Recentelijk las ik het bericht dat vanaf 01 januari 2018 iedere inwoner van de EU een financieel nummer zal moeten hebben in overeenstemming met de zogenaamde MIFID 2.dafd

MIFID 2 is een fantastisch systeem.

Als ik het goed begrepen heb, zal het de overheid met één druk op de knop in staat stellen van iedere belegger in een oogopslag te zien, hoeveel hij overal heeft.

Het systeem is in de eerste plaats bestemd om op te treden tegen hen die handelen met voorkennis, maar is eveneens uiterst geschikt voor onder meer:

01.
belastinginspecteurs die snel aanslagen willen opleggen

02.
voor Ministers van Financiën die in tijden van nood bij iedereen een extra bijdrage willen heffen om de natie te redden van een naderend onheil

03.
voor bezettende mogendheden, die snel vermogens van joden, moslims, banketbakkers, baronnen of jodelaars willen konfiskeren.

Pak nu snel uw karabiezen, voor het straks niet meer kan en zoek uw heil in een land waar u minder dan 95 procent overheidseigendom bent.

Hugo van Reijen

30 REACTIES

 1. De “Track and Trace” systemen voor de burgerij worden steeds verfijnder. En er is een steeds fijnmazigere ‘netwerkdekking’. Vermoedelijk is er voor vrijheidslievende mensen nauwelijks nog een landje te vinden zonder dergelijk volgsystemen, waar zij niet in meer of mindere mate als staatseigendom beschouwd worden.

  De jungle in dan maar? Klinkt als een leuk plan, maar dan wel voldoende vuurkracht (of een magisch krachtveld) meenemen om de jagers/verzamelaars (de honden van een staatshoofd) op beleefde afstand te houden 😀

 2. Inzake totale controle is het misschien goed om een spraakverwarring te elimineren.

  Er wordt vaak gesteld dat opstandelingen rebels opstaan tegen een regering. En dat wordt dan slecht geacht. De werkelijkheid is precies andersom.

  – Wil je in rust en vrede in eigen huis, op eigen grond leven dan kruipen bureaucraten rebels je brievenbus in met dwingende brieven en staan ze op tegen de orde in eigen huis. De belastingdienst spant de kroon. Ik herinner me een brief die begon met “U moet”. Pats boem, rust en vrede verstoord.

  – Wil je in rust en vrede reizen, dan staan politieagenten daar rebels tegenop. Als het ‘algemeen belang’ dat vereist wordt je aangehouden om onzinnige papieren te tonen. Of krijg je bij grensovergangen te maken met douaniers te maken die de brulaap (“ik wil dat je”, “je moet”) of de luiaard (“wacht maar rustig op je beurt, ik drink nu koffie”) uithangen.

  Begrijp me goed, daadwerkelijk openbare orde en veiligheid is een goed ding. Dus een politieagent die iemand aanhoudt voor het initiëren van agressie doet goed werk. Maar het dwangbuis van wet- en regelgeving kan ook doorschieten en verworden tot een omgeving met plaagstootjes of regelrechte mentale foltering. Dat is mensonwaardig.

  Een wortel van dit kwaad: Regeringen zijn geneigd de burgerij te beschouwen als stem- en melkvee waarop menselijke criteria niet van toepassing zijn.

  Philosoof G&R Eigenwijs [14] reageerde op deze reactie.

 3. Het is hier in Polen Warsaw net zo eng en al begonnen.

  Voorbeeldje: Laatst kwamen twee dames mijn stamkroeg binnen wandelen en na een gebiedend gesprek met de eigenaar werden de afbeeldingen van Maria verwijderd. In een kroeg, zo vind de regeringspartij PIS (what’s in a name) horen deze beelden niet. Mij beangstigd het vooral dat iemand die dus klaarblijkelijk ook van een pintje drinken houdt, het ook nodig acht om dergelijke zaken te raporteren… om nog maar niet te spreken van de daadwerkelijke actie die dus werd ondernomen! Brrr

  Men is hier hedentendage tegen Yoga, meditatie, accupuntuur. etc. etc. en al het andere dat de dames en heren van de regering niet aanstaat cq aansluit bij de katolieke kerk.
  (let op en er wordt dus daadwerkelijk actie ondernomen tegen al die uitingen die niet aansluiten bij het beeld dat de kerk hier heeft, m.a.w. open een yoga school buiten Warsaw en gegarandeerd dat de kerk haar schaapjes verbiedt erheen te gaan. Daadwerkelijk voorbeeld)

  En jawel! Er is schijnbaar sprake van een versnelde invoering van een algemeen track systeem.

