logo-misesnl-110x74Woensdag 1 maart houdt het Mises Instituut een bijeenkomst in Amsterdam, 19.30 uur, Café Heffer, Accijnskamer. Er zullen twee sprekers een lezing geven met aansluitend een Q&A.


Professor Peter Hartkamp schreef het boek “Het gedwongen onderwijs voorbij“. Zijn lezing zal gaan over onderwijs zònder dwang.  De pogingen om dergelijke scholing van de grond te krijgen in Nederland stuitte op hevig verzet van een zeer bekende organisatie.

Frank Karsten is betrokken bij “Free Private Cities“. Hij promoot steden die privé-eigendom zijn. Het is aan de eigenaren van de stad om bewoners over te halen bij hèn te komen wonen. En niet in de stad iets verderop. Hoe zal dat eruit zien?

Woensdag 1 maart Café Heffer, Amsterdam, 19.30 uur deuren open, 20.00 uur start, 21.30-22.00 uur einde, Oudebrugsteeg 7, 1012 JN, Amsterdam, vlakbij het CS.

 

Mises in Liberalism (Liberalismus 1927):
“Continued adherence to a policy of compulsory education is utterly incompatible with efforts to establish lasting peace.”

En voor wie een stad bezit en nog bewoners zoekt:
Mises in Bureaucracy 1944:
“The consumers are merciless. They never buy in order to benefit a less efficient producer and to protect him against the consequences of his failure to manage better. They want to be served as well as possible. And the working of the capitalist system forces the entrepreneur to obey the orders issued by the consumers.”

14 REACTIES

 1. De planeet aarde is tot ‘bezet gebied’ gemaakt, waar allerlei schorem de dienst uitmaakt of de maat aangeeft.

  Vanuit Cuba, ook een stukje bezet gebied, een verfrissend geluid over hoe mensen met elkaar om zouden kunnen gaan:

  Verleiding is een ander woord voor de kunst van inspiratie. Het doel is dat iemand op eigen initiatief, als gevolg van verlangen (gezonde ambitie) gaat handelen. Om dat doel te bereiken is in de meeste gevallen een navolgbaar voorbeeld het effectiefst, in sommige gevallen verleiding. Tijdens een TED-talk legde Chen Lizra de principes en mechanismen van verleiding uit.
  Zeer inspirerend. Goede en functionerende voorbeelden, oprechte belangstelling, open vizier, ondubbelzinnige bedoelingen, integriteit, ethisch verantwoord gedrag. Daar kan zowel de overheidsmachine als de burgerij van leren.

  Leven is leren, leren is leven. Hoe pak je dat leerproces dan aan? Interessante vraag met uiteenlopende antwoorden, afhankelijk van bijvoorbeeld doelstellingen.

 2. Het onderwijs is voornamelijk gericht op het drillen van mensen, op tijd stukjes inleveren, niet de inhoud van die stukjes. Op tijd komen, je aanpassen, in de rij lopen, ja knikken.

  Alles om te kunnen functioneren in een bedrijf, of voor de overheid

  Alles wat ik weet, is mij onthouden op “school”. Allerlei Super belangrijke historische informatie, achtergrond, theorie, geschiedenis, het is mij allemaal onthouden. We moesten het doen met zouteloze propaganda en halve waarheden.

  Libertarisme, socialisme, anarchisme, kapitalisme, niets van dit alles is ons uitgelegd. We moesten het doen met het ” verschil” tussen de PvdA en de VVD .

  School minachtte mijn intelligentie en mijn capaciteiten. Daarom spijbelde ik ook altijd haha.

  Maar privé onderwijs is natuurlijk tricky as fuck. Wat moet er dan komen van dat geniale kind, wiens ouders te arm zijn om school te betalen ? Dat is wel heel onrechtvaardig weer.

 3. Je kunt ook zeggen dat gedwongen scholing gelijk staat aan mentaal verkrachten. Net zoals een verkrachtte vrouw een tijd lang niets van sex of mannen moet hebben, zo moet een scholier een tijd lang niets van leren hebben – geef mensen die niet meer willen leren omdat ze dwang en gekoeieneer zat zijn maar eens de kost.

  Gedwongen scholing heeft niets met ‘de kunst van verleiding’ (zie reactie 3) en daadwerkelijk onderwijs te maken, net zo min als burgers mentaal verkrachten niets te maken heeft met de (verdere) opvoeding van een mens.

  Zoals scholing een bron van nodeloze ellende is, zo is ook burgerschap dat. Je kunt het missen als kiespijn omdat het niets met daadwerkelijke beschaving te maken heeft. Uiteraard kan dit anders, maar dan moet eerst de factor dwang wegvallen. Zoals de actieve tegenwerking van thuisonderwijs.

