Hier volgen enkele gedachten daarover van Ron Paul”

Wat vindt u?.

 

9 REACTIES

 1. We hebben de laatste jaren al zoveel vrijheid en privacy opgegeven.
  Veiliger is het niet geworden. Integendeel.
  Ik vind het ook een rare redenatie.
  De overheid haalt zelf de groepen binnen waaruit terroristen ontstaan, ontkent dit alles, terwijl we het dagelijks zien, doet er niks aan, terwijl het steeds erger wordt, maar dan moeten wij veiligheid en privacy opgeven?
  Bereid je persoonlijk liever voor op man tegen man gevechten.

 2. Het filmpje bevat veel, nogal vrijblijvend gewauwel over patriotact-achtige maatregelen, die uiteraard de inviduele vrijheid aantasten, maar waarbij andere mogelijkheden onbesproken blijven.

  Een gedachten experiment: stel dat de vrijemarktanarchistische samenleving, gebaseerd op het NAP, bestaat. Wat doe je als inwoner van die samenleving met personen (of dat inwoners zijn of mensen die inwoner willen worden doet er even minder toe) die het NAP willen afschaffen?

  Zolang ze zich buiten de NAP samenleving bevinden is er weinig aan de hand, maar wil je ze ook in die NAP samenleving toelaten. Wat doe je met potenrammers in een gay bar?

  Optie 1: iedereen heeft een daadwerkelijk sociaal contract te ondertekenen bij de private eigendomsbeschermer waarin hij zich akkoord verklaard met het NAP (en kan dus ook verstoten worden bij overtreding).

  Optie 2: Je laat de subversieve elementen hun gang gaan en vetrouwd erop dat het NAP als superieure ideologie, uiteindelijk de winnaar zal zijn.

  Alternatieven hoor ik graag.

  Scrutinizer [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Keinstein [2]: Het NAP zou in een libertarische samenleving zowat de enige (grond)wet zijn. Die hoef je dusniet te onderschrijven opdat ze van toepassing zou zijn.
  Totaal los van de vraag of (alle, dus ook hogere) rechtbanken wel of niet privaat zijn: het NAP is sowieso het uitgangspunt.

  Keinstein [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Keinstein [4]:
  Het NAP is een principe, geen wet of contract.
  Zij die het naleven zorgen ervoor dat anderen het ook naleven.

  Iemand kan zeggen dat hij zich aan het NAP houd en dit zelfs opschrijven, om vervolgens iemand aan te vallen. Daarom zegt onderschrijven of instemmen ook niets. Het gaat er dan om dat de andere mensen het NAP leven, om de initiator van het geweld tegen te houden. Letterlijk in de realiteit. Niet dat ze met het çontract of de toezegging gaan zwaaien en zeggen tegen de persoon; je hebt je niet aan het contract gehouden.
  Dan zouden we weer hetzelfde als een wet hebben, en een wet kan niet hetzelfde zijn als het NAP.

  Je kunt je alleen zelf aan het NAP houden, door geen geweld te initieren EN jezelf te verdedigen en het liefst nog anderen.
  Hoe meer mensen dit doen hoe minder het geweld e.d. zal worden. Omdat het het nieuwe normaal is onder groepen van individuen.

  Het NAP is een doeners ding, een werk in uitvoering. Het is een soort failsafe systeem op het moment dat meerdere mensen het tot uitvoering brengen en het leven. Ik denk dat het zeer onaantrekkelijk een dief of geweldpleger, moordenaar te zijn.
  (of politicus, die dief, geweldpleger en moordenaar in één is)

  Perspectief [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Perspectief [5]:
  quote;// De vraag is echter: wat doe je met mensen die het NAP niet onderschrijven en ofwel een parallelle samenleving trachten te stichten, ofwel het NAP trachten te wijzigen naar hun eigen voorkeur?//

  Het NAP kun je wijzigen naar eigen voorkeur
  Voorbeeld als ik zeg; ik vind dat ik geweld mag gebruiken tegen mensen, dan kan ik dat doen, op het moment dat ik dat doe in een samenleving waar het grootste gedeelte van de mensen weet dat dat fout is (misschien wel door het NAP) gaan die mensen mij stoppen. Het wordt dan niet zo makkelijk meer om dief geweldpleger of moordenaar te zijn. Je loopt namelijk een behoorlijk risico op letsel of de dood.

