gale boetticherVeel mensen zeggen geen door kinderen gemaakte kleding te willen kopen. Maar is dat terecht? Is kinderarbeid echt zo slecht? De auteur van dit artikel heeft de afgelopen tijd meerdere keren over dit onderwerp gediscussieerd met zo’n tegenstander. Hieronder vind je een verslag.

Om de privacy van de tegenstander te beschermen, zal hij in de rest van dit stuk bij zijn initialen (FVD) genoemd worden:

FVD: De overheid zou iets moeten doen om door kinderen gemaakte kleding te verbieden of in ieder geval te bestrijden. Het is schandalig dat fabrieken kinderen aan het werk zetten.

GB: Nee, dat is juist positief. De overheid zou absoluut niet moeten ingrijpen.

FVD: Hoezo? Dit is echt kapitalistische uitbuiting, ik begrijp niet hoe je daar voorstander van kunt zijn.

GB: Denk jij dat ouders in de derde wereld hun kinderen voor de lol in fabrieken laten werken? Nee, dat doen ze omdat ze die inkomsten nodig hebben om te overleven…

FVD: Maar kinderen moeten kunnen spelen en naar school gaan!

GB: Jij denkt dat kinderarbeiders zonder die fabrieken kunnen spelen? Vrolijk huppelend in de wei? Nee, zonder de inkomsten uit die fabrieken gaan ze dood of lijden ze de hele dag honger. Het is geen keuze tussen werken en spelen, maar tussen werken en verhongeren.

FVD: Dat komt door dat domme kapitalisme… Die kinderen worden echt uitgebuit.

GB: Nee, het tegenovergestelde is waar. Kinderarbeid vindt niet plaats in de meest kapitalistische landen. Als je kijkt naar de landen met de meeste economische vrijheid, dan zie je dat kinderarbeid daar niet voor komt.

FVD: Maar…

GB: Wacht even. Als je kijkt naar landen waar veel kinderarbeid voorkomt, dan zie je dat het allemaal plekken zijn met veel corruptie en centrale planning. Denk aan Bangladesh, India, enzovoort. Dat is het tegenovergestelde van kapitalisme.

FVD: Maar het zijn juist onze westerse, kapitalistische bedrijven die naar dat soort landen gaan om kinderen uit te buiten.

GB: Ik zou dat geen uitbuiting willen noemen. Uit onderzoek van de Zweedse econoom Johan Norberg blijkt dat de salarissen in die kledingfabrieken een stuk hoger liggen dan wat mensen op het land kunnen verdienen.

FVD: Ja, maar kinderen zouden sowieso niet moeten werken.

GB: Het zou natuurlijk leuker zijn als die derdewereldkinderen gewoon een leuke jeugd zouden hebben. Door het socialisme en de corruptie in hun land is dat echter niet mogelijk. Het is kiezen tussen hard werken in de fabriek, op het land of verhongeren. Dan is kleding maken nog de minst slechte optie…

FVD: Nee, die kinderen moeten naar school.

GB: Die kinderen kunnen niet zomaar naar school. Daar is geld voor nodig. Juist door de inkomsten uit die arbeid in de fabrieken, kunnen sommige ouders geld opzij leggen om in ieder geval één kind naar school te laten gaan of hem een eigen bedrijfje te laten beginnen. Zo draagt kinderarbeid bij aan een positieve toekomst voor de derde wereld.

FVD: Ik denk dat het toch beter is als kinderarbeid wordt verboden.

GB: De Amerikaanse overheid verbood een tijdje terug de import van bepaalde door kinderen gemaakte producten. Dat werkte echter niet. Gezinnen in de derde wereld hebben het geld uit kinderarbeid nu eenmaal nodig om te overleven, en dus zag je in landen als Bangladesh dat kinderen gewoon buiten de fabrieken verder werkten. Zo groeide de kinderprostitutie enorm na dat verbod.

FVD: Maar hoe kom je er dan vanaf?

GB: Er is maar één manier om van kinderarbeid af te komen, en dat is door welvaartsgroei. Het is belangrijk dat de economische vrijheid in de derde wereld wordt vergroot, zodat er uiteindelijk genoeg welvaart is om ervoor te zorgen dat ouders hun kinderen niet meer naar de fabriek hoeven te sturen.

