gale boetticherDe Libertarische Partij (LP) heeft een gelikte website, een Facebookpagina en veel vrijwilligers. Toch gaat het niks worden met de partij, en dat heeft ze volledig aan zichzelf te wijten.

Maar waarom dan? Het antwoord op die vraag ligt in het verkiezingsprogramma van de LP. Daar staat:

“Wij menen dat mensenrechten niet mogen worden ontzegd op basis van nationaliteit. Wij verwelkomen alle vluchtelingen naar ons land en veroordelen de pogingen van de overheid om hen te weerhouden. Wij wijzen ten zeerste alle maatregelen af die werkgevers straffen die buitenlanders zonder werkvergunning aannemen. Zulke maatregelen breidelen de ondernemingsgeest, beperken werknemers in hun vrijheid om te werken en ontmoedigen werkgevers stelselmatig om buitenlanders aan te nemen.

Vreemdelingen zonder identiteitsbewijs mogen niet de fundamentele vrijheden van beweging en arbeid worden ontzegd. Bovendien mag immigratie niet worden beperkt op grond van nationaliteit, ras, godsdienst, politieke overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid, of geslacht.

Daarom pleiten wij voor het intrekken van alle beperkingen van immigratie, afschaffing van de vreemdelingenpolitie en de douane, en amnestie voor allen die het land illegaal binnengekomen zijn. Zulks op voorwaarde dat zij geen bijstand, subsidies, of privileges van overheidswege genieten, direct of indirect. Wij wijzen deze ondersteuning van overheidswege af, net zoals wij deze voor alle andere mensen afwijzen.”

Met zo’n programma ben je kansloos. Het schrikt vrijwel iedere potentiële kiezer af, en is daarnaast niet eens libertarisch.

Wat ze bij de LP niet begrijpen, is dat er niets mis is met grenzen. Ze zijn niet onlibertarisch. Grote denkers als Murray Rothbard en Hans Hoppe hebben dat al eerder betoogd.

Grenzen zijn het fundament van een succesvolle en geordende samenleving. 

In een libertarische wereld is alle grond in private handen. Die grond wordt gemarkeerd met een grens, en de eigenaar bepaalt wie wel en wie niet die grens mogen overtreden.

Winkelcentra, tolwegen, huiseigenaren en de meeste andere rechtspersonen zullen geen criminelen toelaten op hun grond. Ze zullen ook geen vrouwenhaters en gewelddadige extremisten verwelkomen, en ze hebben daar het volste recht toe.

Als ze die figuren wel zouden toelaten, dan gaat dat ten koste van de veiligheid en de waarde van het eigendom. Klanten en bewoners zouden zich onveilig voelen, en dat willen zij niet.

In de huidige, onlibertarische samenleving mogen particulieren geen selectie aan de poort doen.

Bedrijven mogen niet discrimineren, en de infrastructuur bestaat volledig uit publieke grond waar iedereen vrij mag rondlopen. Daardoor worden Nederlanders gedwongen samen te leven met figuren waar zij niks mee te maken willen hebben.

De enige grens die er nog wel toe doet, is de landsgrens. Dat is de enige plek waar we ongewenste figuren nog kunnen tegenhouden vóór ze in onze persoonlijke levenssfeer komen, en bij gebrek aan beter zal de overheid dat dus maar moeten doen.

Is dat ideaal? Nee, maar het is veel beter dan het massaal toelaten van criminelen, vrouwenhaters en gewelddadige extremisten.

Mede door de schokkende gebeurtenissen in Keulen weten we dat die drie groepen erg goed vertegenwoordigd zijn onder de vluchtelingen. Het zou ontzettend stom zijn om hen massaal toe te laten.

‘Maar nee’, zegt de LP, ‘de overheid heeft niet het recht om die vluchtelingen tegen te houden.’  Dat zou namelijk een schending zijn van de rechten van die mensen…

Weet je wat ook een schending van rechten is? Als veel van die vluchtelingen meisjes aanranden en oude vrouwtjes beroven.

Zolang de staat een monopolie op geweld heeft, moet zij ons beschermen.

Als er een moord gepleegd wordt, dan is het nog altijd beter dat de staat de moordenaar vervolgt dan dat niemand het doet. En zolang onze landsgrenzen de enige grenzen zijn die ertoe doen, moet de staat die wel in stand houden.

Pas als de leiding van de LP dit begrijpt, gloort er voor de partij weer een beetje hoop aan de horizon. Zo niet, dan zal het voor altijd een marginale club blijven.

Gale Boetticher

47 REACTIES

 1. De argumentatie van dit artikel is deze: de taak van de staat is de burgers beschermen, de vreemdelingen zijn voornamelijk criminelen, vrouwenhaters en gewelddadige extremisten. Derhalve is de staat gerechtvaardigd, neen, verplicht, de vreemdelingen tegen te houden.

