aan ziektekosten en hogere verzekeringspremies. Een betere stimulans om te stoppen bestaat niet.”

  Met andere woorden, die traditionele privacy in de zorg vindt jij maar onzin zorgverzekeraars moeten vooral lekker doorgegaan met het profileren van hun klanten en uiteraard ga je in een vrije markt ook niemand verplichten om klanten te accepteren, kortom in uw toekomst beeld is er wellicht betaalbare zorg, voor een selecte groep gezond levende mensen die zich doormiddel van modernste technieken 24/7 laten monitoren door hun zorgverzekeraar.

  Echt zonder gratis geld en van hoger hand opgelegde langdurige doorbetalen bij ziekte zijn er maar heel weinig mensen die voor hun plezier zorg afnemen. Een andere forse kostenpost in de zorg zijn natuurlijk de ouderen de in sommige gevallen extreem veel en dure zorg afnemen met een minimaal resultaat, daar zou je natuurlijk allerlee richtlijnen en shit voor kunnen bedenken maar dat is een weg die erg snel een foute kant opgaat, wat mij eigenlijk verbaast is dat er zo weinig ouderen lijken te kiezen voor een waardige dood, gelukig ben ik nog lang niet zover maar als je dat verplegings tehuis dichterbij ziet komen dan ga je toch zachtjes aan je eigen plan trekken of denk je daar op die leeftijd ineens anders over?

  Kijuhy [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Johannes [2]:
  Het lijkt mij “onmogelijk” om dat in een klap af te schaffen.
  Dit zal in fasen moeten, liefst volgens een plam en waarbij tegelijk alternatien ontwikkeld worden.
  Eerste stap blijft veel meer mensen overtuigen dat het moreel onjuist is om andere mensen te dwingen om te betalen voor iets dat ze niet vrijwillig willen..

 4. Met dit artikel wordt de plank erg mis geslagen.
  Nederland is één van de weinige landen in de wereld, die een verzorgingsstaat is met een hoog niveau. Ook nog na de afbraak door het huidige kabinet Rutte II.
  Aannemende dat de verzorgingsstaat het kwaad is van alle problemen waarmee Nederland wordt geconfronteerd, zouden alle landen in de wereld met nauwelijks tot geen verzorgingsstaat het paradijs op aarde zijn. Het beloofde land.
  Helaas is dit niet het geval als de auteur eens wat beter om zich heen en naar de wereld kijkt.
  Aan de problemen liggen in de huidige tijd twee oorzaken ten grondslag, namelijk geld en macht! Deze twee maken, dat de wereld is zoals die is. Daarin ligt ook het grote verschil met de jaren 50-60 van de vorige eeuw.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Wouter [5]:
  Wouter, het is niet zo simpel.
  Geld en macht hangen aan elkaar.
  Meer geld geeft meer macht. En meer macht geeft meer geld.
  Groot verschil tussen Economische macht (verkregen door productief werk en studie/kennis) en politieke macht(verkregen door geweld)
  Gail heeft gelijk in de verzorgingsstaat die onder andere een MIDDEL is om de politieke macht te vergroten!

  Ik denk dat de diepste kern ligt in de moraliteit van wel of niet geweld te initiëren tegen een ander mens.
  Als er een echte wens, aanpak, is die een “betere wereld” kan opleveren, dan ligt dat in de kern:
  GEWELD DE WERELD UIT!

 6. @Igor [3]:
  Met andere woorden, die traditionele privacy in de zorg vindt jij maar onzin zorgverzekeraars moeten vooral lekker doorgegaan met het profileren van hun klanten en uiteraard ga je in een vrije markt ook niemand verplichten om klanten te accepteren, kortom in uw toekomst beeld is er wellicht betaalbare zorg, voor een selecte groep gezond levende mensen die zich doormiddel van modernste technieken 24/7 laten monitoren door hun zorgverzekeraar.

