Vrijspreker: Libertarisme verschilt van andere stromingen omdat het tegen geweldinitiatie is. De Opperdienaar ziet dat anders. Hoe zo?

Opperdienaar: Iedereen is tegen geweldinitiatie.

Vrijspreker: Ja, als je het gewoon aan ze vraagt, dan wel, maar als je een beetje doorvraagt zijn ze voor belastingen, regulering en nationale grenzen. Ze maken een uitzondering voor geweld van de mensen die zich de overheid noemen tegen de mensen die zich onderdaan vinden.

Opperdienaar: Nee, als je 2 kinderen van 3 jaar oud vraagt op te houden met vechten, dan wijzen ze beiden naar elkaar met de opmerking: “hij begon”. Ze weten dat beginnen met geweld fout is en zelfverdediging goed. Iedereen weet dat al vanaf hele jonge leeftijd vanuit de dagelijkse omgang. Het enige verschil tussen etatisten en libertariërs is dat ze de initiator anders definiëren.

Vrijspreker: Maar het is toch duidelijk wie er geweld initieert? Als je de belasting niet betaalt, regulering van de overheid overtreedt, je identiteitspapieren niet laat zien of over hun grens heen stapt, komt die overheid je met een pistool dwingen te doen wat zij willen dat je doet.

Opperdienaar: Etatisten zullen zeggen dat iemand die de grens van de overheid over stapt een daad van agressie pleegt. Ze zullen ook zeggen dat iemand die belasting niet betaalt pleegt een daad van agressie, iemand die zijn papieren niet laat zien aan de politie, is een crimineel. Dat is het enige verschil: ze definiëren de agressor anders.

Vrijspreker: Maar je kunt toch niet zo maar zeggen dat iemand die de vruchten van zijn arbeid niet wil afstaan aan een politicus, een agressor is?

Opperdienaar: Jawel, Karl Marx zei al dat bezit gelijk staat aan diefstal. Kapitaalgoederen zijn eigendom van de overheid, privé eigenaars zijn dieven van de samenleving en dus van de staat. Zij zijn de agressors. Zoals Obama zei tegen ondernemers:”Jij hebt je zaak niet gebouwd, iemand anders deed dat“. De etatist zal zeggen dat de agressie begint als de onderdaan zich gaat verzetten tegen zijn arrestatie. Alles daarna heeft hij aan zichzelf te danken. De downloader is een piraat, de belastingontwijker, steelt van anderen die dan extra moeten betalen, de CO2 uitstoter verpest de planeet voor anderen, iemand die de grens over stapt van de overheid, betreedt het eigendom van de overheid. Net zo als je iemand jouw huis probeert te betreden zonder diens goedkeuring. Ook libertariërs zullen toegeven dat de agressor in dat geval degene is die het huis probeert in te gaan en niet de bewoner. Bij alle agressie van overheden, zullen onderdanen en overheden roepen dat de agressie eerder begon bij het slachtoffer.

Vrijspreker: Maar de overheid heeft het land verkregen middels diefstal. Ze hebben het niet in bezit genomen zonder dat het van iemand eigendom was.

Opperdienaar: Dat is te ingewikkeld. Je ziet aan de oorlog in Joegoslavië. Niemand was voor agressie. Mensen gingen echter eenvoudig duizend jaar terug om de agressor te definiëren. Daar lachten we toen om: Die lui op de Balkan zijn van lotje getikt. Die komen aanzetten met ‘jouw overgrootvader vermoordde die van mij’. De gemiddelde Nederlander reageerde daar op met: ‘Intrinsiek gewelddadig die lui daar, geen land mee te bezeilen. Het zal daar altijd oorlog zijn. Geweld zit in hun genen gebakken.’ De nederlandse overheid ging ze even laten zien hoe het moest o.a. in Srebenica, waar ze 7000 moslims verplicht ontwapenden die daarna vermoord werden (door een agressor). Maar nu zie je het ook bij de opgeklopte oorlog tussen de ‘westerse waarden’ mensen en moslims. Natuurlijk bezetten westerse regeringen de afgelopen honderden jaren moslim landen, vestigden er militaire bases en installeerden martelende marionetten regeringen. Onze koningin ging de familie Saoed zelfs condoleren met het verlies van hun leider. Maar 1400 geleden waren de moslims de agressors, dus wat onze regeringen daarna deden was slechts zelfverdediging. Het geweld zit intrinsiek in hun genen gebakken.

