IMG_3788

23 REACTIES

 1. Het valt me op dat er onder atheïsten nogal wat religieuze fanatici rondlopen met een sterk geloof in de ‘almachtige god’ genaamd ‘staat’. Immers, ‘ieder voor zich, de staat voor ons allen’.

  Hieruit blijkt wel dat mensen erg vindingrijk zijn in het creëeren van goden…

 2. Aangezien de titel van deze pagina ‘atheïsten’ is, lijkt het me goed om te benadrukken dat ook atheïsten geloven in bovennatuurlijke krachten. Dat kan ik eenvoudig en keihard bewijzen:

  Wat zijn natuurlijke krachten? Bijvoorbeeld de wind of krachten die door levende wezens worden uitgeoefend.

  Wat zijn bovennatuurlijke krachten? Draai de contactsleutel van je auto om en rij weg. Dan zijn er geen puur natuurlijke krachten aan het werk, maar krachten die boven het niveau van de natuur uitgaan, ook wel technologie genoemd. Ook atheïsten zijn er heilig van overtuigd dat deze – voor sommigen – schijnbare magie best nuttig is.

  Alles is een kwestie van perspectief.

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.
  Rien [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [3]: “Wat zijn natuurlijke krachten? Bijvoorbeeld de wind of krachten die door levende wezens worden uitgeoefend.”

  Hoe kom je aan die definitie?
  Voor zover mij bekend is er geen definitie van “natuurlijke krachten” dus je mag best je eigen maken. Maar dat dan gebruiken om zichzelf te bewijzen is natuurlijk een cirkelredenering.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 4. @pcrs [4]: Puur natuurwetten inderdaad, maar geen pure natuurlijke krachten. Er komt een hoop technologie bij kijken om zo’n ding te produceren en te laten rijden.

  Voor debat is het van belang om te weten dat er objectief één situatie is, waar verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven naar kijken. Voor sommigen zitten er rookgordijnen in de weg die de werkelijkheid verhullen of vertekenen. Dus wie wil debatteren over echt waar is, zal moeten spreken met (in de analogie van de auto) bijvoorbeeld de ontwerper, de fabrikant, de bestuurder en misschien ook nog de beheerders van infrastructuur zoals benzinepompen en wegen. Wanneer al die koppen bij elkaar komen, dan ontstaat een realistisch en compleet beeld.

  Voor de goede orde; de termen bovennatuurlijk, paranormaal (boven-normaal, oftewel boven de gangbare normen) en magie beschrijven denk ik niets meer of minder dan mechanismen die de één niet doorgrondt en de ander zowel begrijpt als benut.

 5. @Rien [5]: Hoe ik aan die definitie kom… gewoon logisch nadenken. Natuurlijke krachten zijn toch gewoon krachten die werkzaam waren toen de mens nog niet heeft ingegrepen had in de natuur? En alleen zijn mentale en fysieke mogelijkheden nog niet gebruikte om stoffen te fabriceren? (chemisch, synthetisch, legeringen, etc.)

  Spoel in je nakie op een onbewoond eiland aan waar nog geen mens voet aan de grond heeft gezet en allerlei natuurlijke krachten kunnen gewoon waargenomen worden. Of opgewekt, zoals een kampvuurtje maken.

  Wanneer vervolgens grondstoffen worden omgezet in bijvoorbeeld gereedschappen, wordt het al onnatuurlijker omdat dan technologie, hoe primitief ook, zijn intrede doet. Maar natuurwetten zijn en blijven natuurlijk gewoon van toepassing. Wanneer iemand niet met de ‘beschaving’ in aanraking is gekomen, beschouwt hij technologie als magie of een uiting van goddelijkheid. Wat vroeger magie heette, heet tegenwoordig wetenschap.

 6. @Hub Jongen [8]:
  Maar de mens is gefascineerd door alles wat hij aan bovennatuurlijke hocus pocus kan toeschrijven.
  Een mevrouw vertelde mij dat het dak van de kerk waar zij zich in bevond openspleet en dat zij direct de hemel in kon kijken.
  Een andere dame vertelde mij, dat de vlam van een brandende kaars begon te bewegen en dat dit een teken was van haar overleden moeder uit het hiernamaals.
  Zolang mensen niet doorgronden, dat dergelijke verschijnselen voortkomen uit hun eigen brein, zullen zij in de bovennatuurlijke hocus pocus blijven geloven als verklaringsgrond.

