Geen enkel instituut heeft in de geschiedenis van de mensheid zoveel doden op haar geweten als Crimineel_Staatde staat. Na eeuwenlange indoctrinatie en blinde gehoorzaamheid lijkt de massa zich nu langzamerhand bewust te worden van het ware karakter van de staat. Meer en meer mensen worden kritischer op het systeem en willen zich te weer stellen. Maar hoe doe je dat ? Hier 4 staatsmachtondermijnende methodes om de hedendaagse praktijk om te kunnen zetten in een gedecentraliseerd en vrijwillig systeem.

Alternatieve economie

Alternatieve economische vormen zijn een goede manier om de staat te verstikken. Of het gaat om zwarte markten, het gebruik van alternatieve valuta als Bitcoin of ruilhandel – het heeft verstrekkende gevolgen. De traditionele economie wordt door de staat uitgemolken middels belastingheffing en voor haar eigen doeleinden ingezet via regelgeving. Belastingheffing voorziet de kleine groep van sociopathische bureaucraten van macht en middelen om continue de markt te verstoren en de ene na de andere bubbeleconomie op te zetten.

Het natiestaat geldsysteem is een van de hoofdoorzaken van de corrupte activiteiten en corporatisme van de staat. De alternatieve economie is in principe ontworpen om nieuwe systemen van handel en financiëring te bieden zonder daarbij het geld van de staat en de centrale banken te gebruiken. Maar denk ook aan het voor jezelf beginnen als ondernemer in plaats van als loonslaaf verder te gaan die makkelijker geplukt kan worden door de staat.

Niet stemmen en burgerlijke ongehoorzaamheid

Stemmen in het huidige democratische kiessysteem is het geven van een blanco cheque waar sociopathische politici vervolgens mee aan de haal gaan en een compleet ander scenario (EU, lobbybelangen, VS) doorvoeren. De aanname is ‘dat de kiezers dit zo willen’. Deze achterhaalde vorm van zogenaamde vertegenwoordiging is een fopspeen om de bevolking wijs te maken dat ze iets te zeggen hebben. Door niet te stemmen, kies je er voor om niet deel te nemen aan deze illusie en oorlogen, onrecht, geweld en corruptie af te wijzen. Daarnaast kan je opteren voor een actievere vorm van controle over de overheid door bezwaarschriften, petities, rechtzaken en referenda te steunen en te promoten.

Samenwerken met anarchisten, anti-staat ideologen en gelegenheidscoalities

Samenwerken met andere vrijheidslievende individuen helpt om de bewustwording en informatiestroom richting de massa te vergroten. Ook technologieën als 3D printen en de deeleconomie bevorderen de onafhankelijkheid van de burger. Gelegenheidscoalities gericht op bijvoorbeeld privacy, klokkenluiders, anti-EU en tegen TTIP zijn ook prima mogelijkheden om het momentum uit te breiden. Mensen met overlappende ideologische concepten kunnen een betere maatschappij bouwen gebaseerd op echte consensus en vrijwillige samenwerking. Het netwerk van vrijdenkende personen groeit en kan op termijn de pseudo-religieuze verering van de staat in de schaduw zetten.

Maak het waar

Een zo vrij mogelijk leven leiden in de praktijk inspireert meer dan het eeuwig herhalen ‘hoe het zou moeten zijn’. Het kopen van goud en zilver, onroerend goed en Bitcoins en daar over vertellen zet mensen meer aan het denken dan de zoveelste verjaardagsdiscussie daarover. Als je gelooft in de – echte – vrije markt economie, neem dan ook deel aan deze markt. Het actief optreden en zodoende bewijzen dat het werkt, brengt niet alleen jezelf voordeel en vrijheid maar is ook een prachtig voorbeeld om op te volgen. Discussies kunnen nuttig zijn maar niets overtreft ’to put your money where your mouth is.’

Uiteindelijk valt de staat

De ondergang van staten is een traag maar onafwendbaar proces. Het volk realiseert zich steeds meer dat representatieve vertegenwoordiging een idee uit het verleden en een mislukt systeem is dat een kleine groep rijk maakt en houdt. Technologieen als de Bitcoin blockchain en andere peer-to-peer applicaties brengen nieuwe innovatieve concepten zonder centrale besturing. Nationale controle en beheersing van de bevolking wordt steeds verder teruggedrongen. De – staatsgedreven – reactie is om het systeem van de natiestaat nu toe te passen op internationale organen als de VN en de EU. Een vlucht voorwaarts als het ware. Maar een falend nationaal systeem is eveneens een falend internationaal systeem.

21 REACTIES

 1. Goed stukje Seneca, met name het hoofdstuk “Samenwerken met anarchisten, anti-staat ideologen en gelegenheidscoalities” stemt mij erg positief en hoopvol dat de vrijspreker ook zonder Hub zijn naam eer aan zal blijven doen.

