child-supportBeste vrouwen van Nederland, ik bied mijn excuses niet aan, mocht u feminist zijn raad ik u aan medicatie te slikken na het lezen van dit artikel i.p.v. deze woede tegen uw man te keren.

Voor de mannen die dit lezen en last krijgen van hun oversized vagina en een tantrum gooien, dat mannen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, ik ben er van op de hoogte dat je vrouw mee kijkt en je vanavond een beurt wil, maar don’t bother.

Dit gaat over een serieus problem dat mannen in de huidige feministische golf voor de kiezen krijgen.

De gouden gleuf is een artikel bedoelt als serie om per artikel een onderwerp aan te kaarten die in relaties alle verantwoordelijkheid en zelfbeschikking van man en vrouw schaden. In dit geval gaat hem om een omstreden en voor veel vanzelfsprekende alimentatie, de kinderalimentatie om precies te zijn.

Golddiggers, Carriere moeders, alimentatie trekkers, mantraps, riding the cock carrousel of woman as usual.

In de hedendaagse maatschappij zijn mannen in veel gevallen gereduceerd tot pratende pinautomaten zonder het zelf in de gaten te hebben, vrouwen zijn in de huidige maatschappij machtiger dan ooit omdat zij de gouden gleuf bezitten, en ja ik bedoel inderdaad de poes, flamoes, afscheiding douch of hoe je dat kledder ding waar menig man achteraan jaagt ook wil noemen.

Het is voor de vrouwen buiten prostitutie enorm winstgevend om er gebruik van te maken, je krijgt drankjes in de kroeg en als je echt slim bent, zorg je dat hij bevrucht wordt en ben je snel weg met telefoonnummer en adres gegevens van papalief op zak, om later te kunnen incasseren.

Maar Hoc toch, zal menigeen nu denken, wat kraam je toch een grove taal uit en moet dat nu! Ja, dat moet. Mannen moeten leren inzien en de maatschappij, dat de vrouwen niet en nooit gevrijwaard mogen worden van de consequenties van hun acties. De huidige feministen gaan dan ook verder dan gelijkheid en creeren in de huidige maatschappij zoveel ongelijkheden in het voordeel van vrouwen, dat het gewoonweg onhoudbaar is, en voor mannen een ware sexodus aantrekkelijker is, dan je te binden aan een vrouw. Vandaar ook dat ik het woord “man trap” gebruikte.

Voor ik de kinderalimentatie kan aanpakken moet ik eerst de lezer een paar onderliggende motieven en gedachte meegeven, die niet geheel in de lijn liggen van wat nu het regerende paradigma is, namelijk die van de onnozele ridder man die de vrouw moet redden, en vrouw als onschuldig hulpeloos wezen dat het slachtoffer is van mannelijke bruten .

De Poortwachter van seks

Vrouwen zijn wel de poortwachters van seks. Het is immers niet mogelijk seks te hebben zonder de wederzijdse goedkeuring van een vrouw. Gezien onze maatschappij een bijna gelijk aantal vrouwen kent als mannen, hebben de vrouwen het voor het zeggen. Mannen worden tegen elkaar op gezet opm het vrouwtje te behagen want, zij heeft de keuze uit welke man zij kiest. Mannen moeten ook allerlei trucs leren, zichzelf beteren om voor een vrouw aantrekkelijk te zijn. Ook is het zij die de vader van haar potentiele kinderen kiest.

Het zijn wel de mannen die denken dat zij een vrouw versieren maar als je kijkt in kroegen en clubs zijn het de vrouwen die vaak de mannen van zich af moeten wimpelen tot er een komt die zij aantrekkelijk vinden, en daarna laat zij zich verleiden tot seks… En ja ze laat zich bewust verleiden tot seks en besluit op de avances in te gaan. Als mannetjes pauwen die hun tooien laten zien en het vrouwtje loopt moedwillig op de mooiste tooi af om te paren. Dat is de beste vergelijking die ik zo even voor handen heb. Seks hebben doe je met zijn tweeën, maar bepalen wanneer en met wie, die keuze ligt vaker bij de vrouw dan de man, zo niet altijd. Laten we eerlijk zijn, als een vrouw in een stampvolle kroeg roept met gespreide benen, “wie wil me nu neuken”, zullen er weinig mannen zijn die er niet op in gaan, alleen de te verlegen mannen blijven achter, denkende “shit te mooi om waard te zijn”.

In een maatschappij waar de mannen aantallen velen malen lager zijn, zal je ook zien dat de meeste vrouwen niet op de “cock carroussel” gaan zoals nu. Maar blijven vaak bij de zelfde seksuele partner, iets dat ook voor kwam in de golden 50’s waar je meestal het beeld hebt van de huisvrouw die goed voor haar man zorgt en huisvrouw blijft, ook niet gek als het decennium daarvoor de meeste mannen met duizenden sneuvelden in een oorlog. Net als in de jaren 20.

