7 REACTIES

 1. Er zijn twee typen slaven:
  De staatsslaaf, beter bekend als “ondernemer”, deze wordt rechtstreeks door de roverheid uitgekleed.
  En de loonslaaf, deze wordt via de ondernemer door de roverheid uitgekleed.

 2. Schulden die bedrijven en burgers hebben, moeten deze schulden zelf aflossen. Het recht van onbeperkt schulden maken, bestaat hier niet.
  Bij de overheid is het eigenlijk niet veel anders. Aangezien de overheid zelf geen goederen en diensten produceren, waarmee zij eigen inkomsten kan genereren, is de overheid aangewezen op de verdien capacitiet van de belastingplichtigen/burgers/kiezers.
  Dit zijn de burgers ook zelf schuld. Zij hebben van de overheid allerlei publieke goederen en diensten geeist, die betaald worden dmv belastingen en natuurlijk geld lenen.
  De overheid leent bij grote financiële instituten, banken en pensioenfondsen. Als de schuldeisers hun geld niet terug krijgen gaan zij failliet. In dit geval valt een bank om of het pensioenfonds kan geen pensioen meer uitbetalen.
  Is de bevolking een schuldslaaf, ja, indirect zijn wij dat. Dus een schuldreset, zoals vaak gepromoot wordt, zal het einde zijn, van banken en pensioenfondsen. Waarschijnlijk is dat ook de redenen, dat de ECB staatsschulden zit op te kopen, om hun grote financiële instituten enigszins te beschermen. Maar, ook de opkoopactie van de ECB zal de langere termijn ook geen oplossing beiden. Vroeg of laat zal de ECB een claim neerleggen bij de overheden. Dan zal blijken wat de werkelijke waarde is van de munt en de opgebouwde activa van een land.

 3. Ik had een eigen huis, en kon het niet meer betalen door omstandigheden.
  Laten veilen door de bank, en verder geweigerd me te werken met schuldsanering en dergelijke.
  Dat lukt prima, maar je moet er wel vertrouwen in hebben.
  mensen vragen mij altijd hoe ik het huis zo snel heb verkocht.
  Het was nooit ‘Mijn Huis’ to begin with, dus waarom zou je er moeite voor doen?
  Zo heb ik de ban terug genaaid.

 4. @jhon [4]: niet iedereen weet wt dat is Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen.

 5. @Bertuz [1]:

  Oh?
  Dus jij en je (klein)kinderen betalen geen belasting?
  Jij zit niet vast in de economie die gereguleerd wordt door de overheid?
  Jij betaalt niet de prijzen die stijgen dankzij geld printen en inflatie?

Comments are closed.