De weg van wijheid naar vrijheid is enkele decennia geleden geschreven door Henry Sturman. Het is nog steeds actueel. Vandaar deze herpublicatie. Vandaag het twintigste artikel, over inflatie en crisis . Een kort artikel deze keer.

De crisis van de jaren 30 werd door velen gezien als het bewijs dat laissez-faire kapitalisme (vrije markt) niet werkt. In werkelijkheid was het niet laissez-faire kapitalisme dat faalde, maar staatskapitalisme ofwel het ingrijpen van de staat.

In 1913 stichtte de Amerikaanse staat de Federal Reserve System die zich bezig hield met manipulatie van de geldhoeveelheid. Doel hiervan was om geld beschikbaar te maken tegen goedkope rente. Vele bureaucraten geloofden dat ze door op deze manier investeren te bevorderen, economische groei konden versnellen.

Gedurende de twintiger jaren werden banken verplicht om de rente kunstmatig laag te houden en ze waren voor het uitgeven van leningen niet meer gebonden door de hoeveelheid goud reserve. Het resultaat was wilde investering in allerlei twijfelachtige ondernemingen. Toen in 1929 banken en ondernemingen failliet begonnen te gaan stortte de aandelenmarkt in elkaar.

In 1930, terwijl de depressie nog mild was, negeerde President Hoover de waarschuwende petitie van 1028 prominente economen en ondertekende de beruchte Smoot-Hawley Act, die sommige invoerrechten tot het 100% niveau bracht. Binnen een jaar hadden 25 andere staten gereageerd met gelijksoortige wetten. Het resultaat was dat de wereldhandel tot stilstand kwam en de hele wereld een langdurige crisis meemaakte, die mede aanleiding heeft gegeven voor het ontstaan van de Tweede Wereld Oorlog.

Inflatie is het uitbreiden van de geldhoeveelheid door de overheid (door extra bankbiljetten bij te drukken bijvoorbeeld). Het resultaat van inflatie is het stijgen van prijzen. Als er namelijk meer geld beschikbaar is om dezelfde totale hoeveelheid producten te kopen, dan moet de prijs voor elk product stijgen.

Inflatie is dus gewoon een vorm van belasting.

De overheid kan meer geld uitgeven met het bijgemaakte geld ten koste van de koopkracht van alle burgers. Inflatie leidt tot een ongezonde economie. Als het door de overheid werd toegestaan om te handelen in een munteenheid die door goud gedekt werd, zou niemand natuurlijk meer de onbetrouwbare munteenheid van de staat gebruiken. Je zou dan trouwens waarschijnlijk de prijzen jaarlijks zien dalen, omdat de economische groei groter is dan de groei van de hoeveelheid goud.

6 REACTIES

 1. De financiele crisis die nog gewoon voortduurt is bedoelt om al het geld te onttrekken uit Europa en Amerika, zodat ze zwak worden en het volk wanhopig wordt en steeds woedender gaat worden op de overheid en gaat smeken om hulp vanbuiten af. Dit wordt zo bestuurd zodat Rusland en China economisch enorm kunnen groeien. Dan hebben ze straks geld genoeg om hun legers tegen Europa en Amerika in te zetten en de geplande invasie te bekostigen en Europa en Amerika te ‘bevrijden’. Echter willen Rusland en China alleen maar zichzelf beschermen tegen het gestoorde en provocerende westen die alleen maar kritiek hebben op een voor hun ‘goedwerkende’ systeem. Uiteraard staan ALLE naties volledig onder controle van 1 en dezelfde kracht, alleen is dit spelletje nodig om de vrije wil van de bevolkingen te breken

  Uiteindelijk is het doel er allemaal 1 superstaat van te maken als de derde wereld oorlog na vele jaren van ellende en miljoenen ritueel geofferde mensen weer ten einde is.