 

Baas in eigen buik en vrijheid van mankeuze

Langzaam komen we bij kinderalimentatie, maar nu moeten we wel nog het principe van zelfbeschikking en dus ook baas in eigen buik verkennen. De vrouw is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de consequenties van haar acties. De meeste vrouwen zullen nadat ze zijn achtergelaten of zelf zijn weggegaan bij de vaders van hun kinderen moord en brand schreeuwen dat het een lul is, dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de kinderen en de meest achterlijke uitspraak van allemaal is “hij heeft het kind verwekt, nu moet hij er ook voor opdraaien”.

Iets dat sociaal prima acceptabel is om te zeggen maar in werkelijkheid een omgekeerde wereld is. Het is een “blame game” van omgekeerde verantwoordelijkheden en hier is waarom.

In de jaren van de hippies en dolle mina’s hebben vrouwen op seksueel vlak veel gewonnen. De Pil kwam uit en condooms werden sociaal geaccepteerd, ook kwamen de abortus klinieken op om vrouwen van hun probleem af te helpen. Tegenwoordig zijn er scala van dingen die vrouwen kunnen doen om niet zwanger te worden. Pil, Spiraal, Pessarium, vrouwen condoom, mannencondoom ( ja dames je kan ze zelf ook meenemen hoor) of als je echt niet wil, neem de morning after pil. Maar Hoc, als je in een relatie zit en willen beiden een kind, dan heb je toch samenspraak daarin?

NEE!

Dat heb je niet, puur en alleen omdat de vrouw het kind draagt en opvoed. Ook bevind de bevruchting bij haar plaats en niet bij de man. We gaan het omdraaien, de man wil een kind maar de vrouw is niet zeker, kan de man dan per ongeluk een kind baren? Het antwoord is nee, de keuze voor een kind ligt bij de biologische factor, dat is de vrouw. Ook als het per ongeluk is gebeurt, kan de man zeggen, ik wil geen kind terwijl de vrouw het wel wil? Het antwoord is weer nee, kan de vrouw het voorkomen / weghalen ook al wil de man wel een kind? Het antwoord is ja. Als je de opties bekijkt is het altijd alleen de vrouw die kiest voor een kind. Ook in een relatie is dat het geval.

Een man is alleen een suggestieve factor in het geheel om de vrouw te overtuigen het kind te houden of juist niet, de keuze en het overtuigd raken is een taak en verantwoordelijkheid van de vrouw zelf.

59457354

Ook is het aan de vrouw een man te kiezen die het kind wil, en haar daarin wil steunen als zij verwacht dat dit gebeurt. Zij is immers de poortwachter die bepaald of er seks plaatsvind, hoewel de man ook maar vaak in mindere maten omdat mannen nu eenmaal van nature in meerder maten promiscueu zijn.
Dus samengevat, een man kan niet zorgen dat een vrouw zwanger wordt zonder haar goedkeuren, een man kan geen abortus afdwingen zonder de vrouw haar goedkeuren, de man heeft sterker nog niet eens wettelijk gezag over het kind als het geboren is, maar daarover later meer. Dus als een man echt geen kind wil, en het groeit in de buik van de vrouw, zou hij een misdrijf en inbreuk op haar lichaam moeten maken om dit te voorkomen, iets dat dus niet kan. Toch is het maatschappelijk acceptabel volgens de maatschappij zelf moreel een groot goed om een inbreuk in een man zijn portemonnee te maken, ook al is het de vrouw die de keuze maakt.

De vrouw kan, zonder de fysieke aanwezigheid van de man ook zwanger worden (spermabank), kan op ieder moment een zwangerschap afbreken behalve na enkele maanden, heeft alle mogelijke voorzieningen een zwangerschap te voorkomen. Maar nu komt het addertje onder het gras, een vrouw kan er ook voor zorgen dat de man onwetend en ongewillig zaaddonor is van een kind, waarop alle vorige voor de man geldende voorwaarden nog van toepassing zijn.

Of ze gaat naar de eerste de beste seksmarkt website en laat zich op een willekeurige avond door 20 man volschieten om zo de fel begeerde paycheck te laten broeien.

