child-supportBeste vrouwen van Nederland, ik bied mijn excuses niet aan, mocht u feminist zijn raad ik u aan medicatie te slikken na het lezen van dit artikel i.p.v. deze woede tegen uw man te keren.

Voor de mannen die dit lezen en last krijgen van hun oversized vagina en een tantrum gooien, dat mannen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, ik ben er van op de hoogte dat je vrouw mee kijkt en je vanavond een beurt wil, maar don’t bother.

Dit gaat over een serieus problem dat mannen in de huidige feministische golf voor de kiezen krijgen.

De gouden gleuf is een artikel bedoelt als serie om per artikel een onderwerp aan te kaarten die in relaties alle verantwoordelijkheid en zelfbeschikking van man en vrouw schaden. In dit geval gaat hem om een omstreden en voor veel vanzelfsprekende alimentatie, de kinderalimentatie om precies te zijn.

Golddiggers, Carriere moeders, alimentatie trekkers, mantraps, riding the cock carrousel of woman as usual.

In de hedendaagse maatschappij zijn mannen in veel gevallen gereduceerd tot pratende pinautomaten zonder het zelf in de gaten te hebben, vrouwen zijn in de huidige maatschappij machtiger dan ooit omdat zij de gouden gleuf bezitten, en ja ik bedoel inderdaad de poes, flamoes, afscheiding douch of hoe je dat kledder ding waar menig man achteraan jaagt ook wil noemen.

Het is voor de vrouwen buiten prostitutie enorm winstgevend om er gebruik van te maken, je krijgt drankjes in de kroeg en als je echt slim bent, zorg je dat hij bevrucht wordt en ben je snel weg met telefoonnummer en adres gegevens van papalief op zak, om later te kunnen incasseren.

Maar Hoc toch, zal menigeen nu denken, wat kraam je toch een grove taal uit en moet dat nu! Ja, dat moet. Mannen moeten leren inzien en de maatschappij, dat de vrouwen niet en nooit gevrijwaard mogen worden van de consequenties van hun acties. De huidige feministen gaan dan ook verder dan gelijkheid en creeren in de huidige maatschappij zoveel ongelijkheden in het voordeel van vrouwen, dat het gewoonweg onhoudbaar is, en voor mannen een ware sexodus aantrekkelijker is, dan je te binden aan een vrouw. Vandaar ook dat ik het woord “man trap” gebruikte.

Voor ik de kinderalimentatie kan aanpakken moet ik eerst de lezer een paar onderliggende motieven en gedachte meegeven, die niet geheel in de lijn liggen van wat nu het regerende paradigma is, namelijk die van de onnozele ridder man die de vrouw moet redden, en vrouw als onschuldig hulpeloos wezen dat het slachtoffer is van mannelijke bruten .

De Poortwachter van seks

Vrouwen zijn wel de poortwachters van seks. Het is immers niet mogelijk seks te hebben zonder de wederzijdse goedkeuring van een vrouw. Gezien onze maatschappij een bijna gelijk aantal vrouwen kent als mannen, hebben de vrouwen het voor het zeggen. Mannen worden tegen elkaar op gezet opm het vrouwtje te behagen want, zij heeft de keuze uit welke man zij kiest. Mannen moeten ook allerlei trucs leren, zichzelf beteren om voor een vrouw aantrekkelijk te zijn. Ook is het zij die de vader van haar potentiele kinderen kiest.

Het zijn wel de mannen die denken dat zij een vrouw versieren maar als je kijkt in kroegen en clubs zijn het de vrouwen die vaak de mannen van zich af moeten wimpelen tot er een komt die zij aantrekkelijk vinden, en daarna laat zij zich verleiden tot seks… En ja ze laat zich bewust verleiden tot seks en besluit op de avances in te gaan. Als mannetjes pauwen die hun tooien laten zien en het vrouwtje loopt moedwillig op de mooiste tooi af om te paren. Dat is de beste vergelijking die ik zo even voor handen heb. Seks hebben doe je met zijn tweeën, maar bepalen wanneer en met wie, die keuze ligt vaker bij de vrouw dan de man, zo niet altijd. Laten we eerlijk zijn, als een vrouw in een stampvolle kroeg roept met gespreide benen, “wie wil me nu neuken”, zullen er weinig mannen zijn die er niet op in gaan, alleen de te verlegen mannen blijven achter, denkende “shit te mooi om waard te zijn”.