  De stelling dat de meerderheid van de asielzoekers uit criminelen of gewelddadige extremisten bestaat is een stelling die ik niet durf te verdedigen.

  Als we naar vorige stromen asielzoekers kijken is dat ook niet waarschijnlijk. Het hangt een beetje af van het land van herkomst. Maar in het algemeen komen asielzoekers eerder in de bijstand en de sociale woonkazernes dan de gevangenis.

  Op basis van deze redeneertrant de overheid het recht geven de vreemdelingen tegen te houden lijkt me geen geldige argumentatie. Er zijn andere overwegingen voor deze discussie.

  Rob [4] reageerde op deze reactie.
  Gale Boetticher [8] reageerde op deze reactie.

 2. Een ander discutabel punt is het verzoek aan de overheid om voor veiligheid te zorgen. Een minarchist kan dat doen, een AK-er als Hoppe zal nooit de staat verzoeken om iets uit te voeren. Omdat de staat gebaseerd is op dwang en niet op vrijwilligheid.

  Hoppe valt inderdaad de stelling aan dat iedereen zich zomaar zou mogen vestigen maar maakt volgens mij niet de stap naar het invoeren van een EU brede grensbewakingsdienst die met dodelijk geweld mensen gaat tegenhouden.

  Er is hier een kooitje dat klaar staat voor de Europese bevolking. Met een blokje kaas erin. De bevolking die het gehad heeft met de EU gaat straks in praktijk de EU verzoeken om meer EU. Het probleem dat de EU heeft geschapen, moet worden opgelost met meer staat en meer EU.

  Hoe meer EU gaat uitpakken weet ik nog niet. Het kan een hoop wetten zijn, en nationale landen die grenzen sluiten en asielzoekers opjagen. Het kan zijn een EU leger van gewapende grensbewakers. Dat is wel het laatste dat ik zou willen. Gewapende EU ambtenaren. Die natuurlijk niet aan de buitengrenzen gaan blijven.

  Daarnaast is er de ijdele gedachte dat een staat drugs of mensen kan tegenhouden. Dat kan alleen door opoffering van heel veel middelen en vrijheden. De staat moet in eerste instantie stoppen met het subsidieren van vreemdelingen. Daar ben ik het wel mee eens. Hopen dat de staat jou effectief gaat beschermen is een ijdele hoop. En dat is wel een uitgangspunt van dit artikel, dat de staat je kan beschermen.

 3. De LP gaat het zeker niet redden. Reden is niet zozeer het bovenstaande stuk uit het partijprogramma. Reden is de angstige burger die geen verantwoordelijkheid wil dragen. Libertarisme vraagt van je dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt voor je leven. Dat je respect hebt voor de ander. De LP communiceert niet voldoende met het buikgevoel van de burger. Zij is te elitair voor de massa en praat te ingewikkeld.
  Het klinkt wel lekker hoor: Wij wijzen loonbelasting en inkomstenbelasting af. Maar het is geen realistisch doel. De burger ziet er de voordelen niet van.

  Afschaffen van alle belastingen. Enig idee hoe bedreigend dat overkomt bij de gemiddelde burger? Die is doodsbang dat de overheid dan niets meer voor hem doet. En de burger is gewend aan de verzorgingsstaat.

  De burger schuift de verantwoording af op de staat en betaalt daar vrolijk ongeveer 50% van zijn inkomen voor.

  De LP gaat het niet redden omdat zij niet zichtbaar is. Er is geen communicatie met “de massa”. Als er al communicatie is, dan wordt er vaak voor eigen parochie gepreekt. De LP zou zich moeten oriënteren op een fusie met een partij die al meer inhoud heeft. Of er een lijstverbinding mee aangaan, meeliften op die naamsbekendheid.

  Enfin, ik draag die club een warm hart toe, maar daar blijft het dan ook bij.

  Leonardo Pisano [9] reageerde op deze reactie.
  John [15] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [1]:

  “Maar in het algemeen komen asielzoekers eerder in de bijstand en de sociale woonkazernes dan de gevangenis”.

  Laat de CTB Dick Schoof nou vorige week gewaarschuwd hebben dat de 2e generatie van deze asielzoekers wel degelijk een gevaar vormt.

 5. Alle discussie gaat over “asielzoekers”. Niet over “vreemdelingen” (want niet iedere vreemdeling heeft de veilige haven van asiel nodig) of “gedrag”. Er is sprake van veel stemmingmakerij en generaliseren.

  Het enige dat relevant is, is gedrag. Je kunt en mag de één niet afrekenen op het schadelijke gedrag van een ander.