Ergo, baas in eigen buik, de man heeft altijd het nakijken. Vandaar dat de enige verantwoordelijke die de volle verantwoordelijkheid draagt voor het op de wereld zetten van een kind, de vrouw is. Nooit de man. Al het andere is daaruit een voortvloeiende keuze; Het niet meer willen werken, de huismoeder worden, afhankelijk worden van het inkomen van de vader als dit van toepassing is. Op dat moment is de eigenaar van de keuzes die een vrouw maakt altijd zij zelf. Als de man het hazenpad kiest na een one night stand, is het niet zo dat hij de boosdoener is, maar de vrouw is gewoon een ongelofelijk domme koe, die;

1 een slechte keuze maakt in man

2 zich niet behoed voor zwangerschap

3 geen morning after pil haalt

4: geen abortus pleegt

Nu zijn er inderdaad geestelijke gemeenschappen binnen diverse religies die voorbehoedsmiddelen en abortus verbieden, maar hier in geloven en het volgen van een dogma, is en blijft een vrije keuze, dus ook de consequenties van de eigen acties moeten hierin aanvaard worden.

13403664862348333226

Kinderalimentatie

En dan nu waar het rubber de weg raakt, waar de ketel pruttelt en waar de vrouw een carrière moeder wordt.

Zoals ik hierboven al aangaf is de man vrijwel kansloos tegen een vrouw die een kind wil. Natuurlijk kan hij alle vormen van seksualiteit in recreatieve sfeer schuwen, maar de hamvraag blijft: “wie is er verantwoordelijk voor het krijgen van een kind”. Hierboven heb ik al vastgesteld en wil dit ook best aankaarten in persoonlijk debat, dat de vrouw de enige verantwoordelijke is van een kind op de wereld zetten. Nu zit het zo dat tijdens de seksuele revolutie ook de opkomst van de verzorgingstaat in het leven is geroepen, vrouwen krijgen inderdaad werk maar o.a. door de huidige feministische golf willen vrouwen voorrechten hebben op mannen. In combinatie willen zij kindgebonden budget, toeslagen, alleenstaande ouderkop, en arbeidskorting krijgen door helemaal niets te doen. De overheid vindt dit nodig om de kosten voor een kind te kunnen dragen binnen een gezin. Hoewel deze regelingen eerder het gezinsleven schaden dan wat anders. Door de huilende vrouwen tranen zijn de bedragen zo exorbitant hoog geworden dat een vrouw er zowat van kan leven, wat werk en eigen verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen erg onaantrekkelijk maakt. De Nederlandse overheid en rechtbanken hebben van de vrouw d’r flamoes een kip met gouden eieren gemaakt, dat zodra er een eitje bevrucht is er geld op de plank komt. En dit geld des te meer voor de kinderalimentatie.

De huidige regeling van kinderalimentatie is dat de minst verdienende ouder een bijdrage krijgt van de ander, vader of moeder. Deze worden volgens de Tremanormen berekend afhankelijk van hoe vaak de ouders de kinderen zien en inkomen. Je zou zeggen dat dit redelijk is… maar.. het zijn in bijna alle gevallen de vrouwen die hem innen, en dit is waarom:

In de meeste gevallen, zo niet allemaal, behoudt de vrouw de kinderen. Rechters in Nederland kennen altijd de kinderen aan de vrouw toe, omdat de vrouw ze baart e.d. ook is er een cultureel gegeven dat vrouwen de kinderen verzorgen en de mannen werken. De mannen zonder huwelijk zijn helemaal de sigaar, zij krijgen geen ouderlijk gezag, maar wel de plicht het kind te onderhouden. In alle gevallen is de moeder niet eens verplicht een regeling voor de omgang met het kind te treffen maar wel mag zij de vader financieel een poot uit trekken naar draagkracht.

Hier een citaat van de huidige tremanorm:

“Uitgangspunt bij de alimentatiebepaling is, dat de onderhoudsplichtige voor zichzelf ten minste het bestaansminimum moet behouden naast een redelijk gedeelte van zijn draagkrachtruimte. Het bestaansminimum wordt bepaald door de bij­standsnorm, waarmee wordt bedoeld het bedrag dat de onderhoudsplichtige bij afwezigheid van eigen middelen van bestaan als bijstandsuitkering zou ontvangen”

2cac204685ead108f4626f4f5a07f411a9f25de4ab422ede06ab45ecf5069937

Wat wil dit zeggen? Dat als je een keer per ongeluk raak schiet in een luie muts die nog bij pa en ma inwoont en je bent een succesvolle werknemer/gever, je voortaan moet werken voor een bijstandsuitkeringsniveau, omdat je one night stand besluit het kind te houden, of je die kinderen nu te zien krijgt of niet. De grap is ook dat als de kinderen na hun 18e nog gaan studeren nadat je ze nog niet eens kent of ook maar 1x gezien hebt, je gewoon door moet betalen tot de studie afgerond is en zij de arbeidsmarkt op kunnen.