 2. 4 staatsmachtondermijnende methodes…….ik zou zeggen doe geen moeite , en spaar uw energie , en wacht nu maar eens af wat hier ontwikkeld.

  SOTT Aardveranderingen Samenvatting – Juli 2016: Extreem Weer, Meteoor Vuurballen .

  https://www.youtube.com/watch?v=69DA0-Sqqtg

  En als kers op de taart , laat het hier voor eens en altijd tot je doordringen , wat deze persoon voor grim plaatje voor je schetst .

  Deze is echt speciaal voor onze rekenaar Ratio , kom laat je cijfermatige talent er eens op los !!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=C7hpfFnr3Og

 3. Mooi stuk! Hier een idee van mijn kant:
  Zelfstandig ondernemers kunnen zelf hun prijzen bepalen. Zij kunnen snel anticiperen op inflatie. Ook kunnen zij actief geld gebruiken om het goede te belonen en het kwade te bestraffen. Je kunt medewerkers van de staat een hogere prijs berekenen als vergelding voor het feit dat zij ons gedwongen geld afnemen. Dit zal tot veel negatieve publiciteit leiden en hoe weet je wat iemands beroep is? in de praktijk is het makkelijker om juist vrijheidsminnende klanten korting te geven (uit een kleine opslag voor de rest). Een goed criterium is lidmaatschap van de LP, mises-instituut ed. Zo gebruik je de econommie om mede-libertartiers een (financieel) steuntje in de rug te geven.

 4. @prepperoni [6]:
  Lees ook Harry Brownes “How I Became Free In An Unfree World” Heb je er eentje voor mij? Het boek lijkt al een tijd niet leverbaar. Ik dacht dat die op Kindel verkrijgbaar is maar daar doe ik nog even niet aan na mijn keuze voor iBooks waar je alleen “Fail Safe Investing” kan krijgen…

  Goede ideeën in het artikel. En inderdaad, hoe ga je om met werken voor overheid en ambtenaren? Ik werk niet voor de overheid, want daarmee help ik aan het perfectioneren van een systeem waar ik niet achter sta.

  Dan kom je daarna bij 2e graads werken voor de overheid: klanten hebben die de overheid als voornaamste klant hebben. Werk je daarvoor? In mijn geval: soms wel en soms niet. Het hangt van indivuduele omstandigheden af. Idee voor een artikel (kan ik ook schrijven)?

  Ge [15] reageerde op deze reactie.
  Prepperoni [21] reageerde op deze reactie.

 5. @Mavado [8]:
  Aluhoedjes gonna aluhoedje. En GGZpatienten gonna GGZpatient.

  Wordt het niet eens tijd om een “Joris” a la Geenstijl aan te stellen?

 6. Uiteindelijk komt macht voort uit 2 dingen: Economie en politiek.
  – Economie is een woord dat duidt op de manier waarop een huishouden is geregeld.
  – Politiek is een woord dat duidt op de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

  Binnen een huishouden kunnen mensen met elkaar omgaan op basis van vrijwilligheid en uitgaan van noden / behoeftes / verlangens die samen aangepakt worden. Of op basis van dwang. Je wilt iets? Prima. Maar dan moet je er wel de prijs voor betalen.

  Een dwingende omgeving verdraagt geen vrijwilligheid. Vrijwilligheid en naar elkaar omziet doet van alles en nog wat opbloeien, dwang werkt vergiftigend en verstikkend.

  Vrijwilligheid is niet lucratief, dwang wel. Uiteindelijk ligt daar ‘m de kneep. Want de heersende cultuur dwingt mensen om dwang te ondergaan, of anderen te dwingen, zodat noden / behoeftes / wensen bevredigt kunnen worden. Een voor alle betrokkenen onbevredigende situatie. Want wat niet van harte gegeven wordt, maar afgedwongen wordt, kan nooit bevredigen. Dwang veroorzaakt, vanuit welk perspectief je ook kijkt, lijden.

 7. Er staat een mooi artikel op http://www.mises.nl over de overheid.
  De schrijver geeft aan dat er weldegelijk een klassenstrijd bestaat, namelijk tussen de productieve klasse en de politieke klasse.