  Het wordt tijd om de biezen te pakken. Maar waarheen?

  peter [4] reageerde op deze reactie.

 4. “Recentelijk las ik het bericht dat vanaf 01 januari 2018 iedere inwoner van de EU een financieel nummer zal moeten hebben in overeenstemming met de zogenaamde MIFID 2.”

  Interessant. Had dit nog niet eerder gehoord. Bengstigend inderdaad.
  Heeft u misschien een linkje?
  Dank bij voorbaat.

  jhon [15] reageerde op deze reactie.

 5. @peter [4]: Vechten of vluchten is de geijkte reactie, hoewel wat primitief. Bevriezen wordt vaak verkeerd uitgelegd. Je kunt ook zeggen: Standhouden, met diamanten hardheid. Niet vechten, maar de draak steken met bestuurlijke draken en hun spel niet meespelen. Zijn ze nu helemaal van de ratten besnuffeld c.q. van de pot gerukt om offers te eisen (belasting met belastingen, bemoeizucht en controledrang) onder de dreiging van vurige toorn als die misbaksels hun zin niet krijgen? Whahahaha….

  peter [8] reageerde op deze reactie.

 6. Wie wangedrag demonstreert en de verkeerde tegenkomt, opent als het ware een doos van Pandora. Helaas geldt in ‘de maatschappij’ het ‘recht’ van de sterkste en/of sluwste. Daar is niets edel aan. Misschien is het treiteren van burgers een strategie om eens te kijken of iemand nu eigenlijk eens de Excalibur gaat hanteren, who knows?

 7. @peter [8]: De MP als clown, die met humor bijstuurt?

  Een interessante strategie van de overheidsmachine is allerlei gezeik en shit over mensen heen kieperen om ze om te vormen tot reactieproducten, instrumenten (van een staatshoofd) om het overheidsmachientje weer in het gareel te krijgen. Ook dat is een spel wat iemand al dan niet kan meespelen. Want laten we eerlijk zijn, waarom zou iemand het spel van een bestuurlijke draak meespelen? Beter is het te ontstijgen. Ik stel mezelf zo voor dat King Arthur boven dit soort grappen wenste te staan, ook al wist hij de Excalibur te hanteren.

 8. Het devies is dus kennelijk om een bestuurlijke draak te onthoofden, zijn vlees te roosteren en vervolgens een rustig plekje te zoeken zonder allerlei gezeik en shit. Want niemand wil in een ‘maatschappij’ leven die weinig meer is dan een open riool. Laat dit doordringen; vluchten is voor lafaards. Een krijgsman trekt zich hoogstens strategisch terug om vervolgens terug te gaan naar het slagveld. Hij lust een bestuurlijke draak niet rauw (drakenvlees is bepaald niet smakelijk), maar zal ‘m met genoegen een kopje kleiner maken.

 9. De slaven zijn er helemaal klaar voor, ik neem niet eens meer de moeite om nog iets uit te leggen , das een te grote vermoeiende bezigheid geworden en zuigt energie. We gaan naar cashlose en volledig gedigitaliseerde gecontoleerde wereld en de slaven vinden het allemaal best. Lees eens de grote verdrukking zonder de religieuze toeters en bellen. We are worldwide fucked up! Vluchten? Alleen misschien als je ergens in één of andere totaal verlaten steppe cashloos weet te overleven.

 10. …De döod alleen zal bevrijding geven en een echte vriend blijken als de macht zijn ware gezicht ten volle toont. De wereld wordt stukje bij beetje geregisseerd en gecontroleerd richting eindfase gestuurd en is daarom ook voor de slapers en onverschilligen, het grosso modo, niet waarneembaar en onbelangrijk of zelfs maar bijzaak.

 11. @Philosoof G&R Eigenwijs [14]: De mens kan kennis absorberen en vaardigheden ontwikkelen. Hoe hij dat doet is een kwestie van karakter, een karakter dat al dan niet gecorrumpeerd (of misschien beter; geperverteerd) is.

