EMOTIE_kwaad‘Als je niet 200 % achter me staat, ben je mijn tegenstander’. In gesprekken, de media en de politiek, steeds weer zien we dat je all in mee moet gaan, anders ben je een vieze vuile gore tegenstander. Of het nu vluchtelingen, CO2, schaliegas of het minimumloon is. Een normale? uitwisseling van argumenten wordt teruggebracht tot veroordeling, vaak op basis van 140 tekens. De politieke correctheid eist onbeperkte navolging en het negeren van ook maar een gradueel verschil. Keulen/Stokholm waren illustratief, het mocht eerst niet eens bekend worden.

In de CO2 discussie is elke vraag of de cijfers wel kloppen, al een brevet van onvermogen en wordt je onmiddellijk verketterd. Schaliegas mag niet eens onderzocht worden, want er zou eens een positief oordeel uit voort kunnen komen. Er naar vragen is al slecht. Of zoals de CEO van Royal Dutch verzuchtte: ‘ bij oliewinning luistert men meer naar een filmster, dan naar de experts’.

Moeten libertariers zich dan ook maar verlagen/verheffen tot het emotionele overschreeuwen? Ik weet het niet, wel dat ik me niet prettig voel als ik halve waarheden voor hele zou verkopen. Het feitelijk argument zou denk ik moeten overwinnen, al twijfel ik daar steeds meer aan als ik zie hoe makkelijk politici weg komen met hun gekraai .

Misschien is een tussenoplossing, om bij onze harde objectieve waarheden en redenaties, ook te denken aan de emotionele kanten. Bijvoorbeeld meer vrijhandel, is goed voor de allerarmsten. Wie zijn wij om de ontwikkelende economieën, dezelfde vervuiling te ontzeggen die wij nodig hadden om tot onze huidige welvaart te komen, zielig dat er steeds minder banen voor de jeugd (en betalers voor ons pensioen komen) vanwege het minimumjeugdloon, wat jammer dat IS zo kan oprukken omdat wij hier al die jonge mannen krijgen, vult u maar aan.

Liever alleen positief commentaar, anders ga ik huilen.

 

19 REACTIES

 1. Vertrouwen dat openheid bepaalt komt ook voort uit emotie.
  Meer vertrouwen = meer openheid.

  Waar komt vertrouwen uit voort?
  Op school leert men dat mensen met macht altijd de waarheid spreken (= dicteren).
  Media worden geacht betrouwbaar te zijn, hoewel steeds minder mensen in dat sprookje geloeven.

  Op invididueel niveau wordt iemand geacht betrouwbaar te zijn wanneer de ander zich veilig voelt. Aanduwen tegen grenzen veroorzaakt cognitieve dissonantie en daardoor een gevoel van onveiligheid. Immers, de veiligheid van het vertrouwde denkwereldje staat dan onder druk. Tenzij de ander het gevoel heeft en er daardoor van overtuigd is dat je bedoelingen goed zijn. Het vergt nogal wat om dat gevoel te kweken. En ook dan is er de angst om na acceptatie van een andere denkwijze door de omgeving afgewezen te worden (sociale uitsluiting), wat weer een andere dreiging van onveilgheid impliceert.

  Raymond [3] reageerde op deze reactie.

 2. Je kunt je afvragen waarop de arrogantie van al die eisers is gebaseerd… Ik houd het op hun eigen domheid. Het soort volk dat gaat schreeuwen als het onderwerp te moeilijk voor ze wordt.

  Is er veel verschil tussen Twitter en een gekkenhuis?

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [1]:

  Op invididueel niveau wordt iemand geacht betrouwbaar te zijn wanneer de ander zich veilig voelt.

  Ik vertrouw op een boek , een tweeduizend jaar oud boek , en een ander boek wel drieduizend jaar.

  En dat oude en nieuwe boek wordt geleverd in een geheel , dus dat scheelt weer , en het heeft nog nimmer tegen mij gelogen .

  Waar vind je dat nog in onze moderne tijden….nou ?

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Naam * [2]: Domheid kan ook vertaald worden naar kortzichtigheid (heeft niets te maken met intelligentie maar meer met inzicht en wijsheid). De wens anderen te domineren en hen de wil op te leggen is een andere factor denk ik.

  @Raymond [3]: Ik begrijp wat je bedoelt en ken de biblioteek (met 66 boeken) waar je op doelt, beter dan velen.
  Let op dat de geest levend maakt, maar de letter doodt. Bovendien gaan heilig verklaarde boeken (zoals religieus en politiek) over de werkelijkheid, maar zijn ze niet de werkelijkheid zelf. Dat heeft gevolgen. Zowel de auteur als vertalers en latere lezers interpreteren iets. Het enige dat interessant is, is de naakte waarheid oftewel de objectieve werkelijkheid. De rest… zijn bedenkselen die richting een betere of juist slechtere toekomst leiden, wat in het laatste geval lijden veroorzaakt. Ook verhitte discussies waarbij meningen door de strot geduwd worden veroorzaken lijden.

