4 REACTIES

 1. Het kan misschien geen kwaad even een tussenstand door te geven bij de klimaatdiscussie.
  Argumenten tegen het AGW alarm vanwege CO2 uitstoot door menselijk toedoen:
  1. Opwarming, ca. 0,7 graad, sinds 1850 is meest opgetreden vòòr 1940; voordat industrialisering meer CO2 in de lucht bracht.
  2. Er is een afkoeling geweest in de periode 1940-1980, terwijl CO2 concentratie toen toe ging nemen.
  3. Na 1980 is er geen eenduidige opwaartse trend in temperatuur gemeten. De onbetrouwbaarheid van de metingen is daarvoor te groot en de verschillen te klein.
  4. Uit metingen van ijsblokken gehaald uit verschillende diepten in de bodem van Antarctica is gebleken dat er weliswaar een verband is tussen de CO2 concentratie in de atmosfeer en de temperatuur, maar dat dit omgedraaid is. De CO2 concentratie verhoging volgt ongeveer 800 jaar na de temperatuurverhoging. Verhoogde CO2 concentraties zijn dientengevolge als gevolg en niet als oorzaak van temperatuurverhoging te beschouwen.
  5. Er is een plausibele verklaring voor het volgen van de hogere CO2 concentratie op de temperatuurstijging. De oceanen stoten meer CO2 uit bij hogere temperaturen. Het tijdsinterval ontstaat door de bufferwerking van de oceanen.
  6. De uitstoot door de oceanen van CO2 is heel veel groter dan de uitstoot van CO2 door toedoen van de mens in de laatste decennia.
  7. CO2 is een bescheiden broeikasgas. Waterdamp, waar de mens geen invloed op uitoefent, heeft een veel grotere invloed.
  8. In het verleden zijn veel hogere CO2 concentraties gevonden dan de huidige zonder dat een fataal broeikaseffect zich voordeed.
  9. Het optreden van een broeikaseffect zou moeten samengaan met in eerste instantie een verhoging van de temperatuur op bepaalde hoogte in de troposfeer. Via satelliet en weerluchtballon metingen is daarvan niets gebleken.
  10. Temperatuurverhogingen in vroeger tijden bleken gunstig voor plant, dier en mens.
  11. In het verleden zijn er veel grotere temperatuurschommelingen geweest dan in onze tijd. Er is een verband tussen temperatuurwisselingen en door de aarde ontvangen zonne-energie met als indicator zonnevlekken vastgesteld.
  12. Verhalen over smeltende ijsbergen, een paar stormen meer of minder in een bepaald gebied of natte of juist droge zomers elders zijn geen betrouwbare indicatoren van globale temperatuurstijging.
  13. Voorstanders van AGW alarm, politiek bestuur en zijn massamedia, vermijden discussie over bovengenoemde punten.

  Stonecity [3] reageerde op deze reactie.

 2. Dat milieu en vluchtelingen hebben overeenkomsten.
  Het zet een hele hoop mensen aan het werk.
  Beide zijn verworven tot een geloof.
  Wie niet daar mee gaat is een afvallige en word verketterd, uitgemaakt voor alles wat niet goed is.
  Het valt niet te rijmen dat de kolencentrale`s dicht moeten, en er een enorme stroom economische profiteurs naar Europa komt.
  Want: Hoe meer mensen hoe meer vervuiling, hoe meer overlast en hoe meer regels!
  En bomen houden van CO2!!
  Vraag maar het maar aan een kweker.

 3. @anp rebel [1]:

  En waar zijn al die miljoenen klimaatvluchtelingen toch gebleven? Er is er maar liefst 1 bekend en dat was een crimineel van Tuvalu die Nieuw-Zeeland notabene terug heeft gestuurd.

  Where are the 50 million (MISSING) ‘climate change refugees’? Claimed up to 200 million according to some sources.

  ” Guardian – 12 October 2005
  50m environmental refugees by end of decade, UN warns

  ” United Nations General Assembly – 8 July 2008
  ….it had been estimated that there would be between 50 million and 200 million environmental migrants by 2010…..

 4. Climate change theory breekt met de wetten van de thermo dynamica, volgend probleem aub.

Comments are closed.