MEST-veelIn die allesregelende EU kun je in de supermarkt geen melkpoeder kopen. Tenzij een vergunning hebt om één pak te kopen en de vader of de moeder van een jong kind bent.*****
en in diezelfde EU wordt door de “leiders” bevolen gezonde melkkoeien af te maken??*****

Wie zei ook al weer dat we geregeerd worden door een stel idioten?

NOS
De melkveehouders in Nederland moeten koeien gaan inleveren. Door de veestapel in te krimpen wil staatssecretaris Van Dam weer voldoen aan het Europese fosfaatplafond. Hij voerde tot vandaag nog overleg met de sector.

De bedrijven moet 4 tot 8 procent kleiner worden. Het precieze percentage wordt bepaald op 1 juli 2017, maar op termijn betekent het dat er mogelijk 100.000 koeien minder zijn. Boeren die erg milieuvriendelijk zijn of veel eigen grond hebben worden ontzien.

Zo eerlijk mogelijk

Vanwege de afschaffing van het Europese melkquotum is het aantal koeien fors gestegen de laatste tijd. Nederland produceert als gevolg hiervan meer mest dan de Europese regels toestaan.

65 REACTIES

 1. Dergelijke marktontwrichtende ingrepen beloven weinig goeds voor de toekomst.
  De vraag naar melkpoeder komt uit China.
  Chinezen trachten zoveel mogelijk pakken marktpoeder te kopen.
  Ik adviseer de fabrikant zijn prijs aan te passen.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 2. Uit de EU komt niets goeds. Landen zien dat in, zie Hongarije, zie ook de UK (hoewel ik bang ben dat de Britten geen Brexit gaan doen), De mensen echter beginnen steeds meer in te zien dat de EU een onhoudbaar gedrocht is geworden. Laten we hopen dat het referendum in April op een dikke NEE uitdraait. De aktie van VNL om een referendum te houden voor een NEXIT kan ook alleen maar worden toegejuicht. Het kan niet anders zijn dan dat de EU deze signalen ook ziet.

  Daarom spelen ze de angstkaart en niet zo zuinig ook: Ontwrichtend zei Junker… Kijk s aan… Wat spannend zeg, ondertussen is iedereen in Europa al lang klaar met de gekte van die EU dictators. Ongekozen rapalje is het, En het ergste is: WIJ het volk laten het voortbestaan.

 3. Zie je wel? De EU is goed voor de economie en voor de markt.
  Ik hoop oprecht dat boeren hier nu wel tegen in opstand komen. In plaats van die onzin in Frankrijk tegen concurrentie en prijzen.

 4. Niet alleen in een idiote EU, ook in een leugenachtige EU die haar burgers voorliegt en manipuleert!

  Vandaag valt in Elsevier te lezen dat de Grieken hebben vastgesteld dat er onder de asielzoekers uit Turkije niet meer dan 10% vluchtelingen zit en dat de rest gelukszoeker is.
  Tevens is het aantal vrouwen en kinderen inmiddels veel hoger dan het aantal mannen.

  Hoe dat komt? Omdat vrouwen en kinderen in de linkse staatsmedia zieliger overkomen en eerder worden toegelaten!

  Tel daarbij dat EU coryfee Frans Timmermans enige weken geleden ook al zei dat 60% van de asielzoekers geen vluchteling was (en dat onder druk vaan de EU ijlings weer introk) en je weet zeker dat de EU haar burgers grotelijks belazert.

  Lord of Hosts [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Rob [4]:
  “Tevens is het aantal vrouwen en kinderen inmiddels veel hoger dan het aantal mannen”

  100% bewezen in scene gezet: Het handjevol vrouwen en kinderen werd doelbewust helemaal vooraan een groep van duizenden jonge moslimmannen gezet en naar voren geduwd. Pas toen namen de Westerse journalisten hun foto’s.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Grenzen-dicht-Hulporganisaties-delen-draadknippers-uit-aan-migranten

  Rob [14] reageerde op deze reactie.

