266px-thumbnailVrijspreker: Het is altijd even uitkijken zegt U bij zwaar emotionele verhalen, kunt U daar een voorbeeld van geven?

Opperdienaar: Ik las laatst dit verhaal in het boek The Mind Club door Daniel M. Wegner

Michael Johnson schreef zich in voor het leger na de middelbare school omdat hij zo van zijn land hield en geloofde in democratie. Op zijn allereerste missie werd hij gevangen genomen door moslimextremisten en gevangen gehouden voor meer dan 10 jaar. Hij zat gevangen in een kleine koude cel. Als zijn gijzelnemers informatie van hem wilden, dan sloegen ze hem op zijn mond, ribben en rug. Eén keer blinddoekten ze hem, gooiden hem in een motorboot en sloegen hem terwijl ze rondjes voeren. Eén extremist liet hem zout water drinken en sloeg zijn gezicht tegen de zijkant van de boot terwijl een ander hem bleef slaan. Hij kreeg alleen genoeg eerste hulp om de eerstvolgende dag te overleven tot de volgende marteling. Zijn gijzelnemers stopten niet totdat hij alles prijsgaf wat hij wist. Zelfs als hij niets wist.

Bij dit verhaal voelde je waarschijnlijk sympathie voor Michael Johnson en voel je woede ten op zichtte van de moslimextremisten.

Maar het is niet helemaal waar. In werkelijk ging het niet om Michael Johnson maar om een moslim genaamd Mohamedou Ould Slahi waarvan gedacht werd dat hij wat te maken had met de aanslagen van 11 September. Om deze verdenking weg te nemen, kwam Slahi zichzelf melden voor ondervraging kort na de aanvallen. En hoewel hij vrijgepleit werd door de Jordaanse geheime diensten, werd hij toch verscheept naar een Amerikaanse luchtmachtbasis in Afghanistan om daarna in Guantanamo Bay, Cuba te belanden. Eenmaal daar aangekomen ervoer hij de martelingen hierboven beschreven onder de handen van Amerikanen die waarschijnlijk hielden van hun land, democratie, hun vrienden en familie.

Het is niet verkeerd om deze switch even voor jezelf uit te proberen als je een verhaal hoort. Maak je je druk om de feitelijke gebeurtenissen? Of alleen omdat het iemand van jouw stam slachtoffer was en iemand van de andere stam de dader? Dit is meestal een probleem als je aan de rechterkant van het politieke spectrum zit. Aan de linkerkant is het vaak precies andersom: Alles wat de andere stam doet valt wel mee (cultuurverschilletje) en wat de eigen stam doet is fout. Het is meestal wel zo dat ‘de eigen stam’ bij links dan wel weer een andere factie binnen de eigen stam betreft.

Als je alleen verontwaardigd bent over het éne en niet het andere, dan ben je een speelbal van manipulaties. Windt je je alleen op over terreuraanslagen tegen jouw stam en bagatelliseer je die door jouw stam uitgevoerd worden? Vergeet je steeds de slachtoffers aan de andere kant te tellen?

Of vind je het verschrikkelijk als iemand zijn hoofd er af gezaagd wordt, maar niet als iemand zijn hoofd er afgeschoten wordt? Heb je ook verschillende eisen aan bewijslast? Als zij een wanddaad begaan, vind je het misschien snel aannemelijk, als iemand van je eigen stam het doet, is je bewijslast erg hoog en ligt het woord ‘samenzweringstheorie’ op het puntje van je tong. Praat je snel het geweld van een witte politieagent ten opzichte van een zwarte goed, of misschien juist het stelen van een zwarte uit een aziatische winkel? Er is geen excuus om je niet minimaal bewust te zijn van dit probleem. Zelfs als je je er bewust van bent, kan je het niet helemaal vermijden.

Vrijspreker: Zijn er nog andere nadelen van deze ‘in crowd bias’ behalve verlies van objectiviteit?

Opperdienaar: Het is zo ook heel gemakkelijk je wat wijs te maken aangezien je al snel een verzonnen verhaal gelooft als dat in je straatje past. Als dan blijkt dat het onzin is, krijgt je geloofwaardigheid een knauw. Maar het belangrijkste punt is denk ik het gevaar van de terugslag. Ook bij demoniseren is actie gelijk aan -reactie. Als er extreem veel kwaad van een gedeelte van de samenleving is weggewuifd en veel schuld geladen is op een ander deel van de samenleving (meestal het hard werkende deel), dan kan de terugslag vaak zo hard en wreed zijn, dat deze laatste groep zich daarvoor weer een eeuw moet gaan zitten schamen.