De bedragen van draagkracht liggen erg hoog en gaan direct belastingvrij naar de vrouw, zelf weet ik dat je op een modaal salaris al snel 500 euro per kind kwijt kan zijn per maand. En daar gaat het om. De cultuur onder vrouwen van de “cock carroussel“ is namelijk stukken beter te betalen als ze eenmaal van een sufferd die zo stom is van haar te houden en in te stemmen met een kind, of beschonken Willem Tel piemel een kind er uit te werpen. In heel veel gevallen zie je ook dat de kosten van een kind absoluut niet zo hoog liggen en de vrouw lekker op stap gaat en zichzelf gaat verzorgen met het geld dat voor kinderen bedoeld is. Daarnaast een uitkering en/of flinke dosis partneralimentatie en kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop en je bent binnen! Ooit afgevraagd waarom de vrouwen lobby spinsels de wereld in helpen dat “een echte vent betaald voor zijn kind”? Nou omdat ze hebben ontdekt dat een kind krijgen voortaan een carrière move is, i.p.v. een oprechte wens van 2 mensen om samen een kind groot te brengen. Kinderen worden gebruikt door de kinderalimentatie regeling als pinpas en de vader als ATM (pinautomaat).aNKr5G4_700b

En de overheid faciliteert dit allemaal. Gratis advocaten voor thuiszittende vrouwen, standaard geen ouderlijk gezag voor vaders, moeders die mannen financieel uit kunnen kleden en zelfs ervoor kunnen zorgen dat ze in de gevangenis komen, als de man niet bloed voor de keuzes die zij maakt.

En dat allemaal omdat vrouwen hun eigen verantwoordelijkheid niet onder ogen willen komen, dat zij als enige bepalen of het kind er komt of niet.

Zit je thuis met een kind en zonder vader, ben ik van mening dat je geen enkel recht hebt op kinderalimentatie. Het is je eigen keuze een kind te krijgen en geen carrière te hebben die voor een kind kon zorgen mocht de man weg gaan of jij bij de man weg gaat. Dat geeft een vrouw nog geen excuus om een man zijn portemonnee te rollen met kreten als: “het is voor de kinderen” in een verzorgingsstaat die al ruimschoots hier in voorziet. Betaald door o.a. mannen en vrouwen die belasting afstaan en de vader indirect ook.

 

Conclusie

Vrouwen krijgen in bijna alle gevallen volledige zeggenschap en financiële middelen toegediend en dit gaat allemaal ten kosten van de man, toch wordt er van de man verwacht dat hij ”een vent” is en betaald voor de kinderen. Maar waar is de vrouw die een vrouw is en haar eigen verantwoordelijkheid neemt voor wat zij op de wereld zet? Ik moet haar nog ontdekken, want in de huidige vrouwen cultuur zijn ze lastig te vinden en is de man goed genoeg, zolang hij met zijn flappentap ofwel leuter genoemd flink uit de broek hangt om haar te pleasen. En als puntje bij paaltje komt, is de man de boosdoener.

De omgekeerde psychologie die van een vrouw een slachtoffer en man een boosdoener maakt is een complete farce van de werkelijkheid. Vrouwen die kinderen willen moeten zelf kunnen voorzien in de verzorging van dat kind, in de oudheid was het niet zo als een vrouw niet mocht werken, maar die tijd is door feministen al lang voorbij. Je afhankelijk maken van een man is een eigen keuze en de consequenties voor die keuze ligt volledig bij de vrouw zelf.

Een man zou bij een zwangerschap de mogelijkheid moete krijgen omgang te hebben met het kind, of anders te kiezen voor een financiele abortus wanneer hij het kind niet wil of mag zien.

Over het niet mogen zien van je kind, kom ik in het volgende gouden gleuf artikel op terug.

Dus Dames, wie d’ r poes brand, moet op de blaren zitten.

En mannen, wees verstandig, laat nooit je nummer achter.

jP8tsmU

De groeten.

 

 

 

 

 

 

 

43 REACTIES

 1. Als, en ik zeg bewust “als” je dit prachtige stuk helemaal leest dan zou je op 12 jarige leeftijd moeten besluiten om hoe dan ook van homofiele overtuiging te worden. Er is nog nooit iemand anaal zwanger gemaakt. Afgezien van het stuk… Ik voel me al jaren een wandelende pin automaat, maar dan voor de Nederlandse fiscus, mevrouw Pendragon, de kinderen en de honden… Heel soms pin ik ook bij de visboer… Een bakje kibbeling en een broodje haring.

 2. Die wijven zijn genaaid in de zeventies ze moesten van henry en kornuiten (council of foreign relations) aan de bak.

  Gewoon arbeiten snollen want we hebbe hullie BTW nodig,verder nog iets?

  Daarna is plan B in gezet en de gehele kutzooi mot aan de chip.

  Dit jaar heet het jaar van PIN ONLY, schrijf het maar fijn op je voorhoofd!

  Over pak hem beet 25 jaar gaat ie in je hoof!