 6. Hub, de eerste alinea komt bij mij over als stemmingmakerij dat een schrikbeeld probeert te scheppen.

  Het NOS bericht raakt alleen de oppervlakte van een onderwerp. Te grote concentraties fosfaat hebben invloed op bijv. de vruchtbaarheid van grond en grondwater. Het ecologisch evenwicht moet niet teveel verstoord worden. Koeien kunnen best zodanig verspreid worden dat er overal voldoende melkproducten beschikbaar zijn.

  Anderzijds; koeienmelk is gezond voor kalveren, zodat ze lekker groeien, maar in welke mate is het gezond van mensen die geen groeispurt willen maken zodat ze op koeien gaan lijken? Voor mensenkinderen is moedermelk nog steeds het beste. Goed voor het immuunsysteem. Maar als vrouwen betaald werk belangrijker vinden dan hun eigen kinderen, en hun kinderen in een kinderdagverbljif dumpen, dan ontstaat meer behoefte aan melkpoeder…

  De les: Als een onderwerp besproken wordt, dan kun je het beter grondig doen. En niet maar wat roepen…

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.
  Individualist [10] reageerde op deze reactie.
  Individualist [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [7]: Als de conclusie goed doordacht is, is dat prima natuurlijk. Toch is dat wat anders dan een spookbeeld (de 1e alinea) van rantsoeneringen en producten die op vertoon van een bon verstrekt worden.

 8. @Nico [6]:

  Wat jij of wie dan ook ergens van vindt aangaande de bezittingen of keuzes van anderen, is totaal niet relevant.
  Libertariers zijn voor eigen keuzes over eigen bezittingen, en dus ook over veestapels of de keuzes van moeders om koemelk te gebruiken in plaats van moedersmelk
  .
  Libertariers hebben geen enkele plicht om een “evenwichtig” verhaal te presenteren waar ook de argumenten aan bod komen van bemoeizuchtigen en betuttelaars die andermans rechten willen beknotten of eigendommen willen afpakken, want ze zijn geen objectieve media maar mensen met een filosofie die nieuws vanuit die filosofie bekijken en uitleggen waarom bepaalde handelingen moreel wel of niet aanvaardbaar zijn.

  Het nieuws hier is dus gewoon heel simpel. Bezitters van koeien moeten die koeien inleveren? Libertariers stellen: wie is de overheid om andermans bezit af te pakken? Zolang er geen agressie is gepleegd is de rest van de kwestie totaal irrelevant.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [17] reageerde op deze reactie.

 9. @Individualist [11]: Het is duidelijk wat je bedoelt; individuele keuzevrijheid. Toch is dat niet alles. Een mens leeft niet alleen, maar in de context van bijv. een plaatselijke gemeenschap. Dat betekent dat als een libertarische boer door een stevige veestapel het grondwater aantast, hij er niet is met een schadevergoeding. Hij heeft de verantwoordelijkheid jegens anderen om verantwoord om te gaan met zijn lapje grond en geen schade te berokkenen waar anderen last van hebben of waardoor het ecologische evenwicht verstoord wordt.

  De individuele keuzevrijheid komt met de verantwoordelijkheid om waardig te handelen jegens medemensen en de natuur waardig te beheren. Vrijheid zonder verantwoordelijkheden en morele plichten bestaat niet. Een dergelijke situatie heet geen vrijheid, maar egoïsme en onvolwassenheid. Dat gaat goed totdat anderen aankloppen om verantwoordelijkheden serieus te nemen.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  Individualist [18] reageerde op deze reactie.

 10. We kunnen natuurlijk door blijven praten over dat het niet goed gaat.
  Maar dat lost niets op!

  Het teveel aan stront, zou gebruikt kunnen worden om
  gas te fabriceren.
  Het is slechts een technisch probleem,en organisatie, dat de poep verwerkt word tot gas.

  Het zou ook kunnen zijn dat er andere motieven zijn
  om minder koeien te willen hebben in ons land!

  De oplossing van ver gisten is niets nieuws, dat zouden ze in den Haag makkelijk kunnen weten!
  Waarom dan minder koeien???

