Klimaat_Save the PlanetRudo de Ruijter, stuurde ons wat feiten die nuttig zijn om te weten bij de beoordeling van het eenzijdige klimaatgedoe dat over de burgers wordt uitgestort.*****                                                                                                                                      
Rudo is onafhankelijk onderzoeker, en werkte samen, met speciale dank, klimatoloog Professor Patrick J. Tyson.  
Wanneer rekenkundigen door politici betaald worden om klimaatgegevens te interpreteren, dan kun je van te voren inschatten, dat ze hun opdrachtgevers tevreden zullen stellen.

Ja, het klimaat verandert. En ja, het is zeer waarschijnlijk, dat ook het menselijk handelen daar aan bijdraagt.

Eén ding is echter hoogst onwaarschijnlijk: dat CO2 hier een grote rol in speelt. In alle historische gegevens wordt een opwarming van het klimaat gevolgd door een toename van CO2 en niet omgekeerd.

De CO2-molecule leent zich nauwelijks voor het opwarmingseffect, dat de campagne van de VN er aan toeschrijft. Waterdamp, bijvoorbeeld, heeft enorm veel meer effect. Een 4% verhoging van het waterdamp-gehalte in de atmosfeer heeft evenveel effect als een 100% verhoging van het CO2-gehalte.

Dus voordat je met de VN mee bazuint, dat CO2 de boosdoener is, doe je er goed aan je iets over de klimaatfactoren te lezen om op z’n minst een idee te hebben welke factoren een rol spelen.

deel 1: Het klokwerk van de aarde en de zon
deel 2: De activiteit van de zon
deel 3: CO2 paniek, beweringen en fraude…
En in deel 3 kom je er ook achter waarom ze bij de VN geen campagne tegen waterdamp voeren, en wel tegen CO2.
28 november 2015

16 REACTIES

 1. Het is uitgesloten dat CO2 er ook maar iets mee te maken heeft.
  Arnnhuis zat er dik naast. Zoals Tyndall in 1906 al bewezen heeft.
  CO2 houdt helemaal geen warmte vast, laat staan dat het het terug kaatst. Klinklare onzin.
  CO2 is koud, de oppervlakte warm, ergo de oppervlakte warmt CO2 op, niet andersom.
  Ja, zo simpel is het.

  matthijs [2] reageerde op deze reactie.

 2. ” En ja, het is zeer waarschijnlijk, dat ook het menselijk handelen daar aan bijdraagt.”

  Waarom is dat zo waarschijnlijk ? Het is een aannamen waar amper aanwijzingen voor zijn en al helemaal geen bewijs. Waar wel bewijs voor is dat is dat het klimaat altijd al veranderde en sterke en snelle schommelingen kende.

  Dus 4,5 miljard jaar van klimaatschommelingen zonder enige menselijke invloed. Maar sinds de mensheid zich wat ontwikkelde de laatste kwart miljoen jaar is het ineens onze schuld ? Waarom gaat de Vostok icecore bijvoorbeeld maar 400.000 jaar terug en stuit je dan op rots ? Is dat geen bewijs dat Antarctica vierhonderdduizend jaar geleden inderdaad ijsvrij was en dat dat dus ten einde kwam honderdvijftigduizend jaar voordat de eerste apen rechtop gingen lopen ?

  Ga toch weg ! Volslagen onwetenschappelijk. Het hele “klimaatprobleem” is een politieke stellingname die uitermate geschikt is om ons te dwingen en om ons geld af te persen.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  KlaasDenHelder [16] reageerde op deze reactie.

 3. @Marcel [3]:

  ” . . Het hele “klimaatprobleem” is een politieke stellingname die uitermate geschikt is om ons te dwingen en om ons geld af te persen.. . . ”
  Juist Marcel, maar dat wel precies wat politiekeringen graag hebben. Maak de mensen bang en vertel ze dat jij (en liefst jij alleen) de goede oplossing hebt.
  De burgers moeten je alleen geloven, en geld en macht geven.

  matthijs [5] reageerde op deze reactie.

 4. @matthijs [5]:
  We weten al dat broeikasgassen (misleidende naam) bestaan matthijs. Elk gas heeft zijn eigen unieke eigenschappen en sommige houden nu eenmaal beter warmte vast als anderen.

  Van onder andere CO2, methaan, en waterdamp weten we dat ze beter warmte vasthouden als bijvoorbeeld zuurstof en stikstof.

  Misschien kunt u beter zelf even een prof zoeken die bewijst dat als de CO2 concentratie in de atmosfeer van 0,00025 naar 0,0004 stijgt dat dan de temperatuur wel moet stijgen ?

  Goede kans dat de prof niet precies weet hoeveel factoren het klimaat precies bepalen, welke dat zijn, en wat van ieder daarvan precies de invloed is en op welke manier zij elkaar beïnvloeden.