  V.w.b. de overheidsmachine is de oplossing eenvoudig; wetgeving is software (een programma), medewerkers de hardware. De programmeurs (politici) worden aangestuurd door een staatshoofd; de god van de overheidsmachine. Wil je ander gedrag van een overheidsmachine, dan begint het bij het staatshoofd. En van daaruit naar beneden in de hiërarchie.

  Het betere werk (de natuurlijke variant) kom je in een gezin tegen; het gezinshoofd bestaande uit man en vrouw instrueren hun kinderen terwijl ze op de bank zitten en coachen hen terwijl ze op het speelveld bezig zijn.

  Alles staat of valt met een staatshoofd of gezinshoofd. Dat is waar de rot begint of waar juist een recept voor genezing wordt uitgeschreven. De soeverein als opvoeder en geneesheer.

 12. @jhon [15]: Tja. Gelukkig dat de meeste beschaafde landen (*) geen Oeso landen zijn: HK, Panama, Uruguay, Singapore,…

  (*) hoe minder een land eigendomsrechten schendt, d.w.z. hoe minder zij haar ingezetenen berooft, hoe beschaafder.

 13. Is er iemand die de richtlijnen van Mifid 2 heeft gelezen of de samenvatting?

 14. @Nico [18]:
  Er is iets mis met het volk,de normale natuurlijke gang van zaken
  lijkt onderbroken.
  Op aller lij gebied, maar het kan ook zijn dat ik mij vergis.
  En dat hoop ik dan maar!
  Of misschien vergis ik mij nu wederom?
  2 x. Dat is dom!
  HOE HET OOK IS

  Misschien een medicijn tegen hoofd pijn?

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Philosoof G&R Eigenwijs [20]: Als een hoofd pijn heeft, hebben wij er geen medelijden mee. Wij zijn nota bene onthoofd. Metaforisch dan, als gezinshoofd. Ons gezin is deels om het leven gebracht, deels verziekt. Er is ons verteld dat een dergelijke gang van zaken niet ideaal is maar ook niet buitengewoon. Misschien helpt een asperientje, maar dat is natuurlijk slechts symptoombestrijding.

  De natuurlijke gang van zaken is overal waar wij gekeken hebben beslist verstoord. De term daarvoor is ‘beschaving’. Natuurlijke processen kapen en dan zien hoe daar voordeel mee behaald kan worden. Voor ‘beschaving’ (of de exploitanten) wel te verstaan. Wij achten dat een ziekelijke gang van zaken die een hoop natuurlijke processen onnodig verziekt.

  Een recept kunnen we wel uitschrijven, maar daar is Vrijspreker bepaald niet het podium voor 😉 Volgens koning Salomo is er voor alles een tijd en een plaats.

 16. Voor de duidelijkheid; toen wij stelselmatig “nee” zeiden tegen een nogal langdradige poging tot afpersing waren alfamannetjes niet blij. Ze werden chagrijnig, giftig. Aanleiding om ons op oneerbare en onwaardige manier te onthoofden. We zijn, om het maar zo uit te drukken, nogal onthand 😀

  Als een ‘beschaving’ vindt dat een mens geen soeverein gezinshoofd mag zijn, dan resteert ons vooralsnog de draak steken met een bestuurlijke draak. Even een leuke omkering toepassen; niet als kip zonder kop kletsen maar als een kop zonder kip. Whahahaa…

  Zoals een profeet (Daniël) ooit indirect uitdrukte: Voer een bestuurlijke draak de scherven van een verwoest bestaan en z’n darmen en buik barsten vanzelf een keer open!

  Volgens dit artikel zouden angstige mensen hun biezen moeten pakken. Maar ik heb meer de indruk dat die bestuurlijke draak maar beter z’n biezen had kunnen pakken!