 7. @Philosoof G&R Eigenwijs [10]: Van waar komt die “tegenpartij” definitie? ONbetaalbaar = NIET betaalbaar. Dus kan ONgelovige net zo goed NIET gelovige betekenen.
  Zo maar een beetje lukraak woorden op een rijtje zetten, betekent nog niet dat er dan meteen ware beweringen staan.

 8. de nieuwste mythologie : ” OPWARMING VAN DE AARDE !!!”
  en bijhorende dogma : ” DOOR DE MENS VEROORZAAKT ”
  En de relativiteitstheorie van Albert Einstein wordt nu ook in twijfel getrokken !!!
  Eindelijk ….. !!!
  Nog een pintje ?

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 9. Het is altijd: of we geloven in een god of we geloven er niet in. Nooit word er gesproken over een gulden middenweg.

  Wat als er nou toch 1 soort valse god entiteit bestaat die zich voordoet als al die andere goden, godinnen en duivels etc…. omdat het geen naam en vorm heeft, maar ons afleidt van wie of wat we werkelijk zijn, zoiets als onze eigen kosmische scheppers?

  Nico [17] reageerde op deze reactie.
  Mavado [22] reageerde op deze reactie.

 10. @Hub Jongen [8]: Het is maar net welke betekenis aan woorden wordt toegeschreven. Fusie is een mooi voorbeeld. De zon en sterren genereren licht en warmte als gevolg van een natuurlijk fusieproces. Er is ook kernfusie, een proces dat door boven-natuurlijk ingrijpen, namelijk door de mens op gang wordt gebracht. De paradox is momenteel dat daar vuile energie (kernsplijting) voor nodig is. Natuurwetten zijn wel van toepassing, maar een natuurlijk proces is het bepaald niet. Het is niets meer of minder dan een gevolg van de inzet van technologie. Bovenop het niveau van de natuur, daarmee boven-natuurlijk. Omdat wij dit mechanisme enigzins begrijpen spreken we over wetenschap en technologie. Vroeger zou men dit magie genoemd hebben.

 11. @Philosoof G&R Eigenwijs [10]: Naarmate mensen meer informatie verwerken, komt men er steeds meer achter dat men eigenlijk maar heel weinig weet.

  Ik weet het niet kan gewoon eerlijk zijn. Maar het kan ook een uiting zijn van besluiteloosheid en een gebrek aan doortastendheid. Soms is het beter volenthousiast en met goede bedoelingen een plank flink mis te slaan, om vervolgens van je fouten te leren.

  Ik heb zelf meer waardering voor degene die een fout maakt en ervan leert, dan voor iemand die maar blijft twijfelen en daardoor niets doet terwijl een situatie vereist dat er een knoop doorgehakt wordt.

  Philosoof G&R Eigenwijs [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Alex Mulder [12]: Kijk eens naar het thema ‘opwarming van de aarde’ vanuit metaforisch perspectief. Gemoederen die steeds meer verhit raken. Dat resulteert in metaforische aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen en zo meer. In die zin is de ‘ongemakkelijke waarheid’ van Al Gore nog niet zo’n gek verhaal…

 13. @Nico [17]: De “barmhartige, genadige en liefdevolle” krijgt wel een interessante bijsmaak als je ziet op koningen of presidenten die gevangenen gratie verlenen.

 14. @Philosoof G&R Eigenwijs [19]: Inderdaad, een gelovige is vaak een goedgelovige. Ook als iemand gedemonstreerd heeft dat ‘ie gewoonlijk (liefst altijd) de waarheid spreekt, dan nog is het verstandig goed te begrijpen wat hij vertelt. Hoe is hij tot een conclusie gekomen?

  Vragen, vragen, vragen. De “waarom” vraag is de verstandige vraag die iemand kan stellen en wordt merkwaardig genoeg door veel ouders als lastig en ongewenst ervaren. “Gewoon doen of aannemen wat ik zeg en geen lastige vragen stellen” is een kenmerk van mensen die willen heersen…

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Mavado [22]: ik bedoel eigenlijk een soort kosmisch computer programma wat zich voordoet als een god / schepper. Ik noem maar wat, want dat ‘wel god, geen god’ riedeltje, daar komen we ook geen meter verder mee ;))

Comments are closed.