Alle OPM (other people’s money) bestedingen vormen een grote aanslag op uw welvaart, welvaart gedefinieerd als het totaal aan gerealiseerde behoeftenbevrediging.fmasd

Overeenkomstig het door Milton Friedman gehanteerde schema zijn er vier manieren om geld te besteden:

01.
je eigen geld voor jezelf

02.
je eigen geld voor iemand anders

03.
andermans geld voor jezelf

04.
andermans geld voor derden

Ad 01.
Bij het besteden van je eigen geld voor jezelf kun je als je goed uitkijkt, overweegt en analyseert, de maximale behoeftenbevrediging bereiken die mogelijk is tegen besteding van een bepaalde som.

Ad 02.
Bij besteding van je eigen geld voor iemand anders zal het onder 01. bereikte niet mogelijk zijn, tenzij men beschikt over een precieze lijst van artikelen met het verzoek deze te kopen. Het meest efficiënte cadeau is dan ook contant geld hetgeen ontvanger
de toegang verschaft tot ongedifferentieerde koopkracht.

Ad 03.
Indien de hoeveelheid te besteden geld vaststaat en je het te ontvangen bedrag naar eigen keuze mag besteden, valt een optimale besteding te bereiken.
Als je de omvang van het te besteden bedrag zelf mag bepalen, zal de besteding niet efficiënt geschieden. Je zult bij het kiezen van je lunch wellicht opteren voor gerechten die je niet zult bestellen, als je zelf de rekening moet betalen.

Ad 04.
Het besteden van andermans geld voor derden.
Dit is, waar de overheid dagelijks mee bezig is.

Het ingezamelde geld moet eerst onder dwang uit de zakken van de belastingbetaler gehaald worden. Wie niet betaalt, wordt opgesloten.

Het inzamelen kost geld, evenals het dreigen en opsluiten.

Hiervoor zijn een politieapparaat en een justitieel apparaat nodig. Beide kosten veel geld. Ook dit geld moet uit de zakken van de gelaedeerden komen.

Voor gelaedeerden is het een schrale troost dat zij straks zullen mogen genieten van:

01.
televisieverslagen van militaire missies in Verweggistan die op hun kosten uitgevoerd worden.

02.
van “kunstwerken” die in het stadsbeeld soms letterlijk in de vorm van een roestige schroef of in andere gedaante de grond uit rijzen en het stadsbeeld verpesten.

03.
van op kosten van de belastingbetaler zwaar gesubsidieerde balletvoorstellingen die met ongesubsidieerde kaartjes à raison van honderden euro’s per stuk onverkoopbaar zouden zijn.

04.
van televisieverslagen van buitenlandse reizen van politici en andere persoonlijkheden die de afgeperste gelden omzetten in wijntje en trijntje. (Maandag Charlotte en bourgogne, dinsdag Mathilde en champagne, et cetera.)

Het uiteindelijke resultaat van het bovengenoemde fraais is dat de belastingbetaler zijn
totaal genoten behoeftenbevrediging ziet dalen met naar schatting vijftig tot zestig procent, zelfs in aanmerking genomen de schrale beloning die hij ontvangt in de vorm van de door de overheid voor hem gestrooide kralen en snoepjes welke hij mag savoureren.

Met andere woorden: het door de gemiddelde belastingbetaler jaarlijks te besteden bedrag zou honderd procent of meer hoger liggen, als hij zijn leven effectief zou kunnen beschermen tegen de overheidsberovingen die dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks tot in de eeuwigheid plaatsvinden en zullen plaatsvinden tot iemand op de idee komt, dit criminele raderwerk tot stilstand te brengen.

Hugo van Reijen

2 REACTIES

  1. Uit dit vierkantje is misschien maar één uitweg. Ik denk even aan het hogepriestelijk gebed uit Johannes 17; ‘opdat zij allen [volmaakt] één zijn’. Of dit haalbaar is, is in feite een al dan niet haalbaar ideaal. Volmaaktheid bestaat kennelijk niet, maar je kunt er wel naar streven.
    Feit is ook, dat als tegenstrijdige belangen niet langer met elkaar strijden, de radertjes in het raderwerk niet langer meer piepen, knarsen en kapot gaan. En dan… kan de blik van de machinerie afgewend worden en de aandacht gericht worden op het Leven met een hoofdletter.

  2. Zie Jeremy Bentham. Bovendien kan een grootschalige aanpak het nodige kostenvoordeel inhouden. Freeriders is een groot probleem bij vrijwillige samenwerkingsverbanden. Echter ontbreekt de filosofische onderbouwing van herverdeling van gelden. Die hoor ik nog graag.

Comments are closed.