Deze man brengt het denk ik mooi onder woorden voor de zwarte gemeenschap in de VS. Hij noemt het blowback (terugslag)

 

30 REACTIES

 1. @jhon [1]:
  En als je dan een goed mens lang genoeg slecht behandeld? blijft hij/zij dan goed?
  Als je een slecht mens lang genoeg goed behandeld, blijft hij/zij dan slecht?
  Beide kan met ja en nee worden beantwoord, of alles wat daar tussen zit……
  En waar zit de grens tussen goed en slecht in deze? is dat niet breed interpreteer baar?

 2. Ik weet dat ik zeer zeker tot wrede dingen in staat zal zijn, als het door omstandigheden er uit getrokken wordt. Deze samenleving houd dit in bedwang. En met mij denk ik velen. Wordt de samenleving in een andere vorm gegoten, dan zal dat vrij komen. De vrijheid die de nieuwe Nederlanders hier krijgen zijn zij niet gewend. Twee verschillende samenlevingen van goed en kwaad. Waarbij het kwaad als goed wordt gezien, zal het kwaad over winnen. Want dat vergt minder aanpassing en dat zal goed aanvoelen. Wat overblijft is een kwaadaardig volk. ISLAM.

 3. Er zijn inderdaad twee soorten mensen; de goedwillenden en kwaadwillenden. Dat is althans de momentopname. De kwaadwillenden kun je opsplitsen in onverbeterlijk en potentieel verbeterlijk. Lastig inschatten.

  Maar je moet wel verder vragen: Hoe handelen mensen die kwaad aanrichten; is er sprake van fouten of van opzet? Wat zijn de drijfveren en motieven? Wisten ze niet beter of juist wel?

  Voor wat betreft de burgerij zijn wij mensen tegengekomen die voedsel moesten stelen uit pure armoede en tirannie. Goedwillend, maar ze hadden de verkeerde huidskleur.
  Ook zijn we mensen tegengekomen die als crimineel anderen hebben verwond of vermoord (en/of maten neergeschoten hebben zien worden), maar later tot inkeer zijn gekomen. Met beide categorieën hebben we oprecht sympathie, omdat deze mensen toen we ze tegenkwamen oprecht het goede wilden. Niet even, maar voor de rest van hun leven.
  We merkten ook de gevolgen van trauma’s die veroorzaakt worden door getiranniseerd worden of door zelf te tiranniseren. Aan welke kant ze ook stonden, de demonen uit het verleden blijven deze mensen plagen tijdens nachtmerries en slapeloze nachten.

  Voor een gewone crimineel of ganglid kan ik een bepaald begrip hebben, omdat ik aanvoel waar gewelddadig gedrag vandaan komt. Het zijn beschadigde, scheefgegroeide mensen. Ze hebben ook een erecode waar zij zich aan houden. Dat begrip heb ik beslist niet voor overheidsdienaren die beter zouden moeten weten en zich weliswaar aan een interne gedragscode houden maar naar burgers geen enkele gedragscode handhaven. Niets is voor hen te gek. Wanneer een maffialid zich zo zou gedragen zou hij door de familie afgeknald worden vermoed ik, stomweg omdat bepaald gedrag niet alleen ‘bad for business’ is maar vooral voor de reputatie.

  Waar het gaat om vijandsbeelden, dan vermoed ik dat grootschalige georganiseerde misdaad – met overheidsmachines als grote voorbeeld – de enige daadwerkelijke vijand zijn voor goedwillende mensen. Alle mooie verhalen ten spijt veroorzaken overheidsmachines (in tandem met de RKK die namens hun god het eigendom van de aardbol claimen) reeds eeuwenlang bergen met ellende vanaf de zwangerschap tot voorbij de fysieke dood – want zelfs daarna wensen overheidsdienaren en geestelijken zich nog met een lijk en later de botten daarvan te bemoeien.

  Ik nodig lezers van deze reactie uit om commentaar te leveren. Mijns inziens is er geen enkele verontschuldiging voor het gedrag van overheidsdienaren (vanaf eenvoudige ambtenaren die burgers treiteren t/m politici die wetgeving in elkaar timmeren die zo lek is als een mandje en uitnodigt tot misbruik). Maar wie mijn vijandsbeeld aan gort kan schieten met solide argumenten, is van harte uitgenodigd om dat daadwerkelijk te doen.

 4. De boodschap van Pcrs is kraakhelder. Een mens moet niet met twee maten meten. Toch doet hij dat ongemerkt, en voelt zich er nog nobel bij ook.

