breek het partijkartelHet motto van de nieuwste Baudet: Red de democratie door referenda. Het is een inspirerend boekje goed voor een paar uur leesplezier. Het is niet wat je verwacht, en dat is meteen het grootste voordeel. Welke hedendaagse auteur durft de moeizame opkomst van de Nederlandse democratie te beschrijven en onderwijl te filosoferen over politiek en samenleving? Plato, Roussaeau, Schumpeter, ze komen allemaal voorbij. Hogendorp wordt aan de vergetelheid ontrukt. Wie plat populisme verwacht moet maar een verkiezingsfolder van de PvdA of de SP bestellen, bij Baudet ben je voor populisme aan het verkeerde adres.

De stelling

De stapeling van compromissen

Baudet ziet het structuurprobleem van de vertegenwoordigende democratie als een stapeling van compromissen. Omdat het over zoveel onderwerpen gaat is de keuze van je politicus al een compromis, je bent het met de meeste zaken met hem eens, maar niet met alles. Met die politicus kies je meteen voor een partij, een partij waarbinnen die politicus een stroming of fractie vertegenwoordigd. Dus ook daar is sprake van een compromis. Tenslotte, mocht je partij deelnemen aan de regering, dan is er nog eens een compromis nodig voor het regeerakkoord met de andere partijen. Hiermee ontstaat sluipenderweg een kartel, een kartel van partijen.

De oplossing

Hetgeen het kartel kan doorbreken zijn referenda. De verschillende vormen van referenda worden besproken en de Zwitserse en de Californische praktijk komen aan de orde. Daarna geeft Baudet praktisch aan welke Nederlandse wetten en regelgeving hoe dienen te worden aangepast, waarmee hij meteen de uitvoerbaarheid van zijn voorstellen aannemelijk maakt.

Waar gaat de analyse van Baudet mis?

Er is geen echt kartel

Er is geen kartel. Een kartel is gebaseerd op een overeenkomst. Het is een bewuste actie waarbij kartel deelnemers bij elkaar komen en een territorium of markt verdelen. Nergens in zijn boek wordt aannemelijk gemaakt dat er een dergelijke overeenkomst is.

Er is wel sprake van een autonoom proces dat in de praktijk uitpakt in de uitholling van de democratie en het buitensluiten van partijen buiten de gevestigde orde. Maar dat is wat anders dan een kartel.

De onvolledige interpretatie van de recente geschiedenis

De afgelopen 50 jaar zijn er twee belangrijke ontwikkelingen geweest. Steeds meer is gaan behoren tot het politieke domein, en de politiek heeft steeds meer afstand genomen van het klassieke sturingsmodel.

De politiek is zich sinds de jaren zestig met van alles gaan bezig houden. Waar de regering van Thorbecke zich met binnen en buitenlandse veiligheid moest bezighouden, en de keuze voor een partij dus niet zoveel compormissen in hield, hebben de verkiezingsparagrafen thans een dozijn of meer belangrijke thema’s. Het bestuursmodel van Thorbecke is hiermee achterhaald.

Gedwongen door de enorme complexiteit van een regering die alles moet aansturen, heeft men de afgelopen decennia steeds meer dossiers verder af gezet van het klassieke besturingsmodel zoals ooit opgezet door Thorbecke. ZBO’s en (semi) privatisering doen hun intrede. De anarchie van de markt heeft zijn evenbeeld gevonden in de hedendaagse bestuurlijke cultuur. De anarchie van de samenleving en de markt is vervangen door de anarchie van de politiek en belangenverenigingen.

Er is een planmaatschappij ontstaan, die in toenemende mate chaotisch is. En zelfs als bijna anarchistisch te betitelen is. De EU, internationale organisaties, Tweede Kamer, ZBO’s, overlegorganen, gemeentes, beroepsverenigingen, en werkgeversorganisaties, proberen allemaal planmatig invulling te geven aan het algemene belang. Dit is een onmogelijkheid, en een referendum zal dit niet doorbreken.

Slotoverwegingen

De boeken van Baudet zijn altijd verfrissend en inspirerend. Daarnaast heeft Baudet bewezen Nederland (en Europa) te kunnen veranderen met het Oekraïne referendum. Ik vind echter Frank Karsten een duidelijkere mening hebben over democratie. Vandaar mijn tip om eerst de democratie voorbij van Frank Karsten te lezen. En koop eventueel daarna Breek het Partijkartel van Baudet (kost 20 euro). Of beter, koop gewoon beide boeken.

7 REACTIES

 1. Forum voor Democratie is de partij waarop mijn vrouw en ik gaan stemmen. FvD is de nette versie van de PVV.
  Met dank aan Thierry Baudet, een intelligente vent met visie en fatsoen.

 2. @Nils de Graaf [2]: Ik ben ook die mening toegedaan. De verbindende factor zit in het lidmaatschap van de staat. Wil je als mens of als ondernemer activiteiten ontplooien, dan dien je te beschikken over tenminste een inschrijving bij de KvK, licenties, diploma’s etc. en dien je je te houden aan de statuten van de staat. Dit maakt ook dat ondernemers voorwaarden stellen aan “vrije” transacties, die zij anders nooit zouden doen. Dit maakt ook dat ondernemers optrede als belastinginspecteur door loonbelasting en BTW in te houden op hun werknemers en klanten.