Verder is er ook zo iets als de ‘ingroup bias‘. We zijn geneigd informatie over groepsleden positiever te beoordelen dan informatie over niet groepsleden. Dus de vreemdste negatieve theorieën over de andere groep worden geaccepteerd evenals de vreemdste positieve theorieën over de eigen groep. Theorieën zoals ‘moslims plegen aanslagen om aan 72 maagden in het hiernamaals te komen’ worden eerder geaccepteerd dan:

sience_of_bombing

“Mijn president verovert een ander land om mij veilig te houden” wint het ook van meestal van :”Mijn president probeert geld uit mijn zak te kloppen en in de zakken van zijn corporatistische vriendjes te stoppen”

De ‘in group’ en ‘out group’ denkers, denken zelf dat ze met Occam’s razor bezig zijn. Wat als de simpelste verklaring aanvoelt, is degene die het lekkerst aanvoelt, het makkelijkst oproepbaar is en dat is de positieve ‘in group’ theorie en de negatieve ‘out group’ theorie.

Dus het is geen enkel probleem om mensen te laten geloven dat wie dan ook de agressor is.

Vrijspreker: Wat hadden de bewoners van Atjeh Nederlanders precies aangedaan?

Opperdienaar: Colijn schreef het al aan zijn vrouw toen hij daar als militair was:

‘Ik heb er een vrouw gezien die, met een kind van ongeveer 1/2 jaar op den linkerarm, en een lange lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zoo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar ’t kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. ’t Was een verschrikkelijk werk. Ik zal er maar over eindigen.’ Zijn vrouw schreef in de marge: ‘Hoe vreeselijk!!

Vrijspreker: Dus?

Opperdienaar: De vrouw stormde met een lans op hem af. Duidelijk een agressor, een terrorist zelfs.

Vrijspreker: Hij had niets te zoeken in Atjeh. Zijn salaris werd via afpersing uit de Nederlandse belastingslaaf getrokken. De emotie kan kennelijk alle rationaliteit de nek om draaien. Het is zoals Kahneman en Tversky zeiden over de olifant (de emotie) en zijn berijder (de ratio). De berijder verzint alleen verhaaltjes over waar hij de olifant naar toe stuurt, maar heeft in werkelijkheid geen enkele controle. Sommige libertariërs rennen ook hun instincten achterna en gooien libertarisme over boord.

Opperdienaar: Precies, wij hoeven alleen een muis neer te zetten, de onderbuik olifant slaat op hol en de ‘rationele’ berijder die er op zit begint uit te leggen waarom hij de beslissing nam om de olifant op hol te laten slaan: ‘Kijk 1400 jaar geleden voerden moslims een veroveringsoorlog’, intrinsieke agressors dus. Balkan redeneringen in je achtertuin. Bij terroristische aanslagen in westerse hoofdsteden mag je ook niet wijzen op daden van agressie door westerse overheden die er aan vooraf gingen. Dan ben je oikofoob. Bombardementen op Irak, Afghanistan, Libië en Syrië moet je echter in historische context zien als helaas mislukte pogingen agressie in te dammen en verlichting en democratie te brengen bij de barbaren. Wij zijn de übermenschen van de verlichting. Altijd goed te verkopen aan onderdanen dat ze bijzonder zijn en onderdeel van het uitverkoren volk.

my_precious

 

Punt is dat mensen de wereld waarnemen door een bril van hun vooroordelen. Via ‘confirmation bias’ zien ze wat ze door hun onderbuik wordt ingefluisterd. Herhaalde waarnemingen versterken de theorie. Ze denken dat dit objectief is. De overheid zorgt natuurlijk ook via newspeak dat alles op zijn kop staat. Oorlog is vrede, vrijheid is slavernij en onwetendheid is kracht. Het ministerie van defensie heette vroeger gewoon het ministerie van oorlog. Alles op zijn kop.

Einstein zei zelfs al over de natuurkunde:

theory determines what we observe

De theorie die je aanhoudt, bepaalt je waarneming.

Doublethink, zo mooi door Orwell beschreven, maakt het mogelijk dat we tegengestelde ideeën in onze hoofden kunnen houden waarvan we denken dat ze beiden waar zijn. De bril waardoor onderstaande mijnheer naar de moslimdame kijkt, staat het niet toe dat hij zijn eigen doublethink moraal te zien.

double_standards_majority

 

isis_taxes

Vrijspreker: Maar libertariërs proberen de onderdaan vaak te wijzen op zijn inconsistenties en dubbele moraal om hem tot andere gedachten te brengen.