  Ik gebruik even een voorbeeld van religie en ga via slavenhandel naar het heden.

  Ooit onder koning Salomo hanteerde de Joden twee maten; de gelovigen en de heidenen, de vrijen en de slaven. Hoe ‘vrij’ mensen ook waren, er gold: “Vereer de Heer met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten” met de God van de Joden als een beeld van de koning. De koning eiste middels belastingen het eerste en beste deel van inkomsten op.

  De katholieken (gelovigen) trokken naar Afrika en de Amerikaanse continenten en troffen daar natives (ongelovigen) aan die tot slaven werden gemaakt, uitgemoord of onderworpen werden. Zij wilden het eerste en beste. De ongelovigen mochten het met doen de kruimeltjes die overbleven. Christelijke slavenhouders stonden het toe dat hun slaven trouwden, maar de vrouw diende eerst naar de slavenhouder te gaan die bij haar een kind verwekte. Het kind werd ingezet als bewaker of slavendrijver. Huilde een (later geboren) baby teveel naar de zin van een slavenhouder, dan werd het kind verdronken. Het enige dat voor deze slaven goed en mooi was, liefde tussen man en vrouw, liefde tussen ouders en kinderen, werd op die manier kapot gemaakt. Slaven werden niet als mensen beschouwd, dus dat deerde niet. Was het de slavenhouders overkomen, dan zou men heel anders hebben gereageerd.

  Ook Joden en moslims maakte zich schuldig aan dit soort praktijken, die men voor zichzelf rechtvaardigde door te stellen dat gelovigen superieur zijn aan inferieure ongelovigen. Toch is er slecht één wereld en één mensheid. Met daarin sommigen die zich in lijn met natuurwetten en zuiver morele normen gedragen, anderen die gestoord gedrag vertonen en dat niet doen.

  In de tegenwoordige tijd gaat het al niet anders. Een man en vrouw worden verliefd, maar kunnen niet van hun liefde genieten omdat er voor geld gewerkt moet worden. In de heel belangrijke begintijd van een relatie, waar een basis voor de toekomst aangelegd zou moeten worden, blijven alleen de kruimels van de beschikbare tijd over voor liefde. Vervolgens verwekken deze mensen een kind, maar verplichtingen (werk en verplichte scholing) verhinderen dat het kind de liefde en zorg (zoals een degelijke opvoeding) krijgt die het zou moeten krijgen. Want net als onder koning Salomo en slavenhouders geldt; het eerste en beste is voor de heer (regering/staatshoofd). Wie daarin niet gelooft of onwillig is om dat te praktiseren wordt vervloekt en krijgt allerlei ellende over zich heen gekieperd.

  Andere vormen van georganiseerde criminaliteit (zoals Russische en Italiaanse maffia) doen exact hetzelfde met de afpersing van beschermgeld. Er is geen verschil wie het doet. Wie voor een organisatie werkt gaat gewetenloos te werk ten opzichte van buitenstaanders. Bij een gewone crimineel zijn er heel andere drijfveren; soms zelfverrijking, soms gewoon voor het eigen gezin en vrienden zorgen.

  Iemand kan zich als een tegenstander tegenover een ander stellen om die ander een lesje te leren. Dat heb ik zelf ook herhaaldelijk gedaan. Maar bepaalde fratsen van bijvoorbeeld koning Salomo, slavenhouders, overheidsdienaren en mafialeden hebben daar niets mee te maken. Dat betreft oneerbare, beschamende daden waarmee levens worden verontreinigt en kapot gemaakt.

  Hiermee wil ik vooral zeggen dat de ene tegenstander de andere niet is. En het ene vijandsbeeld gefundeerd is in de nuchtere werkelijkheid, maar het andere niet. Sommigen maken fouten, anderen doen opzettelijk kwaad. Sommigen leren ervan, anderen niet.

 5. Historisch gezien is het grootste kwaad gedaan door mensen die dachten iets goeds te doen. Utopia en terror zijn gelinkt. Daar binnen zijn de meest wetenschappelijk geavanceerde samenlevingen het gevaarlijkst. Die omdat die het meest productief ‘goed’ gaan doen en daarmee het meest productief fout doen. Ze rennen het hardst ook als ze de verkeerde kant op gaan en dat niet weten.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.
  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 6. Voor wie wil controleren staat de uitspraak “Vereer de Heer met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten” in Spreuken 3:9. Alle offers in de zogenaamde “wet van Mozes” dienen afgestaan te worden voor aan de eigen behoeften en noden gedacht mag worden.