  In een vrije markt kun je zorgverzekeraar niets verplichten.
  En de klanten ook niet

  Nee in een vrije markt ga je niemand verplichten, wat is er dan vrij aan??
  Je doet net of er nu een vrije markt is, die is er niet.
  Denk je werkelijk dat mensen als ze zelf eigenaarschap begrijpen zich zullen laten monitoren en zich door de zorgverzekeraars de wet zouden laten voorschrijven. Ik dacht het niet. Nu gebeurt dat. Er zullen andere zorgverzekeraars fondsen enz. ontstaan. Waarom? Omdat er nu al vraag naar is. Nu accepteren mensen het monopoly wat de staat heeft op ALLES omdat ze denken het niet zelf onderling voor elkaar te krijgen. Mensen moeten eens volwassen worden.
  En ophouden elkaar een revolver op het hoofd te zetten. Het stelletje gewelddadige moorddadige egoïsten.

  Pfff traditionele privacy je wordt je leven lang 24/7 door de overheid gemonitord belast bestolen gedwongen verplicht lastiggevallen gevangen gehouden en als je niet kruipt zoals ze willen dat je kruipt vermoord.
  Alle levenslust wordt uit je gezogen vanaf het moment dat je geboren wordt,
  En ze hebben 15.999.990 mensen in “Nederland” die ze daarbij helpen dat te doen.

  Igor [10] reageerde op deze reactie.

 7. “Dat kan door (A) gebruik te maken van spaargeld, of door (B) vrienden en familie om hulp te vragen.”

  En waar kwamen al die armenhuizen dan vandaan vroeger? Familie brengt niet minstens 1000 euro per maand op voor je levensonderhoud en je moet wel behoorlijk hebben kunnen sparen, wil je dat zelf kunnen.

 8. Waarom niet een vrijwillig ziekenfonds?
  Dan hoeven we natuurlijk niet op de staatisten te rekenen die vinden van zichzelf dat ze onder schot van hun geld berooft moeten worden omdat ze weten dat ze egoïsten zijn, en vinden het prima dat dat ook bij hun medemens gebeurt want : “Zoals de waard is……….

 9. @Kijuhy [7]:
  Weer het standaard antwoord van iemand die mij niet begrijpt, ja ja omdat “de overheid” het vehicle of choice of voor geweldadige machtwellustige mensen is het natuurlijk ondenkbaar dat in de afwezigheid van een overheid de geweldadige machtwellustige mensen zich gaan manifesteren via private organisaties….

  Kijuhy [14] reageerde op deze reactie.

 10. Aha, briljant. Dus als ik het goed begrijp is die Willem Drees een zielige kneus geweest in plaats van een integere staatsman! Goh!

  Nog iets: Iedereen kan zich in elke positie laten zakken tot een lui en onverantwoord varken. Een miljonair kan dat en een uitkeringstrekker kan dat.
  Ook kan iedereen in elke positie besluiten iets goeds van zn leven te maken en ook iets voor zn medemensen te doen.
  Dat geldt voor uitkeringstrekkers zowel als voor miljonairs. Beiden kunnen met open ogen leven of door hun bestaan heen slapen.
  Heeft niet met verzorgingsstaat te maken, maar met wat je er mee doet! Niels.

 11. Afgelopen week belde er een oudere vrouw (ca 60) bij ons aan de deur: Ze voelde zich niet goed
  Natuurlijk hebben we haar binnengelaten even laten rusten en wat drinken etc aangeboden.
  Ze was uiterst terughoudend om te vertellen wat en waarom en ook haar naam wilde ze liever niet zeggen.
  Ze wilde wel onze hulp, maar die moest natuurlijk “gratis” en “hartelijk” zijn zonder enige verplichting van haar kant.
  Na verloop van tijd werd duidelijk dat het onwelzijn een psychische oorzaak had: ze was alleen, gescheiden en had niemand om haar heen. Geen vrienden en kennissen behalve een soort hobby clubje. Nu was ze kennelijk op zoek naar surrogaat vrienden, en wij waren het doel.
  Hoezeer ik me ook kan inleven in die situatie, zo werkt het niet. Vrienden en kennissen krijg je niet op die manier. Dat is iets waar je leven lang aan bouwt en niet verwacht dat ze ineens op je 60-ste voor je klaarstaan. Wij kunnen en willen ook ons leven niet op stel en sprong omstellen om zulke mensen op te vangen.