 11. Het mag wel een onsje minder met de EU. Die club opereert steeds meer als een kartel, die haar lidstaten regels oplegt. Slecht voor de vrije markt.

 12. @Nico [12]:

  Nico:

  Het is duidelijk wat je bedoelt; individuele keuzevrijheid. Toch is dat niet alles. Een mens leeft niet alleen, maar in de context van bijv. een plaatselijke gemeenschap.

  Leuk en aardig. Maar de plaatselijke gemeenschap heeft geen recht beslissingen te nemen over mensen, hun keuzes of hun eigendommen, ongeacht of ze leven in de context van een plaatselijke gemeenschap. Net zo min als de buren recht hebben te bepalen hoe jij je kinderen opvoedt, want jouw huis is jouw huis en jouw kinderen jouw kinderen. Er blijft in het geval van afwezigheid van agressie dus sprake van individuele keuzevrijheid.

  Dat betekent dat als een libertarische boer door een stevige veestapel het grondwater aantast, hij er niet is met een schadevergoeding.

  Hij moet de schade vergoeden en niets meer. Als hij dat niet op dat moment kan moet hij net zolang bijdragen leveren totdat hij de schade vergoedt heeft. Omdat geen enkele boer die vooraf geconfronteerd wordt met die mogelijke, ver gaande consequenties, daar veel zin in zal hebben, zal elke boer zoveel mogelijk maatregelen nemen om het grondwater onaangetast te laten. Hoe hij dat doet moet hij zelf weten. De straftheorie in het libertarisme heeft net zo goed een preventieve functie als een bestraffende.

  Hij heeft de verantwoordelijkheid jegens anderen om verantwoord om te gaan met zijn lapje grond en geen schade te berokkenen waar anderen last van hebben of waardoor het ecologische evenwicht verstoord wordt.

  Hij moet met zijn EIGEN lapje grond omgaan zoals hij zelf wil. Vandaar het woord “zijn.” Omdat het aan hem toebehoord. Daar gaat niemand anders over. Schade waar anderen bewijsbaar last van hebben kan verhaald worden (schadevergoeding). Ecologisch evenwicht is een zeer vage term waarvan je je af kunt vragen in hoeverre daar uberhaupt aan voldaan kan worden. Vanaf het moment dat de mens begon te jagen en vervuilen was dat evenwicht verstoord.
  In een libertarische samenleving zou alles privé-bezit zijn. Zou het ”ecologische evenwicht” op andermans grond uit balans gebracht worden op bewijsbare manier door toedoen van anderen, kan wederom de schuldige voor de rechter gedaagd worden. Buiten de context van eigendom (wat nu in wezen allemaal gewoon staatseigendom is) heeft de natuur geen eigen inherente rechten.
  Vergelijk dat met de huidige situatie waar de politiek helemaal geen rekening hoeft te houden met de natuur en met milieuverontreiniging omdat privé-bezit niet gerespecteerd wordt. Moeten fabrieken nu schadevergoeding betalen vanwege de smog die zij veroorzaken? Nee. Maar in een libertarische samenleving hoeft niemand te accepteren dat de rook van fabrieken hun privé-gebied doorkruist want dat is een schending van eigendomsrecht. Het milieu is veel meer beschermd in een libertarische samenleving dan in de huidige omdat bijvoorbeeld fabrieken onmiddellijk moeten gaan zoeken naar manieren om hun rotzooi op eigen grondgebied te houden.

  De individuele keuzevrijheid komt met de verantwoordelijkheid om waardig te handelen jegens medemensen en de natuur waardig te beheren.

  Sorry maar het woord “waardig” is een volstrekt subjectief en dus nutteloos woord. Vrijheid komt helemaal niet met een dergelijke verantwoordelijkheid tenzij dit wordt afgedwongen met agressie wat op zichzelf totaal onwaardig is (en tegen vrijheid). De enige verantwoordelijkheid die hoort bij vrijheid, is om precies diezelfde vrijheid bij anderen geen onrecht aan te doen. De rest is betekenisloos filosofisch gebabbel zonder enige wortels in realiteit of logica (het is met andere woorden op niets anders berust dan persoonlijke mening).