In een maatschappij waar de mannen aantallen velen malen lager zijn, zal je ook zien dat de meeste vrouwen niet op de “cock carroussel” gaan zoals nu. Maar blijven vaak bij de zelfde seksuele partner, iets dat ook voor kwam in de golden 50’s waar je meestal het beeld hebt van de huisvrouw die goed voor haar man zorgt en huisvrouw blijft, ook niet gek als het decennium daarvoor de meeste mannen met duizenden sneuvelden in een oorlog. Net als in de jaren 20.

 

Baas in eigen buik en vrijheid van mankeuze

Langzaam komen we bij kinderalimentatie, maar nu moeten we wel nog het principe van zelfbeschikking en dus ook baas in eigen buik verkennen. De vrouw is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de consequenties van haar acties. De meeste vrouwen zullen nadat ze zijn achtergelaten of zelf zijn weggegaan bij de vaders van hun kinderen moord en brand schreeuwen dat het een lul is, dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de kinderen en de meest achterlijke uitspraak van allemaal is “hij heeft het kind verwekt, nu moet hij er ook voor opdraaien”.

Iets dat sociaal prima acceptabel is om te zeggen maar in werkelijkheid een omgekeerde wereld is. Het is een “blame game” van omgekeerde verantwoordelijkheden en hier is waarom.

In de jaren van de hippies en dolle mina’s hebben vrouwen op seksueel vlak veel gewonnen. De Pil kwam uit en condooms werden sociaal geaccepteerd, ook kwamen de abortus klinieken op om vrouwen van hun probleem af te helpen. Tegenwoordig zijn er scala van dingen die vrouwen kunnen doen om niet zwanger te worden. Pil, Spiraal, Pessarium, vrouwen condoom, mannencondoom ( ja dames je kan ze zelf ook meenemen hoor) of als je echt niet wil, neem de morning after pil. Maar Hoc, als je in een relatie zit en willen beiden een kind, dan heb je toch samenspraak daarin?

NEE!

Dat heb je niet, puur en alleen omdat de vrouw het kind draagt en opvoed. Ook bevind de bevruchting bij haar plaats en niet bij de man. We gaan het omdraaien, de man wil een kind maar de vrouw is niet zeker, kan de man dan per ongeluk een kind baren? Het antwoord is nee, de keuze voor een kind ligt bij de biologische factor, dat is de vrouw. Ook als het per ongeluk is gebeurt, kan de man zeggen, ik wil geen kind terwijl de vrouw het wel wil? Het antwoord is weer nee, kan de vrouw het voorkomen / weghalen ook al wil de man wel een kind? Het antwoord is ja. Als je de opties bekijkt is het altijd alleen de vrouw die kiest voor een kind. Ook in een relatie is dat het geval.

Een man is alleen een suggestieve factor in het geheel om de vrouw te overtuigen het kind te houden of juist niet, de keuze en het overtuigd raken is een taak en verantwoordelijkheid van de vrouw zelf.

59457354

Ook is het aan de vrouw een man te kiezen die het kind wil, en haar daarin wil steunen als zij verwacht dat dit gebeurt. Zij is immers de poortwachter die bepaald of er seks plaatsvind, hoewel de man ook maar vaak in mindere maten omdat mannen nu eenmaal van nature in meerder maten promiscueu zijn.
Dus samengevat, een man kan niet zorgen dat een vrouw zwanger wordt zonder haar goedkeuren, een man kan geen abortus afdwingen zonder de vrouw haar goedkeuren, de man heeft sterker nog niet eens wettelijk gezag over het kind als het geboren is, maar daarover later meer. Dus als een man echt geen kind wil, en het groeit in de buik van de vrouw, zou hij een misdrijf en inbreuk op haar lichaam moeten maken om dit te voorkomen, iets dat dus niet kan. Toch is het maatschappelijk acceptabel volgens de maatschappij zelf moreel een groot goed om een inbreuk in een man zijn portemonnee te maken, ook al is het de vrouw die de keuze maakt.

De vrouw kan, zonder de fysieke aanwezigheid van de man ook zwanger worden (spermabank), kan op ieder moment een zwangerschap afbreken behalve na enkele maanden, heeft alle mogelijke voorzieningen een zwangerschap te voorkomen. Maar nu komt het addertje onder het gras, een vrouw kan er ook voor zorgen dat de man onwetend en ongewillig zaaddonor is van een kind, waarop alle vorige voor de man geldende voorwaarden nog van toepassing zijn.