 3. Homo is uit de mode, trend is laat je pik afhakken of laat een pik opplakken.

  FF lachen, ze heeft een dikke pik, groter dan de mijne.
  https://www.youtube.com/watch?v=u27jvRquHMo
  De grappen van een ouwe jood.

  Nederland is niet meer het land van tulpen en molens, maar het land van van de gayparade.
  Snappie.

 4. Sorry voor jullie jongens, ik weet niet wat jullie allemaal voor slechts van vrouwen ervaren hebben, maar ik als vrouw voel me hier absoluut niet vertegenwoordigd. Ik ben 69 jaar, gehuwd geweest en heb drie kinderen. Mijn kinderen en mijn ex waren vrij om elkaar te zien, daar ben ik nooit tussengekomen omdat ik ook van mening ben dat ouders allebei rechten hebben. Zo goed en zo kwaad als het ging heb ik altijd mijn eigen boontjes gedopt, zij het dat ik op mijn 52e jaar een zeer ernstige burnout heb gekregen waar ik nog steeds de repercussies van draag. Maar, mijn ex heb ik geen strobreed in de weg gelegd, integendeel! De beslissende rechter vond het maar vreemd dat ik niets maar dan ook niets financieel van hem verlangde. Ik was van mening dat als hij, toen niet veel werk hebbende, weer volop werk zou hebben ik niet zijn (financiele) leven mocht beïnvloeden. Tenslotte zou hij een nieuwe relatie aan kunnen gaan aan, waarom zou ik daar dan voor geld tussen zitten? Had afgesproken met de rechter in het geval hij weer een eigen zaak of werk zou hebben, ik dan alleen eventueel alimentatie voor de kinderen zou ontvangen. En nu even iets ander: ik heb uiteindelijk alimentatie voor mijn ex moeten betalen. Ja, dat werd op een gegeven moment ingesteld. Ik weet dat er vrouwen zijn die uitbuiten, helaas zijn het er wel al te veel, maar scheer niet alle vrouwen over een kam, doe ik ook niet met mannen en over heel veel mannen is ook wel veel negatiefs te vertellen.

  Jappie [5] reageerde op deze reactie.
  hoc voluerunt [6] reageerde op deze reactie.
  Rsymond [7] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [12] reageerde op deze reactie.

 5. @Willie [4]: Het gaat dan ook niet om vrouwen die wel verstand en fatsoen hebben, maar juist degene die zo dom als een koe en profiteurs zijn

 6. @Willie [4]:

  Hallo Willie, dank je voor je reactie.
  Maar het punt waar je wel enigszins aan voorbij gaat is dat je uiteraard wel alimentatie ontving voor de kinderen.. Was hij verantwoordelijk voor het maken ervan of jij voor het krijgen er van.
  Waarom als je kinderen wil ben je dan niet bereid om er zelf meer aan bij te dragen. Waarom kon hij ze niet meer hebben zodat jou financiele last vermindert werd.

  Dat zijn vraagstukken die ik aan het daglicht wil brengen.
  Met alle respect voor vrouwen, maar de blame game wordt vaak gespeeld.

  Nu krijgen mannen ook alimentatie maar dat percentage is miniscuul,.

  Waarom kreeg je kinderalimentatie is dan mijn vraag… en waarom vond je dit gerechtvaardigd?

  Partneralimentatie komt ook voor in de serie, just wait.

  Nico de Geit [9] reageerde op deze reactie.
  Willie [16] reageerde op deze reactie.
  Willie [21] reageerde op deze reactie.

 7. In 2015 werden er weer minder baby’s geboren in Nederland. 1,6 of zo, per vrouw. Een derde daarvan is Turk, Marokkaan of andere import, blijft 1,1 over.

  Van die 1,1 autochtone Nederlandse moeders liet zich zo’n 30% bezwangeren door een exotische prins.

  Blijft over: ca. 0,7 autochtone Nederlandse baby. Niet dat dat iets uitmaakt natuurlijk, het maakt ook allemaal niets meer uit. Als dit zo doorgaat dan is het klaar. De autochtonen die overblijven worden verdreven of vermoord, of op zijn best als slaaf gehouden.

 8. Ik heb hard gewerkt en me veel luxe ontzegd om vermogen op te bouwen. Want dat vermogen heb ik nodig voor mijn oude dag.

  Ik heb geen verplichtingen meer naar vrouwen toe. En ik denk dat ik dat maar zo hou.

  Misschien is de gleuf van bepaalde jonge vrouwen goud waard, als ze ouder worden is dat zeker niet meer zo. Voor mij niet in ieder geval.

  Als je moet kiezen tussen een gouden oude dag of een met goud betaalde gleuf die – zoals gebruikelijk – heel erg tegen gaat vallen, wat gaat het dan worden?