  Vrijheid zonder verantwoordelijkheden en morele plichten bestaat niet.

  Dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat wat jij ziet als verantwoordelijkheden en ”morele plichten” dat ook zijn als het gaat om vrijheid. Als jij een subjectieve mening en inzicht aan een ander wil opdringen, kan er niet langer sprake zijn van vrijheid. Iedereen heeft wel een subjectieve mening of inzicht. Als iedereen die aan elkaar kan opleggen kun je wel zien hoe het met de vrijheid gesteld zal zijn. Vrijheid kan dus alleen komen met het soort verantwoordelijkheden en morele plichten die gebaseerd zijn op enigszins objectieve, universeel toepasbare en logische redeneringen.

  Een dergelijke situatie heet geen vrijheid, maar egoïsme en onvolwassenheid.

  Wil je nu werkelijk stellen dat men geen vrijheid behoort te hebben om egoïstisch of onvolwassen te zijn? Dan vrees ik voor het soort vrijheid dat jij pretendeert te omarmen.
  Los daarvan zijn het wederom termen die subjectief zijn toe te passen. Het zijn als het ware ad hominem beledigingen en geen feiten. Weet je wat onvolwassen is? Sociale problemen op lossen met de gewelddadige arm van de staat.

  Simpel samengevat: zolang er geen fysieke of materiële schade aan iemand wordt toegebracht, behoort die persoon zich helemaal niet met anderen te bemoeien; dat is vrijheid. En niet je eigen subjectieve moraliteit aan anderen opdringen met vage woorden als “volwassenheid” of ”waardigheid”.

 13. @Nico [13]:

  In dat geval wil ik met terugwerkende kracht de miljarden mensen uit de geschiedenis voor de rechter dagen voor de wereld die ze gecreëerd hebben.

  Wat ik er eigenlijk mee wil aangeven is dit: een wereld waar we rekening moeten houden met wensen van toekomstige generaties kan alleen totalitair zijn gezien de ontelbaar hoeveelheid wensen die toekomstige generaties zouden kunnen hebben.
  Zullen we alvast beginnen alle industrie te sluiten?

  Het is jammer genoeg een feit dat sommigen later geboren worden dan anderen. Maar dat kan geen impact hebben op de rechten en vrijheden van mensen nu, want wij zijn geen offerdieren op het altaar van de toekomst.
  Waar het om gaat is of er agressie wordt gepleegd: vandaar dat bijvoorbeeld inflatie en andere funeste doelbewuste invloeden op de economie d.m.v. overheidsagressie immoreel zijn omdat toekomstige generaties bij hun geboorte door die agressie al worden opgescheept met schulden.

  Nico [29] reageerde op deze reactie.

 14. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [23]:

  Dat jij blijkbaar denkt dat letterlijk inleveren of figuurlijk inleveren voor de veehouders (of voor mij bij het maken van een punt) enig verschil uitmaakt als zoiets van boven wordt bevolen, geeft aan hoe dom jij bent.

  Of je je geld nu aan iemand moet geven of in de plomp moet gooien. Alsof dat wat uitmaakt voor de eigenaar van het geld.

  Jij bent ofwel een verschrikkelijk dom figuur of gewoon een irritante trol. Misschien wel alle twee. Je zou dankbaar moeten zijn dat deze site geen negeer-optie heeft.

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [25] reageerde op deze reactie.
  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [26] reageerde op deze reactie.

 15. @Individualist [24]: Leer begrijpend lezen, schattepoepie. En probeer je onzekerheid en/of domheid niet te overschreeuwen met een grote mond.

 16. @Hub Jongen [8]:
  Het is moeilijk andermans boeken te lezen.
  Ik weet niet welke redenen de fabrikant precies motiveren en het is mij evenmin bekend waar de EU zich precies wel en niet mee mag bemoeien.
  Misschien zal ik eens een rondleiding aanvragen in de melkpoederfabriek. Dan kom je allicht wat meer te weten!