  Als er dan toch zonodig een staat moet zijn, waarom dan niet de nachtwakersstaatdie Nederland ooit was? Nachtwakersstaten kunnen best samenwerken met andere staten, maar worden er nooit door beheerst.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico [5]: In het staartje hiervan: Wat zou erop tegen zijn de nachtwacht in ere te herstellen? Gewapende wachten vanuit de burgerij. Scheelt een berg aan salarissen voor overheidsdienaren genaamd ‘politie’ of ‘militairen’ en biedt een ieder de kans om zijn natuurlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en bescherming te nemen.

 7. De communicatie met de buitenwereld van de LP is opvallend afwezig. Het laatste wat ik hoorde waren de borrels die er intussen niet meer zijn, of lijken te zijn. Verder lijkt er een ruzie binnen de partij te zijn uitgebroken nog voordat er ergens een (1) zetel behaald is. Iets te veel met zichzelf bezig?

  Hoe is het overigens met Toine afgelopen na al het overheids-machtsvertoon rondom het HJC?

 8. @Ratio [1]:

  Ik beweer niet dat precies de meerderheid van de asielzoekers crimineel is, en ik pleit ook niet voor een Europese grensbewakingsorganisatie.

  Mijn punt is simpel: zolang er een staat is, moet zij haar grenzen bewaken. Om misverstanden te voorkomen, heb ik enkele zinnen gemarkeerd waarin die boodschap benadrukt wordt.

  Vergelijk het met het volgende:

  Het is volledig gerechtvaardigd – als libertariër zijnde – om de politie te bellen als je in gevaar bent. De staat voorkomt namelijk dat wij onszelf effectief mogen verdedigen.

  Hetzelfde geldt voor grenzen. Zolang de samenleving niet volledig libertarisch is en uit privaat eigendom bestaat, moet de staat de grenzen bewaken. Wij mogen dat niet zelf.

  Zelf heb ik het idee dat dit voldoende duidelijk is in het artikel, maar mocht dit niet zo zijn: laat het weten en ik pas het aan.

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Pendragon [3]:

  Ik kan me wel vinden in deze observatie/conclusie. Het gaat in de eerste plaats om een aantal duidelijke rotsvaste principes/”beliefs”, waar het partijprogramma een uitwerking van is (dynamisch, aangepast aan de realiteit van de dag). Programma is altijd ondergeschikt aan de “beliefs” van de partij. Zo krijg je identiteit.

  Minder belasting is een populistische uitspraak en heeft het karakter van een “free lunch”. De kern is de oorzaak van de belasting aan te pakken: een te grote overheid. haal taken weg bij de overheid en de belasting kan omlaag.

  De politiek heeft slim het begrip “vrije markt” geïntroduceerd (zorg, energie bijv), waar mensen eerder verslechtering zien dan verbetering. Vervolgens wordt geroepen dat de vrije markt niet werkt. Vrijwel niemand schijnt door te hebben dat er geen sprake is van een vrije markt. Zo kunnen we boeken vol schrijven. Cognitieve dissonantie zit in de weg.

  Concluderend vind ik het artikel van Gale een sterke impuls om de uitgangspunten en communicatie met “de massa” grondig te analyseren. Ik ben benieuwd of de partijleiding de handschoen oppakt (in niet-agressieve zin uiteraard :)).

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 10. Beste Gale Boetticher [8]:
  Vergelijkzolang er een staat is, moet zij haar grenzen bewaken eens met zolang er een maffia is moet ze haar territorium bewaken Oke, dit is een beetje kort door de bocht. Maar de kern is dat je, zoals ik het zie nooit om meer overheid moet vragen, of meer overheidsingrijpen. Alleen maar om minder ingrijpen.

  De staat zal het niet lukken de asielzoekersstroom effectief te doen opdrogen. Vraag dat dan niet aan de staat, want je weet dat het gaat mislukken. Of heel veel geld en vrijheden gaat kosten.

  Vraag dan aan de staat om hetgeen een grondrecht zou moeten zijn, je effectief te mogen verdedigen, in ere te herstellen. Begin bij traangas vrijgeven en eindig met vrij wapenbezit. En herroep artikel 1 van de grondwet want dat staat lijnrecht tegenover het recht op vrije associatie, om te gaan met wie je maar wenst.

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.
  Individualist [21] reageerde op deze reactie.

 11. @Leonardo Pisano [9]:
  Politici staan op het toneel om te roepen wat er zou kunnen zijn en een richting te wijzen. Welke richting is dat?
  a) Minder is beter?
  b) Meer is beter?
  Meer of minder in termen van overheidsbemoeienis.
  Libertariërs zullen in de richting van minder wijzen.

  Bestuurders en andere overheidsdienaren voeren alleen uit. Dat levert vaak kilheid op. Bij karakterbederf (annex corruptie) ook meedogenloosheid.

