742px-Cider_pressing_Jersey_Fai?s'sie_d'Cidre_2006De crisis die in 2008 is uitgebroken is inmiddels overgegaan in een toestand van stagnatie. Niet alleen de burger leidt hieronder, maar ook de overheid komt voortdurend geld te kort.

Er zijn dan globaal vier mogelijkheden om daar wat aan te doen:
– lasten verzwaren;
– verstrekkingen afschaffen of versoberen;
– inkomsten naar voren halen;
– uitgaven uitstellen.
De verzamelnaam voor deze vier varianten is ‘bezuinigingen’.

Een vijfde, niet-fiscale, mogelijkheid is het bewust devalueren van de valuta. Dit gebeurt al jarenlang volop in alle Westerse landen, maar omdat Nederland geen zeggenschap meer heeft over haar eigen officiële valuta, laat ik deze variant buiten beschouwing.

Het ministerie van Financiën heeft onlangs een zogenaamde ombuigingslijst opgesteld. Dat is een verzameling van mogelijke bezuinigingen. Dit stuk was bedoeld om te laten circuleren binnen politieke partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn, zodat zij deze als input kunnen gebruiken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s voor 2017.

Omdat de lijst is uitgelekt heeft Financiën besloten deze maar te publiceren. Als je de lijst leest (hier te downloaden) valt op hoezeer er sprake is schraapmaatregelen. Het gros van de mogelijke maatregelen levert slechts enkel tientallen miljoenen aan besparing op. Ik noem de volgende voorbeelden:
– Verhogen fiscale boetes met 20%;
– Verhogen kosten aanmaningskosten;
– Administratiekosten invoeren voor fiscale boetes;
– 2 euro per gesprek doorbelasten voor Belastingtelefoon;
– Versoberen kleine prijzenvrijstelling kansspelbelasting van € 449 naar € 250.
Stuk voor stuk voorbeelden uit de categorie klein bier dus, eigenlijk.

Er is ook een maatregel die libertariërs toe zullen juichen, en dat is het reguleren van softdrugs. Het ministerie denkt dat dit structureel 150 miljoen per jaar op gaat leveren aan extra belastingontvangsten en 25 miljon aan besparingen bij Justitie. Dit beleidsidee onderstreept wat ik jaren geleden al eens schreef, nl. dat het einde van de War on Drugs binnen handbereik is als overheden eenmaal doorkrijgen dat het voordeliger is om belasting te heffen op deze producten dan om er strijd tegen te voeren.

Lezers die willen weten wat er de komende jaren mogelijkerwijs op hun afkomt adviseer ik om de lijst te downloaden en deze eens door te scrollen. Gewoon, om een idee te krijgen welke kant het uitgaat. Een gewaarschuwd mens telt nu eenmaal voor twee.

Paul Verhaegh

8 REACTIES

 1. het niet vertellen van maatregelen is zorgelijker,
  het graaien is idd nog niet over.
  De hete hangijzers die politiek gevoelig liggen staan er niet in, zaken die geen uitstel velen en die straks van vandaag op morgen worden doorgevoerd, o.a. de hypotheekaftrek. Vraag eens aan uw hypotheekadviseur wat dit voor u voor gevolgen heeft. Straks blijkt dat u uw huis te duur gekocht hebt. Vraag hem eens of hij al een visie heeft t.a.v. de verkoop door de babyboomers van hun huis, over 10 a 12 jaar.
  In april 2011 een hotisue:
  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/huis-hypotheek/article20851480.ece
  en nu blijkt nog steeds:
  https://www.nvm.nl/actueel/nieuws/2016/20160602aflosvrijehypotheek
  Vraag uw hypotheekverstrekker er naar en vraag hem of hij niet zaken vergeten is, om je t.a.v. jou hypotheek en die in het algemeen, je huis, en de huizenmarkt in de toekomst, te vertellen.
  Let goed op zijn gezichtsuitdrukking bij deze laatste vraag. U weet dan genoeg.

 2. Ik dacht gisteren, dat de lijst ‘technisch’ was en weinig te maken heeft met beleidsdoelstellingen, maar in dat geval kun je je afvragen, waarom echt rigoreuze maatregelen als afschaffing van uitkeringen etc. er niet in staan. Als een politicus puur wil weten, wat dit oplevert, moet het geen probleem zijn. Als politieke partijen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming en hun waarschijnlijke toekomstplannen erin hebben laten verwerken, dan is de lijst niet zuiver technisch. Dat laatste lijkt het geval.

  dZvZtKm [3] reageerde op deze reactie.

 3. het hemd is nader dan de rok
  @Vilseledd [2]:
  Stel er staat in afschaffen hypotheekaftrek,
  heeft het zin hier over te discussiëren als 80% van de 2e kamerleden een hypotheek hebben.
  Wat dit voorbeeld betreft wordt er dus niet onnodig over zaken g.o.h. die het toch niet halen. Om belangenverstrengeling te voorkomen zou het dus zo moeten zijn dat zij die belang hebben bij/in een zaak/regeling/voorstel niet mee mogen stemmen. Anderen leggen zij die regel toch ook op.

 4. DRUGS vrij: “25 miljon aan besparingen bij Justitie” ?
  Dat moet een veelvoud van 25 zijn, of minstens met een nul er achter.
  Maar dan moet je alles rekenen aansporingen, afluisteren, drugsmisdaden, drugs-betrokkenen in gevangenissen enz.

 5. Wat ik me afvraag… wetende dat wetgeving het programma is voor de overheidsmachine, zoals een computerprogramma voor een PC, komt dan met al dat schaven en schrapen niet per ongeluk een zogenaamd Easter egg tevoorschijn? Of zijn de programmeurs annex politici voldoende behoedzaam om dat te vermijden?

 6. “De crisis die in 2008 is uitgebroken is inmiddels overgegaan in een toestand van stagnatie. … maar ook de overheid komt voortdurend geld te kort.”

  De overheid komt altijd geld tekort.
  Volgens de overheid natuurlijk.

 7. @michiel [7]: Sterker nog: die groeit!!!

  Daarom is het schrapen ook alleen maar schrapen bij de belastingbetalers en dat komt in de roverheidspot terecht. Bezuinigen is het duurder maken van die ongevraagde roverheids-“diensten” voor de belastingbetalers en dat komt ook in die roverheidspot terecht.

  Dus vanuit de roverheid bekeken is het geen schrapen en bezuinigen, maar omzetvergroting. Dat is iets dat elk bedrijf ook graag zou willen, maar helaas zijn die afhankelijk van afnemers die vrijwillig moeten gaan kiezen voor hun producten en diensten, terwijl de roverheid haar omzetvergroting middels dwang binnen hengelt.

Comments are closed.