  Mensen gaan relaties aan om aan de eenzaamheid te ontsnappen. Maar ik heb mensen om me heen, dus die behoefte is bij mij afwezig.

  Mijn ervaring is dat vrouwen meestal voorbij gaan een mannen met een low profile. Opmerkelijk, want ik hou een low profile aan om de ellende bij me weg te houden.

  Willie [17] reageerde op deze reactie.

 9. Het was Pluto, de opperrechter van de hel, opgevallen dat er al enige tijd tal van mannelijke zielen de onderwereld bereikten die zich allen over hun vrouw beklaagden. De aartsduivel Belfagor moet de zaak tot de bodem onderzoeken. In mensengedaante wordt hij naar de aarde gestuurd om een vrouw te huwen. Er wordt afgesproken dat hij tien huwelijksjaren alle kwalen van de man moet dragen.

  Belfagor belandt in Florence als Rodrigo van Castilië, een welgestelde en knappe jongeman met 100.000 dukaten op zak. Door zijn vrijgevigheid wil menig vader Rodrigo aan zijn dochter binden. Hij trouwt uit liefde met Onesta Donati. Ze komt uit een groot en arm gezin dat hij volledig moet onderhouden.

  Spoedig begint Onesta hem met scheldwoorden te overladen, als hij haar iets weigert. Haar hoogmoed en spilzucht brengen Rodrigo tot diepe wanhoop. Als al zijn geld op is, moet hij de benen nemen.

  Een boer Matteo del Bricca verbergt hem op zijn boerderij. Matteo maakt van de gelegenheid gebruik om samen met Belfagor een handeltje op te zetten. Hij beweert dat hij de duivel (Belfagor zelf) kan uitdrijven bij vrouwen. Hij verdient er een hoop geld mee en wil steeds meer. Belfagor doet met tegenzin mee en dreigt Matteo een kopje kleiner te maken. Om Belfagor te verjagen richt Matteo een podium op met een altaar en veel trompetgeschal.

  O wee, dierbare Rodrigo, het is je vrouw die jou zoekt. Uit schrik voor het huwelijk slaat Belfagor op de vlucht en keert met gezwinde spoed naar de hel terug.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Belfagor

 10. @Willie [4]:

  Willie, dit soort discussies moet je ook niet op jezelf betrekken. Het gaat er niet zozeer over dat vrouwen verschrikkelijke wezens zijn maar over de inrichting van de maatschappij.

  Ik ben overigens de mening toegedaan dat alle mensen verschrikkelijke wezens zijn, ongeacht sekse of etniciteit, enz. Je kunt ook redeneren dat mensen – net als dieren – allemaal goed zijn, en dat het probleem dus is gelegen in de beleving.

  Je kunt ook redeneren dat de mensen goed zijn, dat de maatschappij goed is, dat we ten onder gaan en dat dat goed is.

  Uiteindelijk zul je tot de conclusie komen dat alleen God ons nog kan redden. Maar of Hij dat ook gaat doen moeten we afwachten.

  Willie [18] reageerde op deze reactie.

 11. Als de JUISTE vrouw zich meldt is bij mij zeker de bereidheid aanwezig haar te bevruchten – ondanks alles. De vrouw krijgt heel veel rechten van de overheid, maar van haar wordt wel geëist dat ze voortaan trouw is aan het harem van de overheid.

  De overheid is een zeer onbetrouwbare partner.

  Maar meer over die JUISTE vrouw: mijn eisen zijn hoog. Alleen een heel goede vrouw is beter dan geen vrouw. De kans is klein dat ik zo iemand tref.

  Hoge eisen – van zowel mannen als vrouwen – zorgen natuurlijk wel voor een groot aantal vrijgezellen. Blijkbaar hebben ze allemaal zoiets van: alleen een heel goede partner is beter dan geen partner.

 12. Zoek eens op YouTube naar MGTOW (Men Going Their Own Way).
  In vooral Engels sprekende landen keren mannen zich steeds meer van vrouwen af, en in de rest begint het ook te komen.
  Er is gewoon een grote maatschappelijke druk om te trouwen, kinderen te krijgen, en dergelijke. Maar het helemaal niet in je eigen belang.
  Maar dat moet je maar terzijde schuiven.

  Ik heb het zelf zien gebeuren bij mij op het werk.
  De dochter van de baas was 45, wilde o zo graag een kind.
  Dus snel een vent opgescharreld op internet, en 2 maanden later getrouwd.
  Voor hem was het liefde op het eerste gezicht.
  Het zwanger worden wilde niet echt lukken, en de werknemers mochten aanhoren dat de dokters hadden aanbevolen dat ze die avond seks moesten hebben.
  Toen alles niet scheen te lukken, dook zij de koffer in met een werknemer.
  Et voila, 9 maanden later ploepte er een kleine uit.
  Inmiddels zijn ze alweer gescheiden, de tortelduifjes.
  Ik zag van het begin af aan dat die vent gebruikt werd.

