14 REACTIES

 1. Religie kan vastigheid en troost bieden.
  In de Filippijnen kwam ik een mevrouw tegen die mij vertelde hoe zij zich in Manila in een kerk bevond waarvan plotseling het dak openspleet.
  Zij kon daardoor rechtstreeks de Hemel in kijken.
  Is dat niet geweldig?
  De volgende keer ga ik mee!

 2. @anp rebel [2]:

  Ik vermoed dat je dat (bespottelijk maken) in bepaalde gebieden vanuit praktisch oogpunt wel uit het hoofd laat. Aan de andere kant is het op een site als deze natuurlijk wel relatief veilig om bijvoorbeeld je eigen uit de (vroege) jeugd ontsproten frustraties jegens geloof en gelovigen een eigen leven te laten leiden, waarbij men eenvoudigheidshalve voorbij gaat aan het feit dat er gelovigen zijn die geen mens kwaad doen, libertarische kringen incluis. De sceptici (laat ik ze zo maar noemen) in kwestie hebben wellicht een gebrek aan empatisch vermogen en/of zijn niet goed in staat om voorstellingen te maken die zich buiten hun eigen gedachtenwereld begeven. Uitsluitend hun eigen beginselen zijn “de juiste” en al het andere dient uit oogpunt van “logica” ter zijde te worden geschoven. En wee degene die het daar niet mee eens is. Het is natuurlijk ook wel lastig om geconfronteerd te worden met zienswijzen die niet stroken met die van jezelf; in het kader van bevestiging van het “zelf” is het nu eenmaal het beste om daarin bevestigd te worden door mensen die dezelfde mening hanteren. De aarde is plat tenslotte, niet ?

 3. @anp rebel [2]: Helemaal met u eens. Het is een persoonlijk dingetje waar een ieder vrij n moet zijn daarvoor te kiezen. De een haalt steun uit een verhaaltje over goden, de ander uit muziek, de derde uit familieband of gesprekken met een goede vriend of vriendin, er zijn mensen die steun hebben aan een huisdier en misschien wel mensen uit vliegende spaghettimonsters of glazen bollen.

  Maar:
  1. Indoctrineer en misbruik/mishandel daar de eigen kinderen niet mee.
  2. Haal alle koppelingen en raakvlakken met religie uit de openbaarheid van de maatschappij op punten waar het de niet-gelovige in zijn/haar vrijheden raakt. Beleef de religie lekker thuis of in het daarvoor opgerichte clubhuis (kerk, moskee, whatever).
  3. Wil iemand, als gelovige, de kerstdagen of andere “heilige feestdagen” vrij? Prima. Maar verplicht niet- of andersgelovigen niet ook daaraan mee te moeten doen. Laat de ondernemers zelf beslissen of zij hun winkel op zondagen en “feest”-dagen open willen doen; het publiek bepaalt zelf wel of ze daarmee eens zijn en wel of niet die winkels bezoeken.
  4. Haal religie uit de politiek, dus weg met alle politieke partijen…, ik bedoel tenminste eerst toch de partijen die een religieuze lading hebben (van mij mogen ze allemaal op de schop, maar daar gaat het nu niet over).

  Kortom, laat religie zijn wat het is: een geloof waarvoor individueel gekozen kan worden als men dat wil.

  Ik ben zelf totaal niet-gelovig in welke religie of onzichtbare fantasiewezens dan ook en ik heb zeker een krachtige mening over mensen die hun leven wensen te leiden aan de hand van een boekje en allerlei dogma’s. Maar ik laat iedereen zijn eigen hobby kiezen, mits hun hobby mij niet belemmert of enige vorm van dwang oplegt.

  En dat laatste is duidelijk wel aan de hand in de wereld. Van minder belangrijke zaken als winkelsluitingen op zondag en het “vrij” moeten zijn op feestdagen waarvan ik de achterliggende basis totaal niet erken, tot aan vreselijke moorden en oorlogen omwille van mensen die vinden dat hun godje beter is dan het godje van de ander.

  Andre [5] reageerde op deze reactie.

 4. @MMAP [4]:

  “1. Indoctrineer en misbruik/mishandel daar de eigen kinderen niet mee. ..”

  Wat voor jou overkomt als indoctrinatie, maakt voor anderen onderdeel uit van hun basisprincipes. Maar het staat je natuurlijk vrij om niet om te willen gaan met mensen wier basisprincipes jou niet aanstaan.

