8 REACTIES

 1. Is het dat de Overheid niets uitvoert?
  Of is het dat de Overheid niet functioneert?

  In beide gevallen werkt de Overheid niet!

 2. Waarom een overheid niet werkt? Heel eenvoudig. Kunstmatige oplossingen werken nooit zo goed als natuurlijke oplossingen. Of helemaal niet. Een overheidsmachine met ambtenaren (en bestuurders aan de knoppen) die als gewetenloze robots programma’s uitvoeren kan nooit voor elkaar krijgen wat mensen met substantie (karakter en deugdzaam gedrag) van nature doen.

 3. Mijn minachting voor overheidsdienaren kan niet dieper zinken. Een logisch gevolg van gedrag dat wij hebben waargenomen. Niet alleen op afstand, maar ook aan den lijve.

 4. Ik denk dat hij de bemoeienis v/d regering/gezag bedoeld, om dat tot het minimum te beperken.
  Iedere vorm van regeren/gezag is gedoemd.
  De mens moet globaal gaan beseffen in wat voor een wereld ze haar kinderen wil laten opgroeien/leren.
  Ik zou het wel weten, een wereld met moralistisch besef van universele natuurwetten, en de kennis van Jacque Fresco toepassende…….

 5. Iets wat moreel niet juist is (heersen cq regeren over andere mensen) zal ook in de praktijk uiteindelijk niet werken.

 6. Wanneer ontwikkelde mensen het initiatief nemen om bestuurlijke taken voor minder ontwikkelde mensen uit te voeren, voor zolang die anderen zich nog niet hebben ontwikkeld, of omdat die anderen zich in een andere richting wensen te ontwikkelen, hoeft er geen probleem te zijn. Als het maar moreel verantwoord en deugdelijk gebeurt.

  Wanneer gespuis (in overheidsdienst) de dienst uitmaakt over ander gespuis, hoeft er geen probleem te zijn. Sommigen hebben nu eenmaal een repressieve aanpak nodig om een dam op te werpen tegen schadelijk gedrag.

  Wanneer ontwikkelde mensen of gespuis het initiatief neemt om te heersen (= dwingen) over mensen met voldoende moreel besef en deugdzaam gedrag, die ook nog eens de moeite hebben genomen om zich te ontwikkelen… dan gaat er iets goed mis.

  Er kunnen dus allerlei nuances aangebracht worden.

  Doorgekoppeld naar de praktijk van ons leven: Pogingen om van derden om ons leven te besturen hebben ons nog nooit iets goeds gebracht. Maar wel ellende.
  Als gevolg daarvan besloten we op een bepaald moment dat we ervoor gingen zorgen dat er bij ons niets meer [onder dwang] te halen valt. De grap is dat overheidsdienaren mensen wel met dwang en geweld kunnen beroven en vernietigen, maar er nooit voor kunnen zorgen dat je de stuwkracht gaat leveren om hen van bestaansmiddelen te voorzien.

  Wie niet door anderen bestuurd wil worden, valt niet te besturen.

  Wie niet door anderen afgeperst, bedrogen, beroofd etc. wil worden, zal geen doelwit meer zijn. Nooit meer. Wanneer alles weg is wat er te halen viel, en het wordt niet meer aangevuld, dan is het einde oefening.

  De les is geweldloos verzet á la Ghandi: Een overheidsmachine die voor jou een last is, kun je het best niet voeden. Op een enkele manier. Niet met lijdzaamheid, niet met slaafse gehoorzaamheid, niet met inkomsten, niet met vererering van de ‘almachtige god’ genaamd ‘moedertje staat’.

  De uitkomst van geweldloos verzet is dat er steeds meer wandelende reclameborden rondlopen die demonstreren waar de overheidsmachine werkelijk voor staat. Die lopen rond tot ze neervallen, opgesloten of neergeschoten worden door overheidsdienaren. Dat zorgt voor klimaatandering, zoals spreekwoordelijke aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Er zullen altijd mensen zijn die naar het voorbeeld van overheidsdienaren geweld initiëren. Dat is zo ongeveer een natuurwet.

  Wij zijn zelf een soort van wandelende reclameborden. Wie wil weten waar de overheidsmachine daadwerkelijk voor staat, kan dat uit onze ervaringen aflezen. Daar zit een risico aan; als je je neus in gezeik en shit steekt, wat door overheidsdienaren is veroorzaakt, dan kun je last krijgen van (cholera (vertaald: zwartgalligheid).

  • De boodschap is, zie de gelijkheid tussen elkaar.
   Bepaal dan hoe we als mensheid de macht kunnen nemen van de machtige.
   Wordt dit gedaan met vergiffenis, en zoveel mogelijk geweldloosheid, wie weet is dan een wereld mogelijk, als die Jacque Fresco voor ogen heeft……
   Het zou zo maar eens kunnen dat dit zoveel tijd kost dat…………

Comments are closed.