  De keuze voor minder betekent echter wel dat mensen hun natuurlijke verantwoordelijkheden moeten nemen voor hun eigen levens en ten opzichte van hun naasten. Doen zij dat niet, dan zijn de daadwerkelijk zwakken (fysiek zwak bij fysieke aggressie of kwetsbaren bij schaarste) per definitie de dupe. Op de één of andere manier is er voor hen een vangnet nodig, tenzij zelfzuchtige mensen vinden dat deze mensen vermoord/verkracht mogen worden of kunnen creperen als ze niet aan eisen voldoen die hun omgeving hen dwingend oplegt. Voorbeelden:
  – Mag een weduwe voor haar kinderen zorgen of MOET ze werken voor geld?
  – Mag een oudere ‘een tandje terug’ of MOET hij bijklussen om zijn door derden opgelegde lasten te kunnen voldoen?
  – Mag een vluchteling die daadwerkelijk de veilige haven van asiel nodig op adem komen of MOET hij eerst allerlei papieren laten zien, bureaucratie doorlopen en bewijzen dat hij geen uitschot is?

  Wordt dit vangnet door mensen geleverd, of is daarvoor ingrijpen van een ‘hogere macht’ die bekend staat als ‘de overheid’ (die over mensen heerst) noodzakelijk om goedwillende mensen te beschermen tegen de onnadenkende en kortzichtige massa?

  Is de levensweg middels een vangrail gescheiden van de afgrond, of dringen ontspoorde sheeple mensen ongeremd de afgrond in?

  • Hier zijn we het helemaal over eens. Aan het geweldsmonopolie van de staat moet een einde komen.

   Feit is echter dat dit voorlopig niet gaat gebeuren. Om dan toch maar iedereen toe te laten is heel onverstandig.

   De Libertarische Partij zegt ook niet in haar verkiezingsprogramma dat er een einde moet komen aan het monopolie op geweld. De partij is daar heel vaag over.

   Wat wel in het verkiezingsprogramma staat, is dat open grenzen prima zijn zolang de verzorgingsstaat maar wordt afgeschaft. Dat is te kort door de bocht, niet libertarisch en schrikt mensen af.

   Voor meer daarover, raad ik je dit uitstekende artikel van Lew Rockwell aan.

   Keinstein [16] reageerde op deze reactie.

 12. Zijn overheidsdienaren een afspiegeling van de bevolking of andersom?

  Het gegeven dat het libertarisme weinig aanhang heeft kan daardoor misschien verklaard worden.

  Toen de Romanovs in Rusland van de troon gestoten werden, kwam het communisme. Onder het mom van gelijkheid en broederschap en onder de vlag van het communisme ontstond dwingende, tirannieke bemoeizucht. Onder de naam socialisme werd dit gedachtengoed populair aan de andere kant van het IJzeren gordijn, in het westen. Andere verpakking, zelfde inhoud.

  Wie opgegroeid is met bemoei- en heerszucht van overheidswege, volgt als individu deze voorbeelden. ‘Een tandje terug’ zoals het libertarisme voorstaat is een hele omschakeling in het denken! Libertariërs, inclusief libertarische politici, wijzen een weg die mensen zich niet voor kunnen stellen. Geen wonder; er zijn geen vrijstaten waarin mensen ter inspiratie het goede voorbeeld geven.

 13. @Pendragon [3]:
  Je betaalt eerder 75 tot 80% van je inkomen als je werkt aan de staat, als je alle belastingen meetelt (BTW, accijns, en vele anderen).
  Dat is een van de redenen dat werken niet loont.
  Ik ben liever werkloos, ga laat naar bed, sta laat op, en krijg mijn maandelijkse geld met niks doen. Wie kan mij dat kwalijk nemen?

  Pendragon [24] reageerde op deze reactie.

 14. @Gale Boetticher [13]: Inderdaad, het toverwoord is eigendom en dat wordt vergeten door de LP. Er is meer eigendom dan je bankrekening en de aanval daarop middels belastingen. Dat gezegd hebbend is het even zo goed zinloos om de politiek te vragen de immigratie te beteugelen, omdat dit beleid al decennia door de politiek gevoerd wordt. Zij willen het dus. Uitgezonderd de hooivork en de guillotine kun je er weinig tegen doen omdat we heersers hebben die ons besturen.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Keinstein [16]: Eigendom is een term. Waar staat ‘ie voor? Er zit nogal wat zwarte magie rondom dit toverwoord:

  Is ‘mijn vrouw’ of ‘mijn kind’ mijn eigendom?
  Ontstaat eigendom door je iets toe te eigenen?
  Of is eigendom iets wat je zelf genereert (toegevoegde waarde), koopt of ontvangt (iets anders dan nemen)?