  “2. Haal alle koppelingen en raakvlakken met religie uit de openbaarheid van de maatschappij.. ”

  Je zou ook het omgekeerde kunnen stellen: “Haal alle koppelingen en raakvlakken zonder religie uit de openbaarheid van de maatschappij op punten waar het de gelovige in zijn/haar vrijheden raakt”. Blijkbaar gaat het hier over een persoonlijke voorkeur hoe een maatschappij (of bedoel je samenleving ?) ingericht dient te worden. Niks mis mee, alhoewel je het niet af kan dwingen zonder dat er een afspraak op vrijwillige basis aan ten grondslag ligt..

  “3. Wil iemand, als gelovige, de kerstdagen of andere “heilige feestdagen” vrij? ..”

  Uiteraard.

  “4. Haal religie uit de politiek ..”

  Het één is onlosmakelijk met het ander verbonden (denk maar aan het geloof in democratie). Dat gaat je dus niet lukken, anders dan dat de vraag bij individuen verdwijnt om bepaalde zaken via een politieke oplossing (= dwangmatig) en niet via het vrije-markt mechanisme (= vrijwillig) op te lossen.

  “vreselijke moorden en oorlogen omwille van mensen die vinden dat hun godje beter is dan het godje van de ander.”

  De naam van dat godje is “macht”. Macht om voor de anderen te bepalen wat goed voor hem/haar is. Religie in welke vorm dan ook wordt door de tijden heen misbruikt om macht op anderen uit te oefenen. Ik pleit er met name voor dat mensen die van zichzelf vinden dat ze libertariër zijn, hun energie beter kunnen richten op het aan het licht brengen van deze feiten in plaats van hun eigen frustraties te botvieren op anderen.

  Raymond [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Andre [5]:

  Beste Andre ik ga hier niet eens meer op in , je hebt wel duidelijk gemaakt waar je staat , en wat je overtuigingen zijn , en ik weet dat ik voor die van mij , een stevige prijs moet gaan betalen , maar zo zal het zijn .

  Verder punt 1 , van je betoog , ik ken dit geluid , en ik weet waar dit vandaan komt , ofwel je bent ongekend naïef , ofwel gruwelijk kwaadaardig.

  En nu neem ik afscheid van dit forum , vrinden ik wens u een prettige voortzetting , en Hub , veel geluk met je raadpleging.

  Het gaat u wel.