  Ik kan tot op het scherpst van de snede met iemand in gesprek zijn, maar respecteer wel – liefst na grondige uitwisseling argumenten – aangegeven grenzen. Het is goed als mensen elkaar begrijpen, ze hoeven het niet per sé met elkaar eens te zijn, nietwaar? Het is jammer dat het bij velen zelfs niet mogelijk is om argumenten uit te wisselen. Emoties staan dan in de weg. Feitelijk vanwege gevoelsmatige factoren waar ik eerder over schreef in de bovenstaande comments.

  Raymond [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [5]:

  Je kan draaien zoals je wil , maar dat boek heeft de wereld geschapen waar je nu in leeft , deze vormende kracht komt natuurlijk uit het Vaticaan ,die zijn autoriteit uitoefent op basis v/d heilige schrift.

  En ga nou niet vertellen dat Europa niet het geestenkind van Rome is , en dat is het al vanaf dag een , dus een vrij onbetekenende gebeurtenis , ergens in wat nu heet midden-oosten , heeft mondiale gevolgen.

  Wel eens je gedachten daar over laten gaan ?

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 6. Intimidatie is een beproefd recept en gebaseerd op een kennelijk machtsverschil. Principes worden verkwanseld als er wat bij te winnen valt.
  Politiek gezien vind ik dat de partijen onderscheid moeten maken tussen rotsvaste punten (waar ze voor staan) en wensen/ideeën die ze op basis van argumenten willen binnenslepen in debat/onderhandeling. De rotsvaste worden per definitie nooit onderhandeld. Nu wordt alles op een hoop gegooid met als gevolg dat je niet weet waar je nou eigenlijk voor stemt. Ik denk dat dit gebrek aan onderscheid ook meespeelt in de weerzin tegen de politiek die onderhuids in de maatschappij voelbaar is en mensen naar de PVV drijft (en eerder naar Pim Fortuin).
  Wellicht is dit voor de LP een idee ter onderscheiding, een geluid waarmee we mensen “meekrijgen”?

  Nico [9] reageerde op deze reactie.
  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Raymond [6]:
  Je illustreert heel treffend het onderwerp van dit artikel en comments. Emoties die nuchter denkvermogen wegduwen.

  Een kort stapje terug richting nuchterheid:
  – Een boek schept niet zoals je stelt de wereld, maar is het product van een creatieve geest.
  – Het Vaticaan, Rome en Europa zijn, hoewel misschien interessant, off-topic

  Bijna alles dat mensen voor waar aannemen hebben ze van anderen geleerd, inclusief wat ze ervan zouden moeten vinden. Daarentegen komt lang niet alles voort uit eigen ervaring.

  Zelfs als je iets voor je neus ziet gebeuren, is het nog steeds de vraag wat de betekenis van de gebeurtenis is. De beelden en geluiden kunnen je makkelijk op het verkeerde spoor zetten als je de exacte dynamiek van de situatie (zoals oorzaken en gevolgen vanuit meerdere perspectieven bezien) niet kent.

  Dat noopt tot behoedzaamheid. Het is makkelijk om tijdens een opwellende emotie wat te roepen, maar wijzer om eerst te luisteren en te vragen.

  Raymond [12] reageerde op deze reactie.
  Raymond [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Leonardo Pisano [7]:
  “Intimidatie is een beproefd recept en gebaseerd op een kennelijk machtsverschil”
  Is intimidatie niet gebaseerd op de veronderstelling dat het misschien mogelijk is ‘de macht te grijpen’ om iemand tot een denkwijze of gedrag te dwingen?
  Dat is althans hoe zwakkeren de sterkeren of onnadenkenden voor hun karretje gespannen krijgen.

  “Politiek gezien vind ik…”
  Wat heden ten dage verstaan wordt onder politiek is niets anders dan beslissen hoe de wil van de één aan de ander opgelegd kan worden. Hoe verhoudt zich dat met het karakter van deze website en het Non Aggression Principle (initieer geen dwang of geweld)? Is het NAP bijvoorbeeld altijd van toepassing, of alleen als dat zo uitkomt en andere zienswijze verdrongen dienen te worden?

  Leonardo Pisano [18] reageerde op deze reactie.

 9. @Leonardo Pisano [7]: Zowel intimidatie als politiek heeft alles met emotie te maken. Is het verstandig je leven middels dreigende of mooie edoch vaak misleidende woorden door anderen te laten (be)sturen, of is het beter je eigen leven te besturen, daarbij goede beslissingen te nemen en voor die beslissingen zelf verantwoordelijkheid te nemen en dragen?

