TVDoor Pim Pauwels – Volgens de Mediawet moet de Nederlandse publieke omroep aan vijf functies voldoen. Dit zijn de voorziening van informatie, van educatie, van cultuur, van betrouwbaar nieuws en van amusement. Deze vijf punten moeten bovendien voor alle doelgroepen geschikt zijn. Om ze te realiseren heeft de publieke omroep een budget van 800 miljoen euro tot zijn beschikking. Omdat de NPO ook door middel van reclames geld verdient (zo’n 175 miljoen euro per jaar), betekent dat dat alle Nederlanders over een heel jaar zo’n 625 miljoen euro moeten betalen voor een publiek omroepbestel. In mijn optiek 625 miljoen euro te veel. De NPO is overbodig en moet helemaal worden afgeschaft. Naast dat een radio- en televisiemakende overheid voorbij gaat aan haar taak, zijn de vijf functies die de publieke omroep als doel heeft gesteld overbodig en niet van deze tijd.

Het omroepbestel zoals wij dat nu kennen komt uit de tijd van verzuiling. De verschillende zuilen in de maatschappij drukten zich uit door middel van omroepen, die eerst radioprogramma’s maakten en later ook televisieprogramma’s. Zo stammen onder andere de VARA en de KRO al uit de jaren ’20, en zijn opgericht door arbeiders en katholieken die hun eigenzinnige geluid wilden uitdragen.

Echter leven wij nu niet meer in een verzuilde samenleving. Door macrofactoren waaronder individualisering en globalisering leven we niet meer in een maatschappij waarin iemand tot één ideologische groep behoort. Omroepen zijn daarom overbodig, want het geluid van een zuil hoeft niet meer te worden verkondigd. De zuil bestaat immers niet meer.

Omroepen krijgen nu zendtijd toegewezen afhankelijk van het ledenaantal. Dit lijkt op het eerste oog een mooi democratisch uitgangspunt. Meer leden betekent meer vraag, en hoe meer vraag voor een product, des te meer een omroep aanspraak mag maken op zendtijd om het product uit te dragen. Het bezwaarlijke is echter dat iedere Nederlander moet meebetalen aan de publieke omroep. Dat betekent dus dat ik programma’s en omroepen financier waar ik niet achter sta.

Democratischer zou het zijn als ik enkel programma’s financier die ik ook wil financieren. Dat wil dus zeggen dat de geldkraan vanuit de overheid naar de NPO dicht wordt gedraaid en dat omroepen zelf mogen beslissen hoe zij hun zendtijd invullen. Als een omroep weinig geld ontvangt, betekent dat dat mensen weinig behoefte hebben aan de programma’s van de omroep. In andere woorden, er is weinig vraag naar het aangeboden product. Dit is precies dezelfde logica als de logica die momenteel de zendtijd van de omroepen bepaalt, alleen wordt nu niemand gedwongen ergens aan mee te betalen.

Waarschijnlijk zal men betogen dat met deze ingrijpende maatregelen in het omroepbestel de verhoudingen op zijn kop worden gezet. Er zal geen sprake meer zijn van mediapluriformiteit en de markt zal beheerst worden door mediamagnaten als Rupert Murdoch. Dat zou betekenen dat de televisie en radio geen goede afspiegeling meer vormen voor onze maatschappij, maar dat de mensen met het geld zullen heersen.

Dit zal echter nooit gebeuren. Naast radio en televisie bestaat er nog een ander traditioneel medium; de krant. Dit medium kenmerkt zich door het feit dat van de grote marktspelers geen een krant gefinancierd wordt door de overheid. Het NRC, het AD, de Volkskrant, de Telegraaf, het zijn allemaal commerciële instanties. Toch staan ze niet bepaald onder controle van een elite mediamagnaten. Bovendien heb ik nog nooit iemand horen pleiten voor één centrale staatskrant, zodoende ga ik ervan uit dat wij wel degelijk tevreden zijn over de wijze van informatievoorziening van de huidige kranten. Dus, als het huidige krantenbestel geen problemen oplevert, waarom zou het omgooien van het omroepbestel wel problemen opleveren?

