27 REACTIES

 1. Het probleem van armoede en immigratie is terug te beredeneren naar landen.
  Schaf landen af en het probleem lost zich vanzelf op.
  Landen houden mensen arm, omdat in landen overheden het voor het zeggen hebben.
  Landen houden mensen arm, omdat ze niet kunnen migreren naar andere gebieden. Immers worden landen gekenmerkt door grenzen.

  Plato [2] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [3] reageerde op deze reactie.
  Bertus [4] reageerde op deze reactie.
  Perspectief [25] reageerde op deze reactie.

 2. @Matthijs [1]: In het klassiek-liberalisme zijn grenzen heel normaal. Je wilt toch geen terroristen of criminelen op je grondgebied. De armoede wordt inderdaad veroorzaakt door overheden en het socialisme annex corporatisme, maar ervoor wegvluchten helpt niemand. Vooral als je nog een totalitaire ideologie meeneemt zoals de islam, dan is iedereen slechter af, ook de mensen die worden overspoeld door migranten dankzij diezelfde lokale overheden die het mogelijk maken dat de grenzen niet meer worden bewaakt.

  Keinstein [10] reageerde op deze reactie.
  Matthijs [21] reageerde op deze reactie.

 3. @Matthijs [1]: Waar geen landen (staten) zijn, dus ook geen grenzen, zijn eveneens geen wetten, dus geen hypotheekakte’s en al (helemaal) geen privaat eigendom. Er is immers geen rechtelijke macht met politie om jouw recht op privaat eigendom af te kunnen dwingen. Ga je dat zelf doen en koop je daarvoor een geweer? Met geld dat overigens ook niet bestaat, dus je zal met schapenvellen moeten kunnen afrekenen, dan is het mogelijk dat je opponent 5 geweren koopt. Of 10. Kortom, dat privaat bezit zonder enige vorm van staat zal je al snel in de papieren gaan lopen!

  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.
  peter [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Albert S. [3]: Volgens mij zijn grenzen en het hebben van een paspoort behoorlijk recent, dat wil zeggen sinds WO1. Daarvoor was het mogelijk om zonder document door Europa te reizen. Vanzelfsprekend was reizen duur, dus het was alleen weggelegd voor de happy few die over het algemeen niet voor veel problemen zorgen. Mijn grootvader ging, als ik mij dat goed herinner, op huwelijksreis naar de Ardennen. Ik denk ook niet dat criminelen met zijn allen naar Zwitserland trokken om daar een nummerrekening te openen.

  Kortom, de situatie is niet goed met elkaar te vergelijken maar het is niet juist dat klassiek-liberale staten – en het Europa van de 19e eeuw was behoorlijk klassiek-liberaal – per definitie samengaan met strakke grensbewaking. Het is ook nog maar de vraag of dat zo handig is. Als je wilt kom je zo’n grens wel ongezien over en staan de dienders uiteindelijk kinderen en omaatjes te controleren; analoog aan hedendaagse luchthaven controles.

  Jannes [12] reageerde op deze reactie.

 5. Om even terug te komen op het filmpje. Dat valt de stelling aan dat massa-immigratie een poging tot armoedebestrijding is. Dat is het natuurlijk niet. Ook vanwege het nogal voor de hand liggende gegeven dat eenzelfde hoeveelheid euro’s in Afrika of Azie meer hulp kunnen bieden dan in Duitsland of Zweden. De massa-immigratie heeft daarmee een andere, meer duistere doelstelling en wel de destructie van de culturele homogeniteit van de oorspronkelijke bewoners van de natiestaat.

  Kijk, en dat is weer een gevolg van het feit dat u als burger uw souvereiniteit uit handen heeft gegeven. Of u nu uw beslisisngen laat nemen door de bestuurders van de klassiek-liberale staat of de bestuurders van de sociaaldemocratische staat en tegenwoordig voor een flink deel de bestuurders in Brussel. Zodra anderen uw beslissingen nemen bestaat het risico 9of is dat een zekerheid) dat ze gaan doen wat henzelf goed uitkomt. Of dat nu het optuigen van een superstaat is of oorlogjes voeren voor een bevriend bedrijf, u heeft er verrekte weinig over te vertellen want u heeft alle souvereiniteit uit handen gegeven. U wordt nu bestuurd en dat kan alle kanten uitgaan. U heeft er geen controle over, maar u gaat er wel voor betalen.

  Jannes [13] reageerde op deze reactie.

 6. @Keinstein [10]: Grenzen bestaan al veel langer en paspoorten ook Keinstein. Stefan Molyneux geeft aan dat John Adams al begin 18e eeuw paal en perk stelde aan immigratie, vooral voor die mensen die een gevaar vormden voor de Amerikaanse samenleving. In feite is dat ook noodzakelijk, want er zijn behoorlijk wat mensen met bepaalde ideologieën die een groot en reëel gevaar vormen voor onze huidige samenlevingen.