 4. Nico

  Je analogie met verkrachting is wel een beetje controversieel. Verkrachting is nog wel extremer dan onderwijs en staatsdwang

  Waar je wel gelijk in hebt, is dat bijvoorbeeld voor mij het dwang aspect maakte dat ik onderpresteerde en pas later op eigen houtje intellectueel tot bloei kwam, door de bibliotheek te ontdekken etc.

  School heeft mij bijna niets geleerd, misschien drie feitjes ofzo, voor de rest was het opgehokt worden, spijbelen en de “leraren” gallen, wanneer we geen respect voor ze hadden.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.
  Harrie van Vaore Tjeu [9] reageerde op deze reactie.

 5. Ook ben ik stelselmatig tegen gewerkt op “school” , omdat ik niet in God geloofde waarschijnlijk en in dit bible belt land is dat een drama.

  Ik kan me herinneren dat ik een zes had voor een toets, waarna ik het ging uitpluizen met het antwoorden blad. Waarop bleek dat het eigenlijk een acht was. Dat soort kleine pesterijen door de christen honden hebben we allemaal moeten doorstaan.

 6. @Jaas ( Mordor troll) [6]: “Je analogie met verkrachting is wel een beetje controversieel. Verkrachting is nog wel extremer dan onderwijs en staatsdwang”

  Controversieel wel, maar dat zegt niets over het waarheidsgehalte. Bekijk het vanuit het perspectief van geestelijke integriteit:
  Als een vreemde een kind een opdracht geeft, wil dwingen, dan zegt hij/zij als het goed is vrijwel automatisch “Jij bent mijn papa/mama niet”. Oftewel “rot op”.
  Bij kinderen die naar school moeten wordt de geestelijke integriteit verkracht. Ze moeten en zullen hun natuurlijke normen bijstellen, onnatuurlijk gezag aanvaarden en toestaan dat schoolmeesters hen opdrachten geven. Hoewel opdrachten leuk gebracht worden betekent ‘dienstweigering’ per definitie de één of andere straf.
  Van verkrachting kan een vrouw zwanger worden. Zoiets geldt ook voor schoolkinderen, ze brengen veelal voort wat ze onder dwang hebben aangeleerd, naar het zaad van dat gedachtengoed.
  Je kunt de mentale verkrachting van schoolgaande kinderen overigens 1:1 vergelijken met mentale verkrachting van burgers door overheidsdienaren. Stop er dwang in en er komt dwang uit. Stop er agressie in en er komt agressie uit. Wat de daders vervolgens vreemd vinden, waarmee een ‘misdadiger’ is geboren. Whahaha….

 7. @Jaas ( Mordor troll) [6]: Het is geen gangbare vergelijking, dat klopt.
  Echter, net zoals bij verkrachting neemt de dader ook bij verkrachting met onderwijs geen genoegen met “nee”. Sterker nog, het is nog kwaadaardiger, want onderdeel van een systeem. Het blijft niet beperkt tot een vreselijke ervaring, het is een jarenlange aaneenschakeling van vreselijke ervaringen.

  Natuurlijk snap ook ik dat de meeste mensen de fysieke daad gevoelsmatig als meer verwerpelijk achten. Echter, de fysieke verkrachting zal vaak nog gebaseerd zijn op een impuls. De onderwijsverkrachting is onderdeel van een kwaadaardig systeem. Gebaseerd op dwang en op het breken van de geest van het kind.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Harrie van Vaore Tjeu [9]: Het breken van de geest van een kind is waar het om gaat. Om kadaverdiscipline te bereiken moet een kind eerst een kadaver worden. Er zijn meer Brekers (zoals Stephen King ze noemde). Werkgevers kunnen er ook wat van. En overheidsdienaren die dreigen met boetes, of andere sancties op ongehoorzaamheid uitvoeren.

  Karakterbederf komt in alle uithoeken van de mensheid voor. Goedheid ook.

  Geloof het of niet, er zijn overal mensen die het spel wel knarsentandend meespelen, maar nog steeds niet gebroken zijn. Ze zijn nooit geestelijk dood gegaan, hoewel niet in een goede toestand. Zijn dergelijke mensen de hoop van de mensheid? Ik hoop van wel 😉 Stel je voor dat geen ouder nog moeite zou doen om de eigen kinderen te onderwijzen… dát zou pas een hopeloze toestand zijn.

