Vrijspreker: U zegt dat als het water ons emotioneel aan de lippen staat, we allemaal collectivist worden.

OpperDienaar: Collectivisme is dat je een groep mensen allemaal verantwoordelijk maakt voor de acties van een individu uit die groep. De gedachtegang gaat ongeveer zo: “joden, negers, moslims, zijn allemaal hetzelfde, ze initiëren altijd geweld en ze begrijpen maar 1 taal de taal van geweld. Het zit in hun cultuur. Ik ben zelf een gematigd en vredig persoon, dus ik begin altijd met de rede, maar deze barbaarse beesten snappen maar 1 ding en dat is geweld.”

Hetzelfde geldt voor de positieve kant: We hebben een medaille gewonnen bij de olympische spelen. De prestatie van een individu straalt collectivistisch af op de natie in zijn geheel.

Nu kan het wel eens moeilijk zijn om vol te houden dat de collectief te vernietigen groep barbaren, de werkelijke agressor zijn en de oorzaak van alle problemen in de eigen samenleving. Aan die problemen zit vaak een overheidsluchtje. Meestal wonen de barbaarse tobbers ook duizenden kilometers weg en vaak nog in erbarmelijke omstandigheden ook. Om het overtuigender te maken heeft de overheid daarom een deel van hen tussen de lokalen geplaatst in ghettos met regelgeving waardoor economisch falen gegarandeerd is. Vaak gooien ze nog een paar bommen op de achtergebleven familie in hun thuisland Ruritania. Bij de barbaren is de gedachtegang niet anders, dus die slaan ook collectivistisch terug. Iedereen is zich aan het verdedigen tegen de agressie van de ander en ieder meent de feiten achter zich te hebben.

Vrijspreker: Maar als je de te vernietigen barbaren niet als agressor kunt af schilderen, dan ben je verloren. Je moet de moral high ground hebben.

OpperDienaar: Er is nog een andere vorm van collectivisme die we kennen van de Balkan conflicten. Intergenerationeel collectivisme. Je gaat gewoon terug tot het jaar 800 en gooit 50 generaties tezamen in de collectivistische zak. Op die zak kun je moreel gerechtvaardigd inhakken. Er zit immers een agressor in die zak. Het aggressorschap van de 800 jaar oude neger/moslim/jood, besmet niet alleen alle tijdgenoten, maar verspreidt zich ook 800 jaar in de toekomst.

intergenerational_collectivism

 

Vrijspreker: Dus je moet het allemaal in 1 zak flikkeren en klaar is Kees?

OpperDienaar: Zo simpel is het. Iedereen die dood mag in een jute zak, met een paar schoften uit het verleden erbij, noem het een collectief en klaar ben je.

Vrijspreker: Is het niet moeilijk de groep af te bakenen?

Opperdienaar: Volgens de schrijver van het boek The Mind Club, is dat niet op het eerste gezicht duidelijk. Bijvoorbeeld, Kandinsky liefhebbers kun je een groep noemen, want er is een samenhang, maar ‘niet Kandinsky liefhebbers’ kun je moeilijk een groep noemen. De auteur zegt dat groepen wel heel eenvoudig ontstaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1.Gelegenheid voor genegenheid of wreedheid

2.Reciprociteit (het iemand met gelijke munt terug kunnen betalen)

3.Transitiviteit. (Het over kunnen dragen van meningen over anderen)

 

6 REACTIES

 1. Tsja… dit mechanisme is op allerlei manieren werkzaam.

  Voorbeeld: Wie weleens in een vlucht naar Europa heeft gezeten herkent misschien een soort luchtverfrisser die in het vliegtuig verneveld wordt. Wij waren niet blij met die troep, want het slaat op de luchtwegen. Het blijkt een collectieve desinfectiete zijn (zie linkje in artikel naar transportation.gov) die volgens internationale wetgeving is toegestaan. Onder de passagiers zou weleens iemand besmet kunnen zijn met een ‘ziekte’. Wetgevers menen hier de moral high ground te hebben. Maar passagiers hebben geen keuze en worden onwetend gehouden. Wie gezond is en blootgesteld wordt aan chemische of synthetisch troep wordt feitelijk blootgesteld aan een schadelijke invloed.

  Ander voorbeeld: Omdat sommigen zich niet kunnen gedragen, worden velen blootgesteld aan een soort van alchemie. Politici treden op als een soort van gifmengers die allerlei giftige invloeden op de bevolking loslaten. Soms stimuleert men, maar veelal dwingt men middels wetgeving gedrag af. Waarbij de goeden per definitie onder de slechten moeten lijden. En waarbij de giftige invloed van dwang als norm zich onder de bevolking verspreidt; het voorbeeld van dwang wordt overgenomen door de bevolking. Ook al menen politici de moral high ground te hebben voor allerlei leugens en manipulaties, men denkt collectivistisch wat een goedwillend individu heel makkelijk en terecht kan opvatten als moreel onaanvaardbaar.

  Een weetje: Politici schuiven vaak zondebokken naar voren. Het woord pharmacy (voor de pillendraaiers annex gifmengers) is volgens de Engelstalige wikipeida afgeleid van het Griekse woord <a href="pharmakos”>pharmakos, wat het mechanisme van de zondebok beschrijft.