 17. Iemand die bij de geboorteregistratie tot burger is gebrandmerkt kan volgens het bovenstaande artikel en mijn reactie eronder op een aantal manieren uit de synthetische baarmoeder van ‘moedertje staat’ vertrekken:

  1) Wegvluchten naar een andere natiestaat (emigratie). Dat helpt er niet aan, want dan komt de betrokkene in een volgende baarmoeder van een andere ‘moedertje staat’.
  Hoewel niet gevlucht, zijn wij geëmigreerd. Het belangrijkste effect was dat we ons verder ontwikkelden. Ik was als het ware een (westerse) draak; behoorlijk dominant. In de tweede natiestaat sloeg dit om en ontwikkelde ik mij tot een Chinese draak; vriendelijk, hoewel boos maken geen goed idee is. Nadat we de tweede natiestaat verlieten en in de derde natiestaat terechtkwamen, corrigeerden we onze ontwikkeling en ontstond een Feng Huang (Chinese Phoenix, de vereniging / versmelting van man en vrouw). Ons bestaan werd in natiestaat nummer 3 nogal onder druk gezet, zodat wij gedwongen werden beiden de rol van een “Chinese draak” te spelen. Na metaforische onthoofding kwamen we “terug bij af” in natiestaat nummer 1, waar we noodgedwongen deze rol bleven spelen.

  2) Jezelf als een schaap naar de slachtbank laten leiden. Op die manier ontstaan onder andere sterren en spreekwoordelijke kroonjuwelen (zoals Nigel Farage). Of bloeddiamanten (president van een marionettenregime). Niet langer aan wetgeving onderworpen, hoewel niet meer dan reactieproducten die voortaan op een andere manier aangestuurd worden. Als het ware opnieuw geboren, maar dan uit de baarmoeder van ‘moedertje staat’. Het Judaïsme en het Romeinse christendom beschrijft deze ‘geboorteprocedure’.

  3) Soeverein worden. Wie het niet prettig vindt om opnieuw geboren te worden kan er een (ook voor overheidsdienaren) pijnlijke bevalling van maken; inknippen en hechten. Of de instructies uit het vroegere Babylon opvolgen (naar het verhaal van Daniël en de draak, Daniël C) en een bestuurlijke draak scherven voeren. De scherven van een verwoest bestaan, zodat er een omgekeerde keizersnede wordt uitgevoerd. De baarmoeder van ‘moedertje staat’ wordt daarbij niet van buitenaf opengesneden, maar van binnenuit opengekerft. Door de draak te steken met een bestuurlijke draak en stelselmatig diamantharde, messcherpe opmerkingen rond te strooien. Om duidelijk te maken dan ‘moedertje staat’ niet een almachtige god is en bepaald niet ‘onbevlekt’.

  Soeverein worden kan op twee manieren bewerkstelligd worden; ‘moedertje staat’ kan net als bij een moeizame bevalling besluiten haar kroonjuweel of bloeddiamant als een gynaecoloog vervroegd ’te halen’ (weeën opwekken, zuignap gebruiken, inknippen) of het ‘kindje’ kan zichzelf naar buiten werken via de omgekeerde keizersnede.
  Een interessante bijkomstigheid van een omgekeerde keizersnede is dat een bestuurlijke draak met opengesneden buik eenvoudiger onthoofd kan worden. Wegrennen is niet meer zo eenvoudig.

  Hoe het ook zij; een goedwillend mens moet ons inziens de natuurlijke vrijheid gelaten worden om als onbetwist, soeverein gezinshoofd te functioneren. Koning(in) voor het eigen gezin. En later keizer(in); grootouders die mentor van hun kinderen (inmiddels zelf ook ouders) zijn.
  Aangezien die vrijheid ons niet is gelaten, kiezen wij ervoor om daadwerkelijk soeverein te worden. Zonder dat is een gezin niet veilig voor ‘moedertje staat’. Dat is ons overtuigend duidelijk gemaakt. Gezien onze praktische ervaringen kunnen mooie praatjes ons niet langer overtuigen.

  Naar het schijnt is er geen sterkere kracht dan gedwarsboomde liefde.

 18. Voor wie het interesseert; de instructies om uit een afgeschermde omgeving (vroeger primair koninkrijken, later primair natiestaten) te vertrekken zijn voor westerlingen tijdens de periodes van o.a. het Babylonische en Romeinse rijk vastgelegd. Overheidsdienaren kunnen wetgeving terzijde schuiven, maar staatshoofden zijn gebonden aan hogere spelregels. Wie op uitreis wil gaan, kan zich daar maar beter van bewust zijn.