Of ze gaat naar de eerste de beste seksmarkt website en laat zich op een willekeurige avond door 20 man volschieten om zo de fel begeerde paycheck te laten broeien.

Ergo, baas in eigen buik, de man heeft altijd het nakijken. Vandaar dat de enige verantwoordelijke die de volle verantwoordelijkheid draagt voor het op de wereld zetten van een kind, de vrouw is. Nooit de man. Al het andere is daaruit een voortvloeiende keuze; Het niet meer willen werken, de huismoeder worden, afhankelijk worden van het inkomen van de vader als dit van toepassing is. Op dat moment is de eigenaar van de keuzes die een vrouw maakt altijd zij zelf. Als de man het hazenpad kiest na een one night stand, is het niet zo dat hij de boosdoener is, maar de vrouw is gewoon een ongelofelijk domme koe, die;

1 een slechte keuze maakt in man

2 zich niet behoed voor zwangerschap

3 geen morning after pil haalt

4: geen abortus pleegt

Nu zijn er inderdaad geestelijke gemeenschappen binnen diverse religies die voorbehoedsmiddelen en abortus verbieden, maar hier in geloven en het volgen van een dogma, is en blijft een vrije keuze, dus ook de consequenties van de eigen acties moeten hierin aanvaard worden.

13403664862348333226

Kinderalimentatie

En dan nu waar het rubber de weg raakt, waar de ketel pruttelt en waar de vrouw een carrière moeder wordt.

Zoals ik hierboven al aangaf is de man vrijwel kansloos tegen een vrouw die een kind wil. Natuurlijk kan hij alle vormen van seksualiteit in recreatieve sfeer schuwen, maar de hamvraag blijft: “wie is er verantwoordelijk voor het krijgen van een kind”. Hierboven heb ik al vastgesteld en wil dit ook best aankaarten in persoonlijk debat, dat de vrouw de enige verantwoordelijke is van een kind op de wereld zetten. Nu zit het zo dat tijdens de seksuele revolutie ook de opkomst van de verzorgingstaat in het leven is geroepen, vrouwen krijgen inderdaad werk maar o.a. door de huidige feministische golf willen vrouwen voorrechten hebben op mannen. In combinatie willen zij kindgebonden budget, toeslagen, alleenstaande ouderkop, en arbeidskorting krijgen door helemaal niets te doen. De overheid vindt dit nodig om de kosten voor een kind te kunnen dragen binnen een gezin. Hoewel deze regelingen eerder het gezinsleven schaden dan wat anders. Door de huilende vrouwen tranen zijn de bedragen zo exorbitant hoog geworden dat een vrouw er zowat van kan leven, wat werk en eigen verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen erg onaantrekkelijk maakt. De Nederlandse overheid en rechtbanken hebben van de vrouw d’r flamoes een kip met gouden eieren gemaakt, dat zodra er een eitje bevrucht is er geld op de plank komt. En dit geld des te meer voor de kinderalimentatie.

De huidige regeling van kinderalimentatie is dat de minst verdienende ouder een bijdrage krijgt van de ander, vader of moeder. Deze worden volgens de Tremanormen berekend afhankelijk van hoe vaak de ouders de kinderen zien en inkomen. Je zou zeggen dat dit redelijk is… maar.. het zijn in bijna alle gevallen de vrouwen die hem innen, en dit is waarom:

In de meeste gevallen, zo niet allemaal, behoudt de vrouw de kinderen. Rechters in Nederland kennen altijd de kinderen aan de vrouw toe, omdat de vrouw ze baart e.d. ook is er een cultureel gegeven dat vrouwen de kinderen verzorgen en de mannen werken. De mannen zonder huwelijk zijn helemaal de sigaar, zij krijgen geen ouderlijk gezag, maar wel de plicht het kind te onderhouden. In alle gevallen is de moeder niet eens verplicht een regeling voor de omgang met het kind te treffen maar wel mag zij de vader financieel een poot uit trekken naar draagkracht.

