POSITIEDE TOEKOMSTMet deze 20-ste aflevering van deze serie houden we een langere pauze dan 1 week om meer te denken over hoe we nu verder gaan  met het zoeken, adviseren van methodes om samen verder te gaan voor grotere resultaten.*****
Gedurende deze serie  kwamen er heel wat suggesties, maar nog niemand stond op om bv een klein praat- of discussiegroepje st beginnen.
Suggesties en ideeën kwamen er wel, zoals”
-Philosoof G&R Eigenwijs schreef op 06-12-15 :”Het maakt niet uit hoe te starten, als het maar start! Het begin zou kunnen zijn dat er voorstellen worden gedaan om tot een vergelijk te komen en te zien wat haalbaar en wenselijk is.
Een mooi uitgangspunt lijkt mij als basis bv. De stelling: “Zoals,Zwitser democratie in Nederland invoeren.” En daarvan de haalbaarheid en wenselijkheid uitwerken,

—Duchesme. Maar ergens een bijeenkomst om te polsen of het exodus principe niet het beste is voor de toekomst, graag!

(Er is duidelijk dat toch wel veel gebeurd. Zoals Ratio terecht opmerkte:
” Het goede nieuws, men zet zich wel in voor de vrijheid, via de LP, via Mises NL, via SFL, via initiatieven tegen de EU.” [En ook vis FB en Twitter e.d.]

Dat is natuurlijk prima en hoe meer van deze acties hoe liever. Elke druppel in de vrijheidsemmer maakkt hem voller!!!
Als u plannen of ideeën hebt, tracht ze uit te voeren en als je er hulp bij wenst of meer bekendmaking laat het aan de Vrijspreker weten en we zullen de mogelijkheden onderzoeken.
Dat kan ook met meningen of stellingen. Stuur ze in, en commentaar of hulp volgt.

Acties die geheel flexibel zijn, en die je praktisch iedere dag kunt uitvoeren zijn bv,:
—Vertel meer mensen over de Vrijspreker informeren adviseer hen te komen lezen en eventueel commentaar te leveren. Hoe meer mensen over Vrijheid lezen, en praten, hoe meer er zullen gaan nadenken.
—Wek mensen op om bij het geplande referendum over de Oekraïne NEEN te stemmen en vraag ook of zij weer meer mensen willen overtuigen. Als dit referendum geen overtuigend NEEN oplevert, kun  je volgende kansen voor je vrijheid wel vergeten.
—-En uiteraard blijft de mogelijkheid een eigen praatclubje op te richten. De Vrijspreker blijft bereid daar zo nodig/gewenst bereid hulp te verlenen.

Om de Vrijspreker te bereiken, kun je het beste mailen naar
 info@vrijspreker.nl