8 REACTIES

 1. In de middeleeuwen was het HIER in Europa ook tropisch WARM!

  Laat je niet beduvelen door die groene kabouters, met geitenwollensokken op sandalen!!!

  Het gaat om macht en geld, HEEL VEEL GELD.
  En dat geld pakken ZE van ONS allen af!!!
  Elk jaar, en elk jaar steeds meer.
  Want als we niet betalen………………..

 2. Wikipedia wordt mede vol geschreven door ministeries. Zij wordt helaas als politiek instrument gebruikt. Over de relatie tussen temperatuurstijging op aarde en CO2-concentratie in de atmosfeer stelt Wikipedia:

  “Het atmosferische CO2-gehalte is in de afgelopen 100 jaar met circa 100 ppm gestegen. Deze stijging is veel te groot om te kunnen worden verklaard door de temperatuurstijging van 0,7 graad over deze periode. Zij is ook te groot om te kunnen worden verklaard uit temperatuurfluctuaties uit het verleden, die eeuwen later effecten kunnen hebben. Het is dus aannemelijk dat in de afgelopen 100 jaar de temperatuur is gestegen door de toename van het CO2-gehalte en niet andersom.”

  Lees deze zinnen een paar keer door en huiver. Een fraai staaltje propaganda. De conclusie volgt immers niet uit de premissen.

  John [3] reageerde op deze reactie.
  anp rebel [6] reageerde op deze reactie.

 3. @anp rebel [2]:

  Men heeft mij gevraagd aan de hand van een voorbeeld nog eens duidelijk te maken wat er fout is aan de CO2-redenering van het ministerie die zij in Wikipedia heeft gezet. Het is toch bewezen dat CO2 een broeikasgas is?

  Voorbeeld:
  Tussen 1914 en 1918 zijn er in Noord-Frankrijk veel meer huizen dan normaal in brand gevlogen. En in heel West-Europa zelfs in de periode ’40-’45. Het is onomstreden dat bij branden warmte vrij komt. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat de temperatuurverhoging die we op aarde zien deze branden hebben veroorzaakt. Daaruit moet wel volgen dat deze branden dan de oorzaak van de aardse temperatuurverhogingen zijn.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 4. @anp rebel [6]: Als er allerlei dingen broeien heeft dat onverkwikkelijke effecten. Dat is een feit.

  Misschien interessant om het broeikaseffect eens te vergelijken met de aloude metafoor van een koning die onderdanen als schapen houdt. De koning wordt in dat verhaal voorgeteld als de ‘goede herder’ die wil dat het goed gaat met zijn schapen, zijn dienaren (denk aan bestuurders en politici) als huurlingen die het welzijn van schapen niet interesseert en die ook van shoarma houden.

  Een schaap graast en zit er dankzij temperatuur of vacht warmpjes bij. Naarmate zijn welvaart toeneemt, groeit zijn vacht aan. Net zoals overmoed kan ontaarden in euvele moed, en economische welvaart in egoïsme dat toeschouwers de stoom uit de oren kan laten komen, zo kan ook een vacht een broeikaseffect veroorzaken. Schapen raken dan oververhit. De remedie is dan schapen scheren. Zoals onderdanen nederigheid bijgebracht wordt om hen bij de les te brengen.

  Het geblèr van schapen die geschoren of om perverse redenen geslacht worden, heeft natuurlijk ook uitwerking op andere schapen. Misschien breekt het angstzweet hen wel uit of gaan ze koortsachtig op zoek naar mogelijkheden om zelf de dans te ontspringen. Wat dan weer op andere plaatsen een temperatuursverhoging annex plaatselijke varianten op het ‘broeikaseffect’ veroorzaakt.

  Inzake CO2:
  Koolstofdioxide (CO2) is een product van volledige verbranding van koolstof of koolstofhoudende verbindingen. Na verbranding is de restmassa lager geworden. Het verschil met de oorspronkelijke maassa is volgens de ontdekker omgezet in spiritus sylvestre, een wilde geest. Of misschien wel een spiritus sanctus, wie zal het zeggen.

  Een manier om CO2 te produceren is een bosbrand te creëren. Hout is een metafoor voor wetgeving. Als wetgeving ‘uitgedroogd’ is oftewel niet doordrenkt met precies voldoende kennis, dan brandt het zo lekker. En willen mensen de fik erin. Misschien is het mogelijke oplopende CO2 gehalte te wijten aan bevolkingen die, gezien onrechtvaardigheid, langzamerhand schijt krijgen aan wetgeving of in ieder geval de fik erin willen.

  Wetsverachting ontstaat door onrechtvaardigheid in wetgeving zelf, of de uitvoering/handhaving ervan. Ook iets om over na te denken, want als dergelijke sentimenten leven broeit er daadwerkelijk iets. Wetgeving en -handhaving is niet in staat om ervoor te zorgen dat mensen op een goede manier met elkaar omgaan!

 5. Tenslotte gaat het bij het scheren of slachten van schapen te vaak verkeerd. Als je naar de openingstoespraken vanuit China op de Davos-conferentie luistert, dan hoor je terug dat verschillen in welvaart nogal toenemen. Terwijl sommigen er warmpjes bijzitten en er garen bij spinnen om anderen zoveel als mogelijk welvaart af te nemen (wordt ook wel oeverloos exploiteren of uitmelken genoemd), zijn er teveel andere schapen die rillend van de kou proberen te overleven. De ervaring leert ons dat dergelijke koukleumen soms best koortsachtig op zoek kunnen gaan naar mogelijkheden om zich enigszins te verwarmen. En daarbij soms gekke bokkesprongen kunnen maken.
  Het broeikaseffect kan voor schapen dus binnen een te dikke vacht plaatsvinden, of door koorts veroorzaakt worden. Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Comments are closed.