  Moet je eigendom zoals een tros bananen bewaken, of heb je de verantwoordelijkheid te delen met anderen? Denk bijv. aan gastvrijheid, barmhartigheid.

  Witte magie is iets goeds doen met eigendom.
  Zwarte magie is verdorven gedrag rondom eigendom.
  In die zin is eigendom inderdaad een toverwoord.

  Keinstein [19] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [34] reageerde op deze reactie.

 16. De Libertarische Partij is inderdaad kansloos. Ik draag ze echter een warm hart toe vanwege hun aversie tegen een overheid, en wel omdat absolute macht absoluut corrumpeert. Het probleem, wat mij betreft, zit hem er echter in dat datzelfde geldt voor de gevolgen van ‘ongelimiteerd kapitalisme’. DAT KRIJG JE NOOIT VERKOCHT! En naar mijn idee, ook logisch. Ik weet het: vloeken in de kerk, maar het moet maar eens gezegd.

  Hoe ik dat denk te kunnen ondervangen? Voorbeeld:

  Alle vermogen tot 1 miljoen belastingvrij, alle jaarinkomsten tot 100.000 belastingvrij. Alle bedrijfsomzetten tot 1 miljoen belastingvrij. Maar daarboven een extreem progressieve belastingheffing. (Belasting = diefstal, behalve als je daar vrijwillig voor kiest) Bovendien kan eenieder op deze wijze belastingheffing vermijden!

  Doel: het ontnemen van absolute macht = absolute corruptie (van o.a. de grote multinationals). Dit geeft bijvoorbeeld meer kansen aan anderen, met meer kapitaalkrachtige deelnemers binnen je maatschappij. Liever bovendien ook 1.000 Faceboeken dan eentje.

  Ik heb al eens eerder gezegd: Libertarisme komt veel te vaak (in de theorie) over als absolute waarheid, waardoor het een religie wordt. M.i. is dat fout. Het moet zich als dynamisch presenteren en als zodanig acteren.

  Bertuz [35] reageerde op deze reactie.

 17. @Keinstein [19]: Een discussie over eigendom is ook niet nodig. Het enige dat ik wilde aangeven was dat er veel misverstanden over eigendom bestaan. In de kern en m.b.t. libertarisme; van wie is jouw leven? Alleen de eigenaar kan rechtmatig besluiten daarover nemen c.q. heeft de vrijheid en zelfs verantwoordelijkheid dat te doen. Zijn andere mensen eigenaar van je leven? Of ben je dat zelf? En als er zoiets bestaat als eigendomsrecht over je leven, hoe dient er dan gehandeld te worden als er inbreuk gemaakt wordt op dat recht? Het is zeer basaal, maar scheelt wel allerlei discussie’s over partijprogramma’s denk ik.

 18. Op de ene of andere manier is dit partijprogramma-onderdeel aan mijn aandacht ontschoten. Merkwaardig, want het zou meer dan genoeg reden geweest zijn om te weigeren op deze partij te stemmen.

  Ik heb zelf op de Engelse versie van mijn blog artikelen geschreven waarom “vrijheid van beweging” helemaal geen libertarisch principe is, noch “open grenzen”. Zoals het punt in het programma van de LP omschreven is, is het niets meer dan egalitair-progressief geleuter. Want zij nemen de situatie zoals die is, en passen daar eenzijdig quasi-libertarische beginselen aan toe, daarbij negerend dat privé-bezitters hen NIET MOGEN WEIGEREN in de huidige realiteit. Het overtreden van libertarische rechten is dus niet alleen te verwachten, maar te garanderen. Zeker gezien de praktijk die we telkens in het nieuws kunnen lezen.

  Eigenlijk komt het hier op neer: Een inbreker gooit jouw huisdeur wagenwijd open, een vreemdeling wordt toegelaten in je huis, en neemt plaats op jouw bank. Jij kan en mag daar niets aan doen, want echt prive-bezit, en het recht dit te verdedigen, bestaat niet. Volgens de LP heeft de vreemdeling het volste recht jouw huis te betreden en op jouw bank te bezitten, omdat niet de vreemdeling verkeerd bezig is, maar de inbreker. Als je klachten hebt, moet je dus bij de inbreker zijn. Als die eenmaal weg is, mag jij de vreemdeling pas uit je huis verwijderen. Jij mag dat zelf niet doen, want zolang de inbreker de baas is kan niet worden bepaald of de vreemdeling door jou in je huis zou worden verwelkomd of niet. Omdat er een kans bestaat dat je hem wel zou verwelkomen, moeten “we” er ook maar van uit gaan dat hij het recht heeft in je huis te zijn.

  Wij mogen, volgens Ratio, ook niet verwachten van de inbreker die de macht heeft genomen, dat hij vreemdelingen de toegang tot je huis weigert als je dat wil, omdat wij ook vinden dat de inbreker eigenlijk geen recht heeft op die macht. Dat is nu eenmaal een principezaak, weet je?