Opperdienaar: Alleen al het creëren van deze cognitieve dissonantie in de onderdaan, wordt door hem als een daad van agressie ervaren. De libertariër zei iets en daarna ontstond een vervelend gevoel. Hij is dus de veroorzaker van een vervelend gevoel en evengoed een agressor als iemand die hem met een mes steekt. Dat de werkelijke agressie al veel eerder plaatsvond toen hij met doublethink geprogrammeerd werd door zijn heersers, is hem volkomen onduidelijk.

Vrijspreker: “De theorie bepaalt wat je waarneemt”, die Einstein was een slimme vent. De laatste der Mohikanen van de objectieve werkelijkheid.

Opperdienaar: De Mohikanen, ook zo’n groep die met westerse waarden werden geconfronteerd.

Vrijspreker: Oikofoob!

Opperdienaar: Goed zo, je leert het al.

16 REACTIES

 1. Er lijkt vooruitgang, maar we zijn nog even barbaars of nog barbaarser dan voordat het woord beschaving bestond.
  Toch zal het niet lang meer duren: de afstand tussen gewone mensen en machthebbers wordt almaar groter en daarmee ook de spanning die dat teweeg brengt. Machthebbers lijken het steeds verder op te rekken en het gaat nog, er zit nog iets rek in. Op een gegeven moment wordt het niet langer verdragen en zullen de onderdrukten de onderdrukkers voor een keuze stellen.

 2. @Hub Jongen [1]:

  Op Wikipedia:
  “Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.”

  Objectief is dus iets dat onafhankelijk is van meningen en van gevoel. Het is iets dat aantoonbaar geldt voor een ieder als de omstandigheden, en de aard van iets, gelijk zijn voor een ieder.

  Zo kan iemand van ‘mening’ zijn dat zwaartekracht op Aarde niet bestaat, maar zijn mening zal niet voorkomen dat hij naar beneden valt als hij van een dak springt. Het is dus een objectief feit dat zwaartekracht bestaat op Aarde. Wat hij daarvan vindt is irrelevant voor de feiten.

  Het is een feit dat als ‘stelen’ inhoudt dat je iets van iemand zonder zijn toestemming afpakt, dat hem toebehoort omdat hij het eerlijk heeft verkregen (een definitie die door iedereen wordt geaccepteerd bij ‘private’ dieven; zelfs communisten beschouwen bepaalde groepen als dieven, namelijk prive-eigenaren), het opeens geen stelen meer is als een overheidsdienaar het doet. De aard van de daad is immers exact hetzelfde.
  De reden dat het in juridische zin anders uitpakt, heeft te maken met iets dat niet *objectief* is, namelijk het feit dat de partij die de diefstal uitvoert ook de partij is die de wet maakt en zichzelf daarbij als uitzonderingspartij kan definiëren (de overheid). Dit is dus een beslissing gebaseerd niet op objectieve argumenten maar op macht. Maar het is nu juist ook een vorm van ‘macht’, in de vorm van de dreiging met agressie, waarmee de private dief zijn daad pleegt. Er is dus in objectieve zin geen verschil in de diefstal die private en overheidsdieven plegen. Als de overheid zou stellen dat zij recht heeft omdat zij de meeste macht heeft, dan kan daar tegenovergesteld worden dat de private dief meer macht heeft dan zijn slachtoffer.

  Dat het grote deel van een bevolking zijn goedkeuring verleent aan belasting heeft ook te maken met subjectieve meningen, die niets afdoen aan de objectieve feiten dat het MACHT is waarmee diefstal wordt gepleegd door zowel de private dief als de staat.

  Dit is dus een klein voorbeeld van objectiviteit tegenover subjectiviteit en meningen.

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Individualist [3]: Er zijn mensen die alles subjectief noemen. Alleen de stelling dat alles subjectief is, is dan zelf weer objectief.
  Het mooiste is altijd als je het kunt vermijden iets objectief te noemen en mensen hun eigen opvatting wat waar is kan kortsluiten met een andere opvatting van wat waar is. Zoals je doet bij communisten en hun idee van eigendom. Dan hoef je geen enkele aanname te doen dan degenen waar ze zelf al achter staan.

 4. Lees het boek “het meest gevaarlijke bijgeloof” van Larken Rose.
  Geeft veel wijsheid tot nadenken, gratis als E-book te downloaden.
  Ik heb er geleerd, dat zolang de mens blijft geloven dat ze gezag/overheid nodig hebben, omdat het anders chaos wordt, het chaos zal blijven.
  De mens heeft naar mijn mening nog nooit vrijheid gekend.