 10. Ik heb zo juist de documentaire “Silenced” , te vinden op Netflix, gezien.
  Daarin wordt verteld door een ex-FBI-agent, ex-CIA-agent en een ex-advocate van de US Overheid, hoe vlak na 9/11 alle veiligheidsdiensten elk denkbaar mandaat kregen om vermeende tegenstanders waar ook ter wereld op te pakken en te martelen.

  Alle 3 werden aangeklaagd wegens spionage maar alleen de CIA-agent werd uiteindelijk veroordeeld.

  Opvallend detail: in de USA zijn sinds hhet begin van haar bestaan 10 mensen aangeklagd wegens spionage, waaronder 7 onder het bewind van Barack Obama.

  Dus rijst bij mij de vraag:
  Wist Obama nergens van maar heeft hij zijn veiligheidsdiensten niet onder controle? Of
  wist Obama precies wat er aan de hand was en is hij zelf de schurk?

  Wie het weet mag het zeggen.

 11. @Nico [8]:

  Een boek schept niet zoals je stelt de wereld, maar is het product van een creatieve geest.
  Het Vaticaan, Rome en Europa zijn, hoewel misschien interessant, off-topic

  Ik denk dat je dit genadeloos onderschat , of je dit bewust doet , daar ga ik verder niet op in.
  Deze schrijvers wisten meer , vele malen meer , maar het is wel zo neergeschreven , dat niet iedereen de insteek meekrijgt , het bevat een gelaagde boodschap.

  En met een beetje hulp , worden geschreven zaken levend , en kun je gebeurtenissen beter duiden , dus zoals de maatschappij zich momenteel ontwikkeld , nah……niet echt verrassend zal ik maar oppervlakkig zeggen.

  Het wordt uitgevoerd zoals het geschreven is , als bij decreet .

  En ja alle wegen lijden bij Rome.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico [8]:

  Zelfs als je iets voor je neus ziet gebeuren, is het nog steeds de vraag wat de betekenis van de gebeurtenis is. De beelden en geluiden kunnen je makkelijk op het verkeerde spoor zetten als je de exacte dynamiek van de situatie (zoals oorzaken en gevolgen vanuit meerdere perspectieven bezien) niet kent.

  En dan hebben we deze nog……ehhhhh , tja , ik zeg nu even niets , ik ga even broeden .

  Want ik wandel nog wel eens , en loop je tegen iets aan , nou daar is dit forum niet de juiste plek voor.

 13. @Raymond [12]: Communicatie over inschattingen is uitsluitend mogelijk wanneer mensen elkaar ontmoeten, daar rustig de noodzakelijke tijd voor nemen en beiden hun best doen elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
  Dat betekent dat mensen die elkaar niet hebben ontmoet elkaar per definitie onvoldoende begrijpen. Dat is iets om over na te denken. Voldoende stilte om je heen is daar een voorwaarde toe. Een uurtje wandelen in de vrije natuur doet soms wonderen. Heel verhelderend heb ik gemerkt. Daaruit volgt dat zowel een goed gesprek als de mogelijkheid om in rust na te denken noodzakelijk zijn. Denk daarbij als voorbeeld aan Jezus, die soms diepere dingen (in gelijkenissen) uitlegde, zich soms bewust terugtrok, maar geen tijd verspilde aan huichelaars en schreeuwers.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico [14]: Pardon, ik was iets te snel:

  “Communicatie over inschattingen is uitsluitend mogelijk …”
  Mogelijk is niet het goede woord. Beter is de term “optimaal zinvol”.
  Technologie (telefoons en geschreven woord) staan tussen mensen in en veroorzaken onnodige ruis in communicatie.

 15. @Rob [16]: Dat bericht moet in de context gelezen worden, anders raakt je comment kant noch wal.

  Ik kan me voorstellen dat politieagenten bij bepaalde mensen op bezoek gaan om opruiing tegen vreemdelingen tegen te gaan. Waarom schrijf ik dat? Elders op deze website schreef ik het volgende:

  “Niet vreemdelingen zijn het probleem, maar mensen lieden die dwang en geweld initiëren (sprekend voorbeeld: overheidsdienaren).”

  En dat zegt eigenlijk alles. Niemand zit te wachten op een uitbarsting van geweld waar goedwillende mensen door gewond raken of waarbij ze vermoord worden. Wat mij betreft is geweld alleen geoorloofd als het defensief is. En deze dingen komen nog niet eens in de hoofden van bepaalde mensen op, ze roepen maar wat en veroorzaken slechts onndige problemen.

  Op dit punt heb ik meer begrip voor politieoptreden dan bij bijvoorbeeld verkeerscontroles waarbij mensen staande gehouden worden (en gehinderd/lastiggevallen worden) om de enkele reden dat men bijv. een ‘magisch’ papiertje (rijbewijs) dient te tonen, een papiertje dat hoegenaamd niets zegt over wie iemand is en hoe hij zich gedraagt.

Comments are closed.