het staatspensioen aowEr is een staatspensioen, iedereen heeft recht op AOW. Maar hoe werkt dit nu eigenlijk? Wel voor dit pensioen hoeft u niet te sparen. Het is na de tweede wereldoorlog als volgt begonnen. Uw vader of grootvader betaalde voor mevr A die oud was en nooit had bijgedragen voor het staatspensioen. Ze was een free rider. Ze kreeg een pensioen zonder daar ooit voor gespaard te krijgen.

Iedereen die tot midden jaren 90 instroomde in de AOW was gedeeltelijk een free rider. Want had niet gedurende zijn gehele volwassen leven AOW premie afgedragen.

Dit schema is om meerdere redenen oneerlijk. Een van de beperkingen is dat als de vergrijzing toeslaat de premie door relatief steeds minder mensen moet worden opgebracht. Het is een onstabiel en oneerlijk systeem. De nieuwe generatie heeft de pech dat de demografische opbouw sterk afwijkt van enkele decennia terug. Een ander immoreel effect is dat het free riders uit het verleden beloont.

Als u nu AOW premie afdraagt doet u dat voor bijvoorbeeld mevr B en C. U spaart niets. En hoopt dat er intergenerationele solidariteit is en dat als u oud bent mevr D voor u de premie wenst te betalen.

het staatspensioen aow

De intergenerationele solidariteit die nodig is om mevr D in de toekomst voor u te laten betalen als u oud bent is een sprookje. De leden van de generatie die gedeeltelijk free riders waren, hebben niet alleen als free riders geprofiteerd door de keuze voor een omslagstelsel. Maar hebben de huidige jonge generatie ook nog eens opgezadeld met een enorme staatsschuld. Wetende van de aanstaande demografische verandering hebben de baby boomers niets gedaan om de pijn van de AOW premie voor toekomstige generaties te mitigeren. Wie kan u garanderen dat toekomstige generaties niet eenzelfde gebrek aan intergenerationele solidariteit ten toon zullen spreiden? En besluiten dat ze niet willen opdraaien voor de AOW premie van u?

Besef het volgende, u heeft met uw AOW afdrachten geen enkel recht opgebouwd dat niet door toekomstige generaties kan worden geschonden. U heeft alleen maar betaald, er is niets gespaard. En u moet maar hopen dat de generatie die na u komt voor u wenst te betalen.

Uw hoop op een toekomstige AOW uitkering wordt door ten minste drie risico’s bedreigd. Het risico van steeds langer levende ouderen, het risico van steeds minder werkenden, en de bewezen fictie van intergenerationele solidariteit. Koppel dit aan een stagnerende economie en een kapot gemaakt financieel stelsel waar pensioen opbouw in de komende jaren niet langer kan uitgaan van samengestelde interest (dus veel duurder wordt) en uw toekomst ziet er na een leven AOW premie afdrachten wellicht als volgt uit:

staatspensioen

(tekening van Albert Hahn, 1914)

En zo kan een socialistisch experiment straks best wel eens eindigen waar het begonnen is, met plaatjes van berooide mensen.

13 REACTIES

 1. De best denkbare AOW is zorgen dat je natuurwetten volgt en dat er natuurrecht gepraktiseerd wordt. Natuurwetten schrijven voor dat een man en vrouw elkaar in woord en daad liefhebben, waar als vrucht kinderen uit voortkomen.
  Kinderen goed opvoeden is een hele investering, maar die investering is op allerlei fronten de moeite meer dan waard. Los van allerlei genoegens voor de verstandige investeerder is een goede oudedagsvoorziening dan een vanzelfsprekendheid.

  Daarbij moet natuurlijk wel aangetekend worden dat iemand zal oogsten wat hij zaait. Onwaardige ouders moeten geen dankbaarheid en wederdiensten verwachten. Tegen onwaardig gedrag is geen bloedband bestand.

  In een vergeten verleden zijn criteria vastgesteld voor mensen die een plaats besturen. Van oudsher zijn dat de ‘oudsten’, de wijze ouderen, die in de poorten van een stad te vinden waren. Ze moesten onder andere bewezen hebben in staat te zijn hun eigen huis(houden) te besturen, goede opvoeders te zijn en zich niet laten uithoren en beïnvloeden door andere vrouwen (maîtresses).