 8. Solidarność = Solidariteit en wat er bereikt werd
  Dat het ook geheel anders kan toont het verhaal van de Poolse Solidariteit Beweging , waar door gezamenlijk de krachten te bundelen zonder onderlinge jaloezie en prestige drang het beoogde doel werd bereikt.
  Solidarność  in het Nederlands : Solidariteit; volledige naam: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „S”), letterlijk: Onafhankelijke Autonome Vakbond “Solidariteit”) was de halfverboden Poolse vakbeweging die tot 1989 een belangrijke rol speelde in het verzet tegen het communistische  regime in Polen. Door historici wordt Solidarność tevens beschouwd als een van de belangrijkste elementen in de val van het communisme in het Oostblok. Solidarność werd deels wel, deels niet door het Pools-communistische regime geaccepteerd, omdat de beweging de schijn zou wekken dat Polen toentertijd over een oppositionele stem beschikte. Tot 2001 was Solidarność ook een belangrijke politieke partij.
  De vakbeweging vond haar oorsprong in diverse stakingscomités op de werven van Gdansk, Gydinia en Sopot in de jaren zeventig. Lech Walesa – een bij een vorige staking ontslagen elektricien – was de aanvoerder van de bond. Opmerkelijk was de samenwerking tussen de arbeiders, intellectuelen en de Rooms-katholieke Kerk die van cruciaal belang zou blijken bij het succes van Solidarność. De intellectuelen, zoals Tadeusz Mazowiecki zorgden voor de ideologische onderbouwing en bedachten een uitgekiende strategie. Lech Wałęsa zorgde voor de uitvoering en kon mensen op de been krijgen. De beweging kreeg ook steun van de kerk (met op de achtergrond de in 1978 gekozen Poolse   Paus Johannes Paulus II. Kernpunten van de Solidarność-strategie waren:
  1. principiële geweldloosheid
  2. alleen realistische concessies eisen
  3. de communistische machthebbers een (morele) spiegel voorhouden.
  De beweging verspreidde zich begin jaren tachtig als een lopend vuur door heel Polen. In mei 1981 werd Solidarność gelegaliseerd en ontstond er een plattelandsafdeling van Solidarność waarin boeren zich organiseerden. Aan het eind van dat jaar had Solidarność 10 miljoen leden. Door stakingen en andere acties wist ze de communistische regering te dwarsbomen en deze tot verregaande concessies te dwingen.
  Deze ontwikkelingen waren tot dan toe ongehoord voor Polen en óók voor de overige Oostbloklanden. Na de onderdrukte opstanden in Hongarije in 1956 en Praag in 1968 werd nu voor het eerst door de machthebbers in Moskou afgezien van een militaire ingreep.
  In april 1989 werd Solidarność  gelegaliseerd, na rondetafelbesprekingen die in februari 1989 waren begonnen, en mocht het meedoen aan de eerste (gedeeltelijk) vrije verkiezingen in een communistisch land. De communisten behielden 50% van alle zetels in de Poolse Tweede Kamer. De overige zetels waren vrij verkiesbaar, evenals alle 100 zetels in de opnieuw opgerichte Senaat ( de Eerste Kamer ). De leden van Solidarność veroverden bijna alle vrij verkiesbare zetels in de Tweede Kamer  en alle zetels in de Senaat.
  Eind augustus 1989 werden de , persvrijheid, vrij grensverkeer en de overgang van planeconomie  naar markteconomie werden direct ingevoerd. Dit bracht in Centraal- en Oost-Europa een proces op gang dat in het najaar van 1989 zou leiden tot de meestal eveneens vreedzame omverwerping van een Communistisch regime en uiteindelijk daardoor ook de val van de Berlijnse Muur. Ruim een jaar later werd Lech Wałęsa gekozen tot president.
  Ofschoon op een geheel ander vlak proberen wij iedere keer weer aan te tonen dat mits de burgers zich verenigen en eens niet letten op alle onderlinge vaak te verwaarlozen verschillen, je een beoogd doel kunt bereiken, zonder je lot in handen te leggen van welke politicus dan ook. Daar zul je zelf wat aan moeten doen en juist dat ontbreekt in ons land.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 9. @jhon [16]: Als je vindt dat solidariteit ontbreekt in jouw land, dan kun je naar het voorbeeld van Lech Walesa handelen. Het is een kwestie van netwerken en mensen weten te motiveren. Ben jij een leiderstype met charisma, die anderen inspireert?

  Als ik het me goed herinner zijn er ook anderen geweest die in Nederland iets met het begrip solidariteit geprobeerd hebben te doen. Misschien uit PvdA kringen?

  Denk bij deze reactie niet aan ‘de beste stuurlui staan aan wal’. Nederland is nooit mijn land geweest en zal dat ook nooit worden. Ammenooitniet 😀

 10. @Naam * [9]: Beetje late reactie van mijn kant. Is idd stof voor een artikel. Ik ben nog niet begonen (ik ben me aan het oscholen naar een ambacht, dan heb je de vrijheid om je eigen prijzen te bepalen). Als ik wat ervaring heb wil ik die graag delen. Een artikel, maar liefst op en mises- of lp-bijeenkomst.

Comments are closed.