De vijf functies van de NPO, zoals die zijn genoemd in de inleiding, zijn overbodig en niet van deze tijd. Een publieke omroep op zichzelf is dus niet alleen inefficiënt en ouderwets, maar ook haar functies horen niet meer bij deze tijd.

Zo is door digitale ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van het internet, de functie van de publieke omroep als informatie- en educatieleverancier een overbodige. Op internet staan genoeg educatieve en informatieve filmpjes en teksten die je kunt bekijken en Google is een digitale encyclopedie. De informatie op het internet is ook een stuk omvangrijker en je bent niet afhankelijk van de informatie die je te zien krijgt op een van de zenders. Op het internet kun je namelijk jouw eigen selectie samenstellen van informatie dat je binnen wil krijgen. Bovendien is in deze tijd van vluchtige informatievoorziening het internet een stuk efficiënter.

Ook het leveren van cultuur op de publieke omroep is achterhaald en overbodig. Als mensen behoefte hebben aan het delen van een cultuur, dan verenigen zij zich wel. Daar hoeft een overheid niet aan te pas te komen. En als mensen de behoefte hebben om hun cultuur uit te dragen, dan hebben zij wel de prikkel om daar geld voor uit te geven. Als zij die prikkel niet hebben, dan hebben zij ook niet de prikkel om lid te worden van een bepaalde omroep, aangezien je daar ook voor moet betalen. Hier geldt weer dezelfde logica die nu ook heerst, alleen wordt nu niemand gedwongen ergens voor te betalen.

De laatste van de vijf functies van de NPO is het leveren van amusement. Gelukkig is er op dit moment al een debat gaande of amusement niet helemaal moet worden geschrapt uit het omroepbestel. Zo zei staatssecretaris Dekker dat programma’s die slechts amusement nastreven prima door de commerciëlen kunnen worden gemaakt. Daarnaast is het leveren van amusement is geen taak van een overheid. De taak van onze overheid is om zwakkeren in onze samenleving te beschermen en in te grijpen bij marktfalen. Aangezien er genoeg amusementsprogramma’s op de commerciëlen te zien zijn, is er geen enkele reden voor de overheid om in te grijpen in de markt.

De Nederlandse overheid kan 625 miljoen euro bezuinigen door de geldkraan naar de publieke omroep dicht te draaien. Naast dat een overheid voorbij gaat aan haar taak als zij radio en televisie maakt, past een radio- en televisiemakende overheid niet bij deze tijd van ontzuiling en individualisering. De democratischere en efficiëntere oplossing is om de omroepen over te laten aan de markt.

Pim Pauwels studeert sociologie aan de Erasmus Universiteit en Journalistiek & Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden. Dit artikel is eerder verschenen op zijn persoonlijke webpagina deanderekoek.nl.

12 REACTIES

 1. Heel goed stuk met een praktische mogelijkheid om €625 miljoen belastinggeld te besparen.
  VRAAG: Wat te doen om dit op gang te brengen?

  Een discussiepunt (dat wel buiten het gebied van de omroep ligt) is de opmerking in het artikel: De taak van onze overheid is om zwakkeren in onze samenleving te beschermen en in te grijpen bij marktfalen. “

  Dit is namelijk precies het punt waarop de Minimale Staat Libertariers op drift dreigen te raken. Op dit punt wordt de staatsmacht van uitsluitend “Bescherming/ veiligheid” uitgebreid met “Verzorging”.
  Beter te behandelen in afzonderlijk artikel.??

 2. Heel goed stuk!
  Waren er maar meer die er zo over denken, dan was het afschaffen/besparen van een hoop geld géén probleem.
  En het probleem is dat die NPO een verlengstuk is van de politiek.
  Voorbeeld 1 is: VARA/PVDA oftewel PVDA/VARA.
  Al járen wil men korten op die jaarlijkse uitgave, maar diverse keren ging dat niet door of niet ver genoeg.
  Toen ene Wouter Bos PVDA in toendertijd verkiezingstijd daar over had riep hij: wanneer hij premier werd dan werd er niet gekort!
  Men houd elkaar in stand, en wie kritisch kijkt weet dat de nu NPO al jaar en dag linkse propaganda uitbraakt.
  De praatprogramma`s zijn wel bekend, en je ziet heel vaak de zelfde koppen.
  Zekers nu weer i.v.m. de duizenden die willen profiteren van onze welvaart.
  Ze zijn welkom, ze zijn zielig en meer van dat, als je een goed verweer hebt word je uitgemaakt voor racist, xenofoob en vreemdelingenhater en meer van dat fraais.
  Kortom die bagger moet van de buis!
  Even een zijspoor…
  Als Geert Wilders nou eerst de linkse kerk sloopt, dan zijn we ook gelijk verlost van die NPO bagger.
  En dan de volgend problemen: EU, economische profiteurs, enz.
  Maar dat is een ander verhaal.