  Of iemand een goede opvoeder is kun je van opgegroeide kinderen vernemen. Als zij getuigen dankbaar te zijn voor een goede opvoeding, dan weet je dat de opvoedkundige taak naar behoren is vervuld. Spreken kinderen met minachting over hun ouders, dan weet je dat de ouders verknipt en minderwaardig zijn.

  Hier een bewerkte quote uit de Bijbel, een boek waarin filosofie met een (soms onsmakelijk) religieus sausje wordt gepresenteerd:

  Een opziener moet onbesproken zijn, de man van één vrouw, nuchter, bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk, niet strijdlustig of geldzuchtig, een goed bestuurder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt; indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zal hij voor de gemeente zorgen?

  Bestuurders van gemeenten wereldwijd: Hear, hear!

 2. Laten we de lijn van de vruchten van een opvoeding eens doortrekken naar bestuurlijke aangelegenheden. Luisterend naar wat mensen in verschillende landen te vertellen hadden, valt het volgende op:

  Het vaderland wordt veelal met gemengde gevoelens omschreven. Ja, er lopen goede mensen rond die met de hen ter beschikking staande middelen het beste ervan maken. Jammer alleen dat de rotte peren het goed hebben en goedwillende mensen allerlei onnodige moeilijkheden.

  ‘Moedertje staat’ idem dito. Ja, er is infrastructuur en er zijn goedwillende overheidsdienaren. Maar tegelijk loopt men rond met allerlei verhalen over corruptie en bestuurlijke missers of bestuurlijk wangedrag.

  Deze bestuurlijke gang van zaken wordt reeds eeuwenlang in stand gehouden doordat goedwillende mensen wangedrag belonen met betalingen, gehoorzaamheid en loyaliteit, ook al is het soms knarsetandend. De ellende blijft maar doorgaan.

  Als je het niet getroffen hebt met je ouders, dan is het om noodzakelijk afstand te nemen van zowel die ouders als de denk- en gedragswijzen waar je je niet mee kunt verenigen. Dat heet ‘mentale hygiëne’. Maar waarom zou je je dan wél verenigen met een vaderland of ‘moedertje staat’ en allerlei verziekte denk- en gedragswijzen blijven aanvaarden? Dan kun je toch veel beter gepaste afstand nemen?

  Opgegroeide kinderen, inmiddels meerderjarig en zelfstandig, kunnen besluiten om hun denken en gedrag naar eigen inzicht vorm te geven. Wie een leven als burger achter de rug heeft kan besluiten om (mee) te werken aan bestuurlijke vernieuwing. Laten we het anders gaan aanpakken, zodanig dat er bestuurlijk een situatie ontstaat die een afspiegeling is van een gezond en waardig functionerend huishouden. Dit klinkt innovatief en revolutionair, maar is in wezen een terugkeer naar oud en beproefd gedachtegoed.

 3. Voor zover ik weet werd, (ik dacht van 1947 tot 1957 zegeltjes plakken), de hoogte van de Aow premie zo vast gesteld dat 70 % van de premie naar de bestaande 65+sers ging en 30 % gespaard werd voor je eigen oude dag. Doordat mensen nu eenmaal doodgaan zou het deel voor de niet betalers steeds kleiner worden en het eigen gespaarde deel steeds groter Men spaarde/betaalde dus steeds meer voor eigen AOW. Het is natuurlijk mogelijk dat de (R)overheid in de loop van de jaren daar anders over is gaan denken en het gespaarde geld zich heeft toe-geeigend

  jhon [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Eelke Piers [3]:
  Laat ons niet vergeten dat door het opsouperen van wat een pensioenfonds had kunnen zijn, de overheid heel de bevolking bestolen heeft (http://www.1meikomitee.net/48-1.htm) en zelf het “vergrijzingsprobleem” gecreëerd (http://www.sdnl.nl/index1024.html ). We zitten niet alleen met een staatsschuld van ong. 60% van het BNP, maar ook die schuld aan de bevolking, die nu door de werkenden wordt afbetaald. Even schatten hoeveel dat is. Veronderstel ruwweg dat de levensverwachting gemiddeld 80j is, dat er in Nederland ‘14.7M personeelspensioenen (waarvan ong. 30% met aanvullend pensioen) zijn van gemiddeld 1000EUR/m en 400k staatspensioenen van gemiddeld 1300EUR/m. Veronderstel dat iedereen van 62 tot 80 op pensioen is, da’s gemiddeld 19 jaar. Dan had Nederlands pensioenpot 9.5j x (1.7M x 1000 + 400k x 1300)Eur/m x 12m/j = 253 miljard groot geweest. Mits goed beleggen, 15-25 miljard /jaar opbrengst om rentelasten af te betalen. Geen vergrijzingsprobleem want babyboomers zijn pensioenpotboomers, die zouden met zijn allen hun EIGEN pensioenpot aangelegd hebben. De Nederlandse staat staat bij iedere Nederlander die op pensioen gaat ong. 230’000 EUR in het krijt voor het opgesoupeerde pensioenfonds alleen al. Welke georganiseerde misdaadorganisatie doet beter?
  Vergrijzing mythe: in 1950 vertrok de trein met 100 babyboomers, in 2020 komen er 100 aan ? Tsjaa ……