  Goddank heeft de Gulden Snede geen macht over mij, en ook nooit gehad.

  Kijk voor een introductie over MGTOW: https://www.youtube.com/watch?v=iVXdxaaRiAU

  Sandman is een van dé grote MGTOW-content producers.
  Iedere dag een filmpje, en je kan ook een verzoek indienen waarover hij zou moeten praten. Kost 20$.

  Jappie [26] reageerde op deze reactie.

 13. Ik denk dat de libertarier/anarchist een uitstervende “soort” wordt.

 14. @Nico de Geit [10]: “Mensen gaan relaties aan om aan de eenzaamheid te ontsnappen.” Ben ik voor een heel groot deel mee eens, veel vrouwen zoeken/willen “het veilige haventje” of “het onder de pannen zijn” wat overigens ook voor sommige mannen geldt. Zelf heb ik gekozen om de man zelf en niet als een veilige broodbelegging; geld interesseert me niet, alhoewel het noodzakelijk is om te bestaan. Maar of een man een goed traktementen heeft of niet, maakt mij niet uit. En in mijn jonge jaren hebben er heel wat met heel veel geld en goede banen achter mij aangelopen, helaas of niet helaas voor hen werkte dat niet. “Mijn ervaring is dat vrouwen meestal voorbij gaan een mannen met een low profile.” Dit is dus niet waar ik mij in herken.

 15. Overigens past de ex van mijn huidige echtgenoot wel in de beschrijving. Zij wilde dat hij opdonderde, hij ging. Hij liet haar in de villa wonen met alles erop en eraan, betaalde alimentatie voor de kinderen en haar, geen huur en helft van de hypotheeklasten, telefoon ook gratis; mevrouw zat op rozen. En maar klagen en maar klagen dat ze arm was, maar ze klaagde altijd, dus pathologisch. Nadat mijn ex 15 jaar lang op een kamer had gewoond en een relatie met mij kreeg, siste ze hem toe toen ze merkte dat het serieus was tussen ons, dat ze net zoveel wilde hebben als ik kreeg!!!!! ????? Hilarisch, want ik had mijn werk en ik wilde helemaal niet samenwonen maar een LAT-relatie. Zij had nog nooit gewerkt, op zich voor de kinderen heerlijk altijd iemand thuis te hebben en ook wel zo rustig. Wel, dit heb ik ontbeerd natuurlijk, vandaar op een gegeven moment burnout. Ze is een lesbienne die op haart dertigste graag kinderen wilde en daar is mijn echtgenoot ingeluisd, alhoewel hij zo zijn twijfels had. Tja, dit vind ik vreemd en toch bleef hij trouw. Dus ook mannen kunnen zo hun stomme dingen hebben hoor. Toen zij eenmaal 3 kinderen hadden wilde ze helemaal niet meer met hem naar bed, tevoren was het ook al droefenis; hij mocht af en toe maar dan snel want dan was zij er zo vanaf 🙁 M.a.w.: een castrerend wijf. Toen ik het allemaal vernam was ik met stomheid geslagen dat hij dat allemaal gepikt had. Maar ja, kinderen he. En nog, alhoewel hij vrij laat erachter kwam wat hij allemaal geslikt had en ontnuchterd werd, kan hij niks geen kritiek op haar hebben, m.a.w. zij heeft een gouden gleuf omdat zij zijn kinderen hebben gebaard. Ook al hebben wij een gelukkige relatie, ik krijg hier wel eens mee te maken en het blijft een vreemd iets. Heren, herkennen jullie dat?

  .

  Hoc Voluerunt [23] reageerde op deze reactie.

 16. De bemoeienis van de overheid is bevolkingspolitiek: mannen met verstand en geld passen vanwege wetgeving wel op met wie ze daten. Mannen zonder geld kunnen doen waar ze zin in hebben, van een kale kip valt niet te plukken.

  Voorzichtige mannen krijgen van nature toch al minder kinderen, de wetgeving en zware sancties die hen treffen als het misgaat versterken die voorzichtigheid.

 17. @hoc voluerunt [6]: Dit probeerde ik toch duidelijk te maken. Dat ik vind dat we allebei verantwoordelijk zijn. En nee, ik heb nooit alimentatie ontvangen.
  De vraag of hij verantwoordelijk voor het maken en ik voor het ontvangen ervan was, vind ik niet relevant in deze.
  In onze situatie was hij niet in staat gezien zijn gedeprimeerde staat van zijn. Hij was zeker wel bereid maar toen in ieder geval “onvermogend” hierin actief mee te dragen.
  Hij kon mij niet helpen om mijn financiele last te verminderen omdat hij failliet was, hetgeen hem psychisch kapot maakte. Maar daar hoef ik verder natuurlijk niet op in te gaan. Het was nu eenmaal zo dat ik psychisch sterker in mijn schoenen stond, wat natuurlijk uiteindelijk wel een wissel op mij trok met drie kinderen op te voeden, want ook ik heb een grens. Maar goed, dat is verleden tijd.