  Wat mijn inziens het allebelangrijkste aan het NAP is is dat je de geweldplegers nu, of stopt, of als dat niet gaat (omdat je zelf gevaar loopt bijv. politie) verteld dat, dat wat ze doen in de toekomst niet normaal gevonden en dat ze er in de toekomst op afgerekend zullen worden. Dat er op hen teruggekeken gaat worden met afschuw, net als dat “we”terug kijken op andere regime’s en zijn politie.

  Ik stel aan politie agenten de vraag: Heb je een grens, is er een punt dat je zegt nu volg ik niet meer mijn orders op, nu “handhaaf” ik de wet niet meer, omdat ik het niet het goede vind om te doen, omdat het mensen schaad?

  Om ze (als dat tenminste lukt) vervolgens te laten zien dat de “wetten”/dreigementen die ze nu
  “handhaven”/met geweld afdwingend al fout/het kwaad zijn.

  Ik vertel ze ook dat omdat ze met gehoorzaamheid opgevoed zijn dat het geweten/oordeelvermogen het waarschijnlijk niet zo goed doet, uiteraard zonder dat ze het zelf weten.

  Ik ken niet veel agenten Ik zat erover na te denken om een soort voorlichtingsfilmpje of flyer, voor agenten te maken.
  Met zaken als de geschiedenis van de politie van ridders tot gestapo) waar ze kunnen zien wat hun collega agenten allemaal “gepresteerd” hebben, en hoe dat heeft kunnen gebeuren, en hoe zij hier ook toe kunnen komen en daarna laten zien dat ze hier eigenlijk allang mee bezig zijn. In de hoop dat ze zich bedenken en beter voor de mensheid kunnen kiezen.
  Dit allemaal op een normale toon, zonder verwijtende taal.

  Ik weet niet of dit al bestaat, en mocht er al zoiets bestaan hoor ik het graag.

 6. @Keinstein [4]:

  Trachten te stichten.
  Die hoeven ze niet te stichten het is al.
  Het “moet” zal verdrongen worden door een ander gedachtengoed.
  De anarchisten, e.d. zijn al een heeeel klein “samenlevinkje” dit gaat groeien en de “samenlevingsvorm” die nu normaal gevonden wordt verdringen omdat steeds meer mensen het niet meer normaal vinden.
  Samenlevingen sticht je niet echt, samenleven doe je.
  Wat nu de samenleving genoemt wordt is een plaatje in het hoofd van de mensen die erin wonen, van een georganiseerde “samenleving” tewijl een samenleving iets organisch is.

  Eigenlijk is “De samenleving”een concept, het bestaat niet.
  Men bedoeld; het systeem van tiranie. (Het woord samenleving is nodig in het staatsgeloof om een idee van legitimiteit te kunnen creeren.)

  Net als dat “de regering” een concept is, het bestaat niet het is een bende boeven.

  Zo en nu houdt ik op met schrijven.

  groet

  Perspectief [8] reageerde op deze reactie.

 7. Ik ben redelijk gevorderd met het lezen van het boek “Mindcontrole” van Quasimodo (klokkenluider van beroep).
  Extreme horror, waarvan ik hoop dat het fictie is, echter heb ik daarover mijn twijfels.
  Mocht het de waarheid zijn, dan zijn de meeste leiders van alle landen onder mindcontrole of vormen van manipulatie.
  Zolang het lijkt of de mensheid deze mogelijke waarheid niet onder ogen durft te zien, tja wat is echte vrijheid dan waard……

Comments are closed.