  Wanneer een mens dan toch denkt in termen van goden, dan stel ik vast dat het ‘gezicht van god’ zichtbaar is in de woorden en daden van goedwillende mensen die het goede willen doen en liefde voor medemensen, dieren en de natuur demonstreren. Soms, bij zwakke mensen is het zwakjes zichtbaar. Bij anderen die sterker zijn kan het sterker zichtbaar zijn. Van liefde kun je stellen dat het goddelijk is. Of, als je met de beide benen terugkeert op de grond, is het menselijk en menswaardig gedrag. Dat kan niet gezegd worden van gedrag dat goedwillende medemensen opzettelijk schaadt.

 7. @pcrs [6]: Dat is waarschijnlijk juist. Vanuit de gedachte superieur te zijn kan men zomaar vergeten dat de vrijheid van de één ophoudt waar die van de ander (een mens of dier) begint. En dat… is het begin van allerlei onnodige ellende.

  Beschaving brengen deed men met vuurwapens. Maar zoals Ratio eens opmerkte, beschaving is het niet initiëren van dwang (of geweld).

 8. @pcrs [6]: Van het verleden kun je leren. In het heden kun je mopperen (wat kennelijk de focus van deze website is). Maar sommigen (met als uitstekend voorbeeld Hub Jongen) proberen naar de toekomst te kijken.

  Er is niets mis mee een utopia voor ogen te hebben. Zolang je daar maar niet middels terreur naartoe wilt. De uitdaging is dus een toekomstbeeld te schilderen en te zien hoe mensen verleid kunnen worden om die richting op te gaan. Dat is daadwerkelijk mogelijk. Ik keek eens naar het verhaal van een buurt waarin gangs heersten en criminaliteit alomtegenwoordig was. Buurtbewoners vonden dat daar een eind aan moest komen. Tegenwoordig is deze buurt een voorbeeld voor andere buurten. Voormalige gangbangers hebben de buurt opgeknapt en veilig gemaakt, telen voedsel, zijn betrokken bij projecten om kinderen richting een goede toekomst te sturen, helpen anderen uit de criminaliteit te komen, enz. Wat in een buurt kan, kan ook op het niveau van de mensheid als geheel. Daar ben ik vast van overtuigd.

  Het non-agression principle schiet tekort om mensen daadwerkelijk beschaving bij te brengen. Daar is meer voor nodig, namelijk een gezonde portie naastenliefde.

  • Zolang de rijkdom v/d aarde niet enigszins eerlijk verdeeld wordt onder mensheid, en alles wat verder op de aarde leeft (hoe dan ook) zal je haat en nijd kweken.
   Zolang de mens hiervoor een bestuurssysteem blijft hanteren waar “macht over” geld, zal deze rijkdom nooit enigszins eerlijk verdeeld worden.
   Hierin zal de mens(heid) eerlijk moeten worden tegenover zichzelf en elkaar.

   Nico [13] reageerde op deze reactie.

 9. Het is een hels karwei om mensen te regeren of besturen wanneer die geen zin hebben om mee te werken. Daar mopperen allerlei organisaties over, zoals overheidsmachines, de Russische Bratva en de Italiaanse maffia. Ook uitsmijters bij discotheken en gangsbangers zijn het soms behoorlijk zat. Hier een mooi voorbeeld vanuit gangster-rap (met tekst in de video). Het hakt er behoorlijk in als je om je heen telkens weer maten verliest door kogels die alleen maar rondvliegen vanwege territoriumconflicten…

  Interessant is dat het huidige ‘spel’ zowel voor tirannen als getiranniseerden overall gezien belastend is, maar mensen die erin zitten geen uitweg zien. Kennelijk is er een zetje nodig van iemand die mensen met elkaar in gesprek brengt en zelf het goede voorbeeld geeft.

 10. @raymond [11]: En hoe kunnen lieden die anderen als hun bezit beschouwen, zoals staatshoofden, maffia- en gangleiders, of bestuurders van organisaties anderszins, die nu ten koste van goedwillende anderen in weelde baden ervan overtuigd worden om een tandje terug te gaan en zich niet langer dwingend met anderen te bemoeien?