  @Ratio [10]:

  Waarom gebruik jij nog de wegen en andere faciliteiten die door de overheid geproduceerd, gefinancieerd of verzorgd worden? Is het misschien omdat jij die nodig hebt, zoals iedereen bescherming van zijn leven, veiligheid en rechten (voor zover die er nog zijn) nodig hebben? Volgens jouw argument moeten wij maar accepteren dat onze rechten en zelfs veiligheid met voeten getreden worden, omdat de “verdediger” in kwestie de overheid is.
  Een typische houding van libertarische zelfnegatie en zelfdestructie.

  Feit is dat we, als het om de overheid gaat, net zomin principieel hoeven te zijn, als zij zijn. Gezien het feit dat we (gedwongen) betalen voor hun diensten, hebben wij daar gewoon recht op, zeker zolang zij een monopolie hebben. Als de enige manier om ons te vrijwaren van onwelkome mensen op ons prive-bezit is, om deze monopolie te gebruiken, dan is dat maar zo. Daar hebben wij namelijk een bijdrage voor moeten afstaan, buiten het feit dat wij geen prive-oplossing mogen gebruiken.

  Als de mafia de enige manier is, waarmee ik mijn eigen veiligheid en rechten kan garanderen tegenover mensen die deze veiligheid of rechten misbruiken of in gevaar brengen, dan gebruik ik de mafia. Ik heb niet de plicht om aan zelfnegatie of zelfdestructie te doen, enkel en alleen omwille het “principe” dat de mafia geen bestaansrecht heeft.

  Ratio [23] reageerde op deze reactie.

 19. “Wij menen dat mensenrechten niet mogen worden ontzegd op basis van nationaliteit.

  De vraag is of hier sprake is van het ontzeggen van “mensenrechten” zoals begrepen in de libertarische filosofie. Gale, ikzelf en anderen hebben al betoogd dat iets als “vrijheid van beweging” helemaal niet bestaat. Er is vrijheid van beweging op andermans prive-eigendom? Nee. Dus moet “vrijheid van beweging” meteen al veel specifieker worden gemaakt. Iets dat de LP nalaat. Feit is, dat vreemdelingen helemaal geen rekening houden met libertarische ideeën over privé-bezit. Zij overtreden dus bij uitstek die rechten van privé-bezit, en kunnen niet bogen op “mensenrechten” die dat toestaan. Zelfs als sommigen hen onder libertarische omstandigheden zouden verwelkomen, laat dat onverlet dat zij in de huidige situatie geen toestemming vragen, en dus geen “recht” kunnen hebben zich daar te bevinden.
  Ook is het hierbij verder irrelevant of het de overheid is die hen tegenhoudt, omdat dit nog steeds niet betekent dat migranten een “bewegingsrecht” hebben die overtreden wordt.

  Wij verwelkomen alle vluchtelingen naar ons land ent veroordelen de pogingen van de overheid om hen te weerhouden.

  Je reinste vorm van collectivisme, en verkeerde vertegenwoordiging, om te stellen dat libertariers “ALLE vluchtelingen” verwelkomen in ons land.
  Ten eerste: verwelkomt de LP ook criminelen die prive-eigendom schenden?
  Ten tweede: Wie vertegenwoordigt de LP als ze stellen “wij” verwelkomen *alle* asielzoekers?
  Ten derde: Sinds wanneer spreken libertariers van “ons land”? Sinds wanneer hebben “wij” een land? Wat de LP zou moeten zeggen (op zijn minst) is “Wij verwelkomen asielzoekers op ons eigen privé-gebied.” In plaats daarvan pretendeert de LP voor iedereen in het land te spreken.

  In libertarische zin is er geen “ons land”. Want als er “ons land” is, zijn er ook “onze landsgrenzen.” En in dat geval: waar haalt de LP dan het idiote idee vandaan dat buitenlanders een mensenrecht zouden hebben om in “ons land” te zijn?

  Wij wijzen ten zeerste alle maatregelen af die werkgevers straffen die buitenlanders zonder werkvergunning aannemen. Zulke maatregelen breidelen de ondernemingsgeest, beperken werknemers in hun vrijheid om te werken en ontmoedigen werkgevers stelselmatig om buitenlanders aan te nemen.

  Met dit specifieke deel, uit de context van de rest, kan ik het wel eens zijn.

  Vreemdelingen zonder identiteitsbewijs mogen niet de fundamentele vrijheden van beweging en arbeid worden ontzegd. Bovendien mag immigratie niet worden beperkt op grond van nationaliteit, ras, godsdienst, politieke overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid, of geslacht.