  Het projecteren van het gedrag van een enkeling op een afgebakende groep vindt vaak plaats. Net zoals de meest irritante eigenschappen van jezelf zo vreselijk mooi zichtbaar worden in het gedrag van een ander.

  Zoeken naar een nuance wordt soms wel heel erg moeilijk gemaakt. Ik neem even de overheidsmachine als voorbeeld. Doelbewust gedrag van individuele overheidsdienaren dat beleidsmatig wordt aangestuurd. Dat kan uitmonden in diepe walging jegens individuele overheidsdienaren, zonder te weten of ze al dan niet goedwillend zijn. Groepsgedrag resulteert dan in de gedachte dat een goedwillend mens niets te zoeken heeft in een tot op het bot verdorven club. Een projectie waar goedwillende overheidsdienaren de dupe van worden, alleen maar omdat de architectuur van de overheidsmachine en haar interne mechanismen zodanig ontworpen zijn dat orde op zaken stellen ‘uit den boze is’. Een werkelijkheid die precies andersom hoort te zijn.

  Nico [2] reageerde op deze reactie.

 2. Inzake de term “intergenerationeel collectivisme”: Wie nu geboren wordt, wordt niet alleen opgescheept dwingende collectivistische invloeden vanuit de huidige generatie, maar ook met de erfenis van voorgaande generaties. Die erfenis kan als een bezienswaardigheid bestudeerd worden (onderzoekt alles en behoudt uitsluitend het goede), maar om een eigen visie te formuleren en zelf een gewenste cultuur te creëren moet je van alles af dat door anderen manipulatief of dwingend door je strot willen duwen. Erfenissen kunnen ook geweigerd worden!

  Ga je uit van het NAP en een gezonde portie naastenliefde, dan dient iedere verhouding gebaseerd te worden op vrijwilligheid. Lieden die wensen te dwingen dienen – desnoods dwingend of met defensief geweld – op afstand gehouden te worden. Dat kan niet in een collectivistische maatschappij. Er wordt goedwillende mensen geen andere keuze gelaten dan een strikt afgebakende thuisbasis te creëren die afdoende bewaakt en beschermd wordt. De crux zit ‘m uiteraard in het woordje ‘afdoende’.

 3. @mario [4]: Zoiets blijkbaar. Een koning wordt volgens het christelijke gedachtegoed gezien als een herder van de kudde. Een goede herder gebruikt zijn schapen niet om shoarmavlees te verkopen, maar leeft van de wol. Hij scheert zijn schapen, net zoals koningen alleen koningen kunnen blijven zolang zij hun onderdanen af en toe moed ontnemen. Herders beschermen schapen tegen roofzuchtige wolven, koningen stellen dienaren aan die veelal zoiets zijn als wolven in schaapskleding. Waartegen de schaapjes natuurlijk bescherming nodig denken te hebben in plaats van zich te realiseren dat zij ook als mens kunnen functioneren in plaats van als stem-, melk- of slachtvee.

  Om deze business door te kunnen laten draaien veroorzaken o.a. politici (gifmengers) en lokale bestuurders een giftige omgeving. Zo af en toe wordt er volgens Bijbelse instructies een potentiële ‘knecht van de Heer’ flink onder vuur genomen door alchemisten. Zie zie Jesaja 53 uit de Joodse Tenach annex het christelijke Oude Testament. Dat betekent dat iemand als zondebok misbruikt wordt en flink mishandeld wordt door dienaren van een koning door hem te kruisigen voor de zonden van anderen. Daarna wordt hij als een ‘messias’ annex nep-geneesmiddel op het toneel wordt gezet om mensen in een giftige omgeving met vergiftigde denkwijzen iets gezonds bij te brengen. Waarna hij gewoonlijk van het toneel verwijderd wordt (moord is de gebruikelijke modus operandi) wordt om het spel van vergiftigen en weer een beetje herstellen door te laten gaan.

  Dit is niet zomaar een theoretisch verhaal. Ik spreek uit eigen ervaring helaas. Tot aan het messias gedeelte tenminste, want daartoe moet de betrokkene natuurlijk wel de ambitie hebben. Of ertoe verleid kunnen worden, want iemand kan niet in een dergelijke rol gedwongen worden.

  Onder meer Nederland N.V. wordt geleid door vooral slimme zakenjongens. Die exploitatiewinst en rigide controle over het gedrag van het veel overduidelijk belangrijker achten dan menselijke noden / behoeften / verlangens. Dat leert mijn ervaring van de laatste ongeveer 50 jaar mij. Iedere club demonstreert immers middels daden waar zij daadwerkelijk voor staat. Mooie praatjes kunnen dat niet verbloemen.

 4. Kort en krachtig: Iedere vorm van collectivisme (gebaseerd op dwang) zou opgerold of anders vernietigd moeten worden. De natuurlijke norm in een economie annex huishouden is immers vrijwilligheid. Dwang is gif.

  Wie in een dwingende omgeving verkeert wil van nature niets liever dan die bijsturen of verlaten. Tenzij hij meegaat in de stroom van karakterbederf en het spel van dwang mee gaat spelen.

Comments are closed.