 5. Als iemand beweert dat feiten subjectief zijn moet je de discussie verder zetten alsof jij dat zei en hij beweerde dat het objectief is. Dan gaat ie je proberen verbeteren door te zeggen dat hij dat zei en dan zeg je hem doodleuk dat dat niet waar is, of hooguit in zijn beleving van de werkelijkheid. Zo wordt ie pijnlijk geconfronteerd met de onrechtvaardigheid van dat her hem woorden in de mond worden gelegd en hij niet kan bewijzen dat dit niet zo is omdat ie eerder beweerde dat feiten niet bestaan.

  Dat gaat zo ongeveer als volgt:

  Ik – Er is maar een werkleijkheid. Misschien kennen we haar neit en misschien heeft ze meerdere facetten maar in haar totaliteit is ze wat ze is. Het vergt dus het nodige onderzoek om haar te kunnen vaststellen maar sowieso is er maar 1 (al dan niet complexe en veelzijdige) werkelijkheid.

  Postmodernist – feiten bestaan niet. Alles hangt af van door welke bril je ernaar kijkt. De waarneming is per definite gekleurd dus het is onmogelijk en zelfs erg arrogant te doen alsof je de werkelijkheid zou kunnen kennen.

  Ik (nu in “ik zal hem eens op stang jagen”-modus) – Neen, dat zie je helemaal verkeerd. Feiten bestaan helemaal niet.

  PM – Ja, dat zei ik net.
  Ik – Neen dat zei je niet. Je zi dat alles eenduidig en objectief was.
  PM – Neen dat zei jij. Nou verdraai je mijn woorden.
  Ik – Neen hoor, dat is maar jouw interpretatie. Feiten bestaan helemaal niet, dus jij kan helemaal niet zomaar beweren dat ik iets gezegd zou hebben. Het is zelfs heel arrogant te denken dat je zou kunnen weten wie wat precies gezegd heeft. Zelfs al zouden we het gesprek hebben opgenomen, dan nog kan je niet weten of er bij het afspelen niks misliep.

  Geloof me: de gene die eerder beweerde dat feiten niet bestaan, is nu behoorlijk gefrustreerd dat ie HET FEIT dat dat zijn oorspronkelijke stelling was niet kan bewijzen en dat ie vals beschuldigd werd van het omgekeerde te hebben beweerd.
  Op het moment zelf zal ie heus niet toegeven dat ie fout zat, maar je mag hopen dat die confronterende ervaring met de gevolgen van zjn eigen onzin hem aan het denken zet en dat het misschien een kentering in zijn denken teweerg brengt.

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.
  Individualist [11] reageerde op deze reactie.

 6. Even twee opmerkingen:

  Nationale staten hebben grenzen, dus ook klassiek-liberale staten hebben grenzen. Immigranten moeten dus voldoen aan bepaalde voorwaarden voordat ze worden geaccepteerd.

  Je moet een onderscheid maken tussen mensen en een totalitaire ideologie. De cartoon hierboven geeft derhalve een volledig onjuist en simplistisch beeld. Je hebt een ideologie zoals de islam en je hebt aanhangers van die ideologie geheten moslims. Moslims kunnen niet uit deze totalitaire ideologie stappen in islamitische staten, dus zijn ze gedwongen om deze ideologie te blijven aanhangen. Eenmaal in een non-islamitisch land als ze verkiezen om de islam te blijven aanhangen, dan kan men het zien als niet verenigbaar met een seculiere samenleving en kunnen ze dan worden geweigerd als migranten.

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

  • De overheid is altijd een vorm van gezag.
   Iets wat natuurkundig gezien niemand over een ander heeft.
   De overheid bestaat uit mensen, en zijn vermeend gezag bestaat natuurkundig dus niet.
   Boven op het feit, wie profiteert/misbruikt het gezag/regering het meest? (niet de gewone man/vrouw).

 7. “Nee, als je 2 kinderen van 3 jaar oud vraagt op te houden met vechten, dan wijzen ze beiden naar elkaar met de opmerking: “hij begon”. Ze weten dat beginnen met geweld fout is en zelfverdediging goed.”

  Met ‘hij begon’ kwam ik en mijn medeleerlingen nooit ver. Het is niet relevant. Je niet laten uitdagen is minstens zo belangrijk als niet beginnen.

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 8. @.M [6]: Lekker post modernisten kortsluiten. 😉
  @Albert S. [7]: Geen idee waar je het over hebt. Ik heb nog nooit een land of natiestaat gezien. Alleen mensen met pistolen die anderen belemmeren dingen te doen en het tegen geld weer toestaan.
  @Vilseledd [8]:
  Het feit dat de 3 jarigen het gebruiken, geeft aan wat hun moraal is. Of het als strategie goed werkt staat hier los van. Zoals gezegd, je kan 1000 jaar terug gaan en eeuwig discussieren over wie er begon, dus als strategie werkt het matig. Het enige dat het aangeeft is dat ieders moraal gelijk is: wie begon met geweld is fout.