Hier een citaat van de huidige tremanorm:

“Uitgangspunt bij de alimentatiebepaling is, dat de onderhoudsplichtige voor zichzelf ten minste het bestaansminimum moet behouden naast een redelijk gedeelte van zijn draagkrachtruimte. Het bestaansminimum wordt bepaald door de bij­standsnorm, waarmee wordt bedoeld het bedrag dat de onderhoudsplichtige bij afwezigheid van eigen middelen van bestaan als bijstandsuitkering zou ontvangen”

2cac204685ead108f4626f4f5a07f411a9f25de4ab422ede06ab45ecf5069937

Wat wil dit zeggen? Dat als je een keer per ongeluk raak schiet in een luie muts die nog bij pa en ma inwoont en je bent een succesvolle werknemer/gever, je voortaan moet werken voor een bijstandsuitkeringsniveau, omdat je one night stand besluit het kind te houden, of je die kinderen nu te zien krijgt of niet. De grap is ook dat als de kinderen na hun 18e nog gaan studeren nadat je ze nog niet eens kent of ook maar 1x gezien hebt, je gewoon door moet betalen tot de studie afgerond is en zij de arbeidsmarkt op kunnen.

De bedragen van draagkracht liggen erg hoog en gaan direct belastingvrij naar de vrouw, zelf weet ik dat je op een modaal salaris al snel 500 euro per kind kwijt kan zijn per maand. En daar gaat het om. De cultuur onder vrouwen van de “cock carroussel“ is namelijk stukken beter te betalen als ze eenmaal van een sufferd die zo stom is van haar te houden en in te stemmen met een kind, of beschonken Willem Tel piemel een kind er uit te werpen. In heel veel gevallen zie je ook dat de kosten van een kind absoluut niet zo hoog liggen en de vrouw lekker op stap gaat en zichzelf gaat verzorgen met het geld dat voor kinderen bedoeld is. Daarnaast een uitkering en/of flinke dosis partneralimentatie en kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop en je bent binnen! Ooit afgevraagd waarom de vrouwen lobby spinsels de wereld in helpen dat “een echte vent betaald voor zijn kind”? Nou omdat ze hebben ontdekt dat een kind krijgen voortaan een carrière move is, i.p.v. een oprechte wens van 2 mensen om samen een kind groot te brengen. Kinderen worden gebruikt door de kinderalimentatie regeling als pinpas en de vader als ATM (pinautomaat).aNKr5G4_700b

En de overheid faciliteert dit allemaal. Gratis advocaten voor thuiszittende vrouwen, standaard geen ouderlijk gezag voor vaders, moeders die mannen financieel uit kunnen kleden en zelfs ervoor kunnen zorgen dat ze in de gevangenis komen, als de man niet bloed voor de keuzes die zij maakt.

En dat allemaal omdat vrouwen hun eigen verantwoordelijkheid niet onder ogen willen komen, dat zij als enige bepalen of het kind er komt of niet.

Zit je thuis met een kind en zonder vader, ben ik van mening dat je geen enkel recht hebt op kinderalimentatie. Het is je eigen keuze een kind te krijgen en geen carrière te hebben die voor een kind kon zorgen mocht de man weg gaan of jij bij de man weg gaat. Dat geeft een vrouw nog geen excuus om een man zijn portemonnee te rollen met kreten als: “het is voor de kinderen” in een verzorgingsstaat die al ruimschoots hier in voorziet. Betaald door o.a. mannen en vrouwen die belasting afstaan en de vader indirect ook.

 

Conclusie

Vrouwen krijgen in bijna alle gevallen volledige zeggenschap en financiële middelen toegediend en dit gaat allemaal ten kosten van de man, toch wordt er van de man verwacht dat hij ”een vent” is en betaald voor de kinderen. Maar waar is de vrouw die een vrouw is en haar eigen verantwoordelijkheid neemt voor wat zij op de wereld zet? Ik moet haar nog ontdekken, want in de huidige vrouwen cultuur zijn ze lastig te vinden en is de man goed genoeg, zolang hij met zijn flappentap ofwel leuter genoemd flink uit de broek hangt om haar te pleasen. En als puntje bij paaltje komt, is de man de boosdoener.

De omgekeerde psychologie die van een vrouw een slachtoffer en man een boosdoener maakt is een complete farce van de werkelijkheid. Vrouwen die kinderen willen moeten zelf kunnen voorzien in de verzorging van dat kind, in de oudheid was het niet zo als een vrouw niet mocht werken, maar die tijd is door feministen al lang voorbij. Je afhankelijk maken van een man is een eigen keuze en de consequenties voor die keuze ligt volledig bij de vrouw zelf.

