Zoals onlangs Ambrose Pritchard-Evans in de Daily Telegraph vertelt is het feit waar het allemaal om draait met de Brexit: Wie bestuurt je?Brexit

Is dat een ongekozen machtselite, die letterlijk en figuurlijk heel ver van je afstaat en geen enkele verantwoording hoeft af te leggen aan het volk, of is het een gekozen parlement met een premier of president, die continu ter verantwoording kan worden geroepen door de bevolking die hem of haar gekozen heeft?

Dat is het feit wat telt bij elk soevereiniteitsvraagstuk, waarmee alle andere aangevoerde argumenten daarom bijzaken of ruis zijn, doch nooit hoofdzaken, onthoud dit altijd.

Natuurlijk wordt dit nooit besproken in de Nederlandse politiek, met uitzondering van een enkeling, omdat dat het gehele EU-project dan in gevaar brengt, wat enorm veel voordelen heeft opgeleverd voor de machtselite, zowel van socialistische als corporatistische huize.

In het Pritchard-Evans artikel wordt juist dit heikele feit uitgebreid uit de doeken gedaan. Iedereen die geïnteresseerd is in hoe soevereine staten opereren en waarom er immer machtsoverdragingen geschieden binnen de EU dient dit artikel volledig te lezen. Het geeft aan dat het niet gaat om ´nationalisten´ of ´kleine Engelanders´ of ´populisten´ of ´xenofoben´ of andere door de machtselite veelgebruikte scheldwoorden om de zaak af te leiden van de essentie, maar juist om waar de macht behoort te liggen en wie het bestuursmandaat heeft.

Bijvoorbeeld de term populisme wordt altijd gebruikt door de zittende machthebbers en hun volgelingen in de media voor iedereen die de status quo uitdaagt. Ik noem het eigenlijk eerder een populaire (r)evolutie, omdat mensen nu eenmaal zien dat het niet allemaal koek en ei is en daar verandering in willen zien. De huidige politieke structuur is te insulair en wordt uiteindelijk ondergraven door de gevestigde belangen, waarmee de roep om echte veranderingen nog groter wordt.

Mark Rutte, Dutch prime ministerZodoende is een directe democratie veel beter dan een vertegenwoordigende democratie, want de besluitvorming komt dan te liggen waar hij behoort te liggen en dat is bij de bevolking. Geen wonder dat een aartscorporatist en pseudoliberaal als Rutte en een partij als de VVD graag af willen van referenda en volkinspraken, want dat beperkt de macht van de politieke elite, vergetende dat juist dankzij de bevolking dat hij ´premier´ mag spelen.

Zoals reeds in de 17e eeuw door John Locke aangegeven, de macht kan worden afgegeven door de bevolking, maar evenzo weer worden teruggenomen door de bevolking referenda maken dit mogelijk op een vreedzame manier.

Dat is de reden waarom het Britse volk nu deze macht weer terug vraagt via een referendum en het is te hopen dat zij winnen in hun strijd tegen de toenemende tirannie vanuit Brussel.

13 REACTIES

 1. Die strijd kunnen zij nooit winnen, zelfs niet als heel Groot-Brittannië uit de EU wil.

  Het was natuurlijk niet zo vreemd dat bij de Bilderberg-bijeenkomst in Dresden een ongewoon groot aantal vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk aanwezig waren. Het ging tenslotte niet alleen over “precariaat” (de nieuwe sociale klasse)…

  Het referendum “Groot-Brittannië uit de EU (Brexit)” heeft de hardste noot te kraken.
  De Europese politici moet geleerd worden hoe ze hun democratische controle behouden, hoe ze de hendels nog steviger in handen houden en hoe ze het volk kunnen manipuleren.
  https://translate.google.nl/translate?hl=nl?sl=auto&tl=nl&u=http%3A//komitet.net.ua/article/11522/

 2. “Het gaat feitelijk over een ding, wie bestuurt je?”

  Goed samengevat in een paar woorden. Als ik die brilsmurf (tevens beschermheilige der pedofielen) op het 2e plaatje zie, dan denk ik dat ik nog liever een anoniem stel apparatsjiks in Brussel heb dan dit exemplaar.

  Maar helemaal niemand die je bestuurt is natuurlijk het beste.

 3. De centrale vraag is: wie heeft het recht om over wie te beschikken? Heb je het recht om over jezelf te beschikken of hebben mensen het recht om over anderen te beschikken?

 4. Zag Camaron op BBC in debat.
  Eigenlijk niets meer dan een salesman met een verkeerd product die alle andere producten als minder kwalificeert erger als kwalijker.
  Het beste zou zijn de grotere partijen in Maart 2017 totaal te negeren.
  Bleu chair exit!

 5. Het maakt niet uit of de Brexit er komt of niet. Het is allemaal gecontroleerde provocatie. De EU is geen paradepaardje maar een paard van Troje. Het is juist de bedoeling dat het voor iedereen volledig zichtbaar is dat de EU iedereen van zijn/haar vrijheid en identiteit berooft en dat de meerderheid de EU het tot grote woede kwalijk neemt dat deze de moslims binnenlaat die alle vrijheden en identiteit van de Europeaan nog meer onderuit halen, bovenop hun provocatie en oorlogszucht naar Rusland enz enz enz .
  We laten ons door onze emoties meeslepen, maar het zijn emoties die kunstmatig en manipulatief worden opgewekt.
  uiteindelijk schreeuwt de bevolking om hulp als ze zichtbaar zien dat ze gevangen zitten en in een hoek gedreven door de EU.
  Als Poetin straks geen ander keuze heeft dan zich te verdedigen tegen de NATO en de EU, dan heb je maar zo kans dat de Europese bevolking de Russen als bevrijders gaan zien.
  En daar gaat het om, dat er nog een grotere superstaat wordt geïmplementeerd via de vrije wil van de bevolking waar deze superstaat het gewone volk de illusie moet geven dat dit goed voor ze is, en gaat alles weer terug naar een verborgen en onzichtbare dictatuur. Technologie viert dan hoogtij in deze nieuwe superstaat en wordt iedereen in een kunstmatige matrix gezet en volledig van de werkelijkheid en realiteit weggehouden. Iets wat nu al flink aan de gang is. De jeugd leeft al in een virtuele wereld, die houden zich al niet meer bezig met politiek en al helemaal niet met schaduwmachten en duistere occulte groeperingen als de Octogon Zwitserse tempeliers die achter al deze façade zitten. Nee, straks als de EU eindelijk opgerot is en alle moslims, joden en corrupte politici door de nazis (die zich vermommen als de reddende Russen) zijn opgepakt en vermoord, dan kunnen we weer rustig ademen… toch?