  En hoe kunnen mensen die geen enkel respect hebben voor dieren en de natuur ervan overtuigd worden om een tandje terug te doen en voortaan in harmonie daarmee te leven? (Wie niet houdt van dieren houdt overigens gewoonlijk ook niet van medemensen)

  Gangs regeren over een buurt, mafia families regeren over bijvoorbeeld een stad, regeringen regeren over een groter territorium. Ze denken beschaving te kunnen brengen met geweld. Deels is het een goede zaak om kwaadwillenden desnoods met geweld op afstand te houden. Maar de macht van wapens nodigt kennelijk ook uit om in het eigen territorium terreur uit te oefenen.

  Wat is volgens jou de weg naar een leven met zo min mogelijk dwang en geweld (alleen defensief ter bescherming, niet offensief) en hoe zou je die bewandelen?

  Merk op dat de grootste boosdoener leden van organisaties (zoals mafia of overheidsmachines) zijn. Die gaan gewetenloos te werk omdat ze slechts hoogst zelden de consequenties te hoeven ondergaan van hun eigen gedrag. Ze krijgen rugdekking, en dat is best verleidelijk om allerlei naar karakterbederf vrij baan te geven.

  • Je zult bewustwording moeten kweken onder de mensheid.
   Ik blijf erbij dat de meeste mensen vrede en veiligheid willen.
   De paar die door welke reden dan ook dit de mensheid niet gunt zal met gepaste maatregelen (geen agressie en geweld) tot reden moeten worden gebracht.
   Dit kan mogelijk alleen bereikt worden als er een goed alternatief voor geboden wordt, dat is tot heden nog niet gebeurd.
   Zie mijn vorige reactie over the venus project, de filosofie van deze man biedt de mensheid zo`n alternatief.
   Maar besef, Jacque Fresco zegt ook perfectie bestaat niet, het kan alleen een heel stuk beter…….

   Nico [15] reageerde op deze reactie.
   Nico [16] reageerde op deze reactie.

 11. @raymond [14]: Bewustwording heeft alles te maken met de kunst van verleiding. Je maakt een verlangen in iemand wakker dat er wel is, maar niet in het bewustzijn. Meer hierover in een goede TED-talk over dit onderwerp.

  Het verlangen naar vrede en veiligheid leeft bij iedereen. Zonder enige uitzondering. Maar niet iedereen weet hoe hij dat kan bereiken.
  Sommigen laten zich onderwerpen en gehoorzamen decreten en wetten van anderen om zo min mogelijk overlast te hebben en de illusie van vrede en veiligheid.
  Velen kiezen de weg van anderen dwingen om voor zichzelf een gewapende vrede en een gevoel van veiligheid te kweken. Niet alleen defensief, maar ook offensief. Liefst eerst de gehele aarde onderwerpen en erover heersen en daarna de voorwaarden stellen waaronder anderen mogen leven.

  Uiteraard kan dit ook anders. Heel anders. De hamvraag is hoe je de transitie regelt naar een wenselijker situatie. Want er zullen altijd lieden zijn die je wensen te dwingen om te leven hoe zij dat wensen. Als een exploitabel object. Een ding. Een bezit. Een bezetene.

  Ken je de weg naar bezetenheid?
  Eerst is er rust en vrede.
  Daarna merk je een aanwezigheid (zoals overheidsdienaren).
  Daarna wordt het een opdringerige aanwezigheid, die lastigvalt, kwelt en uitput.
  Wanneer mensen uitgeput raken en er moe van worden zichzelf te verweren, zijn ze klaar om overgenomen te worden.

  Dit is niet alleen het verhaal van demonische bezetenheid, maar ook het verhaal van de onderwerping van mensen aan slavenhouders, overheidsmachines etc.

  Wie van bezetenheid (de overheidsmachine meent dat overheidsdienaren een mens als burger mogen beschouwen en als een ding manipuleren) af wil, zal het gespuis zijn leven moeten uitzetten. Feitelijk is er dan sprake van een territoriumconflict. Wie is de eigenaar van een mensenleven? Wie mag over de capaciteiten en de vruchten ervan beschikken?

  De weg naar vrijheid en soevereiniteit begint in je eigen denkwereld, gaat verder in je spreken en kan zich uitbreiden naar het fysieke. Zolang mensen maar weten dat ze je niet lastig mogen vallen. Die grens moet bewaakt en verdedigt kunnen worden. Dat is een absolute voorwaarde om te kunnen leven en om op te kunnen bloeien. Zonder dat wordt een leven onmogelijk gemaakt.