 17. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [26]: Heel toevallig, beste Professor hoorde ik gister een koeienboer op de radio. Ik beschouw de man (ervaringsdeskundige) als betrouwbaar. De boer heeft enkele tonnen aan euro’s geïnvesteerd in het bouwen van een stal, hypermodern, voorzien van alle gemakken, gebouwd volgens de regels van het politburo in Den Haag, waar 300 koeien in kunnen wonen, klaverjassen en een jonge klare kunnen drinken. De boer wilde met zijn bedrijf groeien en zo de economie steunen. Het is maar zeer de vraag of hij van het politburo MAG groeien. De boer is zelfs bang (!) dat hij zijn veestapel van 200 koeien moet inkrimpen waardoor hij een investering van enkele tonnen dankzij ingrijpen van het politburo ziet verdampen.

  Professor, ik zie dat als een ernstig vergrijp van het politburo. Kunt u in uw wijsheid eens uitleggen hoe ik dit moet interpreteren? Is het een vorm van negatieve groei?

  Ik ben niet universitair geschoold maar ook geen mentaal uitgedaagde amoebe, dus doe eens een poging om mijn geest te verrijken?

  hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [32] reageerde op deze reactie.

 18. @Individualist [21]: Ik begrijp wat je bedoelt. Het valt me op dat je het onderwerp intellectueel benadert; iemand behoort de vrijheid te hebben om naar eigen inzicht te handelen, en als iemand schade veroorzaakt moet hij dat vergoeden.

  Er is een andere dimensie; in welke geest wordt gehandeld?
  Een mooi voorbeeld is een fabriek. Wanneer een ondernemer besluit iets te gaan produceren, is dat zijn goed recht. De vraag is nu in welke geest hij handelt:

  Hij kan besluiten de schoorstenen te laten roken en afval simpelweg ergens te dumpen. Anderen worden daardoor geconfronteerd met stank in de lucht of bijvoorbeeld gifgrond. Men kan stellen dat een ondernemer de stank kan compenseren door bijvoorbeeld een evenement te organiseren en sponsoren of de kosten voor zijn rekening moet nemen om gifgrond te reinigen.

  Hij kan ook in een andere geest handelen door de uitstoot van zijn schoorstenen te filteren en afval op een zodanig wijze af te voeren dat anderen er geen last van hebben. Voorkomen is beter dan genezen.

  Net zoals de ondernemer vrijheid wenst en geen dwang van anderen wenst te ervaren, zo willen ook de mensen om hem heen dat niet.

  Als er wetgeving wordt gecreëerd om het plaatsen van filters en een bepaalde afvalverwerking af te dwingen, kun je dat op twee manier bekijken:
  – Ongewenste inmenging en dito dwang
  – Preventieve bescherming van de belangen van anderen

  De vraag is of iemand uit eigen beweging zodanig handelt dat hij in harmonie met anderen kan leven en bljiven leven, of dat vrijheid eerst moet resulteren in overlast en schade voor er gecorrigeerd gaat worden. En, als er gecorrigeerd wordt, is een financiële schadevergoeding dan afdoende? Als een ander gedwongen wordt de rommel van een fabriekseigenaar op te ruimen, is dat nooit leuk ook al wordt er voor betaald!

 19. @hoogleraar Internationale Belastinginspiratie [23]:
  Dat inleveren gebeurt in indirecte zin. Via instanties regelgeving e.d.

  Als ik zeg alle mensen met een rode auto moeten hun auto wegdoen en ik regel dat bij de apk mensen met een rode auto hun auto in moeten leveren. Want uit statestieken is gebleken dat die auto’s vaker een ongeluk hebben.

  En en ik verplicht mensen hun auto over te laten spuiten of ze moeten hem inleveren.

  Dan valt het voor die mensen niet op dat ik degene ben die hun auto afneemt. Die mensen gaan schelden tegen de apk medewerker en leggen en gaan die instatie bevechten.

  Niet ziende dat het niet de apk instantie is die hen daartoe verplicht maar ik. Ik maak de met geweld afdwingbare regel/wet.

  Maar mijn verkiezingscampagne werdt wel mooi gefinancierd door de grote autospuit bedrijven lak fabrikanten d.m.v. lobbyen

Comments are closed.