  We weten wel dat de concentratie CO2 nu stijgt maar zelfs de bewering dat dat alleen maar komt door menselijke uitstoot is niet meer als een onbewezen hypothese.

  Die opgeboorde ijskernen van het Vostok en het GRIP project wijzen er toch echt op dat er in de historie wel meer perioden van opwarming geweest zijn. En dat de CO2 concentratie achter die temperatuurstijging aanhobbelt. Dat deed het al 400.000 jaar geleden, en dat doet het nu nog. En als het afkoelt loopt ook de CO2 concentratie weer terug.

  matthijs [10] reageerde op deze reactie.

 5. Parijs wordt weer een bonanzo voor investeringen in afrika die geen downside hebben omdat de overheden garant staan.

 6. Zoek voor de gein maar eens op Landijs + Utrecht. Reken dan maar eens uit hoe snel dat landijs verdween, als ik het mij goed herinner een kilometer per dag. En dat allemaal zonder vrachtwagens en vliegtuigen.

 7. @Marcel [6]: We weten omdat we het weten?
  Wat een gekke redenatie.
  Geef eens een experiment waar dat uit blijkt.
  Ik geloof er namelijk geen zak van dat ze warmte terugkaatsen.
  Dus of je levert een experiment met data of je trekt je stelling in.

 8. Even wat dingen rechtzetten;
  Arnnhuis spelt men als Arrnhenius en het was niet Tyndall in 1906 maar Wood in 1909 die zijn theorie weerlegde.
  Arrnhenius baseerde zijn theorie op het werk van Tyndall.
  Als je je afvraagt waar die Matthijs toch over raaskalt;
  Het zou zou zijn, zoals Marcel zojuist beweert, dat broeikasgassen de temperatuur op de oppervlakte verhogen. Dit zouden ze doen door straling ‘terug te kaatsen’. Dit is wat Arrnhenius beweerde. Echter toen Wood in 1909 zijn hypothese in experiment vorm probeerde te gieten, kreeg hij compleet andere resultaten. Het maakte niet uit welk type gas hij gebruikte, het had geen invloed.
  Maar wat heeft dat met AGW te maken?
  AGW rust op het princiepe van Arrnhenius en dat klopt niet. Dus AGW klopt niet. Je kan geen straling terugkaatsen naar de oppervlakte, dit breekt namelijk met de eerste en tweede wet van de thermodynamica.
  1. 1 joule van de zon, leidt tot 2 joule aan opwarming (ja, echt)
  2. de koude atmosfeer, warmt de warme oppervlakte op (ja, echt)
  Aangezien deze twee niet stroken, strookt AGW niet.
  Iedere actie tegen CO2 is derhalve zinloos.

 9. geld klopperij van een stel gewetens loze politici vooral angst aanjagen is het niet door de islam dan hebben ze wel iets anders
  om de burgers mak te houden alleen we zij beter op de hoogte ze kunnen niet alles meer in de doofpot duwen

 10. In verbijstering:
  Bij een libertarisch perspectief hoort toch ook zorg voor de leefomgeving?
  Ik lees hier alleen maar ontkenning, cynisme en paranoia.
  En een hoop vaagtaal.

  Hub Jongen heeft het over de samenzwering om de mensen bang te maken.
  Ik constateer dat Hub de bangste der bangerikken is.

  Professor Patrick J. Tyson
  In 3 reacties binnen 24 minuten dezelfde reactie geplaatst? Voor overheidstrollen is hier geen plaats, zéker niet als ze inhoudelijk niets toevoegen. Bij deze een waarschuwing; 3 waarschuwingen is “out”. Deze reactie staat in alle drie uw reacties, dus als 1 waarschuwing te beschouwen. Mvg, de moderator.

 11. @Marcel [3]:

  //” En ja, het is zeer waarschijnlijk, dat ook het menselijk handelen daar aan bijdraagt.”
  Waarom is dat zo waarschijnlijk ?
  //

  Waarom is dat belangrijk?

  Waar het om gaat is of het menselijk handelen een significant effect heeft. Zowel naar boven als naar beneden.

  Als het antwoord hierop namelijk nee is heeft het actief proberen te beinvloeden van het klimaat totaal geen zin

  In andere reacties is al aangevoerd dat er meerdere ijstijden zijn geweest en dat de aarde ook elke keer is opgewarmd.

  De temperatuur op aarde wordt pas sinds pakkumbeet 1850 gemeten. Alles voor die tijd is dus op een andere manier bepaald/geschat.

  Vanaf 1880 zou uit de metingen een significante stijging van de gemiddelde temperatuur worden gezien. Dat het aantal meetpunten en sommige berekeningen meermalen zijn aangepast zal daar vast geen rol in spelen.

  Genoeg redenen om de conclusies in ieder geval niet klakkeloos aan te nemen.

Comments are closed.