KEUZE_Rep-DemRare vraag? Ja, maar deze titel (We’re All Fascists Now) boven een ZeroHedge artikel intrigeerde me en daarom las ik verder. *****
Het intrigeerde mij om minstensdrie redenen`’ De eerste omdat het artikel niet begon met goede definities, ten tweede omdat Ayn Rand al in de jaren 60 er over schreef, en ten derde omdat ik “Nederland” o.a. ook steeds duidelijker als een fascistisch land onderken. Om te beginnen daarom enkele definities: Uit de WOORDENLIJST van de Vrijspreker:
Fascisme / fascisten
Het fascisme is een politieke stroming of staatsvorm die weliswaar het eigendom van de productiemiddelen in handen van de burgers toestaat, maar wel (vaak tot in detail) bepaalt wat de eigenaar er mee mag doen of moet doen. Iemand is dus maar schijnbaar eigenaar want hij heeft er niets over te zeggen.
Gecombineerd met nationalisme wordt dit nationaal-socialisme.

Communisme blijkt in de Woordenlijst nog niet opgenomen, maar wordt het meest benaderd door
Collectivisme, met Fascisme samen:
In communisme is het persoonlijk eigendom verdwenen en is alles van de staat.

Uit deze definities blijkt al hoe de diverse systemen in elkaar over lopen. Maar in beide systemen, communisme en fascisme zijn er geen echte eigenaren. Niemand heeft het volledige recht over zijn eigen eigendom.
— — — — —

“We’re All Fascists Now”,  Submitted by James E. Miller via TakiMag.com,

Veel mensen vinden Donald Trump een fascist! De Libertarische schrijver Jeffrey Tucker bevestigt dat en stelt dat de Trump ideologie het beste wordt omschreven met Fascisme!

Maar het woord “fascisme” wordt zo vaak gebruikt zonder de juiste betekenis, en men bedoelt dan bv. “nationalime”of “racisme”
Journalist John Flynn probeerde de facetten betreffende fascime te analyseren en stelde:
Fascisme omvat een regering die niet geremd wordt door een constitutie, een dictator die het als zijn taak ziet het land te leiden tot volle bloei met een bureaucratie die alles regelt in een militaristische maatschappij .
En dan vraagt hij zich af of dat niet precies de omschrijving van “Washington” is.
En hier kunnen de mensen zich afvragen of dat niet precies de omschrijving van “Den Haag” en/of “Brussel” is?.
En het zal moeilijk zijn om dat te ontkennen.

 

13 REACTIES

 1. In een fascistische staat is er ook een sterke symbiose tussen bestuur, banken en grootindustrie. Dat zie je nu in het westen ook heel sterk.
  Ik mis het fascisme in NL nog in de rechtspraak. Want in een beetje autoritaire staat verdwijn je minstens tien jaar naar een vreugdekamp als je commentaar hebt op de staat of de symbolen van de staat.

  ergo [3] reageerde op deze reactie.

 2. Het westen is heden Neo Liberaal en dat is de ergste zijde van het kapitalisme.
  Groot kapitaal betaalt geen belasting, regering en parlement zorgen ervoor dat de elite geen of heel weinig belasting betaalt en als beloning krijgen politici goed betalende banen.
  Middenstand en het volk betaalt alle belasting en word karig beloond voor arbeid.
  Eigenlijk het voormalig Sovjet systeem jaren 50 tot 80.
  Het uiteindelijke resultaat is een verarmd ontevreden volk wat tot alles bereid is dus wat is het doel van de politiek van heden , OORLOG.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [11] reageerde op deze reactie.

 3. @Naam * [1]:
  Ja, die rechtspraak he. En dan bedoel ik niet de uitspraken over
  iemand die dronken 3 mensen doodrijdt, die liggen min of meer
  wel in lijn met de ons omringende landen, maar de wat meer
  politieke uitspraken. Waarbij rechters eigenlijk policor uitspraken doen, nogal partijgerelateerd, zeg maar. ’t Hautaine idee dat zij,
  de “elite” wel bepalen wat goed voor de rest is. Wat een van de
  bij het Wilders proces betrokkene daarover in privekring heeft
  verteld, tart alles. Ik ga hier nu maar niet verder op in, heb nl. geen zin straks een zwarte auto met geblindeerde ramen en allerlei vreemde uitsteeksels op het dak de straat te zien inrij-
  den.
  Voorts de wetgeving vanuit de EU. Alwaar bijv. wetgeving in de
  maak is welke het beledigen van de godsdienst van de muzel-
  man strafbaar wordt gesteld. Hen alleen ? Wordt wel een beetje
  opvallend. Weet je wat, we doen het antisemitisme er ook maar
  bij (voorlopig ?). Maar niets over het Christendom, atheisme,
  boedisme, etc.