 9. Weleens nagedacht over onderwijs en hedendaagse mensenhandel? Ik wel. Ooit. En recent nog eens herkauwd, omdat het onderwerp nog steeds relevant is. ‘Het systeem’ heeft immers mechanismen die lang niet altijd voor iedereen inzichtelijk zijn, dus een mens moet bedacht zijn op eventualiteiten.
  Hier de samenvatting:

  Ooit zijn natuurlijke mechanismen van een extra laag voorzien. De man werd voorgesteld als ‘hij die regeert’ en de vrouw als degene die zijn inzichten weerspiegelt (onderdaan), een perversie van een natuurlijke mechanisme. De vrouw/onderdaan werd daarmee een verhandelbaar object. Daarmee kom je op de bruidsprijs en bruidsschat.

  De hedendaagse modus operandi is een vrouw/onderdaan wijsmaken dat afhankelijkheid, onderdanigheid en dienstbaarheid aan een gezinshoofd/staatshoofd een vereiste voor een goede toekomst is. De vrouw/onderdaan die dit gelooft en vaardigheden kweekt (hoe meer diploma’s / kwalificaties hoe beter) wordt een steeds hogere bruidsprijs waard. Het zou me niet verbazen als de aanvraag van een permanente verblijfsvergunning of nationalisatie ertoe dient om een dergelijke ‘bruidsprijs’ te vereffenen. Immers, er gaan op de ene plaats toekomstige opbrengsten verloren die vanuit de andere plaats gecompenseerd worden. Een fabrieksarbeider heeft weinig handelswaarde, een ingenieur meer.
  Opvallend: Na het veroorzaken van oorlog kwamen laag opgeleide Syriërs kennelijk in Turkse fabrieken terecht, hoog opgeleide Syriërs in ‘het westen’. Heeft dit te maken met ‘bruidsprijzen’ die de Syrische staatskas wat spekken of is het toeval? (ik geloof zelf nauwelijks in toeval)

  De bruidsschat zit wat beter in elkaar. Een vrouw/onderdaan van betere komaf krijgt een bruidsschat mee om haar toekomst zoveel als mogelijk te waarborgen. De betrokkene moet dan wel daadwerkelijk van betere komaf zijn en te maken hebben met een betrouwbare partij. Je zou dit als een vorm van ontwikkelingshulp kunnen beschouwen. Vertaald naar de hedendaagse context; een onderdaan wil naar een ander deel van de aardbol verhuizen en zich daar dienstbaar opstellen. Als de staat die de betrokkene (zonder toestemming van de betrokkene) als burger annex onderdaan heeft gebrandmerkt dat een goede zaak vindt, zou er budget mee kunnen verhuizen, al naar gelang het niveau van kennis en vaardigheden.

  Wie emigratieplannen heeft, doet er goed aan met deze eventuele koehandel rekening te houden. Op grond waarvan wordt je welkom geheten of juist afgeweerd door een andere natiestaat? Waarom vraagt een immagratiedienst bij de aanvraag van een verblijfsvergunning naar diploma’s en andere kwalificaties? (ik heb het zelf meegemaakt, wat mij aan het denken zette) Noem mij gerust een zeikerd, maar een mens mag nooit als exportproduct of verhandelbaar object beschouwd worden!

  Een soeverein staat boven deze koehandel, hoewel er wel sprake kan zijn van schenkingen om hem/haar op weg te helpen.
  Dus… eerst daadwerkelijke soevereiniteit bewerkstelligen, pas daarna je plekje onder de zon kiezen. Dan weet je zeker dat er geen koehandel plaatsvindt.

 10. Arch… ‘plekje onder de zon kiezen’ is een heel foute uitdrukking. Het impliceert onderworpenheid aan een koningshuis. Zeer ongepast voor iemand die soeverein is. Dus.. misschien een plekje ‘naast’ een zon kiezen? 😉

 11. Voor meer informatie over bruidsprijzen en bruidsschatten zie dowry. Het is een concept dat kennelijk in het vroegere Babylon is bedacht.
  Het vroegere Babylon is de bakermat van bepaalde gangbare denkwijzen die, hoewel ingenieus ordenend, voor veel ellende hebben gezorgd. Het is ons inziens tijd om de genderrollen op een natuurlijker manier te benaderen. Wanneer een ieder naar zijn aard kan functioneren, zonder ellende te veroorzaken, wordt het leven een stuk interessanter en sprankelender!

 12. Privat city Touba (Senegal) werd gesticht in 1887. De grond werd echter wel duur betaald aan het Franse staatshoofd (koffers vol met goud). Het staatshoofd van de staat Senegal gaat letterlijk knielen voor de ‘burgemeester’ (sheikh) van deze stad wanneer hij daar vandaag op bezoek gaat. De natiestaat heeft in deze stad nauwelijks greep op haar inwoners. Volgens jouw atlas bestaat dit stukje soeverein land niet en volgens Wikipedia worden daar het charter van de VN toegepast, niks is minder waar, het is Afrika. Zeker de moeite waard om daarover te lezen.

Comments are closed.