FVD: In Nederland heeft anders het Kinderwetje Van Houten ervoor gezorgd dat kinderarbeid niet meer bestaat.

GB: Denk jij dat als het verbod op kinderarbeid in Nederland weer wordt afgeschaft, ouders hun kinderen massaal naar de fabriek sturen?

FVD: Nee…

GB: Natuurlijk niet, omdat er genoeg welvaart is. Geen enkele goede ouder stuurt zijn kinderen naar de fabriek, tenzij dat echt niet anders kan. De Kinderwet van Van Houten was vooral symbolisch, op het moment van invoering was de welvaart in Nederland al zo gegroeid dat kinderarbeid nog maar weinig voorkwam.

FVD: Dat was een heel andere tijd.

GB: Kijk eens naar Singapore, Zuid-Korea, Taiwan. Daar kwam kinderarbeid eerst ook veel voor, maar na een periode van economische hervormingen groeide de welvaart zo hard dat kinderen niet meer hoefden te werken. Dat voorbeeld zouden Bangladesh en consorten moeten volgen.

FVD: Nee, ik ben het toch echt niet met je eens. Ik wil gewoon niet dat kinderen mijn kleding maken, dat hoort niet. Een verbod zou beter zijn.

GB: Dan worden die kinderen werkloos, en is het maar de vraag of ze overleven. Wil je dat? Het is helemaal niet erg om door kinderen gemaakte kleding te kopen, in tegendeel.

FVD: Zonder verbod is het gewoon onmogelijk om kleren zonder kinderarbeid te kopen.

GB: Nee hoor, er zijn juist heel veel kledingwinkels die duurzame en kinderarbeidvrije kleding verkopen. Zoek het maar eens op, er zijn er teveel om op te noemen. Dus als je echt graag kleding zonder kinderarbeid wil hebben, dan kan dat gewoon.

FVD: Maar dat is zo duur en lastig… Heb daar geen geld voor.

GB: Hypocriet…

70 REACTIES

 1. @Igor [30]:

  Hallo Igor,
  Om de veiligheid van mijn werknemertjes te garanderen kan ik helaas niet de locatie van de fabriek bekend maken. Wel kan ik vrijgeven dat we in een willekeurige sloppenwijk in Bangladesh zitten. Daar zijn er gelukkig nogal veel van, dus ik kan dit zonder risico voor het welzijn van mijn personeel nog meedelen.

  Ik hoop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Fabriekseigenaar

  Fabriekseigenaar 2 [33] reageerde op deze reactie.
  Igor [49] reageerde op deze reactie.

 2. Eerlijk gezegd vroeg ik mij af of het wel verstandig is om hier te reageren. Enerzijds voel ik woede, anderzijds verdriet.

  Ik ben een van die “kinderarbeidertjes”, die uitgemolken werden/worden voor “het grote geld”. Vanaf mijn achtste heb ik mijn steentje bijgedragen aan het werk op onze boerderij. Niet omdat mijn vader mij dwong. Integendeel. Het was vanuit het besef dat zonder mijn bijdrage mijn vader en moeder nog harder hadden moeten werken om ons te kleden en te voeden. Het was ook omdat het boeiend en leerzaam was. Niks leuker om iets te presteren. Niets stimulerender voor de eigen groei. Niets vreugdevoller dan iets te kunnen betekenen voor een ander.

  Laat ik het kort stellen. Wanneer een van die betweters hier mijn vader en moeder hadden verboden “kinderarbeid” op hun boerderij toe te passen, zonder hen dan een oplossing te bieden voor het onvermijdelijke probleem dat daaruit zou voortvloeien, hen had ik aan de riek gestoken! Uit zelfverdediging! Aan mooie praatjes en mooie intenties heeft een kind niets. Het gaat erom hoe dat in de praktijk, in de realiteit uitwerkt.
  Het is van generlei waarde om je voor of tegen iets uit te spreken, zonder dat dit voor jouzelf consequenties heeft.
  “Ik ben tegen kinderarbeid, daarom moet de overheid het verbieden. En … uhh de overheid moet er dan ook voor zorgen dat het mensen onmogelijk wordt gemaakt kinderen te “misbruiken” en hen desnoods te vervolgen”. Jezelf op de borst kloppen vanwege jouw goede intenties en anderen de consequenties laten dragen? Kinderachtig gedrag. Hypocriet gedrag. Het voegt niks van waarde toe.
  Een vleeseter, die voor dieren is en daarom de slagers vuile handen laat maken. Een eerlijk sociaal mens, die tegen stelen is en daarom het jatwerk door de overheid/de belastingdienst laat doen. Een van de redenen waarom mijn ouders het moeilijk hadden. Je kunt wel zelfvoorzienend zijn, maar je moet toch belasting betalen! Zodat die betweters zichzelf tot maat der dingen kunnen verheffen. Op de portemonnee van anderen.
  Bah.