  Overigens hoeft u voor die vreugdekampen denk ik, niet zo
  bang te zijn, binnenkort zal het voldoende zijn uw bankreke-
  ning af te sluiten. Veel effectiever en goedkoper. Hoewel…..
  de FEMA camps in de VS ?
  Soms ben ik best wel blij met mijn leeftijd.

 4. @peter [4]: Vaseline gaat op termijn ook schuren, beter is massage olie, glijmiddel of… roomboter.

  Misschien is het nog beter om NIET te bukken en de rug recht te houden. Dan wordt het ook een stuk lastiger om er achterin iets in te prakken en heb je geen vaseline of zo nodig.

  peter [12] reageerde op deze reactie.

 5. tja, Obama is er natuurlijk ook al 1. Het is een beetje vreemd om de ogen pas te openen als het een republikein is.

 6. Fascisme is nog niet zo makkelijk te definieren maar er hoort wel een sterke leider bij (alleen Poetin kwalificeert daarvoor, maar die lijkt tevens het minst fascistisch van allemaal te zijn) en de verheerlijking van geweld, met name tegen politieke tegenstanders. Ofschoon er heden ten dage fascistoide trekken zijn waar te nemen geloof ik niet dat we een fascistisch systeem hebben. Dan zou ook de natie het belangrijkste moeten zijn wat er is, terwijl de natiestaten juist afgebroken worden.

  Nee, wat we hebben is de sociaaldemocratie: een belastingdruk van meer dan 50% om een megalomane staat te onderhouden die zich overal tegenaan bemoeit en zichzelf heeft heruitgevonden als een gigantisch herverdelingsapparaat door iedereen rechten te geven.

  Daarnaast mogen we ons verbazen over de nogal protestante neiging om overal regeltjes voor te maken omdat protestanten denken dat regels (sola scriptura) altijd en door iedereen worden nageleefd. In het katholieke en Grieks-orthodoxs zuiden wil dat wel eens anders lopen en daar zitten ze dan stevig mee in hun maag. Waarna ze meer regels en toezichthouders introduceren, omdat ze nu eenmaal niks anders kunnen verzinnen en waardoor de staat weer in omvang toeneemt.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Bartje [2]:
  ” . . . . Het westen is heden Neo Liberaal en dat is de ergste zijde van het kapitalisme.. . . . .”
  Wat is dan de definitie (korte) van KAPITALISME ?
  BTW ik zie dat er in de Woordenlijst alleen maar een lang verhaal staat.

  Ik zie ook nog niet duidelijk wat Neo-Liberaal is

 8. @Keinstein [7]:
  “. . . . wat we hebben is de sociaaldemocratie . . . . ”

  Heb je een (korte) definitie van sociaaldemocratie?
  Wat we nu hebben is m.i. NIET SOciaal :Mensen dwingen tot betalen en om allerlei dingen doen is niet sociaal maar socialistisch.
  En als democratie betekent de keuze van de meerderheid doen, is NL ook niet democratisch. Voorbeeld:
  Referendum over EU-grondwet/

  Keinstein [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Hub Jongen [9]: Ik denk dat deze van Wikipedia vrij aardig is en bovendien goed omschrijft welke samenleving we nu hebben: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaaldemocratie

  Kenmerken:
  1. Ondersteuning van particulier ondernemerschap, maar sterk gereguleerd om de belangen van werknemers, door middel van vakbonden en soms van consumenten en kleine bedrijven te beschermen.
  2. Een uitgebreid systeem van sociale zekerheid (zie verzorgingsstaat), vooral om armoede tegen te gaan en burgers te beschermen tegen verlies van inkomen door ziekte of werkloosheid.
  3. Zorgen voor onderwijs, gezondheidszorg en kinderopvang voor alle burgers door middel van overheidssubsidie.
  4, Hoge belastingen (nodig om bovenstaande zaken te financieren), vooral voor de hogere inkomens.
  5. Vergaande wetten op sociaal gebied, zoals de instelling van een minimumloon, regels betreffende arbeidsomstandigheden (Arbo) en ontslagbescherming.
  6. Algemene steun voor milieuwetgeving, hoewel niet in dezelfde mate als de groenen.
  7. Algemene steun voor wetgeving tegen xenofobie, fundamentalistische standpunten, racisme en homofobie.
  8. Een buitenlands beleid gebaseerd op “internationale solidariteit”.

  Wellicht ten overvloede: ik ben geen sociaaldemocraat.

 10. @Bartje [2]: Iedereen is kapitalist. Kapitalisme betekent “ergens munt uit slaan”. Alle mensen slaan ergens munt uit. Niemand uitgezonderd.

  Zeventig procent van alle inkomsten uit belastingen wordt door slechts zo’n twintig procent van de belastingplichtigen opgebracht. Zeer waarschijnlijk zijn dat niet de armen.

 11. The Elephant in the room…

  De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil maar al te graag een presidentieel systeem invoeren. Een van zijn voorbeelden voor de inrichting van een vernieuwde Turkse staat? Het ‘effectieve’ Duitsland van Adolf Hitler.

Comments are closed.