 6. Even (te) kort.
  Elke religie is een oer-oud mannenverzinsel. Vrouwen worden daarin minderwaard geacht, omdat in die tijd ze willoos eigendom van hun vader c.q mannelijke familieleden waren. Bewijs van dit uitgangspunt is: “De Here God”, “Onze Vader” en om het nog onaanraakbaarder te maken, HIJ zit in de hemel! (Je kunt er niet bij!) Dit alles in de tijd, dat de meeste mensen totaal onwetend waren over de natuurwetten om zich heen!
  Vergelijk? Onze kinderen beginnen in de zelfde onwetendheid en dus vertellen de “goedwillende ouders” overal in de wereld “hun verklarende sprookjes aan hun altijd vragende kinderen over hun belevingswereld om hen heen op een manier waardoor kinderen min of meer “tevreden” zijn en dan rustig gaan slapen!
  Colijn paste dat ook toe naar de nog onwetend gelaten Nederlandse burger op 9 mei 1940!
  Er is een groot verschil tussen de goede ouders, die liefdevol hun kinderen (naar leeftijd, scholing en bevattingsvermogen) telkens genuanceerder “verklaringen” blijven geven over hun lenservaringen en de grote wereld om hen heen OF … elke “dictator” (Vader, Familie, Bazen, Overheden, Religie-leiders), die uit eigenbelang (Macht en inkomen!) Hun fossiele en dogmatische waarheden uit een puur verouderd boekje aan hun (gedwongen) volgelingen/donateurs blijven opdringen!
  Lees: “Good parents give their children roots and wings”!
  Bedoelde “dictators” (op elk niveau!) blijven hun “roots” onbuigzaam opdringen en snijden elke “wing” af!
  Alle vrouwen ter wereld zijn/worden eeuwenlang wreed (geestelijk en ook lichamelijk!) mishandeld om maar in de door mannen verzonnen “HERE GOD” te moeten blijven geloven!
  Gelukkig beginnen onze westerse vrouwen het mistieke lichaam van Christus (Kerk) te mijden! Ze worden eindelijk “wakker” m.b.t. dit mannenbedrog!
  Het “Religieproduct” van Hoop en Liefde?
  Waanzin! Ziekte, ongevallen, moorden en (natuur)rampen worden OOK door die “GOD/ALLAH” toegestaan.
  Wie is er nu gek? De man, die na een week onder het puin van zijn ingestorte huis (aardbeving) wordt uitgehaald en dan “ALLAH DANKT VOOR ZIJN REDDING!” terwijl die zelfde “ALLAH” zijn dochtertje een meter verder heeft laten verpletteren!
  Geldt het zelfde voor alle andere religieuze “hoop gevers” (na inning van Kerkelijke belasting)
  Kortom elke vorm van dit soort “religies” is nu passé in onze westerse burgercultuur en samenleving.
  Deze instituten leveren een dagelijks bewijs van hun fossiele haat- en discriminatie waardheden, die ze met ordinair wreed geweld opdringen aan “alle andere maatschappelijke- en geestelijke stromingen in de wereld!
  DIT WIL IK NIET (meer)!
  Wie dan wel? (Hoe dom, naïef, goedgelovig, blind gezagsgetrouw
  en onderdanig moet je dan nog zijn? )
  “Bang voor de dood?” “Het nooit te bewijzen “LEVEN NA DE DOOD”? Wat de “ons allen bedreigende basis” is van elke religie-verzinner? Belachelijk! Elke dag is ieder mens een paar uur “dood” tijdens zijn slaap! (hoort en ziet niets weet van geen tijdsverloop!) En wordt weer gewoon wakker zonder enige herinnering (misschien een wetenschappelijk medisch-chemisch-biologische verklaring ervan bij elke mens).
  “Dromen zijn bedrog” Dominee L. King: “I had a dream!” Die had woestijn stamhoofd Mohammed ook! “Allah zei, dat ik zijn profeet moet zijn!” Er zijn talloze “dromers” met zulk een boodschap! Elke dag staat er wel één op! (“Macht en inkomen” is hun “door God” ingegeven! “Islam will dominate the world!” horen we dagelijks! “Smeken in 2016 nog in onze gebeden de (militaire!) overwinning af”! “GOD ZEI MET ONS!”
  En vervolgens gooien we onze bommen af!
  “ALLAH” is met de miljoenen vluchtelingen, die voor hun zelf veroorzaakte religieuze burgeroorlog op de loop gaan NAAR VEILIGER OORDEN! (“Allah” vangt ze echt niet op in de gigantische en tijdelijk leegstaande Hadji tentenkampen rondom Mekka! De Islam-leiders sturen hen opzettelijk naar dat dwaze en historisch “Islam vijandelijke” Europa!
  Wat zegt U? “Hun hoop en troost”? Gewoon ordinair “Die Christenhonden moeten zo betalen voor de jarenlang opzettelijke overproductie van moslimkinderen!
  “WIJ” beseften in de zestiger jaren, dat OVERBEVOLKING de grootste wereldramp zou gaan worden! Dus “WIJ” gingen bewust minder kinderen maken! DE TWEEDE- EN DERDE WERELDLANDEN GINGEN JUIST MEER KINDEREN PRODUCEREN (omdat hun mannencultuur daar hun vrouwen minderwaard en onmondig vonden! De Koran wetten hfst 4 vers 34 en hfst hfst 24 vers 13 stellen nog steeds dat “VERKRACHTEN EN MISHANDELEN VAN VROUWEN IS TOEGESTAAN!” (NB vanaf het negende jaar!)
  Ik stop ermee!
  Welk westers meisje of vrouw wil deze ongevraagd (massale) invoer van puur achterlijke Allah-volgelingen, die door hun “religie-cultuur” nooit normaal met elkaar heeft mogen spelen of uitgaan? (Laat staan een normale seksuele ervaring met elkaar mogen opdoen?)
  Lees de Koran en wordt eindelijk eens wakker!
  Net als Hitler met zijn Nazi’s zijn de moslims onze vijanden EN DAT SCHREEUWEN ZE AL OPENLIJK 1500 JAAR LANG!
  Koran hfts 9 vers 5: “HET IS DE HEILIGE TAAK VAN ALLE MOSLIMS OM ALLE ANDERS GELOVIGEN TE DODEN!”

  Kuiper [12] reageerde op deze reactie.

 7. Geloof is een aanname van een gedachte.
  Al dan wel of niet vrijwillig op gedaan.
  vaak in samen hang met anderen en de daar bij behorende
  beleving.

  Het is een ieders recht, te denken wat men wil!

  Het is onrechtmatig om anderen daar mee te belasten.