 19. Mooie quote van Socrates:
  “The greatest way to live with honor in this world is to be what we pretend to be”

 20. Tussen de beursberichten vond ik deze reactie……”Het lijkt er sterk op dat de eurofielen nog dit jaar de meerderheid van hun eigen onderdanen negeren en met een totalitaire machtsgreep hun megalomane visioen van een VS van Europa proberen te realiseren. De laatste hoop van vrijheidslievende Nederlanders is om bij de volgende verkiezingen op die paar partijen te stemmen die de overgedragen macht weer aan ons eigen volk willen teruggeven. De voorzitters van de parlementen in Frankrijk, Italië, Duitsland en Luxemburg roepen in een open brief in de Italiaanse krant La Stampa op om de EU onmiddellijk om te vormen tot een federale unie. Gezien de snelle opkomst van vrijheidspartijen in Europa is dit vermoedelijk een ultieme poging om de Europese volken zo snel mogelijk van hun laatste resten soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht te beroven, en te confronteren met een voldongen feit: een vanuit Brussel geregeerde totalitaire Europese Superstaat, waarin financieel gezondere landen zoals Nederland en Duitsland permanent voor de uitgavendrift van de Zuid Europese schuldenlanden zullen moeten betalen. De brief werd ondertekend door Claude Bartolone (Franse assemblee), Laura Boldrini (Italiaanse Lagerhuis), Norbert Lammert (Duitse Bundestag) en Mars Di Bartolomeo (Luxemburgse Lagerhuis). In de brief stellen ze dat het ‘Europese integratieproject’ een groter gevaar dan ooit tevoren loopt. Oorzaken: hoge werkloosheid en problemen met immigranten doen veel kiezers weglopen naar ‘populistische’ en ‘nationalistische’ bewegingen. Het hoge woord is eruit: er komt een Verenigde Staten (van Europa) ‘Op 17 maart ontmoeten wij presidenten van de nationale parlementen van de EU elkaar in Rome voor de 60e verjaardag van het Verdrag waar alles mee begon: onze Unie. Maar het is allen duidelijk dat er deze keer veel meer nodig is dan enkel een historische herdenking. Deze verjaardag komt tijdens de meest kritieke fase die ooit door het Europese project werd doorlopen,’ begint de (enigszins vrije vertaling van) de brief. ‘In deze situatie zouden we niet verlamd behoren te zijn van angst, of door zorgen over de aanstaande verkiezingen in sommige landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland). We moeten nu handelen, voordat het te laat is, en deze verjaardag aangrijpen om terug te keren naar de visie en de geest van de ‘founding fathers’, en opnieuw starten met het bouwwerk van Europa, op herstelde fundamenten.’ ‘Wij zijn ervan overtuigd dat we in deze crisis méér Europa nodig hebben, ook al hebben we tegenwind te verduren. We kunnen de sociale impact van desastreuze economische en financiële maatregelen op tientallen miljoenen gezinnen niet negeren. We moeten ons focussen op groei en banen. Europa zal voor jongeren niet aantrekkelijk zijn als ze geen geloofwaardige arbeidsperspectieven hebben.’ ‘We moeten de moed hebben om op veel terreinen, waarop de handelingen van individuele staten nu totaal ineffectief zijn en gedoemd zijn te falen, soevereiniteit te delen: van ‘global warming’ tot energiebeleid, van financiële markten tot regels voor immigratie, belastingontduiking en de strijd tegen terrorisme.’ ‘Nu is het moment om tot nauwere politieke integratie over te gaan: een Federale Unie van Staten, met grote bevoegdheden. We weten dat dit vooruitzicht op sterke weerstand zal stuiten, maar de inactiviteit van sommigen kan niet de verlamming van allemaal betekenen. Degenen die geloven in het Europese ideaal zijn in staat om het te doen herleven, in plaats van hulpeloos het langzame verval af te wachten. Degenen die zich niet meteen bij de Verenigde Staten (van Europa) willen aansluiten in die nauwere integratie, zouden dat later alsnog moeten kunnen doen.’ Torenhoge boete voor Britten moet anderen afschrikken Gisteren pleitten Duitsland, Frankrijk en Italië nog om Groot Brittannië een forse ‘alimentatie’ te laten betalen voor de Brexit, de vorig jaar besloten uittreding uit de EU. Die ordinaire miljardenboete is ongetwijfeld bedoeld om andere landen die zich eventueel uit de Brusselse dwangbuis willen bevrijden, af te schrikken. Opper eurofiel Guy Verhofstadt –wiens thuisland België juist één grote ruziënde en geïslamiseerde puinhoop werd door een fatale federale constructie- eist een snelle ‘hervorming’, omdat de EU anders door interne en externe krachten zal verdwijnen. Het verzet tegen een federale Europese Unie, een vanuit Brussel geregeerde Superstaat, is overal in Europa enorm. In niet één land is er onder de bevolking een meerderheid voor te vinden. Voor ‘hun’ politieke partijen is dat een heel ander verhaal. In Nederland werken bijna alle grote politieke partijen met het overdragen van steeds meer macht aan Brussel al vele jaren mee aan de totstandkoming van de Verenigde Staten van Europa, of ze dit nu in hun verkiezingsprogramma propageren (D66 en GroenLinks nog nèt niet letterlijk, CDA verkapt) of zogenaamd bestrijden (VVD). Alleen PVV, VNL en Forum voor Democratie willen Nederland echt behouden De enige Nederlandse partijen die onze democratie en ons zelfbeschikkingsrecht juist willen herstellen en de EU veel minder macht willen geven of in zijn huidige vorm desnoods zelfs willen opheffen, zijn de PVV, VNL en het Forum voor Democratie. De SGP, ChristenUnie en SP willen ook minder Brussel, maar wel de Unie –in gewijzigde vorm- overeind houden. De VVD stelt weliswaar tegen meer macht voor de EU te zijn, maar aangezien Mark Rutte als premier eigenhandig een geheel nieuwe dimensie toevoegde aan het spreekwoord ‘Veel beloven en weinig geven…’, kunnen we de liberalen ook wat dit betreft totaal niet serieus meer nemen. De PvdA wil – maar wie is daar nog in geïnteresseerd? SGP: Politici spreken met dubbele tong In het partijprogramma van de SGP wordt treffend geconcludeerd: ‘Vanzelfsprekend zijn de EU-lidstaten mede debet aan de crisis in de EU. Zij hebben de EU zo sterk gemaakt. Toch blijven veel Europese regeringen besluiten nemen die zorgen voor een verdere uitbouw en verdieping van de EU. Vaak spreken zij met dubbele tong: EU-kritisch in hun parlementen, maar ‘eurofiel’ in Brussel. Zelfs de Brexit, symbolisch dieptepunt van de crisis in de EU, brengt hen niet op andere ideeën.’ Frontale aanval op volk: Zijn wij binnenkort opnieuw bezet gebied? Gezien de bovengenoemde brief begint het er dus sterk op te lijken dat de ‘eurofielen’ in de Europese hoofdsteden nog dit jaar frontaal de aanval openen op de meerderheid van hun eigen onderdanen, op hun toekomst, vrijheid, welvaart en ook veiligheid (mede omdat de grenzen worden opengehouden voor straks tientallen miljoenen moslimmigranten). Als inderdaad al heel snel wordt besloten tot een federaal Europa, kunnen we met recht spreken van een EU bezettingsmacht. Dan zijn we 72 jaar na de bevrijding van de Nazi’s opnieuw officieel ‘bezet gebied’, deze keer van het totalitaire ‘Vierde Rijk’ –dat niet voor niets zo snel mogelijk een Europees leger wil oprichten-, en is de noodzaak van actief en hard verzet om onze landen weer te bevrijden niet langer uitgesloten.”….