  Ik eindig met een voorbeeld.
  Er vindt een gezamenlijke actie plaats. SVB, Belastingdienst, gemeente, UWV, … en politie bezoeken een wijk “ter handhaving”. Er staan wat boetes open, er worden hier en daar wat hennepplantjes gekweekt enz. Maar als klap op de vuurpijl wordt geconstateerd dat een man “in mensonwaardige omstandigheden” woont. Het gezelschap neemt zijn verantwoordelijkheid en zet de man uit zijn huis. Want logisch: een mens mag zo niet wonen.
  Met als gevolg? De man woonde in dat huis (het was een woonboot) uit vrije wil. M.a.w. had hij een beter alternatief gehad, dan had hij zeker dat gekozen. Wat was na de uithuiszetting zijn alternatief? Opvang voor daklozen of toch maar onder een brug?
  Het had die full time betaalde kortzichtige betweters gesierd, wanneer zij anders hadden gehandeld. Simpelweg door elk de mouwen op te stropen en het huis wat reparatie en schilderwerk te geven. Nu zijn zij onderdeel van het probleem in plaats van onderdeel van de oplossing.
  “Oh, nee wacht effe. Dat kun je mij niet verwijten. Daar is de gemeente, daar is de UWV, daar is …. x voor”.
  Zinloos.

  Doordat helaas te veel mensen niet in staat zijn tot holistisch denken, tot het zien van verbanden (b.v. oorzaak en gevolg) en geen oog hebben voor wat werkt in de praktijk, maar zich laten leiden door intenties (kijk eens hoe goed ik het met andere voor heb), daardoor gaan samenlevingen naar de klote.

  Onder de streep?
  Het maakt mij verdrietig.

  Als kinderarbeid verboden moet worden, dan toch zeker ook de leerplicht?
  In het eerste geval krijgen de kinderen tenminste nog betaald.
  Voor alle duidelijkheid: ik ben tegen elke dwang! Dus ja, ook tegen leerPLICHT. Hierdoor offeren kinderen 15 tot 20 jaar van hun leven op. En waarvoor? Om te leren dat autoriteit en loyaliteit belangrijk is? En dat autoriteit vooral buiten de kinderen zelf ligt????

  Ik word weer woedend.
  Wat laten we ons toch naaien. Van voor en van achter.

  Schiepers [36] reageerde op deze reactie.

 3. @Fabriekseigenaar 2 [33]: Geachte medefabriekseigenaar,

  In deze tijd van crisis moeten wij grootkapitaalbeheerders elkaar een hart onder de riem steken. Vandaar heb ik een speciale actie voor U: twee werkertjes voor de prijs van één. Uiteraard zijn beiden getraind om hard te werken, en zijn ze niet ouder dan vijf, zodat de duurzaamheid gegarandeerd is.

  Hoogachtend,
  Fabriekseigenaar 1

 4. @Igor [30]: Hallo Igor, dan leeft een kind dus in een wereld van dwang. Of dit nu op school of in de fabriek is.

  Het thema kind is een van de lastigste thema’s binnen het NAP. Iedereen ziet in dat een kind nog te weinig levenservaring heeft om zelf over zijn lot te beslissen. Ouders moeten dus beslissingen nemen voor het kind. Daarbij moet het welzijn (of overleven) van het kind voorop staan.