 9. @.M [6]:

  Dat zou kunnen helpen, als je er vanuit gaat dat een ‘post-modernist’ werkelijk in zijn postmodernisme gelooft.

  Ik geloof daar zelf helemaal niets van. Mensen die hun argumenten en wereldbeeld baseren op irrationaliteit en op emoties, gebruiken filosofieën die ‘zinnig’ lijken, slechts als middel of als wapen om de tegenstander te neutraliseren, omdat die tegenstander wel waarde hecht aan dingen die ‘zinnig’ lijken.

  Daarom, als de realiteit aangeeft dat links denken altijd leidt tot destructie, geeft hij nog liever aan dat realiteit niet bestaat dan dat zijn ongelijk over links denken bewezen is.

  Zou je zijn postmoderne denken onderuit halen, bewijs je zijn ongelijk niet. Je dwingt hem slechts met nieuwe middelen en wapens te komen om aan zijn eigen irrationele geloof vast te blijven houden.

  Zo werd Marxisme vervangen door cultureel marxisme. Revolutionair communisme door democratisch communisme. Ze veranderen hun doeleinden niet. Slechts de middelen.

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 10. Goed stuk, toch een kleine rectificatie wat betreft Atjeh: dat was lange tijd een onafhankelijk piratennest / sultanaat dat regelmatig met de Engelsen tegen Nederland vocht. Dus de vraag wie er hier begon ligt iets subtieler dan bij de andere voorbeelden.

  pcrs [15] reageerde op deze reactie.

 11. En nog iets, de Islamitische veroveringsoorlog begon 1400 jaar geleden en duurt voort tot op de dag van vandaag. Het is namelijk een pijler van het geloof: jihad, de heilige oorlog. Iets meer dan 300 jaar geleden stonden islamieten voor de poorten van Wenen.
  Natuurlijk hebben bommen op het Midden-Oosten de zaak alleen maar erger gemaakt. Laat staan het gebruik en steun geven aan jihadisten tegen Assad, of daarvoor de Soviet Unie. Of het steunen van Islamitsche dictaturen (sSaudi Arabië). Maar de fanatici zelf zijn niet uit de lucht komen vallen, zij bazeren zich immers op een book geschreven door aan agressieve krijgsheer van 1400 jaar geleden. Het meest afschuwelijke collectivistisch boek ooit geschreven.
  .
  Ook in Atjeh hadden de Nederlanders problemen omdat de lokale heersers een jihad hadden uitgeroepen. Het was Neerlands’ eerste Arabist, https://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Snouck_Hurgronje , die adviseerde de geestelijk leiders af te maken en te vervangen met gematige moslim predikers onder controle van de Nederlands-Indische regering. De door Nederlanders gebouwde moskee was één van de weinige gebouwen die de Tsunami in 2004 doorstond. Dit is overigens precies dezelfde taktiek die Putin voert voor Russische Moslims: smijt extremisten het land uit en plaats de godsdienst onder de staat. Ook veel golfstaten doen dit. De overheid is hier mijns inziens de minste van twee kwaden. Liever leven onder Assad dan afgemaakt worden door ‘gematigde rebellen’. Zo denkt de bevolking daar er ook over: https://www.youtube.com/watch?v=PauFSKZafr4#t=36

  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Marnix [14]: Het is altijd nogal hypocriet van sommigen mensen als ze zeggen: islamieten zijn geweldadige veroveraars, want ze beroepen zich op een geweldadig boek, terwijl dat bij chistenen vaak dan weer niet geld.
  Ik denk dat Marx en Hitler wel gevaarlijker collectivistische boeken hebben geschreven. Die moslims zijn daarbij vergeleken toch een stel tobbers die altijd verliezen en bij hordes afgeslacht worden door onze in normen en waarden superieure ‘defensie’
  Jij zegt Wenen en de moslim zegt met evenveel recht: Die westerlingen zijn aan een brute veroveringstocht bezig die al honderden jaren duurt. Ze hebben meerdere keren aan onze poort gestaan en ons land bezet. Ze beroepen zich om de meest collectivistische theorie ooit:”democratie”

  Ik snap nooit dat mensen daar de symmetrie niet van kunnen zien. Maar misschien ook wel:in groep bias

Comments are closed.