Regels_norm-Waarde_10-geboden.En wel overheidsregels die allemaal afgeschaft moeten worden. *****
Als je daar even over nadenkt, moet je tot de conclusie komen dat al dat geregel, wetten voorschriften wel heel nadelig zijn voor alle mensen. Al de tijd en energie die er gaat zitten controles, handhaving, formulieren invullen .*****

Zie voorbeelden:

Klik .Hi er

15 REACTIES

 1. @Philosoof G&R Eigenwijs [1]:

  Ik erger me wel degelijk en probeer er iets aan te doen, voor zover dat in mijn vermogen ligt.
  Ik lig dwars op alle fronten; ik doe niet waar ik het niet mee eens ben. Wat dat is mogen ze zelf uitzoeken want ik vertel het ze niet.

 2. Verdeel en heers is kennelijk het motto. En het levert best wel werkgelegenheid op! Hoe meer wetten, regels, bureaucratie etc. hoe meer rent-seekers een inkomen kunnen verkrijgen.

  Een glas is half leeg of half vol!

  Als ‘ie half leeg is, dan zie je bloedzuigers, ziekelijke bemoeizucht en een hopeloze situatie.

  Als ‘ie half vol is dan zie je dat zelfs kneusjes en schurken iets legitiems (….) te doen kunnen krijgen in de hoedanigheid van loonslaaf. En een ieder volop de kans krijgt om te demonstreren waar hij daadwerkelijk voor staat. Buigen voor ongedierte en roofdieren of staan voor zelfbestuur, ongeacht de uitkomsten.

 3. Het verhaal van die Brit raakt een werkelijkheid buiten de uitdijende of inkrimpende overheidsmachine:

  Waar zou een zelfstandige accountant met aanhang zijn zonder wetten, regels, bureaucratie etc.? Per slot van rekening vervult de accountant de rol van priester jegens de ‘almachtige god’ genaamd ‘staat’ in de context van een religie die door sommigen statisme wordt genoemd. Vereiste offers dienen de juiste samenstelling te hebben en op de juiste wijze aangeboden te worden. Daartoe dienen heilig verklaarde wetboeken bestudeerd te worden. Advies daarover wordt verleend in ruil voor een extra offer. Zonder deze heilig verklaarde wetboeken zou een gewone administratief medewerker afdoende het financiële reilen en zeilen van een individu of club in kaart kunnen brengen…

  Zijn er strubbelingen tussen een individu en de ‘almachtige god’ genaamd ‘staat’, dan zijn er priesters genaamd ‘advocaten’ die net als accountants heilig verklaarde wetboeken bestuderen en aankloppen bij een hogepriester genaamd ‘rechter’ om de gunst van deze god af te smeken en verder onheil te vermijden. Tenzij iemand een andere god uitkiest en zich laat markeren als het eigendom van die god (nationaliteit) en verblijft in het territorium waar die god heerst – waar ongeveer dezelfde mechanismen werkzaam zijn.

  En wat te denken van allerlei consultants die allerlei analyses doen die niet nodig zouden zijn zonder wetten, regels en bureaucratie? Die taken uitvoeren die overbodig zouden zijn wanneer mensen op behoorlijke wijze met elkaar omgaan?

  Echt… wie denkt dat hij als atheïst niet religieus is, zou zich eerst beter kunnen afvragen of hij geen aanhanger is van ‘statisme’. Of dat fanatiek of lauwtjes is, doet niet ter zake. Hoewel loyale fanatici de neiging hebben de meeste overlast te veroorzaken.

 4. Ik zie zojuist dat de komende Bilderberg conferentie kennelijk in Dresden plaatsvindt. Misschien dat er na deze conferentie wat meer beweging komt in een eventuele Brexit en/of Nexit. Op spreekwoordelijke klimaatverandering volgen immers maatregelen om een bepaalde koers te handhaven. Misschien moet opwarming van de gemoederen bestreden worden, misschien is het uiteen vallen van de EU een geplande stap naar een volgend doel. Who knows…

 5. Je zou eens aan een ZZPer moeten vragen wat hij vind van de nieuwe regelgeving die de VAR heeft vervangen. Of aan de ondernemer die deze ZZPer wil inhuren.