 12. @raymond [14]: Het bovenstaande geschreven hebbende, rijst dus de vraag wat dat goede alternatief dan is en hoe dat gerealiseerd kan worden. Vooral omdat wát een mens ook wil, er altijd al dan niet gewapende overheidsdienaren klaar staan om te vertellen wat je niet mag doen en volgens hen wel moet doen. Het zijn geen mensen die kunnen nadenken en zelfstandig mogen beslissen, maar een soort van robots die niets anders kunnen dan bevelen opvolgen of anders hun frustratie uitleven op medemensen. Dus dat is een hobbel die overwonnen moet worden.

  De weg… kan die vreedzaam? Of moet er een Auschwitsz 2.0 gebouwd worden om gewapende, bemoeizieke of bijvoorbeeld roofzuchtige lieden naar af te voeren? Ik geef de voorkeur aan vreedzaam, maar ben natuurlijk wel benieuwd hoe anderen daarover denken.

  • Er zal zich op een moment een groep mensen moeten komen die bewust leven.
   Die op zijn minst inzien dat geld niet meer is dan metaal en papier.
   Die beseffen dat niemand ooit macht over een ander mag bezitten.
   Die kennis bezitten van o.a. The Venusproject, kennis van Larken Rose, kennis van Ina Mijling, ect.
   Als die groep (globaal) groot genoeg is, moet het mogelijk zijn om zonder agressie en geweld de rest er van overtuigen dat ze waanzinnig bezig zijn.
   Maar ja, zo lang wij hier blijven chatten, en (te) verdeeld blijven zal dit utopie blijven.
   Zodra er iets ontstaat als hierboven, zal ik niet twijfelen om me er direct bij aan te sluiten….. kost wat kost……

   Nico [18] reageerde op deze reactie.

 13. @raymond [17]: Begrijp ik het goed dat je een trendvolger wilt zijn, iets anders dan een trendsetter?

  Overigens stellen christenen dat niemand zichzelf kan bevrijden van de vloek van de wet. En dat klopt ook wel, want gewapende mannetjes in uniform dwingen af dat degenen aan de knoppen van een organisatie hun zin kunnen doordrijven.

  Denk hier eens over na? Is er iemand gebaat bij het in vrijheid stellen van mensen, zodat ze vrijelijk aan de slag kunnen met bepaalde kennis en niet langer belast worden met allerlei onzin? Ik denk van niet, want wie zal uit vrije wil toekomstige exploitatiewinst (belastingen, heffingen, beschermgeld) laten varen? Een eenmaal onwillige slaaf wordt eerder afgemaakt dan vrijgelaten. Bovendien zouden andere slaven, wanneer ze merken dat iemand in vrijheid is gesteld, ook weleens op het idee kunnen komen dat er iets anders bestaat dan een slavenbestaan. En dat… is potentieel bedreigend voor het fundament (van slavernij) onder de voeten van de uitbaters van goedwillenden.

  Dus eigenlijk… is al het gepraat over soevereiniteit een fata morgana tenzij heersers ineens tot inkeer zouden komen en van hun voetstuk afstappen om om vergeving te smeken bij degenen die zij onderworpen en uitgebuit hebben. Stelselmatige tirannie is immers dermate onvergefelijk dat een dader heel erg blij mag zijn als hij het er levend vanaf brengt. Want hij verdient het niet meer om verder te mogen leven.

  • Kijk ook eens op de site van Earth Matters, de series van Croud Power, met Martijn van Staveren en Arjan Bos.
   Ik ben geen trend volger, maar ook geen trendsetter.
   Volgens mij heeft de mensheid nog nooit geleefd naar echte vrijheid, zonder dwang van enig gezag.
   Daarom zijn de meeste er ook bang voor.
   Natuurlijk zullen er altijd leefregels moeten zijn, wat per gebied zal verschillen.
   Dit zal altijd beter zijn dan de (dwingende) wetgeving wat we nu hebben.
   Maar zeker niet perfect, dat is een illusie.

   Nico [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Hier een artikel van een analist over macht die kennelijk verschuift van staten naar een ander type partijen. Geen nieuw verhaal, maar wel vanuit een verfrissend perspectief.

  Een belangrijke vraag is wie in de toekomst infrastructuur en energiebronnen onder controle heeft. Want dat is medebepalend voor de mate waarin mensen met hun natuurlijke vrijheden en verantwoordelijkheden aan de slag kunnen. En wie zich daartegen zal keren tijdens pogingen om mensen onder controle te krijgen.

  • De mensheid moet en zal tot de conclusie komen dat ze niet haar eigen verantwoordelijkheid aan enig gezag kan en moet overgeven.
   Pas dan kan ze stoppen het (financieel) te steunen (belasting), en zal gezag verdwijnen.
   Dan zullen al die eilandjes van de aarde zijn (net als de rest v/d aarde), waar de mensheid gebruik van kan maken.
   Verder kun je het zo lastig mogelijk maken met alles vanuit het verleden, maar we moeten als mensheid kijken naar nu en verder.
   Maar voorzichtig omgaan met al de trauma die vele van ons in zich heeft.