Een man zou bij een zwangerschap de mogelijkheid moete krijgen omgang te hebben met het kind, of anders te kiezen voor een financiele abortus wanneer hij het kind niet wil of mag zien.

Over het niet mogen zien van je kind, kom ik in het volgende gouden gleuf artikel op terug.

Dus Dames, wie d’ r poes brand, moet op de blaren zitten.

En mannen, wees verstandig, laat nooit je nummer achter.

jP8tsmU

De groeten.

 

 

 

 

 

 

 

43 REACTIES

 1. @Hoc Voluerunt [23]: Ja, dat zie ik ook zo. Toen mijn man eens aan zijn vrouw vroeg doordat ze nooit met hem wilde vrijen, een kusje kon er ook al helemaal niet af, waarom ben je eigenlijk met me getrouwd en hou je wel van me, antwoordde ze steevast: “ik wilde kinderen en houden van doe ik van de vogeltjes”. Daar zakt toch je broek van af? Alhoewel, ik zou de broek stevig omhoog houden hahahaha.

  Nico de Geit [34] reageerde op deze reactie.

 2. @Bertus [31]:

  Bertus, staatshuwelijken zijn nog niet zo oud. Als je vroeger wilde trouwen dan deed je dat in de kerk.

  Maar nu komt het probleem: sommige mensen willen een kerkelijk huwelijk sluiten. Om dat te doen moeten ze eerst voor de staat trouwen. Maar dat willen ze niet. Als een priester het toch doet kan hij worden opgepakt en vervolgd.

  Niet in alle landen gaat dat zo. In veel landen is een huwelijk iets tussen een man en vrouw en onzichtbare wezens. Dat de overheid zich met zoiets bemoeid, daar komt steeds meer weerstand tegen.

  Trouwen doe je hier op aarde, in de hemel kan het niet meer. In China worden zelfs ongetrouwde lijken opgegraven voor een huwelijk. Alles beter dan eenzaam zijn voor de eeuwigheid – want dat is dat velen in China geloven.

 3. @Willie [32]:

  Een staatshuwelijk heeft nauwelijks inhoud, alleen voor het leven hier en nu. Het is iets voor atheïsten. Maar als je geen atheïst bent word je door de staat toch gedwongen te trouwen voor de wet terwijl je een ‘heilig’ huwelijk wilt sluiten, geen huwelijk voor de wet.

  Veel mensen trouwen tegenwoordig in de kerk met de woorden ‘tot de dood ons scheidt’ of ‘voor alle dagen van ons leven’. Dat is natuurlijk erg atheïstisch.

  Wat God samenbrengt dat scheidt de mens niet. Met een scheiding gaat de overheid dus op de stoel van God zitten en dat is voor gelovigen onacceptabel, heiligschennis, enz.

  Dat de overheid het huwelijk – notabene een heilig sacrament – heeft kunnen kapen laat zien hoe zwak de kerk ooit was.

  Don’t believe in modern love:

  https://www.youtube.com/watch?v=1hDbpF4Mvkw

 4. @Bertus [31]:

  Trouwen is een hele andere kwestie dan die ik aankaart.
  En daar is nu juist waar dit artikel en ” de gouden gleuf” over gaat. Het maatschappelijke paradigm dat vrouwen slachtoffers zijn en de man de dader is van het zwanger maken van een vrouw.

  Dat is wat ik noem de ” blame game” seks hebben doe je met zijn 2e, en onveilige seks en een soa oplopen is weer een andere kwestie, maar een kind op de wereld zetten is een total andere kwestie waarvoor de man nooit en te nimmer voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Getrouwd of niet.

  Daarbij wilde ik hiermee een zetje maken naar de volgende waarop ik dieper op de rechten en dergelijke in wil gaan en politieke deel van de hele kwestie.

  Bertus als ik je reactive zo lees dan verleg jij, net als de mensen waar ik over schrijf, de verantwoordelijkheid van de vrouw bij de man.

 5. Over die SOA, als je herpes of andere seksuele overdraagbare ziektes hebt, en de vrouw weigert zich te behandelen of vantevoren te voorkomen, is het dan de man de schulkd dat ze er een heft en blijft houden, of de vrouw die gene kuur halt of spuitje wil halen?

  een Baby is de meest hardnekkige soa die er is 🙂

 6. Tsja, als je het spoortje terug volgt, dan is het misgelopen vanaf het moment dat vrouwen stemrecht kregen…
  Nu heeft dit imo niets met vrouw/man te maken. Het gaat er om dat wanneer mensen stemrecht krijgen die geen belasting betalen het recht-systeem langzaam maar zeker ten voordele van deze groep gaat werken. Dat is onontkoombaar in een democratie.
  En de vrouwen zijn nu eenmaal de grootste groep niet-werkende stemmers.