 21. “Maar ik vind het niet erg, want ik heb niets te verbergen.”

  Gezien het feit dat onlangs de laatste vier jaar, de VVD nog steeds zo hoog staat in de peilingen, weet ik dat het debat, en de stem, om dingen te veranderen geen enkel heil meer hebben. Alleen met de neuzen op de praktische feiten gedrukt worden, zal mensen nog wakker kunnen krijgen.

  De zaken zijn zo vergevorderd, dat er een kantelpunt gaat komen, die ofwel het (vrijwillig geaccepteerde) totalitarisme in zal luiden, ofwel een gigantische opstand en het ineenstorten van het Westen zoals we die op dit moment kennen. Financieel is het huidige systeem sowieso niet houdbaar, al zou het zo erg worden als in de USSR.

  Dit is einde van Rome anno de 21e eeuw.

 22. @Nico [28]:

  Wil je ook verenigd zijn met kannibalen? Of zal de waardestelsel van een van beiden moeten wijken voor de andere?

  Ik ben bang dat dat kantelpunt wel gewelddadig zal verlopen, vanwege de vele verschillende belangen, inzichten en waardestelsels die bij elkaar op een kluitje leven.

  Hoe cynisch dit ook moge klinken: vrede zal alleen mogelijk zijn als alleen gelijkgestemden samenleven. Juist omdat de politiek mensen met verschillende idealen, geloven, achtergronden en waardestelsels samen willen dwingen te leven, zorgt de politiek altijd voor problemen en conflicten. Daarom ook, is het hele “open grenzen” verhaal, in combinatie met een verzorgingsstaat, niets meer dan een ramp die zich nog moet voltrekken, en heb ik niets met de naïeve, dromende libertariers die denken dat een juiste volgorde van dingen bereiken niet belangrijk is. Waarom de LP voor mij totaal gediskwalificeerd is.

  Voorbeeld: In de Balkan oorlog hadden de Slovenen, Kroaten en Bosniërs genoeg van “samenleven” met andere groepen in een groot Joegoslavië. Ze wilden (grotendeels) op een vredige manier onafhankelijkheid hebben. De Serviërs wilden koste wat kost iedereen – onder leiding van de Serviërs – bij elkaar houden, desnoods met geweld. Het gevolg: een bloedige en smerige burgeroorlog. Die onafhankelijke staten zijn er nu alsnog. Ook na de val van het Sovjet-communisme is de Sovjet Unie uiteen gevallen in verschillende natiestaten. En andere Oostblok landen zijn gewoon weer autonoom geworden. Het zuidelijke deel van de V.S. wilde onafhankelijkheid van het noordelijke deel. Een bloedige burgeroorlog was het gevolg, om de Unie dwingend bij elkaar te houden. Nu nog zijn er conflicten en onenigheid, en afkeer op te merken tussen de ‘noordelijke’ en ‘zuidelijke’ delen van de V.S. Tussen de grote steden en het platteland.
  Mensen zijn veel meer geneigd onafhankelijkheid en autonomie te willen, dan unificatie. De EU is geen gevolg van een democratisch proces. Het heeft zich volledig op de achtergrond afgespeeld tot het een voldongen feit was, waarbij de wil van volkeren, tot uitdrukking gebracht via referenda, gewoon werd genegeerd. En natuurlijk dankzij propaganda. Wie tegen een unie was, moest wel een vuige nationalist zijn. Als de heersende klasse niet bang was voor een wil voor (politieke) onafhankelijkheid, zou men zonder problemen over heel Europa bindende referenda organiseren over die kwestie “blijven of exit.” Maar men is als de dood voor die referenda. Zoals altijd weer blijkt.
  Mensen kunnen niet gedwongen worden samen te leven zonder dat dit conflicten oplevert. Alles moet vrijwillig zijn, te alle tijden. Je kunt mensen met totaal verschillende ideeën over het leven net zo min samenhokken als leeuwen en hyena’s. En je moet accepteren als dit betekent dat sommige mensen niet met anderen willen samenleven. Vrijheid van associatie. Naïeve wereldverbeteraars en social engineers weigeren dit te accepteren, omdat hun idealen en dromen hen hun levensdoel geeft, zoals het dienen van Gods wil het leven van religieuzen een doel geeft. Ten koste van desnoods miljoenen slachtoffers zullen ze hun idealen realiseren, zoals we vooral bij communisten hebben kunnen zien.

  De mensheid kan niet verenigd zijn, omdat hun denkbeelden tegenstrijdig zijn en elkaar uitsluiten. Als je, om een voorbeeld te noemen, vind dat individuen allemaal gelijkwaardig zijn, kan dat niet verenigd worden met mensen die vinden dat bepaalde individuen minderwaardig zijn. Als je vindt dat mensen recht hebben op privé-bezit en het behouden van de vruchten van eigen arbeid, kan dat niet verenigd worden met mensen die dwangmatige nivellering gepast vinden.