  Diggelfjoer [5] reageerde op deze reactie.

 3. Het echte probleem is de wijze van informatievoorziening. De onafhankelijke kranten, zoals genoemd, putten uit dezelfde bron. Het is deze bron die in hoge mate bepaalt wat wij moeten vinden, voelen en denken. De diverse kranten (alsook omroeporganisaties) geven er een kleur aan en filteren. Hoe kan het anders dat de edities van de kranten in hoge mate dezelfde onderwerpen aansnijden?

 4. Ik word ook goed ziek van de publieke omroepen. maar ik volg het wel. leer je vijanden kennen alhoewel ik ze al lang ken. maar ben steeds weer verbaasd over de gang van zaken.
  wij worden gelijk geschakeld met elk tuig bagger scum noem maar op wat hier na toe gekomen is. dat gaat gepaard met een grote minachting voor de Nederlandse bevolking geprojecteerd door de n p o.
  in heel Europa is het niet anders dus de elite is ergens mee bezig. aangevoerd door de Bilderberg groep en usa.
  dat is de reden voor de eenzijdige links gekleurde misleidende indoctrinerende manipulerende tv programmas en het gaat maar door. en dat al decennia aan de gang is.
  Ik denk dat er om de zoveel tijd een groep regering of een persoon tevoorschijn komt die de mensheid wil veranderen de romeinen de Spanjaarden de Fransen (napoleon) twee maal Duitsland (Hitler) probeerde het al in de geschiedenis en nu dus de usa en Bilderberggroep (misschien ook Duitsland weer) uitgevoerd door poppetjes aan en touwtje in de Nederlandse en Europese politiek.de grootte vraag hoe gaan we het tij keren. weer een nieuwe oorlog daar gaat het meestal wel gepaard mee. voor vrijheid heb ik het over. je zal maar moeten leven onder het juk van de islam.

 5. Een waardeloos stuk! Een zeer slecht idee!
  Ik proef hier veel postmodernisme, veel rendementsdenken en een hoge gehalte van atheïstisch denken.
  Als je de huidige commerciële zenders kritisch beschouwd is het oppervlakkigheid ten top!
  Alles draait om uiterlijke schoonheid en bezit: huisje, boompje, bootje, koken, reizen, kleding, make up, fitness, grote ik-gerichtheid en helemaal gericht op bevrediging van eigen behoeften.
  Uitgangspunt: JOLO You Only Live Once,
  I want it all! I want it now!

  Op zich prima. Ieder zijn ‘feestje’. Maar daar hebben we meer dan genoeg zenders van.
  Je ziet steeds meer dat mens, dier, natuur, schepping worden beschouwd als een productie factor, en alleen maar door de financiële bril worden beoordeeld, zo van: Ben je rendabel of ben dat niet. Mensen worden niet meer naast elkaar gezet, maar tegenover elkaar geplaatst als concurrenten in de maatschappelijke arena.
  Ik ben als christen van mening dat er meer waarden zijn dan alleen maar de commerciële waarde. Waarden die in een mensen leven heel belangrijk zijn.
  Als christen ben ik blij dat er ook christelijke tv zenders zijn en ook daar over spreken.
  Ik zou het verdwijnen van deze zenders ook als een grote verarming van het media bestel ervaren en daarover ook hevig in verweer komen. Deze afschaffing zal naar ik vrees ook een negatief effect hebben op de kwaliteit van onze samenleving.

