8 REACTIES

 1. @pcrs [3]: Je zou er maar vanuit gaan dat de mens slecht is en dat argument gebruiken ter verdediging van het concept overheid: een groep mensen met macht om over anderen te heersen.

  Grappig ook dat de(ze) do-gooders precies de juiste taken voor een overheid kennen. En nog verwachten dat er een overheid gerealiseerd kan worden die alleen die taken uitvoert en dat het daar tot in de lengte der jaren bij zal blijven.

 2. Voor- en tegenstanders die elkaar onder vuur nemen… in plaats van objectief naar de werkelijkheid te kijken. In dit gesprek probeert men in ieder geval wel op grond van argumenten te zoeken. Sommigen dingen zijn simpelweg niet verdedigbaar.

  Een effectieve leugen is effectief omdat er genoeg waarheid in zit om geloofwaardig te zijn. Ik vergelijk dat met rattengif; voor meer dan 90% gezond voedsel, maar het beetje gif dat erin zit maakt het dodelijk.

  Het idee van een nobele elite klinkt aardig. Maar… wie anderen de wet voorschrijft is er zelf niet aan onderworpen. Van astronauten weten we dat een gebrek aan zwaartekracht botproblemen oplevert; ze worden er bros en breekbaar van. Van mensen in machtsposities weten we dat macht corrumpeert; morele normen worden bros en breekbaar. Daar heeft men een oplossing voor bedacht: Men laat sommige mensen langdurig lijden om hen daarna in een adviserende positie (bijv. rechterhand van een koning) of een corrigerende positie (zoiets als een beschermheilige) te plaatsen. Kunstmatige zwaartekracht om moreel verval binnen de elite tegen te gaan.

  Sommige redeneringen gaan uit van een bepaalde onwetendheid, veronderstellingen en wensdenken. Veroorzaakt doordat relevantie informatie simpelweg niet beschikbaar wordt gemaakt, slechte voorbeelden die worden gegeven of zelfs rookgordijnen die bewust worden opgeworpen.

  Misschien is het goed om gewoon diep je jezelf te kijken en naar mechanismen van natuurwetten. Dan kom je terecht bij natuurrecht. Vergelijk dat met wat er om je heen gebeurt… en je begint langzamerhand het idee te krijgen dat de maatschappij eigenlijk een grote psychiatrische inrichting is waarin allerlei gestoord gedrag waargenomen kan worden. Denk maar aan het verschijsel van “met 2 maten meten”. Het woord schizofrenie betekent zoveel als “gespleten geest”. Twee normensets hanteren. Hoeveel mensen schuiven bijvoorbeeld om hun baan te houden morele normen aan de kant, terwijl men thuis juist inspanningen levert om de morele schijn op te houden? En tegen zichzelf liegen om dit goed te praten?

  Verbeter de wereld… en begin bij jezelf. Diep in jezelf.

Comments are closed.