  En het hoort zeker niet thuis, in de gemeenschappelijke ruimte!

 8. Mensen geloven van alles en niet alleen in valse religies. De politiek en blinde justitia werken precies hetzelfde. De priesters zijn iedere dag aan het prediken op de TV, de wetboek is je bijbel, op RTL boulevard mag je idolen aanbidden, je mag naar school zodat je een goede volgeling wordt, als je goed je best doet krijg je een erkenning(diploma) en mag je deelnemen aan de sekte. Tussendoor krijg je nog wat propaganda als nieuws.
  Alleen de doden geloven nergens meer in.
  Mensen geloven in beterschap door een Oekraine referendum, niet dat het wat uitmaakt, gewoon een valse doctrine, maar toch, ze geloven.
  Ze geloven in een ander bestuur, de spelers van feyenoord gaan dan beter voetballen.

  Mensen die hetzelfde geloven vormen een krachtige eenheid.
  De slavendoctrine, verdeel en heers, werkt perfect in Nederland daar niemand meer hetzelfde gelooft.

  Zodra de politiek zich mengt met het goddelijke wordt het een religie. Religie wordt je dan opgedrongen bij gratie gods.

 9. @Rien [10]: Je mag NAP’en wat je wilt, zolang je me geloof niet schendt ben je me vriend.
  En nu! zijn we nou vrienden of zijn we nou vijanden?

 10. @Frank de Vries [7]: Colijn heeft deze woorden nimmer gesproken op 9 mei 1940. Hij was toen trouwens ook geen minister president maar een aantal jaren eerder.

 11. Versie. Na de zware nederlaag van de Puniers in de laatste oorlog tegen de Romeinen hadden die Romeinen een groot probleem om de Puniers er onder te houden. Naast de Puniers in het huidige Tunis waren er vestigingen in Zuid Spanje en elders. De meeste maar beperkte handelsvestigingen. Het probleem leek evenwel onbeheersbaar. Om dat te ondervangen, werd een bepaalde laag van de bevolking in Africa (nu Tunis) en in wat andere volksplantingen afgescheiden van de overige bevolking en met de handelsvestigingen samengebracht in een nieuwe constellatie van dienstverleners aan de heersers in Rome. Dat werd in het hele rijk een kaste met een eigen godsdienst. Een inventieve oplossing. Later werd een godsdienst voor alle andere inwoners van het Romeinse Rijk geconstrueerd in samenhang met de kastegodsdienst. In het Romeinse Carthago (de Romeinen hadden het eerste -Punische- Carthago geheel verwoest) maar wel onder toezicht van Rome. Het monotheïsme ontstond om alle andere goden dan die ene naar het tweede plan te verwijzen. Zo heel verkort weergegeven ontstonden twee godsdiensten, die er heden nog altijd zijn, die dienstig moesten zijn aan het voortbestaan van de macht van Rome.

 12. Als ik zeg dat ik niet geloof in het bestaan van een god is daarmee de kans aanwezig dat hij toch bestaat, omdat ik aangeef niet zeker te weten dat hij niet bestaat dan als ik zeg dat ik geloof in het bestaan van een god en daarmee aangeef dat ik twijfel aan het bestaan van een god en er een kans is dat er geen god is.

  Verder lijkt me de echte zin van religie er niet te zijn, want ieder mens kan zonder enige kennis daarvan begrijpen wat er nodig is een karaktervol, zuiver en goed persoon te zijn, tenzij net als de echte zin van een politieke ideologie het niet meer is dan het sturen van de massa en staat los van wat men als weldenkend en soeverein levend mens wil zijn of geloven.

  Waarom zou een liefhebbend en tolerant persoon religie of ideologieën nodig hebben die zich heer en meester maken van mensen en deze daarbij met angst, geweld of onderdrukking bediend om te overtuigen en zo te overheersen? Een echte god bediend zich niet met middelen die een mens tot slaaf en kudde dier maakt.

  En geen mens is verbonden met de ander of de massa, totdat een ander beweert dat zoiets er wel is. En men hoeft zich al helemaal verbonden of verplicht te voelen zich te onderwerpen aan een ander of de massa, omdat er een universele verbintenis o.i.d. zou bestaan. Juist de mens is met niets anders verbonden dan met hetgeen hij zelf wenst verbonden te zijn. En de massa is niets anders dan een dwingende groep eenzijdige denkers en een gevaar voor ieder weldenkend en onafhankelijk mens, omdat de groep, de massa niet anders zal accepteren dan zichzelf.

Comments are closed.