  Voor alle duidelijkheid, deze mevrouw was niet mentaal onstabiel. Ze was gewoon eenzaam en de stres daarvan werd haar te veel.

  Dit was voor mij weer eens een wake-up call: dit is wat de verzorgingsstaat je aandoet als je het zo ver laat komen.

 12. O jee, de ouderen, zieken en de mensen in de WAO als nieuwe kop van jut. Doorwerken tot mijn 67e is nog lang niet genoeg om het tij te keren. En gezond leven? Lees het fijnstofrapport uit 2006 en verbaas uzelf hoeveel mensen daar jaarlijks in Nederland aan sterven! En wie verbied de auto t.b.v onze gezondheid? Dan zal ik de straling van onze communicatieapparatuur en de vermeende chemtrails nog maar achterwege laten. Waarom niet meteen een wet in het leven roepen die alleen nog maar toestaat dat je bijstand en verzorging krijgt als je aantoonbaar 25 jaar gewerkt hebt en kinderloos bent? En maar meteen verplichte euthanasie bij arbeids ongeschiktheid voor je 50e jaar? Het is natuurlijk veel beter om “ons” geld aan Brussel, Griekenland, de JSF, de bankencrisis en de vele vluchtelingen te besteden. Arme AOWer, Arme Nederlander!

 13. @Igor [10]:

  Dat is ook een standaard reactie, natuurlijk kunnen ze dat, maar vrije mensen zullen niet denken dat ze daar het recht toe hebben. En zullen zich niet onderwerpen aan van die private onderdrukkers. Of ze doen dat wel maar dan is dat hun eigen keuze. Als het geloof in autoriteit/gezag/ regering verdwenen is zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun keuzes. Zelfeigenaars die weten wat het begrip zelfeigenaar inhoud zullen hier niet voor vallen, hoe meer het er zijn hoe minder kans de onderdrukkers hebben.

  Dat is voor de meeste nu niet voor te stellen maar op een gegeven moment zullen de mensen de ogen geopend worden en zullen ze zien dat ze altijd al verantwoordelijk geweest zijn voor hun eigen keuzes en dat de keuzes die ze in het verleden gemaakt hebben door gehoorzaam te zijn aan een stel onderdrukkers niet goed waren, en ze zullen zich afkeren van gezag, ze zullen het gezag negeren hun kinderen zullen dit zien en het zo ook leren. Ze zullen hun kinderen anders grootbrengen en de wereld zal een hele andere wereld zijn. Het is mij gelukt en daarna nog iemand uit mijn omgeving en daarna nog iemand, en het worden er steeds meer. De sneeuwbal is aan het rollen en het stopt niet.

  Igor [16] reageerde op deze reactie.

 14. “Daarnaast komt een aanzienlijk deel van de uitkeringen terecht bij mensen die prima kunnen werken. Iemand met kapotte knieën kan nog prima aan de slag in een kantoorfunctie, en ADHD of ADD is geen enkel excuus om niet een baan te zoeken waar weinig concentratie voor nodig is. De verzorgingsstaat maakt het echter vaak aantrekkelijker om niet te gaan werken, en zo wordt een hoop productiviteit vernietigd.” Klopt, alleen is het zo dat als je tegenwoordig ook maar iets van een “smetje” hebt (dus bijv. ADHD, 50+ bent of rood haard hebt, bij wijze van spreken) een werkgever je niet aanneemt. Hoe graag je ook wilt werken. Je past niet in het team of bent overgekwalificeerd, heet dat dan. Kan het die kl*tviool ook schelen… Managers van amper 20-25 zonder enige levenservaring wensen geen mensen “aan te sturen” die wel eens vragen kunnen stellen of anderszins “lastig” zijn (lees: een bedreiging voor hun uit een boekje geleerde geïdealiseerde kijk op de werkelijkheid). Zonder wezenlijke kennismaking, volgt een afwijzing, puur op het c.v.: profiling dus. Ondanks art. 1 discrimineert men er lustig op los. Racisme mag niet, o nee stel je voor; maar op leeftijd of beperking discrimineren, who cares? En die stomme overheid slaapt verder en doet natuurlijk niets, sterker nog, die doet zelf net zo hard mee, nl. door positieve discriminatie, wat in de kern hetzelfde is als “gewone” discriminatie. G*dzijdank is er dan tenminste nog een vangnet zodat je niet de hele dag langs de vuilnisbakken hoeft te struinen.

