NachthemelGVia de samenwerking met nachthemel: Ik maak me sterk dat veel autochtone Nederlanders met grote regelmaat dezelfde ‘spirituele gewaarwording’ ervaren: Het idee dat je een beetje plotseling in de surrealistische wereld van Salvador Dali bent binnengestapt. Dat in het moment dat je de ogen een enkele seconde hebt gesloten, de westerse wereld is getransformeerd tot het befaamde schilderij “The Persistence of Memory” (De volharding van het geheugen) uit de hand van de meester. Kunstenaar Dali, die zijn belangrijkste werk schiep in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Met de bewust schokkende kracht van zijn werk in het feit dat hij zeer nauwkeurig naar de werkelijkheid geschilderde objecten, die in geen enkel relatie tot elkaar staan, toch met elkaar in verband weet te brengen.

(1) Eenieder die maar eventjes denkt aan modern gewenste politieke kretologie zoals “islam is liefde” maar tegelijk de geïmporteerde terreuraanslagen, moordpartijen, berovingen en (kind)verkrachtingen aanschouwt die in aanhoudende massaliteit uit naam van de profeet worden gepleegd, en daarmee complete Europese politiekorpsen tot wanhoop drijft, weet zichzelf toch onmiddellijk gepositioneerd als in een surrealistisch schilderij van deze Spaanse kunstenaar? Of niet soms?

salvador-dali-7

Dat in Frankrijk bij de eerste ronde van de regionale verkiezingen het Front National van Marine Le Pen een klinkende overwinning heeft behaald, het politieke feit dat in eigen land de PVV van Geert Wilders, consistent, de (virtueel) met afstand grootste partij van Nederland betreft, plus de politieke actualiteit dat de leidende republikeinse VS presidentskandidaat Donald Trump de Amerikaanse poorten hermetisch wil afsluiten voor aankloppende moslims, doet dan weer veel minder “islam is liefde” vermoeden. Maar ondertussen gilt de Premier van Frankrijk, Manuel Valls, het weer wel in hysterie uit dat met het rechtse Front National aan de macht ‘het volk zal worden verdeeld’, daarmee zonder enige schaamte voorbij gegaan aan het fenomeen van de islamitische banlieues rond Parijs: De parallelle samenlevingen. Want hoe wil je in hemelsnaam verdelen wat alreeds tot op het bot is verdeeld?

(2) De Europabreed gepropageerde illusie dat de pensioenleeftijden omhoog zouden moeten, en dat daardoor de getroffen ouderen langer van den arbeid zouden kunnen genieten, geeft ook al weer redenen tot surrealistische reflecties: Volgens cijfers van het CBS deze week, neemt het aantal van werkloze ouderen in de bijstand steeds maar verder toe, in onafgebroken proces. Waarmee per saldo is aangetoond dat de pensioenleeftijden helemaal niet zijn verlaagd, maar enkel zijn versobert. Waar de oudere eerst een pensioen of pre- pensioen genoot daar ontvangt diezelfde oudere vandaag de dag, na het werkzame leven, een zogenaamd “Soberpensioen”, te weten een bijstandsuitkering. Maar het blijft evenwel niet anders dan een pensioen. Hij of zij komt immers nooit meer aan het werk. Zie de opklimmende curve van de ouderen- werkloosheidsstatistiek in bewijsvoering. (Dwangarbeid ingevolge “de participatiewet” buiten beschouwing gelaten)

Een Soberpensioen, omdat in tegenstelling tot de andere pensioenvormen vrijwel alle opgebouwde vermogen moet zijn opgesoupeerd voordat men in aanmerking kan komen voor dat Soberpensioen. Denk aan spaarsaldi die men gedurende het werkzame leven bij elkaar heeft weten te sprokkelen (voor de oude dag!), denk aan het eigen woningbezit (op enkele relatief verwaarloosbare vrijstellingen na), en denk aan de eigen auto die zomaar kan worden meegeteld als vermogen zodra getroffene voor dat Soberpensioen aanklopt bij het gemeenteloket. Dus waarom nog een extra tandje harder werken?

salvador_dali-4
(3) Als we de woorden van Rutte & Partners moeten geloven dan trekt de Nederlandse economie steeds maar verder aan. Evenals de Europese. Maar afgelopen week hoorden we juist dat uit Tilburgs onderzoek in opdracht van het BKR blijkt dat steeds maar meer Nederlanders achterstallige rekeningen hebben. Vorig jaar had bijna één op de vijf huishoudens nog een of meerdere onbetaalde rekeningen openstaan, in 2008 was dat nog ruim een op tien. Hetgeen al meer dan een verdubbeling over deze korte periode betekent.