  Nico de Geit [38] reageerde op deze reactie.

 7. God verveelde zich en schiep Adam. Maar Adam verveelde zich ook. God schiep een vrouw voor Adam en toen was de ellende pas echt compleet.

  Later, veel later, ging de overheid zich er ook nog mee bemoeien.

 8. @Nico [25]:

  Wat blijft staan is dat je geen enkel waardevol argument inbrengt om Hocs punten te ontkrachten.

  Je kan dan wel net doen alsof je dat niet wilt, maar verder hoeft helemaal niemand er vanuit te gaan dat je het überhaupt KAN.

  Qua verantwoordelijkheid nemen voor eigen beslissingen en handelingen, en het niet gelijkwaardig toewijzen van verantwoordelijkheid door de overheid, slaat Hoc namelijk de plank 100% raak, totdat hout snijdende argumenten het tegendeel bewijzen.

  Woorden als “stemmingmakerij” en “verdeel-en-heers-politiek” zijn inhoudsloze en niets betekenende drogredeneringen, omdat zij niet eens aantonen dat de argumenten van Hoc onjuist zijn ZELFS al zouden zij gedaan zijn voor doeleinden van stemmingmakerij.

  Hoc Voluerunt [41] reageerde op deze reactie.

 9. Heel leuk verhaaltje hoor. Ik vind het echter veel te ver gaan om de volledige verantwoordelijkheid bij de vrouw te leggen. Wanneer mannen willen neuken zonder kinderen te verwekken (= geld uitgeven) moeten ze de boel laten afknijpen. Dan kunnen ze neuken tot ie blauw ziet en het kost ze verder geen cent. kinderalimentatieprobleem opgelost, bij deze.

 10. De cockcarrousel is niets anders als een digitale voortzetting van de “free love” beweging uit de tijd van de babyboomers. Het wordt een carrousel genoemd omdat vrouwen van de een naar de andere piemel kunnen gaan en rondjes kunnen maken in deze attractie tot ze voldaan zijn en voor een vaste partner willen gaan. Op dat moment, en alleen dan zal een vrouw honderd procent voor een partner willen gaan. Ironisch is dat tegen de tijd dat moderne “vrijgevochten” en hoogopgeleide vrouwen een vaste relatie willen (zo rond eind 20, begin 30) de meeste mannen hun positie in de seksuele marktplaats kennen. Zij zullen niet zomaar instemmen en toewijding tonen zoals ze daartoe bereid waren in hun twintiger jaren. Het probleem is namelijk dat de seksuele markt verstoord is. Onaantrekkelijke vrouwen hebben met digitale middelen toegang tot mannen die boven hun niveau zitten. Dit verstoord de seksuele markt. Er wordt vaak gesproken over een 80/20 pareto principe. D.w.z dat 20 % van de mannen seks kan hebben met 80% van de vrouwen. Een groot deel mannen vist dus voor wat betreft relaties en seks achter het net.

  Als je voor persoonlijke vrijheid bent is het huwelijk wel het laatste waar je aan moet denken. Het is een financiële strop.

  Voor wat betreft gender-psychologie kan ik schrijver/blogger Rollo Tomassi van harte aanbevelen. Hij beschrijft op zijn weblog (therationalmale.com) en in zijn 2 boeken de seksuele strategie van de vrouw: met name het vrouwelijk imperatief en hypergamie en de te verwachten levensloop van de westerse vrouw m.b.t hun relaties met mannen. Zeer interessante materie. Het laat bovenal zien waarom een financieel verbond met vrouwen onverstandig is en waarom je je eigen tijd en je eigen onafhankelijkheid boven elke relatie met een vrouw moet plaatsen. Iets waar veel mannen zichzelf in verliezen. De staat stond ooit aan de zijde van de man. Het was oneerlijk in het voordeel van de man, maar dat is volledig omgeslagen de andere kant op. Trouwen en kinderen krijgen is als gokken. Grote kans dat je door de mangel gehaald gaat worden.

Comments are closed.