  Ik acht het zeer wel mogelijk dat er in bepaalde omstandigheden door de ouders (op vrijwillige basis) voor fabrieksarbeid gekozen wordt. Dat rijmt zich natuurlijk niet met onze ethiek over kinderarbeid. Die ethiek is er overigens al vroeg ingestampt, ik kan me nog steeds herinneren aan de school indoctrinatie over dit thema: Hoe goed wij het wel niet hadden omdat wij naar school moesten en niet in de fabriek hoefden te werken. Toevallig melde mijn oudste zoon vorige week dat hij hetzelfde heeft ervaren. Tijden veranderen, maar sommige dingen blijven…

  Waar het om draait zijn natuurlijk “de omstandigheden”. Ons op 1 aspect van de gevolgen concentreren (kinderarbeid) geeft geen oplossing, hooguit meer geweld. En waar meer geweld heerst wordt het leven er over het algemeen niet beter op. Zeker, wellicht werken die kinderen dan niet in een fabriek, maar waar belanden ze dan? op straat zonder toezicht? opgroeien in bendes of kinderprostitutie omdat wij hun zo nodig moesten verbieden om in een fabriek te werken? Wellicht creperen aan de een of andere ziekte omdat ze niet voldoende te eten hadden?

  Het is imo veel te gemakkelijk om maar gelijk van buitenaf te roepen “verbied kinderarbeid”. Dat lijkt meer op een emotionele reactie dan op een grondige analyse van het probleem. Emotionele reacties zijn zelden hulpvol. Worden bij uitstek gebruikt door media en politiek om de mens te manipuleren.

  Overigens, in een blauw geruite kiel… “onze” weg naar de welvaart liep ook via de kinderarbeid. Dit rechtvaardigt niet, maar geeft wel aan dat opvattingen over kinderarbeid ook onderhevig zijn aan de tijd waarin men leeft.

  Igor [49] reageerde op deze reactie.

 5. @Harrie Custers [32]:

  U was dus niet een van de kindarbeiders waar wij over spraken. We hadden het over kinderen die 15 uur par dag opgesloten zitten in een kledingfabriek. Niet over kinderen die hun ouders helpen op het land. Dat onderscheid is duidelijk gemaakt.

  De overheid moet verdwijnen. De overheid moet dus ook niets verbieden. Het ging hier om het punt dat de auteur het laat uit zien alsof kinderarbeid in kledingfabrieken iets goeds is.

  Hub Jongen [39] reageerde op deze reactie.
  Harrie Custers [59] reageerde op deze reactie.

 6. @Fabriekseigenaar [21]:

  Veel te goedkope kleding. Wordt de burgers eigenlijk wel eens gevraagd, of ze op die goedkope dingen zitten te wachten? Ja, ze kopen het massaal, maar toen kledingstukken nog tientallen guldens kostten, hoorde ik niemand klagen.

 7. @Schiepers [18]: Mensen die al eens een boek hebben vastgehouden rennen niet achter iedere modegril aan. U bedoelt waarschijnlijk de doelgroep 18 tot pakweg 25 die zich nog laten beïnvloeden. De oudere doelgroep heeft namelijk geen geld om achter de mode aan te rennen.

  Overigens wel aardig van u om mij te etiketteren als Libertariër. Ik was zelf nog niet zover dat ik dat al van mij zelf vind. Ik zit ook nog vastgeroest aan bepaalde doctrine’s die de socialistische heilstaat ons in de afgelopen 60 jaar heeft gebracht.

  Wel begin ik steeds meer het licht te zien, maar dat kan ook zijn omdat ik me steeds minder aantrek van de roverheid en meer mijn eigen ding doe.

  Manipulatie… Het werkt alleen als je er voor openstaat. Ben je er ongevoelig voor? Dan schijt je op de reclame uitingen en sublimical maessages die je worden aangereikt.

  U heeft wel een punt als u zegt: De mens is een kuddedier. Kuddedieren willen niet opvallen, dus trekken we allemaal dezelfde spijkerbroek aan. (uitzondering is de rode of kleurige Dockers) maar die drager wil daarmee ook weer een statement maken.

  Enfin… waar gaat het nog over?
  De wereld staat in brand en wij hebben het over broeken…

  Arbeid ze … Gaat lekker zo

 8. @Easymoney [43]:

  Beste Easymoney, er zijn een aantal schatrijke mensen op de wereld, die dat probleem zo kunnen oplossen. Deze schatrijke mensen zijn er, net als Oom Dagorbert, van overtuigd, dat ze op de rand van het bestaansminimum leven. Freddy Heineken was er een reëel voorbeeld van; die bestelde nog geen kop koffie op een terras. Deze rijken doen weinig anders dan op hun geld zitten, zowel als privépersoon als als institutie. De wereld heeft middelen genoeg om iedereen in een fatsoenlijk bestaan te laten voorzien. De ‘markt’ werkt kennelijk niet zo lekker, als er niet van bovenaf gestuurd wordt. Ik zeg er wel meteen bij, dat de huidige generatie politici daar ten enenmale ongeschikt voor. Hier zag men al in de vroege XXe eeuw – met veel minder middelen, naar huidige maatstaven arm – mogelijkheden om kinderarbeid tot het verleden te doen behoren.