 5. Grootste “scam” van de afgelopen eeuw. Een ouwe boef heeft ooit uitgerekend hoe oud de mens gemiddeld werd en toen mooi weer gespeeld met de belofte van… pensioen. Leuk cadeautje over de ruggen van de zwaar belaste mens 🙂 Houdt ze lekker in het gareel

  ergo [7] reageerde op deze reactie.

 6. ik vraag me af hoe het loopt met de intergenerationele solidariteit Mohammed B moet betalen voor Anita M.

 7. @Henri [5]:
  Die ouwe boef was Otto Von Bismarck, Hij gunde de Duitse sol-
  daten een goede oudedag, had laten uitrekenen dat zij gemiddeld
  67 werden en dus kregen zij pensioen op hun 65e.

  Vwb AOW heb ik altijd begrepen dat er per jaar 2% premie wordt
  betaald van 15 t/m 65 jaar, na 50 jaar ontvangt men dan 100%.
  In mijn jeugd betekende dat iha de gemiddelde “men” een jaar
  of 4 “cadeu” kreeg, ging men na bijv, de LTS werken, was men
  16 of 17, voor overig vervolgonderwijs 17 of 18, 19, studenten
  nog weer een paar jaar later.
  Nu naar allochtonen, vrnl. Turken en Marokkanen, de 1e gene-
  ratie, zeg maar, hier gekomen op een leeftijd tussen pak weg
  20 en 45 jaar. Daar zit een behoorlijke gap tussen het aantal
  jaren dat premie is betaald en 199%.
  Dat wordt aangevuld met AIO. Tenzij zij een bedrijfspensioen
  hebben dat hetzelfde of hoger is dan de AIO. Heel van die 1e
  generatie lieden hebben dat niet. Eigenlijk wel benieuwd naar wat dit op jaarbasis kost. Bovendien, als zij terugkeren naar
  hun land van herkomst, als ik het wel heb, wordt de AIO
  niet gestopt.
  Dat laatste geldt wel, voor een autochtone NL”r , als hij (M/V)
  zich buiten NL wil vestigen, wordt de AIO gestopt.
  A. Ik vind die hele AIO een raar systeem (maar dat vind ik van wel meer overheidsmaatregelen) en
  B. Mbt tot allochtonen moet ik dit dan wel weer in zoverre relativeren, dat dit in principe een uitstervend probleem is.
  Waar dan wel weer de zgn. vluchtelingen tegenoverstaan, die
  hier nooit zullen werken.
  Eens is het geld op.

  ergo [8] reageerde op deze reactie.
  Henri [10] reageerde op deze reactie.

 8. De PvdA heeft het AOW-plan bedacht en KVP, CHU en.zeker AP
  waren niet tegen. Het idee van Drees was om eerst een aantal jaren te sparen, wel premie heffen, nog niet uitbetalen.
  Hij had echter buiten de waard gerekend en in dit geval was de
  waard Suurhof, Min.SZ. Om meer redenen een redelijk naar mens. Deze wilde en premie heffen en tegelijkertijd de 65-
  jarigen =en ouder uiteraard= AOW “geven”.
  Drees was een nogal beschaafd man, Suurhof was een spijker-
  hard omhooggevallen arbeiderstype, derhalve dolf Drees het
  omderspit. “Vadertje Drees” had dus eigenlijk “Vadertje
  Suuthof” moeten zijn. Dit laatste heb met moeite uit mijn
  toetsenbord gekregen.