  .

  chris [8] reageerde op deze reactie.
  De auteur [10] reageerde op deze reactie.

 6. Ik heb echt genoten van de bijdrage van Martin Bosma in het media-debat:

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/123___weg_ermee.html

  LIVE – Martin Bosma blaast Mediapark op.

  Haal patat/friet. Haal Chinees. Of gewoon bord op schoot mag ook. Dit wordt een latertje. Het jaarlijkse Mediadebat over de Hilversumse taxpoetverbranders, die de 700.000.000 publieke poen per jaar misbruiken voor linkspropaganda, vriendendiensten, bakprogramma’s, snoepreisjes, incestueuze bagger en idiote Koningshuis Kolder. OCW-mediastas Sander Dekker (VVD) is al een tijdje bezig die NPO-tent te verherverbouwen naar een soort EU. Tot grote woede natuurlijk van de OmroepBobo’s die hun lucratieve natiestaatjes niet willen opgeven. Het Mediadebat is ook het jaarlijkse finest hour van mediawoordvoerder Martin Bosma (PVV) om weer eens in eloquente bewoordingen VERNIETIGEND uit te halen naar die hele corrupte NoordKoreaanse zelfverrijkende ruifvretende agitprop ANC-fanclub. Sprekerslijst hierrrr. Meestal komt nu het linkje naar NPO Politiek. Maar beter kijkt u bij RTL Unilever want die is kwalitatief drie keer beter alsdan dat lowres vage gepruts van de staatsomroep. Hashtag: #mediadebat

  G.Deckzeijl [6] reageerde op deze reactie.

 7. @dr. heinz [2]:
  Ik deel geheel uw mening.
  Veel mensen hebben niet in de gaten dat de huidige media een eigen agenda heeft en niet volledig de werkelijkheid weergeeft.
  De politiek correcte media (óók de commerciële zenders) geven namelijk een zeer eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Zij doen dat door slechts enkele aspect eenzijdig te benaderen en vervolgens zeer sterk uit te vergroten waardoor al het andere buiten beeld blijft. Te veel wordt zo niet gezegd.
  (voorbeeld: Dood jongetje aangespoeld op Turks strand. Over de ontelbare kinderslachtoffertjes door moslimterreur hoor je praktisch niets in de media.)
  Het gedrag van de media en ook de huidige moslim ‘vluchtelingen’ tsunami (=islamitische Hijdjra) vinden hun oorsprong in de ‘Resolutie van Straatsburg’ die in juni 1975 door EEG politici met de moslims is gesloten.
  Lees: https://ejbron.wordpress.com/2015/02/15/de-resolutie-van-straatsburg/
  Google maar eens naar wat historicus/journalist/schrijfster Bat Ye’or van o.a. het boek ‘Eurabia’ feitelijk te zeggen heeft.

  G.Deckzeijl [7] reageerde op deze reactie.

 8. @R.Postma [3]: Nou, nou!Waardeloos? U gaat geheel voorbij aan de argumenten. En in de visie van de schrijver, wat let christenen om eigen (internet)tv te maken + daarvoor te betalen?
  Het enige wat ik in het stuk mis, is dat de bezuiniging aan de belastingbetaler moet worden terug gegeven.
  En verder Postma. Bekijk de prima bijdrage van Bosma.
  O ja, ik ben ook christen, maar ik zou geen enkele christelijke omroep kunnen noemen, tenzij u die nuttige idioten van de linkse EO bedoelt.

 9. @R.Postma [3]:

  Als u zo graag een programma kijkt dat niet oppervlakkig is, zal de markt daar wel voor zorgen. Dat commerciële zenders veel oppervlakkige programma’s uitzenden komt omdat de behoefte van kwalitatieve programma’s al wordt vervuld door de overheid. Er is dus helemaal geen reden om te denken dat kwalitatieve programma’s zullen verdwijnen, als de NPO verdwijnt.

  En in het onwaarschijnlijke geval dat uw behoefte niet bevredigd wordt door de markt en u vindt het echt zo belangrijk, dan staat het u natuurlijk altijd vrij uw eigen programma maken. Als ik er maar niet aan mee hoef te betalen als ik er geen behoefte aan heb.

Comments are closed.