  Als je kijkt naar de Brexit en ziet hoeveel vrijmetselaars en andere occulte organisaties er zich in Groot Britannie bevinden dan is het nogal logisch dat ze uit de EU stappen. Ze doen er werkelijk alles aan om dit niet zichtbaar te maken en spelen een spelletje alsof de elite er op tegen is dat ze uit de EU gaan, niks is minder waar. want GB gaat de EU gewoon verlaten omdat als straks de dollar en de euro gaan vallen, dan hebben zij nog gewoon hun eigen Britse pond om mee verder te gaan (net zoals de Zwitsers). En terwijl ze hun Brexit theater voortzetten, smeren ze meteen hun angst, verwarring en woede spelletje nog meer uit over Europa.
  De Europese Unie moet straks toch gaan vallen voor een grotere superstaat. Alleen Turkije moet nog even de boel gaan provoceren richting Rusland en China, dus dat theater houden ze nog wel even in stand maar wat mij betreft is het wel duidelijk hoe de vork in de steek zit.

 2. Het valt mij op dat bij inflatie (geldontwaarding) en crisis de oorzaak van ellende buitenaf wordt gezocht.

  Er bestaat ook zoiets als inflatie van karakter (ontwaarding van karakter, karakterbederf). Dat leidt tot een morele crisis. De mens als een steeds legere huls, zonder substantie.

  Het gevolg is dat de mens zich niet deugdzaam gedraagt. Wedijver en winstbejag wordt belangrijker geacht dan naastenliefde. Waardoor prijzen omhoog gaan en bloedzuigers en parasieten ook nog eens belastingen en/of rente gaan heffen.

  Karakterbederf leidt tot mensen die niet in staat hun eigen ‘minister van onderwijs’ te zijn, en daardoor overgeleverd zijn aan anderen die hen inferieure informatie bieden. En niet in staat zijn om hun eigen minister van ‘defensie te zijn’, waardoor hun veiligheid in handen komt van een club die vooral uit is op de exploitatie van de mens welke is gebrandmerkt als burger oftewel onderworpene.

  Dit leidt tot de vraag hoe een dwaalweg van bederf, inflatie en crisissen teruggedraaid kan worden. Volgens een melding op deze website streeft de Vrijspreker naar een context waarin ieder mens soeverein is. Als dat het streven is, dan ligt er mijns inziens de uitdaging en tevens morele verantwoordelijkheid voor de redactie om die weg op een ondubbelzinnige en duidelijke manier te wijzen.

 3. Pardon, correctie:

  “om die weg op een ondubbelzinnige en duidelijke manier te wijzen”.

  moet zijn:

  “om de route naar dat doel op een ondubbelzinnige en duidelijke manier te wijzen.”

 4. Is het niet opvallend dat mensen die ‘verlicht’ zijn met kennis vooral problemen benoemen of genereren, maar niet de weg wijzen om daar een einde aan te maken?

  Soms wordt de smalende vraag gesteld: “Denk jij nu echt dat je de waarheid in pacht hebt?” Helaas wordt informatie over de nuchtere werkelijkheid door verlichte mensen verpacht teneinde haar te exploiteren. Hoe meer opbrengst informatie kan genereren, hoe duurder zij wordt.

  Het is niet zonder ironie dat mensen die hier slachtoffer van zijn middels leugens – die verworden tot vooroordelen – als het ware ingeënt zijn tegen de waarheid. Ze zijn er zodanig immuun voor geworden dat er een allergische reactie optreedt, in de psychologie bekend als cognitieve dissonantie. Daardoor weigeren zij soms informatie die hen feitelijk verder zou kunnen helpen richting een gezond en bloeiend bestaan.

  Een mens is wat hij eet. Obesitas-lijders weigeren gezond voedsel omdat zij dat vies vinden. Wie gezond wil zijn let goed op zijn dieet en verorbert alleen vruchten van inspanningen van derden die voldoende gezond en voedzaam zijn.

 5. Of het nu om bestaansmiddelen, geld of informatie gaat… kan men vaststellen dat juist de mensen die beter zouden moeten weten erop aansturen dat er afhankelijkheidsrelaties en machtsverhoudingen worden gecreëerd. In plaats van de medemens op te voeden en de ademruimte te geven om op te bloeien, moet en zal hij onderworpen zijn en blijven teneinde geëxploiteerd te kunnen worden.

  Dit gaat in tegen natuurwetten en natuurrecht waar de mens zowel aan onderworpen is als boven kan staan. Indien hij dat laatste tenminste waardig is, want anders creëert hij een hel op aarde voor mens en dier.

Comments are closed.