 6. Parlement heeft iets te zeggen over het houden van referenda?

  Een van de absurditeiten van de media is dat zij krampachtig proberen vol te houden dat de politici mogen bepalen of er referenda worden gehouden. Met andere woorden, de politici zouden mogen bepalen hoeveel macht zij naar henzelf mogen toeschuiven.
  In een beschaafd land ligt het natuurlijk anders. Het is de bevolking zelf die het politieke stelsel bepaalt. Als mensen nu vinden dat het huidige partijpolitieke stelsel op de helling moet, dan is het gedaan met de legitimiteit van de partijpolitici. Zij hebben dus geen legitieme poot om op te staan om zichzelf in het zadel te houden.

  Mijn voorstel is dan ook dat een aantal integere en bekwame burgers enkele up-to-date varianten van een gewijzigd politiek stelsel opstellen en aan de bevolking voorleggen. Via referenda kan de bevolking dan kiezen voor een nieuw politiek stelsel. Vervolgens worden die keuzes verankerd in wet- en regelgeving. Dat nieuwe stelsel zal dan waarschijnlijk meer aansluiten op onze huidige maatschappij. Het zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld (delen van) de bevolking meer gaan uitmaken wat er in hun eigen woon- en leefomgeving gebeurt, waar zij voor bereid zijn belasting te betalen en waarvoor niet en welke bevoegdheden zij willen centraliseren en tot op welk niveau. Dringend noodzakelijk lijkt me ook een verdere ontvlechting van politieke macht, rechterlijke macht en massamedia. Bij alle drie lijkt het wenselijk de invloed van de bevolking groter te maken en vooral een professionaliseringstraject in te gaan zetten.

 7. of de heerser nu in Brussel zit, London of in Den Haag doet er niet veel toe, je blijft een onderdaan/slaaf .

  mogen kiezen voor een heerser via welke vorm dan ook is nog steeds ermee instemmen dat je een heerser nodig hebt. Ik heb de laatste tijd een aantal discussies gehad met niet libertariers en die zeiden unaniem dat zij zelf geen heerser nodig hadden maar andere mensen wel. heel apart.

 8. @Plato [9]:

  Laat het Venezuela van Chavez niet ook nog eens zien dat een partijpolitiek stelsel onoverkomelijke gebreken vertoont? De mensen daar hebben echt niet, ook zeker niet per referendum, gekozen voor het op grote schaal bijdrukken van geld door Chavez zijn makkers. Ik durf te wedden dat daarover niets in zijn verkiezingsprogramma stond of in een van zijn vele speeches in campagnetijd naar voren kwam.

  Plato [12] reageerde op deze reactie.

 9. Brexit gaat helemaal niet over ” wie je bestuurt”!

  Brexit gaat over “wie je onderdrukt, berooft en manipuleert” ten gunste van multinationals, corrupte politici e.a.

  Inmiddels hebben ook pensioenfondsen weer een escape gevonden voor de dalende dekkingsgraden. Dat ligt nu ineens niet meer aan de lage rente maar aan de onzekerheid door een mogelijk BREXIT.

  En als BREXIT er echt komt, daalt de dekkingsgraad nog verder, zo suggereert mijn pensioenfonds op haar site.
  Alsof ik iets aan BREXIT kan doen; een schandalige opmerking, bedoeld om hun eigen falen te verhullen.
  Een legitimatie om pensioengerechtigden opnieuw te bestelen!

  Ik weiger dan ook om me nog langer aan wetten te houden die me niet bevallen. En ik stem anti EU.

  Als pensioengerechtigen voor alle corruptie en wanbeleid moeten opdraaien dan zullen we er voor zorgen dat iedereen kapot gaat in de EU!

 10. @Plato [12]:

  Wat zijn je antecedenten als bestuurder?

  Buschauffeur? Nou en? Lech Walesa was een electriciën. Dat zegt me niks. Werkelozen kunnen geniaal zijn. Advocaten blijken vaak domme mensen te zijn, terwijl die in de massamedia op een gigantisch voetstuk van bekwaamheid worden gezet en sommige ketelcontroleurs erg intelligent zijn, maar er nooit één uitgenodigd wordt aan een publieke praattafel. Je moet verder kijken dan de media vooroordelen. Dat hebben die kiezers in Venezuela dan blijkbaar in dit opzicht gedaan. Niks fout mee.
  De gemiddelde Nederlandse bestuurder kon in het algemeen vormend onderwijs op de middelbare school al niet meekomen. Heb je daar dan wel vertrouwen in als ze een nep universitair diplomaatje kunnen laten zien?
  Jij probeert het slachtoffer, de bevolking, toch weer de schuld in de schoenen te schuiven. Dat is zinloos. De bevolking kun je niet veranderen. Het politieke systeem wel!

Comments are closed.