  Jannes [14] reageerde op deze reactie.

 7. @Keinstein [11]: In het klassiek-liberalisme bestaat er geen ´vertegenwoordigende´ democratie, maar juist wel een directe democratie. Ik heb hier al eerder over uitgeweid en dat is dat de wetgevende macht bij het volk ligt en nooit bij de overheid. De laatste is er om de regels te handhaven zonder daarbij het mandaat over te dragen aan derden (EU, Nato, VN etc.) zonder uitdrukkelijke toestemming van het volk.

  Ook in het klassiek-liberalisme bestaat de mogelijkheid tot seccessie oftewel afscheiding, als men dat nodig zou vinden (zie bijv. Catalonië, Schotland of Corsica). Het is een andere zaak als de overheid alle macht naar zich toetrekt en deze zonder instemming van het volk gaat gebruiken om de soevereiniteit te verkwanselen. Dan gaat deze overheid haar bevoegdheid te buiten en kan het worden afgezet.

  Keinstein [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Jannes [13]: Nou, doe dat maar. Zet alle overheden maar af. Ik wens u veel succes. Wat liefhebbers van klassiek-liberalisme maar niet willen begrijpen is dat we dat gehad hebben: een kleine staat met lage belastingen en census kiesrecht. Waar heeft het ons maar ook de VS gebracht? De zogenaamde checks & balances om de staatsmacht to temperen zijn dus blijkbaar van weinig waarde gebleken.

  Tevens uit: https://en.wikipedia.org/wiki/Passport
  A rapid expansion of rail travel and wealth in Europe beginning in the mid-nineteenth century led to a unique dilution of the passport system for approximately thirty years prior to World War I. The speed of trains, as well as the number of passengers that crossed multiple borders, made enforcement of passport laws difficult. The general reaction was the relaxation of passport requirements.[11] In the later part of the nineteenth century and up to World War I, passports were not required, on the whole, for travel within Europe, and crossing a border was a relatively straightforward procedure. Consequently, comparatively few people held passports.

  Sander [17] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [20] reageerde op deze reactie.

 9. Als we in een ware mondiale democratie zouden leven dan zou tenminste 50% van de aardse bevolking een beter inkomen hebben. Een hoop problemen zouden dan mi opgelost zijn (met of zonder regiogrenzen). Zolang we alleen nationale democratie hebben zal er weinig gebeuren aan de bestrijding van armoede.

  De vraag is waarom kunnen wij het niet voorstellen dat er velen wonen onder de armoedegrens en waarom doen we er niets aan ?

  Is een hut om in te wonen, een vloer om op te slapen, water uit de rivier en een brood niet voldoende om van te leven? Hoeveel heb je daadwerkelijk nodig om van te leven?

  Het probleem zit er mi in dat de westeuropese levensstijl maar wat graag door de west Europeanen in stand wordt gehouden, omdat iedereen graag een twee-kapper wil, twee auto’s voor de deur, ieder lid van de familie een smartphone etc… En ik denk dat er weinig geschuwd wordt door de westelijke bevolking om dit in stand te houden (wapen leveranties, economische sancties, destabilisatie van regeringen etc….)

 10. @Keinstein [15]: De Nederlandse Paspoortwet werd in 1813 ingevoerd. Hiervoor, in de middeleeuwen, gebruikten reizigers naar het buitenland Aanbevelingsbrieven. De paspoortwet had de bedoeling structuur te geven aan die aanbevelingsbrieven, die zoals gezegd, al uit de middeleeuwen dateerden.

 11. En wat nog niet meegewogen is, bepaald niet onbelangrijk:

  In 1800 leefden er 1 miljard mensen op aarde. Nu binnenkort 8 miljard. In de middeleeuwen: 300 miljoen?

  Rond mijn persoonlijk geboortejaar telde de aarde 2,5 miljard inwoners, rond mijn 40e was dit aantal verdubbeld. Dit betekent dat ik in mijn persoonlijke leven, een enkele levensduur, het aantal aardbewoners, vermoedelijk, 2x zal zien verdubbelen.

  Albert S. [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Keinstein [15]: Ik heb het een beetje gehad met anarchisten, omdat die in een droomwereld leven, een wereld die niet bestaat en nooit heeft bestaan. Er is geen enkel empirisch bewijs dat anarchie of anarchisme levensvatbaar is. Op mijn vraag om fysieke en succesvolle bewijzen te leveren komt er nooit een echt antwoord. Ook Larken Rose draait om de hete brij heen en geeft nooit een goed exposé van hoe een succesvolle anarchistische samenleving in elkaar zit met fysieke bewijsvoering.

  Matthijs [22] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [25] reageerde op deze reactie.
  Perspectief [27] reageerde op deze reactie.

 13. @Albert S. [20]: Ze leven niet in een droomwereld, ze streven naar een wereld die daar zo dicht mogelijk tegenaan ligt.
  Groot verschil.
  Heb het een beetje gehad met gelovigen, geloof dat een criminele bende als de staat gerund wordt door engelen schaar ik daar ook onder.