 9. @ergo [7]: Otto van Bismarck, kijk dat is een mooie verhelderende aanvulling op het verhaaltje betreffende pensioenen wat ik ooit eens gehoord had van wijlen Rienk Kamer hierover op het jaarlijkse symposium. Al wil mijn benevelde geheugen mij iets laten zien over een Tsjaar? iig zelfde toon van het verhaal en net als jij begrijp ik er weinig van (hoe men dit allemaal maar klakkeloos laat overkomen) en ben benieuwd hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Voor mij persoonlijk niet belangrijk, ik woon niet meer in NL en heb dus van jou schrijven begrepen dat ik naast de pot pies, ach het zij zo. 🙂

 10. De aow is gewoon een oudedagsverzekering, net als
  elke andere verzekering.

  Dit kan prima werken met een gesloten pot, maar als
  de overheid iets regelt dan gaan ze met de potjes
  schuiven, overhevelen, anders benoemen, etc,.

  Als de pot leeg is, dan moet de premie omhoog.
  Als het te duur wordt, dan neem je geen verzekering.
  Er komt vanzekf een balans tussen premie en uitkering.

  Een hele verbetering zou zijn de belasting alleen te mogen
  gebruiken voor waar het naar genoemd is.
  Dan is het gelijk alles een stuk overzichter, om dingen te vereenvoudigen.

  Je betaalt toch ook geen lidmaatschapgeld
  aan de voetbalclub, zodat wehkamp jouw
  bestelde dvd kan bezorgen?

  Wanneer de overheid dit doet, dan vinden we dit
  heel normaal.

  Is de bevolking gekker als de overheid of
  andersom.

 11. Jullie redeneren allemaal veel te logisch. Het zal de overheid een zorg wezen of de AOW wel of niet betaalbaar is, en of het een goed systeem of niet.
  Zolang de kiezer wilt dat de AOW bestaat, volgt de overheid
  Zolang de kiezer blijft betalen, volgt de overheid
  Zolang de kiezer zich niet beter informeert, volgt de overheid
  Zolang de kiezer liever de leugen hoort dan de waarheid, volgt de overheid.
  Elke kiezer heeft wel een opa en oma die gebruik maken van de AOW. Stel je eens voor dat de ouders of kinderen voor hun opa en oma moeten gaan zorgen.
  Mocht de AOW wegvallen, zal dit een grote wijziging in de samenleving veroorzaken. 10% heeft alleen maar een AOW. De andere 90% heeft een tweede pensioen, maar een deel ervan heeft een pensioengat. Dit in relatie tot hogere kosten van levensonderhoud, zal dit tot spanningen leiden.
  Of dit stelsel valt, kun je reduceren tot een vraag: in hoeverre zijn kiezers bereid te bloeden voor de 1e pensioenpijler?

 12. Het trieste van dit alles gaan we aan voorbij. We spreken elkaar allemaal na…

  Er zijn namelijk geen rapporten en publieke documenten beschikbaar waarin de feitelijke uitleg wordt gegeven hoe het kan dat de premies en AOW leeftijd verhogen.

  De overheid beroept zich enkel op trendanalyses van het CBS en ook de rapporten van de adviesinstellingen gebruiken de trendanalyses:
  – Bevolkingsgroei verkleint
  – Vergrijzing neemt toe
  – Levensverwachting neemt toe
  – Inflatie
  – Overige toenemende kosten (zorg etc)

  Conclusie: Premie moet omhoog!

  Maar klopt dit wel? Antwoordt: nee!

  – Zodra de bevolking uitdunt, is natuurlijk naar rato ook minder premie nodig
  – Vergrijzing neemt toe. Ja dat klopt. Raar woord eigenlijk. Laten we zeggen dat de babyboomers straks massaal op hun pensioengerechtigde leeftijd zijn aanbeland. Wat is het probleem hiervan? Die generatie heeft meer premie in de pot gebracht dan elke andere.
  – Levensverwachting neemt toe. We worden ietsjes ouder inderdaad. 0,7% in de aankomende 50 jaar. Hetgeen ca. 1 euro en 20 cent per maand extra kost aan premie. Met andere woorden; te verwaarlozen.
  – Inflatie: O nee heh! Laten we nu eerst maar even deze deflatie afwachten….
  – Toenemende overige kosten: Hmm, dat is gek. Die worden toch al met de premies van de andere verzekering verhoogt? Wordt dit dan dubbel berekend?

  Ik verbaas mij elke dag weer….

Comments are closed.