  Dit maakt ook dat het ene onderdeel van de overheid klakkeloos als waar aanneemt wat een ander onderdeel vanuit diens verantwoordelijkheid/taak/bevoegdheid zegt te hebben vastgesteld.

  Een voorbeeld. Een bank werkt klakkeloos mee aan een overheidsvordering die bijvoorbeeld door een gemeenschappelij administratiebedrijf van gemeenten wordt gevraagd. Zonder opdracht, zonder instemming, zelfs zonder medeweten van de betreffende rekeninghouder. En zonder zelf eerst vast te stellen of die vordering wel rechtsgeldig is.

  Ik concludeer dus dat partijen niet in het nu vrijwillig een kartel vormen, maar dat dit dus al eerder voor hen is besloten en zelfs dwingend is opgelegd.

 3. Draag dit idee uit !!!!!
  Het zou de deelnemer(s) van het publieke debat dd 14 maart sieren door 1 voorwaarde te stellen tot deelname aan dit debat en wel de FVD moet ook deelnemen. Is of wordt het dan te ingewikkeld? Kom eens boven het maaiveld uit dames/heren politici.
  Nog interessanter zou het zijn als de NOS/NPO dit als voorwaarde stelt.
  http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/02/baudet-en-geenpeil-uitgesloten-van-politiek-debat-nos-445887/
  http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/02/kamer-vertelt-baudet-geen-enquete-naar-invoering-euro-445260/

 4. Er is inderdaad geen “afspraak” in de letterlijk zin van het woord, maar wel een overduidelijk gedeelde hoeveelheid belangen die vorm krijgen in beleid, in doeleinden, en in hoe partijen die zich daar niet aan willen conformeren worden buitengesloten en slecht bejegend.

  Hoe je deze impliciete samenwerking ter behoud van gedeelde eigenbelangen wilt noemen vind ik niet zo relevant. Of je dit nu kartel, of kaste, of oligarchie noemt. Ikzelf heb meerdere malen oligarchie gebruikt. Soms ook wel de neo-aristocratie.

  Door deze gedeelde eigenbelangen binnen de elite, ontstaan er gaandeweg “taboes” waar niet aan getornd mag worden. Doet een (nieuwe) partij dit wel, dat keert deze hele oligarchie zich tegen deze nieuwe partij. Van links tot rechts begint men een campagne van demoniseren. Dat zag je bij Fortuijn, bij Wilders nu, maar ook bij FvD of de LP als deze zetels zouden bemachtigen, omdat zij deze gedeelde eigenbelangen bedreigen. Dat doet het onder andere als het gaat om de politieke globalisering (de EU), de verzorgingsstaat, massa-immigratie, de multicul, de grondwet, de “rechtsstaat”, subsidies voor media-trekpoppen, en ga zo maar door. Zelfs van het parlements protocol hebben ze een fetisj gemaakt. Achterkamertjespolitiek is normaal bij allemaal, en stuk voor stuk zijn ze tegen referenda (de “buitenstaande” partijen uitgezonderd).

  Je zult zien dat alle invloedrijke maatschappelijke posities (burgemeesters, rechters e.d.) ook bekleed worden door mensen uit deze kartel/kaste/oligarchie. Vrijwel de gehele MSM dient als de verdedigingslinie voor deze oligarchie. Zij zijn de propaganda-arm.

  Thierry Baudet heeft dus in feite gelijk, zelfs als het woord “kartel” niet helemaal letterlijk kan worden toegepast. En ik denk dat directe democratie wel degelijk die macht kan breken. Het is niet voor niets dat men er zo gigantisch tegenstander van is. Dat is een teken aan de wand.

 5. Wat een onzin! Meneer Baudet, die expliciet heeft beloofd geen partij op te richten doet het toch, belofte nr. 1 gebroken.
  Partijkartel, wat dacht je van een nieuws woord om iets ouds te beschrijven, namelijk het poldermodel. Er worden geen beloften gebroken zoals Baudet dit ageert. Voor de verkiezingen staat namelijk niet vast welke partijen met elkaar regeren.
  Hiernaast moet iedereen waakzaam zijn dat de FvD die zich voordoet als een no-nonsense partij, eigenlijk een nationalistische partij is gevuld met rechts-critici. Baudet noemde asielzoekers een keer “elementen … die ons lichaam worden binnengeloodst.”.
  De PVV is tenminste openlijk racistisch, Baudet heeft een achterkamertje nodig om zijn racisme naar buiten te laten.
  Thierry als je dit leest, je bent overrated en ga toch lekker in Zwitserland wonen! Dat je niet aan de bak komt in de advocatuur betekend niet dat je ons hoeft te gaan lastigvallen met je nationalisme!

  Harrie van Vaore Tjeu [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Anoniem net als je donateurs [6]: Het maakt niet uit wie met wie regeert. Het spel blijft hetzelfde. Oogsten- en controleren. In het belang van de eigenaren, niet in het belang van de mensen.

  Reactie klinkt als persoonlijke wrok richting Thierry Baudet?

Comments are closed.