  Easymoney [48] reageerde op deze reactie.

 9. @Rien [42]:

  Nee, de consument dwingt niks, maar koopt het, omdat het er is. Stel, dat er morgen broeken te koop zijn voor 50 cent. Dan zul je er eerst lachend langs lopen en denken: “Haha, dat kan toch niet.” Vervolgens blijken in je omgeving mensen die dingen te kopen en blijkt, dat er redelijke kwaliteit voor die prijs te worden geleverd. Ondanks, dat je makkelijk 50 euro had kunnen uitgeven voor diezelfde broek, ga je langzaamaan toch om. In je budget in je hoofd gaat kleding een minder prominente plaats innemen en zou je een aantal jaar dezelfde broek voor 1 euro tegenkomen, dan zou je die ‘te duur’ vinden. De schadelijke effecten aan derden zijn echter niet in die prijs meegenomen.

  Zoals boven beschreven gaat het ook met vliegen via de Ryanairs van deze wereld. En mensen raken bevangen door het Oom-Dagobert-virus, want ze geven niet 20 euro meer uit om een koffer mee te mogen nemen, maar proppen alles in de handbagage. De berekening, dat ze met bagagekosten nog altijd goedkoper uit zijn dan vroeger en zichzelf een relaxte vlucht en vakantie bezorgen, wordt niet gemaakt. Als de burger echt in dit soort zaken geschoold wordt zou hij behalve op te dure zaken op op te goedkope zaken letten.

  Rien [47] reageerde op deze reactie.

 10. @Vilseledd [46]: De consument maak keuzes, de keuzes dwingen de fabrikant als hij niet failliet wil gaan.

  Anders vraag je de fabrikant om de morele keuzes voor de consument te maken. Morele keuzes zijn echter niet uit te besteden.

  Ik ben het overigens helemaal met je eens dat het jammer is dat het hele productie traject niet inzichtelijk is. Al vraag ik me wel af of de consument dit zou willen. Gezien de praktijk vandaag de dag, wil de consument dit duidelijk niet. Integendeel veel consumenten lijken zich graag te verschuilen achter “ik weet/wist het niet” en “de overheid moet het doen”.

  Vilseledd [54] reageerde op deze reactie.

 11. @Fabriekseigenaar [31]:
  Dit riekt naar dwangarbeid, mijn NAP handhavings team is onderweg, alle door u geroofde rijkdom zal worden verdeeld onder uw slachtoffertjes als uit onderzoek blijft dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen dan alvast mijn condoleances aan uw nabestaanden.

  @Rien [35]:
  Typische “angstzaaien” wat meestal wordt toegepast door het pro-overheid kamp, en dan krijg ik het verwijt te reageren vanuit de emotie, nee hoor ik ben erg rationeel voorstander van “rechtvaardigheid” maar als het altijd zo geprezen rechtvaardige NAP niet consequent wordt toegepast dan kan ik daar inderdaad erg emotioneel van worden.

  En ja kinderen leven inderdaad in een wereld van dwang, daar zullen in het beste geval nog vele generaties overheen gaan voordat waarbij de mensheid stapje voor stapje wijzer wordt, wat we ondertussen wel kunnen doen is deze dwang niet institutialiseren door leerplichten of het toestaan van dwangarbeid.

  Dus nee ik ben niet emotioneel en ja ik ben consequent en rationeel, de natuurlijke nieuws- en leergierigheid wordt kapot gamaakt door het onderwijs systeem en hoewel de gevolgen daar van voor het individu een stuk minder erg zijn als die van de kinder/dwangarbeid zijn de gevolgen voor de toekomst van ons allemaal daarbij een stuk groter, een zeker net zo belangrijk onderwerp en minder ver van ons bed.

  – Het enige wat ik kan constateren is als er binnen het libertarisme al zo veel mensen die niet snappen dat het houden van kind slaafjes een grove NAP schending is, wat valt er dan te verwachten van een libertarische wereld?