   Nico [22] reageerde op deze reactie.

 15. @raymond [20]: Wanneer iemand zich niet langer laat regeren en besturen is het inderdaad einde oefening voor dwingelanden. Daar houdt het alleen niet op, want de dwingelanden ondernemen natuurlijk wel pogingen om een mens opnieuw onder hun heerschappij te brengen. Gewoonlijk zodanig dat een bestaan of zelfs een leven vernietigd wordt. Ik schrijf uit ervaring. Slechte ervaringen hakken er behoorlijk in. De kunst is dan toch rechtvaardig te worden en/of blijven, zowel jegens jezelf als anderen. Geen eenvoudige opgave.

  @raymond [21]: Met leefregels is niets mis. Denk aan natuurwetten, morele normen, aanvullende regels voor de omgang met anderen (het is bijv. best praktisch om allemaal aan dezelfde kant van de weg te rijden). Er is pas iets mee mis als ze dwingend opgelegd worden door medemensen. Wie zich als een god boven een goedwillend mens denkt te kunnen verheffen om hem dwingend de wet voor te schrijven is m.i. behoorlijk geestelijk gestoord. En dat is nu precies wat regeringen doen en waar ze mee te kampen hebben. Alleen geesteszieken laten goedwillenden onder gedegenereerden lijden. Ziedaar een bron van onnoemelijk veel ellende.

  • Ik ben niet in staat (als individu) om het nodige te veranderen.
   Ik ken ook geen individuen die dat wel kunnen.(persoonlijk)
   Ik lees/zie wel wijsheid waar ik waarheid in zie.(waarmee ik niet zeg dat dat DE waarheid IS).
   Maar dit kan pas werken als er voldoende mensen/individuen dat ook zien, en daar naar gaan leven.
   Ik denk niet dat dit haalbaar is via het internet, (big brother).
   Maar ik blijf geloven/hopen dat het goede voor de mensheid bezig is, daarvan zie/hoor ik wel berichten op het internet.
   En als alles van dit niet mogelijk is, of zal gebeuren, tja dan kan/moet ik/we daar ook vrede mee hebben, en zo goed mogelijk blijven leven voor onszelf en medemens.

   Nico [24] reageerde op deze reactie.
   Nico [25] reageerde op deze reactie.

 16. @raymond [23]: Een eerste te overwinnen drempel is het ‘recht’ van de sterkste dat regeert uit de weg te ruimen. Dat kan alleen door een sterkere kracht die in staat is de werking van gestoorde politieke en economische systemen te blokkeren/pareren/elimineren. Een sterkere kracht die vergezeld gaat met voldoende zelfbeheersing om niet te gaan heersen.

  Via internet is alleen af en toe een kattebelletje mogelijk. Het echte werk tussen mensen gebeurt per definitie tijdens ontmoetingen.

  Ik kan me niet (meer) voorstellen dat iemand zich ooit kan neerleggen bij onnatuurlijke beperkingen, begrenzingen of wat dan ook. Wie daarmee vrede weet te bereiken heeft zijn geest laten breken. Dat is althans wat ik denk. Een mens wil nu eenmaal leven en opleven, niet in een verstikkend of verdorven klimaat leven. En toch… is dat waar ieder op zijn manier in geboren wordt. Een burger wacht een slavenbestaan, iemand van adel wacht een kunstmatig bestaan waar ook niemand werkelijk blij van wordt. En zo… moddert de mensheid maar aan, totdat het doek valt of eindelijk eens een gezondere koers gekozen wordt.

 17. @raymond [23]: Ik heb je reacties laten bezinken… en heb nog 1 opmerking: Groeiend bewustzijn en conclusies zijn goed als stap onderweg, maar tegelijk onvoldoende. Een mens kan zich bewust zijn van van alles en nog wat, en van alles geconcludeerd hebben, maar zolang hij niet uitvoert wat hij voor ogen heeft is het niet meer dan ‘mental masturbation’. Het blijven dan vruchteloze inspanningen.

  Een wereld die beheerst wordt door ziekelijk denken en het ‘recht’ van de sterkste is behoorlijk frustrerend. Praktisch gezien moet de eerste concrete stap orde op zaken stellen zijn. Voor er ook maar iets gezonds kan groeien moet eerst aan basale voorwaarden voldaan worden. Dat geldt zowel letterlijk als in overdrachtelijke zin.