  Vilseledd [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Kijuhy [14]:
  De “onderdrukkers” zijn niet de “machthebbers” de onderdrukkers dat is de massa, ja hopelijk zijn we in een tijdperk beland waarin deze groep langzaam kleiner wordt maar echt hoopvol ben ik niet dat dit ineens grote sprongen voorwaards gaat maken.

  “Dat is voor de meeste nu niet voor te stellen maar op een gegeven moment zullen de mensen de ogen geopend worden en zullen ze zien dat ze altijd al verantwoordelijk geweest zijn voor hun eigen keuzes en dat de keuzes die ze in het verleden gemaakt hebben door gehoorzaam te zijn aan een stel onderdrukkers niet goed waren, en ze zullen zich afkeren van gezag, ze zullen het gezag negeren hun kinderen zullen dit zien en het zo ook leren. Ze zullen hun kinderen anders grootbrengen en de wereld zal een hele andere wereld zijn. Het is mij gelukt en daarna nog iemand uit mijn omgeving en daarna nog iemand, en het worden er steeds meer. De sneeuwbal is aan het rollen en het stopt niet.”

  Hoe kom je erbij? is dit iets uit de bijbel ofzo? zo leest het wel in ieder geval, een soort van hopevolle profetie, en ze leefden nog lang en gelukkig…..

  Tenzij je iets weet waardoor de mensheid ineens spontaan fors meer hersencapaciteit gaat gebruiken met ik bang dat jij onze diersoort toch een klein beetje overschat, snap ik wel hoor wij zijn een bijzonder adaptieve soort en zo zijn er zeer veel specialisten ontstaat maar het gemiddelde exemplaar is nog altijd een onbetrouwbaar roofdier voornamelijk gedreven door instincten en emoties zelden gebruikmakend van ratio.

  Kijuhy [18] reageerde op deze reactie.

 16. Ongezond, koop je in de supermarkt, hier kan de staat wat aan doen.
  Onverantwoordelijk komt door de verleiding via tv en radio, heb jij dit al…. nee?
  Asociaal komt door regels die ieder jaar veranderen en de meeste mensen niet van op de hoogte zijn, door kans arm geboren zijn en niet voldoen aan de rijke zijn leef niveau.
  Arm, door de vakbonden, die zelf ook vinden dat een nieuwe in de branche onderaan de ladder moet beginnen ook al is deze persoon 40 of ouder, de kosten zijn op hogere leeftijd hoger. Ook heeft de werkgever liever een jongere.
  Lui, of geen geld om actief te zijn? Of verslaafd door een falende overheid tegen allerlei soorten van verslavende mogelijkheden, er zijn er genoeg te koop in de gangbare winkels.
  Gewoon doen ophouden met de verzorgingsstaat en straks lekker beroofd worden welke keuze nummer 3 is om te doen als het tegen zit.
  Nederland is een koud nat landje en je kunt amper het hele jaar buiten zijn, zelf in de zomer zijn er koude nachten laat staan in de natte periodes als herfst, winter en voorjaar.
  En bijna gratis zorg bij ziekte? Tja alles is al afgenomen voor het deel wat dan kan, wat de arme eigenlijk ook niet kan missen en zorg is belachelijk duur.
  Ik vindt dit asociaal geroep toeter, onrust stokerij. Het ingehouden deel van mijn loon mis ik niet want ik weet dat ik verleid wordt door het kapitalisme en kijk niet naar wat kan maar wat ik nodig ben.
  Probeer de rest van de wereld maar om te krijgen en daar ook zorgstaten van te maken dan klopt het economische deel ook weer.
  Tel wat je hebt, niet wat je mist of denkt te missen.
  Stoppen met de zorgstaat staat voor einde van de samenleving, lekker ego want mij gaat het goed en stop ook met goede doelen en dan zeker via nationale tv uitzendingen.
  Doen, de lijken liggen vanzelf weer in de straat. Vraag me echter wel af of dat die van de kans armen zullen zijn.
  Groet vanuit een goed hart.