(4) De Europese Unie werd eens (via de EEG) opgericht vanwege “nooit meer oorlog”, en als operationeel mede- oprichter bijgezeten door Winston Churchill die in zijn boek The River War de volgende woorden over islam & moslims opschreef:
“Individuele moslims kunnen geweldige kwaliteiten hebben, maar de invloed van de religie verlamt de sociale ontwikkeling van haar volgelingen. Er bestaat geen sterkere regressieve kracht in de wereld. Verre van stervende, is de islam een militant geloof dat mensen wil bekeren. Het is al verspreid over geheel Centraal-Afrika, bij elke stap onverschrokken strijders voortbrengend, en ware het niet dat het christendom wordt beschut door de sterke armen van de wetenschap, de wetenschap waartegen het (de islam) tevergeefs heeft geworsteld, dan zou de beschaving van het moderne Europa kunnen vallen, zoals de beschaving van het oude Rome is gevallen”.

Welnu, laten we de kranten vandaag dan maar eens openslaan en daarbij de TV ook niet vergeten aan te zetten. En komen we dan tot de conclusie dat VS- president Barack Obama met zijn opmerking over Trump’s verklaring betreffende moslims, dat die in strijd zou zijn met Amerikaanse waarden en ‘nationale veiligheidsbelangen’? Of dat juist de woorden van Donald Trump over islam, het meest in lijn zijn van de eerdere woorden van EU (mede)oprichter Winston Churchill? Van de man die Europa juist (mede) van de nazi’s wist te bevrijden? De politiek-militair leider die in hedendaags perspectief vanzelfsprekend als islamofoob, rechts-extremist, of als neonazi zou worden neergezet, maar ondertussen wel het kwaadaardige regime van Adolf Hitler wist te verslaan en te verdrijven uit Europa? Die de Duitse leider naar zijn plek wist te verwijzen?

Maar onderwijl u hierover nadenkt, worden de internationale oorlogshandelingen almaar verder opgevoerd en komen die oorlogshandelingen ook steeds maar dichterbij. Zelfs onze eigen premier verklaarde al eerder dat Nederland in oorlog is.

Méér EU en méér (islamitische) vluchtelingen moet ons dan de oplossing gaan brengen? Of zal deze keuze alleen nog maar méér bommen en granaten als resultaat opleveren, waardoor er nog veel meer onschuldige doden zullen vallen?

Maar misschien dat wij onze gedachten hierover beter weten te ordenen bij het aanschouwen van Dali’s meesterwerk: “De volharding van het geheugen”?!

ThePersistenceofMemory

5 REACTIES

 1. Een ding is zeker: Islam verdeelt de wereld zoals het altijd de wereld heeft verdeeld. En wat geeft verdeling in deze context? Bovendien buitengewoon opmerkelijk dat van alle wereldwijde godsdiensten, en dat zijn er nogal een paar, juist de islam steeds maar voor die verdeeldheid weet zorg te dragen. Een unieke prestatie, hulde. Onverenigbaar met alles en iedereen.

 2. //Waar de oudere eerst een pensioen of pre- pensioen genoot daar ontvangt diezelfde oudere vandaag de dag, na het werkzame leven, een zogenaamd “Soberpensioen”//

  Bedenk ook dat die bijstandsuitkering de mogelijkheid biedt om alle opgebouwde bezittingen en reserves af te pakken in de aanloop naar het echte pensioen.

  Een oudere die nu nog in een afgelost koophuis zit, dat moet opeten en later zal moeten huren is een heel stuk duurder uit.

 3. Oeps, ik was te snel met reageren. Het punt van mijn vorige reactie staat ook al in het artikel
  Sorry

 4. //Méér EU en méér (islamitische) vluchtelingen moet ons dan de oplossing gaan brengen? Of zal deze keuze alleen nog maar méér bommen en granaten als resultaat opleveren, waardoor er nog veel meer onschuldige doden zullen vallen//

  De oplossing is waar iedereen beseft dat we tegen elkaar uit worden gespeeld en we gaan weigeren het spel verder mee te spelen.

  Nee zeggen als onze “leiders” ons de strijd in proberen te sturen

  In de koude oorlog sprak ik al met mensen aan de andere kant van het ijzeren gordijn. We beseften al snel dat er helemaal geen reden was om elkaar te haten. Dat onze leiders ons dat probeerden aan te praten en bereid waren om ons daarvoor met leugens te voeden. Daarom is er ook geen reden om met elkaar te gaan vechten.

 5. Het probleem is eigenlijk, dat de links-extremisten het te lang voor het zeggen hebben gehad en het nu tijd wordt voor een drastische verandering. Dat het mandaat wordt teruggenomen door het volk en dat deze meer zeggenschap gaat krijgen over haar eigen leven en toekomst. Het einde van het tijdperk is aangebroken, dat extreem-collectivisten hun wil konden opleggen aan de volkeren in het westen.

  Wanneer we kijken naar weerzinwekkende personen als Angela Merkel, Francois Hollande, Barrack Obama of zelfs onze eigen nutteloze Mark Rutte dan is het geen seconde te vroeg om de ´wende´ te krijgen. Net als de teloorgang van de Sovjet Unie en haar satellietstaten van het Warschaupact ten onder gingen in 1989, zo zal de West-Europese Sovjet Unie eveneens ten onder gaan, maar dan zo´n 25-30 jaar later.

  The times they are a-changing.

Comments are closed.