  Ten eerste bestaan er in het libertarisme geen “fundamentele vrijheden van beweging en arbeid.” Dit is allemaal totaal afhankelijk van de voorwaarden en/of toestemming van privé-eigenaren. Tenzij deze vrijheden compleet gelimiteerd zijn tot het eigen privé-eigendom. Maar in dat geval is fundamenteel recht van privé-eigendom meer dan genoeg.
  Ten tweede mogen privé-bezitters buitenlanders toegang weigeren *om welke reden dan ook*, inclusief die berust zijn op vooroordelen.
  Libertarische is geen egalitarisme.

  Daarom pleiten wij voor het intrekken van alle beperkingen van immigratie, afschaffing van de vreemdelingenpolitie en de douane, en amnestie voor allen die het land illegaal binnengekomen zijn. Zulks op voorwaarde dat zij geen bijstand, subsidies, of privileges van overheidswege genieten, direct of indirect. Wij wijzen deze ondersteuning van overheidswege af, net zoals wij deze voor alle andere mensen afwijzen.”

  De notie dat de grote stromen migranten en vluchtelingen zoals wij die kennen, ooit zouden bestaan bij gebrek aan enige overheidshulp- of ondersteuning, is je reinste fantasie. Die stromen zijn puur gebaseerd op het krijgen van hulp, noodzakelijk of niet, die zij denken te krijgen van de “samenleving” (lees: overheidsinstanties). Asielzoekers of migranten die puur een libertarische inslag hebben, zouden waarschijnlijk op minder dan de vingers van twee handen te tellen zijn. Het zou zo zeldzaam zijn, dat het hele nut van het artikel zou verdwijnen.

  ir Jacob bogers [39] reageerde op deze reactie.

 20. Beste Individualist [21] je stelt: Waarom gebruik jij nog de wegen en andere faciliteiten die door de overheid geproduceerd, gefinancieerd of verzorgd worden? Is het misschien omdat jij die nodig hebt, zoals iedereen bescherming van zijn leven, veiligheid en rechten (voor zover die er nog zijn) nodig hebben? Volgens jouw argument moeten wij maar accepteren dat onze rechten en zelfs veiligheid met voeten getreden worden, omdat de “verdediger” in kwestie de overheid is.
  Een typische houding van libertarische zelfnegatie en zelfdestructie.

  Anders dan anderen zie ik meer overheidsingrijpen niet als oplossing. Niet voor dit probleem en niet voor andere problematiek.

  Natuurlijk ben je in de meeste gevallen gedwongen de diensten van de overheid af te nemen. Ik stel ook niet dat je geen gebruik mag maken van de overheid. Wat ik wel stel is dat het hoop stellen in de overheid om je probleem op te lossen meestal op een teleurstelling zal uitdraaien. En het dus beter is de kern aan te pakken. En dus te betogen dat de burger zichzelf mag verdedigen.

  Als jij in deze je hoop wenst te stellen in de overheid moet je dat vooral doen. Maar wees in dat geval svp zo sportief om dan ook te accepteren dat andere personen op andere vlakken hun belangen via diezelfde overheid gaan afdwingen. Op jouw kosten. Is dat dan niet een vorm van libertarische zelfontkenning? Wel meer staatsdwang vragen voor wat jij belangrijk vindt? En verder een kleinere of geen overheid wensen?

  Individualist [28] reageerde op deze reactie.

 21. @Pendragon [24]:
  Het beste zou dan zijn als je zwart werkt, spaart (in goud) in plaats van pensioenpremie te betalen, en zoveel mogelijk zwart koopt.
  Anders gebruikt het systeem jou ook, net zoals het iedere werkende gebruikt.
  Natuurlijk is het mooi als je je eigen broek op houd, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer, omdat je broekzakken steeds meer vol lood worden gepropt, tot je broek te zwaar wordt om op te houden.
  De laatste decennia is dat allemaal steeds moeilijker geworden, en nu zetten ze er echt de vaart erin, om je de laatste duw te geven.

  Pendragon [31] reageerde op deze reactie.

 22. Ik denk dat de partij eerder kansloos is gemaakt door slecht bestuur de afgelopen jaren dan door het uitdragen van haar standpunten over migratie.
  Verder is het moeilijk te verkopen dat je als libertariër deelneemt aan verkiezingen. Dat wringt, eufemistisch.

 23. @Ratio [23]:

  Jouw vergissing zit hem er in dat ik de overheid zou gebruiken ten behoeve van rechten, vrijheden en veiligheid die IK OOK IN libertarische samenlevingen zou hebben, maar waarbij ik nu, in de huidige realiteit, niet in de gelegenheid wordt gesteld dat te laten doen door een private organisatie, of desnoods zelf.