  Rien [50] reageerde op deze reactie.

 12. @Igor [49]: Dat met het angst zaaien snap ik niet, wat bedoel je daarmee?

  Overigens denk ik dat de gevolgen van de huidige schoolplicht erger zijn dan van kinderarbeid. Op een ander vlak wellicht, maar de schoolplicht staat aan de basis van de staat en zorgt zo voor zeer veel ellende, inclusief kinderarbeid in verwegistan.

  Om van kinderarbeid een NAP schending te maken… nee ik zie daarin niets logisch. Ik weet dat er al veel over gezegd is maar wellicht kun je me duidelijk maken waarom dit logisch gezien vanuit het NAP geredeneerd zo zou zijn. Ik zal je daarvoor zeer dankbaar zijn. (geen ironie, ik zie die logica echt niet)

  Igor [51] reageerde op deze reactie.

 13. @Rien [50]:
  Angst zaaien gaat in op dit stukje:
  “Zeker, wellicht werken die kinderen dan niet in een fabriek, maar waar belanden ze dan? op straat zonder toezicht? opgroeien in bendes of kinderprostitutie omdat wij hun zo nodig moesten verbieden om in een fabriek te werken? Wellicht creperen aan de een of andere ziekte omdat ze niet voldoende te eten hadden?


  Zoals ik al eerder zei; kinderarbeid is niet per definitie een schending van het NAP, maar als voorbeeld komt fabriekseigenaar met zeer zeer jonge kinderen die 7 dagen per week 12+ uur per dag werken, en dan hebben de heren fabriekseigenaren ook nog eens een gesprek over dodelijke slachtoffers, hoe weel mensen gaan en normaal gesproken dood in de texiel fabrieken dan? nou?

  Dat de schoolplicht/school systeem is groter probleem is als kinderarbeid dat zei ik zelf ook al, maar het afschaffen van het onder dwang naar school moeten is geen reden om het onder dwang in een fabriek werken dan maar toe te staan.

  Kom op denk er eens over na, hoe gedragen kinderen zich van nature? Wat is de “default mode” van een kind? – kan mij niet voorstellen dat 12 uur per dag in de fabriek werken valt onder de catogorie: iets wat kinderen van nature doen.

  Rien [52] reageerde op deze reactie.

 14. @Igor [51]: Wel, dan zijn we het kennelijk toch meer eens dan het oorspronkelijk leek.
  Die praktijken die je noemt staan wat mij betreft buiten het vraagstuk kinderarbeid.

  Angst zaaien was zeker niet mijn bedoeling, maar ik vind dat wij hier niet kunnen oordelen over de keuzes van de ouders. Wij zien de alternatieven vanaf hier niet. Goede of kwade alternatieven.

  Ik denk daarbij altijd weer aan “economie in 1 les”. Er gaan wellicht kinderen dood in een fabriek, maar als ze daar niet werken hoeveel gaan er dan dood? Dat soort afwegingen moet je aan de mensen daar overlaten. Van 1 ding ben ik namelijk tamelijk overtuigd: mensen zullen altijd proberen hun lot te verbeteren. De beslissingen die ze nemen zijn mogelijk niet de beslissingen die wij zouden nemen, maar om dan hier van de morele toren te blazen gaat me iets te ver. (Ook al doet het mij zeer als ik zie wat daar gebeurt)

  Maar al te vaak zien we enkel het eindresultaat van een keten van oorzaken. En alleen het eindresultaat te veroordelen is niet de manier om het op te lossen.

  Nog even het laatste punt: default mode van een kind: dit maakt niet uit. Een kind zou niet overleven wanneer het in default mode zou leven. Het is juist de taak van de ouders deze te moderen. Of ze dan maar 12 uur in de fabriek moeten is een andere zaak. Ik vind dat erg emotioneel gepresenteerd, immers als 12 uur niet acceptabel is, is dan 11 uur acceptabel? 10?, 5?, 1?

  Igor [56] reageerde op deze reactie.

 15. @Rien [47]:

  Ik denk meer aan een brede maatschappelijke discussie, of we wel op die lage prijzen zitten te wachten. En een discussie naar de problemen, die maken, dat mensen naar Action, Aldi, Wibra en al die andere ‘goedkope’ ketens rennen, die hun goedkope prijs niet op een eerlijke manier tot stand brengen. Veel minima zullen dan protesteren, waarbij we bij de discussie uitkomen, dat de armoede in eigen land moet worden aangepakt. Mijn eerste reactie op de lage vliegprijzen was er een van verbazing, niet van opgetogenheid.