  Aan Gale Boetticher:
  Heb je een goed inkomen?
  Moet wel anders zou je dit niet opperen.
  Nou, het beste dan maar.

 17. @Igor [16]: het komt niet uit de bijbel hoor. Noem het hoe je wilt een profetie, een doel in de toekomst, een bezwering. Whatever.

  Ik denk ook niet dat het snel gebeurt, maar in Amerika hadden ze het bijna voor elkaar, en niemand weet hoe snel dingen kunnen gaan.

  Ik heb niet een manier gevonden, en ik ben het met je eens dat de meesten te lui of afkerig zijn om hierover na te denken. Maar het geloof bijvoorbeeld heeft ook al aardig wat ingeleverd dit kan ook gebeuren met het geloof in regering.

  Dat vergelijken met roofdieren of wat voor een soort dier dan ook dat doen ook veel mensen, ik zeg dan altijd sorry hoor maar wij zijn geen dieren en dat zijn we ook niet, wij hebben hersenen maar als we die hersenen alleen maar gebruiken om acheruit te kijken komen we nergens. Veel van wat ons verteld is over wie we zijn en wat we zijn is bewust uitvergroot. Ook dat met die dieren.
  Wij mensen zijn duizenden jaren lang geboren in een geloof maar dat wil niet zeggen dat we niet wakker kunnen worden in de realiteit, en de realiteit is nou niet bepaald ingewikkeld deze word alleen ingewikkeld gemaakt. En het is moeilijk om mensen uit hun zwaar geïndoctrineerde collectivistische geloof te halen, maar niet onmogelijk.

  ***Tenzij je iets weet waardoor de mensheid ineens spontaan fors meer hersencapaciteit gaat gebruiken

  Ik weet niet precies wat je hiermee bedoeld. Maar doe een gok.
  Dat het intelligentie niveau omhoog moet van de mensheid?

  Ik denk dat de mens volledig uitgerust is om zelf eigenaarschap te begrijpen. Er hoeft niets aan hersencapaciteit bij te komen, de gelovigen zijn niet dom ze zijn alleen gelovig, ze zijn opgegroeid in een sekte.

  Nogmaals ik geloof/denk niet dat het heel snel zal gaan, maar mensen geloven/ denken wel meer.

  O ja misschien is het een profetie maar wat dacht je van “I have a dream”

 18. @Arend de Wit [15]:

  “Iemand met kapotte knieën kan nog prima aan de slag in een kantoorfunctie”

  De ‘kantoorfuncties’ nemen rap in aantal af door de digitalisering en doordat een werkplek ontzettend duur is. Over blijven de wat meer verantwoordelijke kantoorfuncties, waarbij je veel door het kantoor moet lopen voor besprekingen. Je loopt er meer dan je denkt. Daarnaast willen ook deze werkgevers geen zieke mensen, want als zijn knieën opspelen, zal hij of zij zich ziek melden. Hoofd en handen zullen immers mee moeten naar het ziekenhuis of thuis in bed moeten liggen wegens de kapotte knieën.

Comments are closed.