  Nico [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Nico [25]: Mogelijk maak ik hier te grote gedachtesprongen. Als je een stukje land hebt, moet je eerst de rotzooi opruimen voor je de grond kunt cultiveren en bebouwen. Je moet er ook voor zorgen dat er voldoende toevoer van voedings- en bouwstoffen is. En veiligheid, zodat wat er eenmaal ontstaat niet vernietigd of geroofd kan worden. Ditzelfde geldt voor een mensenleven. Vul de vergelijking zelf maar in.

  Een omgeving waar het ‘recht’ van de sterkste en/of sluwste geldt is een vijandige omgeving. Om wanen en waanzin van derden het hoofd te bieden zodat er op je eigen grond of in je eigen leven iets goeds kan groeien, heb je militaire slagkracht nodig die zo sterk is dat niemand het in zijn hoofd zal halen om je aan te vallen. Mocht dat toch gebeuren, dan kun je grenzen en veiligheid toch handhaven. Helaas heeft de mensheid haar onderlinge verhoudingen zo geregeld dat een mens gedwongen wordt om te denken in termen van een territorium.

  Het vergt zelfbeheersing om een territorium niet te willen uitbreiden. Een mens moet tevreden zijn met wat hij heeft. Een doorsnee streetgang realiseert zich dit vrij goed. Met indringers wordt afgerekend. Met overmacht (overheidsdienaren) tracht men een gewapende vrede te realiseren. De grotere gang, het overheidsapparaat, doet op een ander niveau hetzelfde. Dat is overal ter wereld hetzelfde; een eigen imperium bouwen. Of het nu in een straat, buurt, stad of binnen staatsgrenzen is.

  Iedere gang heeft op zijn eigen, verknipte manier goede bedoelingen. Dat geldt ook voor een overheidsapparaat. Jammer dat de alfa-mannetjes telkens weer stoer willen doen en hun territorium willen uitbreiden. Een heerser (gangleider of staatshoofd) wil te vaak niet alleen zijn eigendom beschermen, maar ook verkrijgen wat niet van hem is. Deze gestoorde manier van denken behoeft genezing. Men kan zich afvragen of en wanneer de mensheid dat wil erkennen.

  • Of te wel, zolang de mens niet beseft dat bezit een illusie is zal ze er over blijven twisten of erger.
   Zolang de mens niet beseft dat macht altijd hunkert naar meer, en daardoor altijd bestreden zal worden door andere die dat ook (denken) te willen zal er altijd om gevochten blijven worden.
   De overheid is een machtsstructuur, wat mensen aantrekt die (on)bewust naar macht hunkeren, en zal daardoor losgelaten moeten worden door de mensheid.
   Een vrije wereld zonder macht/gezag, maar met leefregels zal altijd veel beter zijn, maar nooit perfect…..

   Nico [28] reageerde op deze reactie.

 19. @raymond [27]: Dat denk ik ook. Hoewel perfectie niet bestaat kan een mens wel streven naar schoonheid door het goede te voeden en het kwade te blokkeren.

  • Ik heb aardig wat informatie van Jacque Fresco tot me genomen.
   Zijn site van The Venusproject is hier wat lastiger in, aangezien mijn Engels verbetering nodig heeft.
   Maar voldoende (met ondertiteling) YouTube filmpjes laten duidelijk zijn visie zien hoe hij de wereld zou willen zien.

   Ik ben er van overtuigd, dat als voldoende mensen dit zouden weten, er al heel veel (positiefs) zal veranderen.

   Maar waar ook in welke media (ook HIER) wordt zijn informatie totaal DOOD verzwegen.

   Dit zal z`n reden hebben, maar is voor mij een grote teken dat de huidige machthebbers BANG zijn dat inderdaad zijn informatie niet bij te veel mensen bekend MAG worden.

   Ik heb al vaker diverse alternatieve sites gewezen op de informatie die Jacque Fresco heeft, maar NIEMAND doet er wat mee…..

   Nico [30] reageerde op deze reactie.

 20. @raymond [29]: Da’s wel opvallend ja. Alles wat goed en gezond is voor de mens(heid) wordt stelselmatig doodgezwegen of anderszins weggecensureerd. Het lijkt wel alsof de mensheid met alle geweld het ravijn in geleid moet worden. Hoewel er wel hier en daar initiatieven ontstaan die daadwerkelijk goed zijn en nog getolereerd worden ook.

Comments are closed.