  Dit ontkennen is het hebben van waardestelsels ontkennen. Maar het ontkennen van waardestelsels, is van zichzelf al een waarde.
  Net zoals je niet kunt ontkennen dat er een waarheid is, omdat het ontkennen van die waarheid weer het hebben van een waarheid op zich is (namelijk die dat de waarheid niet bestaat, is het propageren van een waarheid). Net zoals je niet kunt ontkennen dat zwart wit feiten bestaan, omdat dit ontkennen hetzelfde is als het maken van een zwart wit statement, het bestaan waarvan je juist wilde ontkennen. Mensen kunnen niet ontkomen aan de realiteit en aan logica, hoe graag zij dit ideologisch ook willen.

  Vredig samenleven is alleen mogelijk onder een extreem totalitair regime die een gelijkheid van denken en handelen met geweld afdwingt. En dat is dan ook waarom alle ideologische pogingen om extreme gelijkheid en uniformiteit te creëren uitmonden in totalitaire regimes, zoals bij Stalin, Mao en Pol Pot het gevolg was en bij andere gelijkheidsideologen.

  Dat is waarom een project als de EU per definitie een deficit aan democratie moet hebben. Waarom de wil van volkeren, zoals geuit via referenda, worden genegeerd en verworpen.

  Het enige waar je op kunt hopen, is een samenleving die conflicten zoveel mogelijk minimaliseert. En dat kan alleen een samenleving zijn waar individuen zoveel mogelijk met rust worden gelaten en vrij zijn hun eigen individuele levens te leiden zoals zij dat willen, en waar alle sociale verbanden en interacties volledig op vrijwilligheid gebaseerd zijn.

  Er is hier een boek over te schrijven. Waarschijnlijk is dat ook al gebeurd. Het bovenstaande is de reden dat de “multiculturele samenleving” niets meer is dan een natte droom en een fantasie van wereldverbeteraars. Wat je krijgt is de ene groep die zijn culturele tradities wil behouden, terwijl dat anderen juist tegen de borst stuit (zie: Zwarte Piet als voorbeeld).
  Waarom zou iemand hier bereid zijn een compromis te sluiten, als ze niet om deze situatie hebben gevraagd, en niet hoeven te accepteren, als iedereen maar gewoon in zijn eigen wereld zou leven met gelijkgestemden?
  Politici kunnen mensen dan wel samen dwingen, maar dat betekent niet dat mensen dat ook maar zonder slag en stoot zullen accepteren en hun eigen waardestelsel zullen comprimeren of zelfs opgeven. Als ideologische wereldverbeteraars dat zelf niet willen, waarom andere mensen dan wel?

  Zonder het respecteren van vrijheid, non-agressie, en volledige vrijwilligheid in alle aspecten van het leven, zal de mensheid nooit verenigd zijn.
  Alleen marktanarchisme kan dit brengen.

  Als mensen dit niet willen accepteren, zal massaal bloedvergieten, zoals bij alle vormen van overheid, altijd blijven voorkomen.

 23. Vluchten heeft geen zin. Dit gaat globaal.
  Zij (de nazi’s) zijn oppermachtig (1%).

  De Koning had ermee geworsteld. Oranje blijft wel boven. Duwt eigen volk blij onder. Van Opa, vader, op zoon.

  The Institute for the Study of Globalization and Covert Politics http://aanirfan.blogspot.it/2016/05/child-murder-in-netherlands.html

  Getting in Dutch: The Third Reich and the Royal Family of the Netherlands (“A Prince Too Far”)

  the Third Reich plans for the postwar entailed continuing the war until the wealth of the Reich could be secreted abroad in the 750 corporate fronts set up by Martin Bormann after the war.

  Had Operation Market Garden succeeded, the Bormann flight capital plan would have been cut short!
  EXCERPT: . . . . Three times, at least, [Dutch resistance fighter] Kas de Graaf summoned Krist [Lindemans] to the Prince’s headquarters for official questioning,
  http://spitfirelist.com/news/getting-in-dutch-the-third-reich-and-the-royal-family-of-the-netherlands-a-prince-too-far/

  Dus

  http://www.thebohemianblog.com/2012/12/dark-tourism-illuminati-capital.html

Comments are closed.