  Naar dat type consument is bewust toegewerkt door de machtselite. De burger moest werknemer, huurder en consument worden. Die drie hebben gemeen, dat alles uitgedacht wordt. Je hoefde geen beroep hoefde te leren, maar je te kwalificeren voor een functie, waarbij een baas je dan wel in zou delen in de juiste functie. Dit loopt al behoorlijk spaak. Huren is moderner ten opzichte van kopen, want je wilt immers het gebruik en niet de last van een eigendom. Huren is echter duur geworden, voor de overheid en huurders, waardoor dit systeem ook spaak loopt. Vroeger waren klanten ook meer producent en maakten met de basisingrediënten de zaken zelf. Nu kun je alles kant en klaar kopen en houdt men alles goedkoop, maar de producten worden steeds slechter. De consument met weinig tijd (baan) of geld (uitkering) kiest voor het gemaksvoedsel, omdat vaak ook de kennis ontbreekt om van de basisingrediënten een goede maaltijd samen te stellen.

  De consument oefent natuurlijk vraag uit en daarmee zou je de vraag kunnen opvatten als een enquête over wat de consument wil, maar het lijkt me wat kort door de bocht om dat aan elkaar gelijk te stellen. Tel daar nog bij op, dat supermarkten kapitalen uitgeven aan marketing, verleiding, de juiste looppaden etc. en dan wordt de vraag nog prangender of we dat allemaal wel willen.

  Rien [55] reageerde op deze reactie.

 16. @Vilseledd [54]:

  Je brengt terecht een heleboel punten onder de aandacht, en ik was bijna klaar om te antwoorden dat we het helemaal eens zijn, tot de laatste zin:

  “dan wordt de vraag nog prangender of we dat allemaal wel willen.”

  Deze manier van formuleren kom ik wel vaker tegen. Ik ben ongelukkig over het gebruik van “we” omdat hierdoor maar al te snel weer een overheid nodig wordt , hoe minimalistisch dan ook. En wanneer een overheid nodig is dan geloof ik dat de schade die aangericht gaat worden groter is dan de eventuele voordelen.

  Vilseledd [57] reageerde op deze reactie.

 17. @Rien [52]:
  Ik denk dat ik het hier maar bij laat, bedankt voor de discussie maar ik denk niet dat we er verder uitkomen.

 18. @Rien [55]:

  Vreemd, want het is wel de conclusie van het geheel. Mensen lijken iets te willen doordat ze vraag uitoefenen. Die vraag is echter niet synoniem aan een enquête. Mensen lopen halfbewust door winkels en doen eigenlijk maar wat. In 1997 zei 80% de zin niet in te zien van een mobieltje en jaren later liep bijna iedereen met zo’n ding.

  “Ik ben ongelukkig over het gebruik van “we” omdat hierdoor maar al te snel weer een overheid nodig wordt.”

  Hoe wou je dan anders de markt voor huurmoordenaars aanpakken dan? Er zal een andere overheid moeten komen, die in het belang van de mensen werkt.

  • Zolang een overheid gebaseerd is op een geweldsmonopolie/dwang, is de oplossing uiteindelijk altijd slechter dan het probleem dat je beoogt op te lossen. Meer overheid verergert de problemen. Het is een illussie te verwachten dat ooit een keer de juiste mensen op de juiste plek zitten en op het juiste moment de juiste dingen zullen gaan doen.

   Er is altijd een alternatief. Er is nu een markt voor huurmoordenaren? En dat ondanks (dankzij?) de overheid.
   Er is nu – ondanks de aanwezigheid van een overheid – nog veel meer ellende. Armoede, diefstal, oorlog, roofbouw, fraude, corruptie, zelfverrijking etc.
   Een andere oplossing hoeft niet te betekenen dat de wereld dan verlost is of moet zijn van al deze ellende. Als er maar sprake is van een verbetering. Het helpt al enorm wanneer je daartoe samen met anderen initiatieven kunt nemen, overeenkomsten kunt aangaan etc. Risico’s kunt afdekken en sommige gewoon kunt accepteren.
   Laten we eens doordenken over alternatieven. Wat kunnen we (anders) doen teneinde kinderen een onbezorgde jeugd te kunnen bieden? Wat kan ik zelf doen? Wat kun jij doen? Wat kunnen wij doen? Zonder dit af te schuiven op een ander.