  De roverheid maakt meer kapot dan je lief is.
  Eerst maken ze arbeid onbetaalbaar, leggen dit vast in allerlei wet – en regelgeving(!) waardoor er geen ondernemer meer is die iemand in dienst wil nemen. Vervolgens gaan er talloze mensen die geen (vaste) baan meer kunnen vinden als ZZPer aan de gang, met alle gevolgen van dien. Een ZZPer verzekert zich niet. De premies zijn onbetaalbaar hoog. Een ZZPer houdt alleen rekening met de af te dragen BTW.
  Als er dan een leger aan ZZPers is gaat de roverheid de regels weer vrolijk aanpassen waardoor het bedrijfsleven wederom onnodige kosten moet maken.

  Het zou de roverheid sieren als zij zich uit het bedrijfsleven zou terug trekken. Schrap 75 procent van alle regels en je zal versteld staan hoe soepel een bedrijf gaat draaien.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.
  Wally de Stoker [14] reageerde op deze reactie.

 6. @Pendragon [7]: Niet alleen de staat maakt zich schuldig aan dwingelandij. Als een burger besluit geen onderneming te registeren en daarmee ook niet als een moderne tollenaar BTW te heffen bij zijn afnemers, krijgt hij te maken met dwingelandij vanuit de burgerij.

  Om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien MOET hij van ondernemers als loonslaaf in dienst treden. Als zelfstandige zonder geregistreerde onderneming wordt hij niet aanvaardt. Zelfs als hij inkomstenbelasting betaalt via de post ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’.

  Anders uitgedrukt dringt niet alleen de staat maar ook de burgerij een dwangbuis op, zonder welke een mens niet zal eten noch wonen. Om maar wat primaire behoeften te noemen.

  Hub [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [8]:
  “. . . . .dringt niet alleen de staat maar ook de burgerij een dwangbuis op,. . . . ”

  He?? HOE ???
  Ik heb jarenlang in een omgeving gewoond waar dat niet gebeurde. Daar gebeurde heel wat zonder BTW en werd uitsluitend voor de dienst of product zelf betaald.
  Geen haan die er naar kraaide.

  Je kut dan 20% meer met je geld doen. In plaats van 4x, kun je 5 keer uit eten gaan!!

  .

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Hub [9]: Wanneer particulieren of ondernemers de staat niet meer serieus nemen, ontstaan inderdaad mogelijkheden. Zwart geld wordt dat genoemd, een omkering van de werkelijkheid. Dergelijk geld is wit en onbevlekt. Het wordt pas zwart wanneer het in het zwarte gat van bureaucratie wordt gestort!

  Terzijde: Ik ken een land in centraal Europa waarin mensen (burgers en overheidsdienaren) n.a.v. staatspropaganda vinden dat iemand die geen belasting betaalt steelt van de staat. Ook weer een omkering, want belastinginspecteurs zijn daar gewoon pissig als het lukt iemand te bestelen.

 9. Het gaat toch weer over GELD.
  Geld is ontaard in asociaal geweld.
  Het belemmert de mens in zijn vrije doen en laten!

  Middels de opgedrongen regelgeving die daar ten rechten en of onterecht op van toepassing is.

  Het gaat altijd over geld, in voor en tegen spoed! Ik zal er mijn gedachten overlaten gaan, hoe het dan wel
  zou kunnen en wat de diepere oorzaak is van deze ellende.

  Het succes van geld, vindt zijn oorsprong naar mijn idee,
  in de aardse biologische stucturen.

  Perspectief [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Perspectief [12]:

  Geld is verworden als lucht en water een ieder heeft het nodig.
  Om het te verkrijgen moet je er tijd aan besteden.
  Het gaat dus af van wat jou als levens ruimte toekomt.
  Echter water en lucht zijn tot nu toe onder normale
  omstandigheden, voor een ieder vrij beschikbaar.
  Geld dus niet!

  En ik wil geen koning van de wereld zijn.
  Ik wil geen baas boven mij en ook geen baas, zijn..
  Ik heb genoeg aan mijn eigen beslommeringen.

 11. @Pendragon [7]:
  Als ze geweten hadden indehaag was de zzper er nooit gekomen
  Dit is de grootste inschatting fout die ze ooit in Den Haag gemaakt hebben
  Toe geven zullen ze dit nooit
  Was eerder bedoeld voor ambtenaren die ze eerste eenregelingbuiten de deur gezet hebben daarna voor veel geld weer ingehuurd als zzper

 12. de haag maakt geen fouten ook brussel niet, zelfs de bilderbergers maken geen fouten…

  zij die met een potloodje lopen te krassen maken de fouten….

  …altijd en weer opnieuw……

Comments are closed.