  De libertarische zelfnegatie/destructie zit er hem dus in, dat jij vindt dat libertariers die rechten, vrijheden en veiligheid maar moeten opgeven (in het ergste geval) als dit betekent dat we ons moeten wenden tot de overheid, wetende dat een andere partij, of jijzelf, dit niet kan doen.

  Ik hoef dus helemaal niet sportief te doen over andere mensen die de overheid voor hun doeleinden gebruiken, als die andere doeleinden niets te maken hebben met zaken die acceptabel zouden zijn in een libertarische samenleving. Ik *wil* namelijk graag dat ik voor mijn belangen op zou kunnen komen zonder de overheid hiervoor te gebruiken, maar kan dat nu eenmaal niet. Dat is heel wat anders dan iemand die de overheid gebruikt voor zaken die hij ook alleen maar aan de overheid te danken heeft (m.a.w. zaken die hij alleen kan verkrijgen via de initiatie van geweld).

  Jij stelt dat het beter is te pleiten voor zelfverdediging. Maar dit is dus die zelfnegatie. We leven namelijk niet in lala-land maar in de realiteit.
  En in de realiteit is er een grotere kans op een overheid die grenzen sluit, dan een overheid die vrij wapenbezit toelaat, en zelfverdediging met die wapens niet juridisch vervolgt, terwijl zij tegelijkertijd hele volksstammen uit de wereld het land in laten met tegengestelde culturele denkbeelden.

  Met andere woorden: jij mag fijn door blijven slapen. Vind je het erg als ik de realiteit in acht neem?

  A propos: denk jij dat er niet 1 vrouw zou zijn verkracht in Keulen als vrouwen zichzelf mochten verdedigen? Wat zeg je tegen de vrouwen die ondanks het recht op zelfverdediging toch verkracht zouden zijn dankzij de massastroom van asielzoekers die op de verzorgingsstaat zijn afgekomen?

  Daarom is en blijft het simpel: zolang er een verzorgingsstaat is EN er geen recht is op vrij wapenbezit, heeft de van ons belastinggeld terende overheid de morele plicht om in ieder geval te doen waarvoor het ZELF claimt bestaansrecht te hebben: maximaal zijn best doen ons te beschermen.

 24. @Gijs [26]:

  Van een partij dat stelt dat “alle asielzoekers welkom zijn in ons land” hoef je weinig nuance te verwachten. Ten eerste is het absurd dat ALLE asielzoekers welkom zijn. Zouden de verkrachters van Keulen ook welkom zijn?
  Ten tweede, welkom waar en bij wie? Zeker niet bij iedereen.
  Ten derde, er bestaat in het libertarisme niet zoiets als “ons land”, want dat is een collectivistisch begrip.
  Ten vierde mag de libertarische vorm van immigratie wel degelijk beperkt worden op basis van ras, geslacht, geloof, cultuur of andere zaken. Iemand die een ander van zijn prive-gebied wil houden op basis van afkomst, heeft daar binnen het libertarisme het volste recht toe.

  Het is dus helemaal niet zo raar dat het standpunt van de LP gefileerd wordt, want ze weten zelf niet eens wat ze nou precies zeggen of bedoelen.
  Zoals het er nu staat zou ik het nooit steunen.

  ir Jacob bogers [41] reageerde op deze reactie.

 25. @Ratio [12]:

  Deze zin heeft draagvlak.

  Nu nog een formule vinden, waarbinnen het een en ander naar een tevreden op lossing leidt.

  VOOR ONS ALLEN!!!

  En dat lukt niet zonder regelgeving, en gezag!

  En helemaal niet zonder goed over dachten voorstellen,
  welke door de burgers ter goedkeuring worden aan geboden.

  Zodat zij zich hier over kunnen beraden en uitspreken.

  Kortom er is behoefte aan samenspraak.

  Het organiseren van deze behoeften, die vooraf gaat aan het
  opstellen en inventariseren van wat er zoal leeft.
  Binnen de bevolking, mbt. het voorgaande, lijkt mij een goed uitgangspunt om te starten met een onderzoek, naar veranderingen die ge wenst zijn!

  In plaats van het uitspreken van ontevredenheid, met vele los hangende argumenten die nergens toe leiden!

  Maak een meld punt, zodat er zich iets kan ontwikkelen!

  Mvrg,G&R

 26. @John [25]: Point taken beste man. Maar het systeem is er en ook ik kan er in 0031 niet onderuit … Ook ik zit gevangen in hypotheek, bankrekening, pasjes, auto en de hele rimram. En ja ik betaal me de tandjes aan belastingen. En ja daar krijg ik pukkeltjes van op plekken die jij niet wilt zien. En JA ik zou dit systeem graag ombuigen naar een meer libertarisch systeem, maar daar heb je draagvlak voor nodig. Enfin, dat wordt een herhaling van zetten…

Comments are closed.