 14. De waanzin van massa immigratie.
  Wat er nu gebeurt, die enorme stroom economische profiteurs dat Europa overspoeld is inderdaad WAANZIN!
  De EU proleten keken en zagen dat het goed is.
  Dit is allemaal dankzij die EU proleten, zij willen Europa veranderen in…………………….
  Vul maar in.

 15. @Albert S. [20]: “Ik heb het een beetje gehad met anarchisten…”

  Dat kan ik mij goed voorstellen. Ik vind ze ook vaak nogal naief; ofschoon ik er zelf een ben. Kijk, als we duurzaam een kleine, enigermate efficiente overheid met lage belastingen zouden hebben (Zwitserland), dan ga ik niet moeilijk doen voor een paar procentpunten verbetering. Het gelazer is dat die situatie een zeldzaamheid is en dat komt omdat de bestuurstructuur, hoe die er ook uitziet altijd weer gekaapt gaat worden door een select gezelschap die vooral hun eigen agenda promoten. We zien dat nu ook weer met de EU, TTIP en aanverwante ‘vrijhandelsverdragen’ die uiteindelijk tot politieke schaalvergroting moeten leiden; waar, naar verwachting, de corpocratie toch een dikke vinger in de pap heeft.

  Het probleem zit hem in het bestaan van een bestuursstructuur, tot overmaat van ramp gefinancierd met belastingelden, die je eigenlijk niet weg kunt stemmen. Indien recht en orde in private structuren zou zijn ondergebracht kun je veel directer tegen stemmen door je lidmaatschap op te zeggen. Probeer dan maar eens een ongewenste oorlog te beginnen of een multicultureel experiment Europabreed uit te voeren.

  Maar goed, het is juist dat we geen blauwdruk kunnen aanbieden die beschrijft hoe een anarchistische samenleving eruit gaat zien omdat uiteindelijk consumenten bepalen waar ze voor willen betalen en waarvoor niet. Er kan dus ook geen roadmap zijn in de zin van: we verlagen de belastingdruk naar 8%, privatiseren onderwijs en de zorg met uitzondering van ouderen en gehandicapten, verlagen de bureaucratie bij justitie en verhogen de hoeveelheid blauw op straat.

  Voorbeelden van anarchistische samenlevingen zijn: het duizendjarige Ierse rijk (dat was tot Oliver Cromwell binnenwandelde), een zevenhonderdjaar durende anarchie op Ijsland. Daarnaast zijn er nogal wat voorbeelden van bijna-anarchistische situaties als de vroege Verenigde Staten, maar ook Europa in de Middeleeuwen (hele lage belastingdruk, veel staat kan er niet geweest zijn). Langer geleden toen we nog als jager/verzamelaar leefden en waarschijnlijk was de transitie en de periode na de landbouwrevolutie evenmin gekenmerkt door een penetrante staatsaanwezigheid.

  Eigenlijk alles waar de staat haar bestuurstengels niet ingezet heeft is een voorbeeld van anarchie. En daar zitten uiterst succesvolle voorbeelden bij als: het Internet, sport, de internationale vaart, cryptocurrencies en eigenlijk alle bedrijven (we denken de overheidsinmenging voor het gemak alvast even weg).

  Dus waar anarchisten vertrouwen in hebben is dat er ondernemers zullen zijn die de taken die nu door de staat worden uitgevoerd zullen overnemen en zien dan wel hoe dat eruit gaat zien. Klassiek-liberalen willen graag eerst weten waar zij aan beginnen. Dat is een begrijpelijke opstelling; alleen, zal die situatie er nooit komen omdat te veel mensen profiteren van het herverdelingsspektakel. En als het wonder boven wonder toch gebeurt, dan is het geen lang leven beschoren. Daarmee is het mij nog niet zo duidelijk wie van de twee er nu in een droomwereld leeft, of allebei, als Robert Michels gelijk krijgt.

 16. @Albert S. [20]:

  Ik begrijp wel dat je je ergert.

  Niemand hoeft eerst bij jou te komen met bewijsvoering om vrij te zij.
  Ik ook niet, ik ben al vrij. Daar heb je niets over te zeggen. Helaas.

  Ik hoef jou geen bewijzen te leveren.
  Ik hoef aan jou geen verantwoordelijkheid af te leggen
  Ik hoeft jou niet te vragen of ik vrij mag zijn.

  Als ik bovenstaande wel zou doen of proberen te doen, wat zou dat betekenen denk je?

  Ik weet dat het moeilijk is te leven in een realiteit waar er niemand is die je garanties kan geven, niemand is die je iets kan beloven, niemand die je bescherming of verzorging van de wieg tot het graf kan garanderen.

  Dat heet leven, dat heet realiteit, dat is nu zo en dat is altijd al zo geweest.

Comments are closed.