 19. @Schiepers [36]: Ik heb in het stuk niet gelezen dat kinderDWANGarbeid wordt goedgekeurd.

  Daar waar kinderen doorgaans nog niet voor hun eigen belangen kunnen opkomen, worden zij naar behoren door hun ouders vertegenwoordigd. Uitzonderingen daargelaten. Ook een fabriekseigenaar heeft belang bij continuiteit van zijn bedrijf. Doorgaans maakt hij daarbij keuzes die het belang van de klant, het personeel en zijn bedrijf dienen. Ook hier geldt weer uitzonderlingen daargelaten.
  Een maatregel die voor iedereen geldt, lost helaas die uitzonderingen in de meeste gevallen niet op. Het veroorzaakt wel problemen voor die anderen die “vrijwillig” en ja, vaak ook uit nood geboren en bij gebrek aan een beter alternatief voor dit fabriekswerk hadden gekozen.

  Voor alle duidelijkheid. Ik ben tegen elke vorm van dwang en zeker tegen dwang uitgeoefend op kinderen. Tegelijkertijd verafschuw ik symboolmaatregelen die voor de bühne goed zijn. Meer voor het ego dan voor de arme kinderen in kwestie.
  De oplossing is het realiseren van betere alternatieven om in het levensonderhoud te voorzien. In de eerste plaats voor de ouders zelf. En voor zo ver dat onmogelijk of ontoereikend is voor de kinderen. Alleen dan zal een fabriekseigenaar juist ook in eigen belang betere voorwaarden aanbieden.

  Vilseledd [62] reageerde op deze reactie.

 20. @Vilseledd [53]: ik begrijp uw antwoord heus wel, de ouders zijn volgens u slachtoffers, van de rijke mensen.
  Zij moeten wel hun kinderen naar de fabriek sturen, zij kunnen niet anders. Maar, uw wereld wordt pas goed als iedereen bijna hetzelfde verdiend, en het allemaal eerlijk verdeeld wordt. Niet waar.
  Er zijn heel veel mensen die trachten dit type samenleving te maken, de communisten hebben het geprobeerd, de socialisten, de nazies, en nu de sociaal democraten. Het heeft een gigantisch hoop dode mensen opgeleverd.
  Ik stel voor dat u gaat promoten voor een democratische wereldregering. Wat dus direct inhoudt, dat het arme deel van de wereld de leiders kiest. U kunt zich wel voorstellen, wat voor wetgeving zij gaan maken als zij de welvaart in de wereld eerlijk willen verdelen. De moraliteitsgedacht van deze wereldregering zal geen grenzen kennen.
  Dat u voor al onze problemen de moraliteitsgedachte hanteert, vind ik prima, het kan toetssteen zijn, maar zal geen welvaart opleveren, maar wel een fantastisch superioriteitsgevoel. Maar de kinderen en hun ouders zullen niet uit de armoede komen.

  Vilseledd [61] reageerde op deze reactie.

 21. @Easymoney [60]:

  “Maar, uw wereld wordt pas goed als iedereen bijna hetzelfde verdiend, en het allemaal eerlijk verdeeld wordt. Niet waar.”

  Op dit moment is dat inderdaad niet het geval. Dat komt doordat veel mensen aan een kwalijke ziekte lijden: hebzucht. Die ziekte zal eerst uitgeroeid moeten worden en dan is het mogelijk om wel alles eerlijk te verdelen. En dan is er zeker nog differentiatie mogelijk, maar evenals op school kun je niet meer krijgen dan een 10; een 6 zal voor iedereen gegarandeerd moeten zijn. Een 6 is dan bijvoorbeeld 130% van het huidige sociaal minimum en het maximum 58.000 euro bruto. Onderzoek heeft uitgewezen, dat alles wat je daarboven verdiend, geen verschil meer maakt voor de geluksbeleving en zelfs averechts werkt.

  “Er zijn heel veel mensen die trachten dit type samenleving te maken, de communisten hebben het geprobeerd, de socialisten, de nazies, en nu de sociaal democraten.”

  Wat doen de nazi’s in dat rijtje?

  Easymoney [63] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.