  Jappie [24] reageerde op deze reactie.

 18. Misschien dat door een islamitisch bestaan het Goudengleufterrorisme beëindigt gaat worden?

 19. @Willie [19]:
  Klopt is was ook zo onnozel geweest.
  Vrouw is een sexbeest, pop huwelijk en kids er uit en hoppatee toen begon de ellende, de tekenen waren al daar in het begin maar liefde maakt blind.

  Uiteindelijk er jaren bij gebleven ivm angst voor scheiden en de gevolgen van die scheiding., die ik dus nu heb ondervonden, maar door veel vechten heb ik toch nu een leven over.

  Daarom ben ik in de wetten gedoken en wat je dan voor beerput open trekt dan snap je de mannen organisaties zoals dwaze vaders. Normaal zoals iedereen zie je ze op tv met de gedachte dat het wle meevalt maar als je het dan aan de lijven ondervind zie je pas wat er werkelijk achter het doek afspeelt en veel mannen van mijn leeftijd rond de 33 komen daar achter.

  Het uitgangspunt van al die wetten is dat de vrouw zwak is en verzorgd moet worden en dit wordt door vrouwen organisaties bekrachtigd, dit gaat altijd ten kosten aan de man.

  Volgende aretikel leg ik dat ook beter uit, dit was een opwarmertje.
  De huidige wetgeving omtrend familie recht zorgt voor verdure uiteendrijving van mannen en vrouwen en vervreemding van kinderen met vaders.

  Het gaat e rniet zo om dat vrouwen het ook daadwerkelijk doen, maar de kunnen het met alle gemak doen en dat is het ergste.
  Ook zijn veel mannen in de ontkenning en zien de gevaren niet, omdat zij ze juist niet aan de lijven hebben ondervonden.

  Vaak gaan d eogen pas open als het te laat is.

  Dit zijn geen uitzonderingen, vraag iedere vrouw als ze kinderen hebben en gene partner dat ze vinden dat ze recht hebben op een kinderalimentatie en het antwoord is volmondig ja, zelfs mannen vinden dit in veel gevallen ( en vaka ook kinderloos) het is een sociala stigma dit niet te vinden, terwijl als je er even rationeel over nadenkt vanuit een oogpunt van zelfbeschikking je al snel tot de conclusive komt dat het alles behalve social of morel is it te eisen van een vader.

  Willie [32] reageerde op deze reactie.

 20. @Willie [21]: Ik ben het er mee eens dat beide verantwoordelijk zijn, want iedereen, man en vrouw, is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Maar het feit dat vrouwen sterk staan en de grens erg laag ligt om deze positie uit te oefenen, waardoor de man vaak toch een zwak blijft houden is een gemeen, laag, achterlijk spel van de vrouwen met de gouden gleuf. En in welke tijd leven wij dat dit nog allemaal gepast is.

 21. @John [14]: En waarom ging ze niet gewoon naar een spermabank? Dit begrijp ik nou echt niet he. Dit soort acties gebeuren helaas teveel.

 22. Ooit – nog niet zo heel lang geleden – was het huwelijk een heilig sacrament van de Heer, enig en eeuwig. Even later was het alleen eeuwig. Voor protestanten is het huwelijk slechts heilig. Het staatshuwelijk bestond toen nog niet.

  Het kerkelijk huwelijk werd staatshuwelijk, niet enig, niet eeuwig, niet heilig – inhoudsloos.

  Voordat je een kerkelijk huwelijk sluit – wat dat ook mag inhouden – moet je eerst bij de staat trouwen. Het verzet daartegen groeit: de staat gaat niet over de eeuwigheid en heilige sacramenten.

 23. Heeft de vrouw nu voordeel van de staatsbemoeienis of juist nadeel?

  De bedoeling van de staat was de vrouw bevoordelen. Maar in de praktijk is het voordeel vaak ver te zoeken. Al was het alleen maar omdat de man geen geld heeft.

  Het lijkt er meer op dat de staat niet op wil draaien voor de kosten van een alleenstaande moeder en daarom de verwekker van het kind aansprakelijk stelt.

  Dat is enigszins te vergelijken met een werkgever die een werknemer ontslaat, ook hij draait op voor de kosten van de werkloze of zieke werknemer.

  Dan zijn er nog de vrouwen die voor hun man moeten betalen na de scheiding, zij hebben het daar vaak erg moeilijk mee, vinden het heel onrechtvaardig.

Comments are closed.